Vilkas keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Erkki Tuomiojan kanssa Pääkaupungin Wanhojen Toverien kokouksessa tiistaina 2 huhtikuuta

20.3.2019

Erkki Tuomioja Pääkaupungin Wanhojen Toverien kokouksessa 2 huhtikuuta 2019
Erkki Tuomioja Pääkaupungin Wanhojen Toverien kokouksessa 2 huhtikuuta 2019
Erkki Tuomiojan kanssa keskusteltiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Pääkaupungin Wanhojen Toverien jäsenkokouksessa 2 huhtikuuta 2019
Erkki Tuomiojan kanssa keskusteltiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Pääkaupungin Wanhojen Toverien jäsenkokouksessa 2 huhtikuuta 2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ydinkysymyksistä vallitsee Suomessa poliittisten päätöksentekijöiden keskuudessa yleensä laaja yksimielisyys. Yhtä kärkevää vastakkainasettelua ja riitaisuuttakin ei ole nähty kuin mitä päättyvällä eduskuntakaudella on monien muiden asioiden ympärillä koettu. Poikkeuksiakin on, mutta maamme ulkopoliittisen peruslinjan tuki on pysynyt vakaana ja vankkana.

Tiistaina 2 huhtikuuta keskustelivat Pääkaupungin Wanhat Toverit pitkäaikaisen kansanedustajan ja korkealle arvostetun entisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan kanssa suomalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ydinkysymyksistä. Niin alustuksessa kuin sitä seuranneessa vilkkaassa keskustelussakin liikuttiin kansainvälisen kehityksen laajalla kentällä.

Ei tämä sitä merkitse etteivät eduskuntavaalit tai Euro-vaalit vaikuttaisi myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. On sillä paljonkin merkitystä miltä pohjalta Suomea eduskuntavaalien jälkeen johdetaan ja kuinka maatamme edustetaan myös Europan parlamentissa ja EU:n muissa päätöselimissä.

Pääkaupungin Wanhojen Toverien keskustelussa näkyi selvästi kuinka merittävää sosialidemokraattien tärkeinä pitämien arvojen ja asioiden kannalta on että vaalitulos on SDP:n kannalta hyvä. Nykyisessä maailmantilanteessa jossa niin usein kyseenalaistetaan koko monenkeskeinen sääntöpohjainen yhteistyöjärjestelmä korostuu Euroopan Unionin mutta myös Suomen kaltaisten vakaiden ja sotilaallisesti liittoutumattomien maiden merkitys.

Luonnollisesti myös ilmastonmuutoksesta ja muista polttavista ympäristökysymyksistä käytiin kokouksessa keskustelua ja painotettiin konkreettisten toimenpiteiden merkitystä ja kiireellisyyttäkin.

Monissa puheenvuoroissa korostettiin että myös monilla ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueilla tulisi Suomen voida toimia entistä aktiivisemmin vaalien jälkeisenä aikana.

Kehitysyhteistyön määrärahojen asteittaisesta palauttamisesta kunnialliselle tasolle ollaan jo suuressa osassa puoluekenttäämme yksimielisiä. Perussuomalaiset jotka sittemmin osittain sinistyivät pystyivät pakottamaan nämä kehitysyhteistyövarat vahvasti alas hintana Sipilän hallituksen eriarvoisuutta kasvattavan ja yhteiskunnan palveluja heikentävän politiikan tukemiselle.

Aseriisuntaa kosketeltiin monessakin yhteydessä ja Suomelta perättiin entistäkin vahvempaa panosta maailmaa uhkaavan varustelukierteen katkaisemiseksi. Tässä viitattiin myös siihen että mm. liittyminen YK:ssa neuvoteltuun ydinaseiden täyskieltosopimukseen voisi toimia tähän suuntaan.

Jälleen kerran nähtiin tässä Pääkaupungin Wanhojen Toverien kokouksessa kuinka tärkeitä ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat ovat ja kuinka valmiita ollaan niitä yhdessäkin pohtimaan. Ehkä eduskuntavaalien alla on keskustelu näistä aiheista ollut liiankin laimeata. Toivottavasti pian seuraaviin EU-vaaleihin valmistauduttaessa tämäkin vilkastuisi.

SDP:lle ja Erkki Tuomiojalle toivottiin ja toivotettiin tietysti hyvää vaalimenestystä ja alleviivattiin kuinka tärkeää tämä viimeisten viikkojen vaalityö nyt on.

Jan Furstenborg