Teuvo Varjas:
"Yhteisten asioiden hoitajat"

Työväen Sivistysliiton tuorein yhteiskunnallinen julkaisu Teuvo Varjaksen kokoama Yhteisten asioiden hoitajat julkistettiin 31.10.2006. Varjaksen kirjassa käsitellään suomalaisen yhteiskunnan selviytymistä sotien jälkeisenä aikana, hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista ja Suomen nousua yhdeksi Euroopan mallimaaksi. Kirja valottaa erityisesti SAK:n ja sen liittojen toimintaa Pertti Viinasen puheenjohtajakaudella 1981-1990.


Varjaksen kirja tarjoaa haastavia näkökulmia kolmikantaisen neuvottelujärjestelmän merkityksestä Suomen taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle viime vuosikymmeninä erityisesti niille tahoille, jotka haluavat syystä tai toisesta kyseenalaistaa kolmikantayhteistyön.


SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen toteaa kirjassa, että suomalaisen työmarkkinapolitiikan punaisena lankana on luottamus. Haastattelussaan Ihalainen kantaa huolta sotaveteraanipolven rakentaman luottamuksen rapistumisesta. Samalla voi rapautua paljon muutakin tärkeää suomalaisessa yhteiskunnassa.


Teuvo Varjas on haastatellut kirjaa varten Lauri Ihalaisen ohella muitakin nykyisiä ja entisiä työmarkkinajohtajia kuten EK:n johtaja Seppo Riskiä, emeritusprofessori Tarmo Koskista ja Suomen vanhimman toimivan paperitehtaan pääluottamusmiehiä Pertti Ilmasta ja Teuvo Lainetta sekä kahta tulopoliittista virkamiestä Paavo J. Paavolaa ja Seppo Lindblomia,.


Lisäksi kirjaan ovat kirjoittaneet artikkelin mm. keskeiset työmarkkinavaikuttajat Timo Laatunen ja Raimo Kantola sekä entinen puolustusvoimien komentaja Jan Klenberg. Työelämän tasa-arvonäkökulmaa valottavat kirjassa entinen työmarkkinajohtaja ja kansanedustaja Riitta Prusti ja SAK:n entinen johtaja Kirsti Palanko.


Kirjan koonnut Teuvo Varjas on seurannut hyvin läheltä suomalaisen sopimusyhteiskunnan ja kolmikantayhteistyön rakentamista. Hän työskenteli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ensimmäisenä työmarkkinajohtajana ja Keijo Liinamaan virkamieshallituksen toisena valtiovarainministerinä.


Kirjan on kustantanut Työväen Sivistysliitto TSL. Sen hinta on 12 € (sis. alv). Kirjan tuotto käytetään kansansivistystyöhön. Kirja on 167 sivua, ISBN 951-701-508-9. Kirjatilaukset TSL/materiaalit puh. 0207 457~616.