Suomen Wanhojen Tovereiden kerhojen edustajien kokous Kankaanpää 19.8.2010

SWT:n kerhojen 4. edustajien kokous pidettiin Kankaanpäässä Työväentalo Soihtulassa.

Kokoukseen toi puolueen tervehdyksen varapuheenjohtaja Ilkka Kantola ja siihen osallistui noin 80 henkilöä 32 kerhosta.

Käsiteltävinä asioina olivat toimintakertomukset vuosilta 2008 ja 2009, toiminnan tavoitteet 2011 – 2012, valittiin puheenjohtaja, asiamies ja 8-jäseninen toimikunta. Puheenjohtajaksi valittiin Jacob Söderman ja asiamieheksi Pekka Lahtinen. Toimikunnan jäseniksi valittiin Erkki Koskelin Janakkalasta, Soili Häkkinen Kotkasta, Jussi-Pekka Alanen Helsingistä, Ossi Lapisto Hämeenlinnasta, Reino Lemmetyinen Turusta, Seppo Salminen Tampereelta, Veikko Tallgrén Järvenpäästä ja Maila Viro Vantaalta.

Lisäksi hyväksyttiin kokouksen julkilausuma, joka on ohessa liitteenä:

JULKILAUSUMA

Hallituksen ensi vuoden talousarvioesitykseen suunnittelemat energiaverotusten korotukset johtavat käytännössä asuntojen ja erityisesti omakotitalojen lämmityskustannusten merkittävään nousuun. Tulonjako tulee näin edelleen vääristymään pienituloisten lapsiperheiden, eläkeläisten ja työttömien kohdalla.

Wanhat Toverit tukevat puheenjohtaja Jutta Urpilaisen vaatimusta, että hallituksen aiheuttamien asuntomenojen korotusvaikutus pienituloisten kansalaisten kohdalla korvataan asianmukaisella tavalla.

Nykyinen hallitus on veronalennuspolitiikalla luopunut monesta pysyvästä verotuslähteestä ja kattanut menonsa alati lisääntyvällä ulkomailta tapahtuvalla lainanotolla. Julkisen talouden tasapainottaminen on tarkoitus röyhkeästi jättää seuraavan hallituksen huoleksi.

On tärkeää, että SDP varautuu julkisen talouden tasapainottamiseen sellaisella ohjelmalla, jolla ei edelleen vääristetä yhteiskunnallista tulonjakoa, vaan suurituloiset ja suurten omaisuuden haltijat kerrankin kantavat riittävän vastuun hallituksen löysästä lainanotosta.Wanhat Toverit tukevat SDP:n aloitteita pääomatulojen kiristämiseksi ja progressiivisen verotuksen ulottamiseksi myös pääomatulojen verottamisessa.

Useat selvitykset ovat osoittaneet, että yhteiskuntamme huolenpito on tasoltaan varsin erilaista eri puolella maatamme. On ilmennyt tapauksia, jossa ikäihmistenperusoikeuksia ei pystytä turvaamaan edes yhteiskunnallisissa laitoksissa.

Wanhat Toverit katsovat, että eduskunnan tulee kiireellisesti hyväksyä sellainen vanhuspalvelulaki, jolla ikäihmisille toteututetaan turvallinen ja laadukas vanhuus.

Uuden lain nojalla tulee voida vahvistaa sitovat laatunormit kaikelle vanhustenpalvelulle, tuotti sen sitten julkinen, järjestöt tai yksityinen taho.

Kaikkien kuntien tulee perustaa vanhusneuvostot ja valita vanhusasiavaltuutetut valvomaan lain toteutumista ja tiedottamaan ikäihmisille heidän oikeuksistaan ja tarjolla olevista etuuksistaan. Vanhusneuvostojen tehtäväkuva pitää yhtenäistää.

Lisäksi on tärkeää aktivoida kaikki ikäihmiset siten, että maan eläkejärjestöille taataan kokoontumispaikat kohtuuhintaan ja heidän toimintaa muutoinkin tuetaan. Kuntien tulee myöntää ikäihmisille alennuksia kulttuuri- ja liikuntapalveluihin ja julkisiin liikennevälineisiin, tarkoituksena pitää ikäihmiset liikkeessä ja hyväkuntoisina. Näin yhteiskunta välttyy ennenaikaisilta sairaus- ja hoitokuluilta.

Kankaanpäässä 19.8.2010 kokoontunut Suomen Wanhojen Tovereiden edustajien kokous kehottaa kaikkia jäseniään ja kannattajiaan aktiiviseen vaalityöhön tulevissa vaaleissa. Ainoastaan SDP:n vaalivoitto mahdollistaa yhteiskunnallisen suunnanmuutoksen.

Kuvissa mm Kankaanpään, vakuutusyhtiö Turvan tervehdys, SDP:n varapuheenjohtaja Ilkka Kantola, Kankaanpään TY:n puheenjohtaja Katri Kankaanpää, luultavasti toveri Olavi Hurrin viimeinen julkinen puhe.