SWT:n kerhojen 7. kokous Lohjalla 26.8.2016

SWT ry uusi johtokunta

Wanhat Toverit koolla Lohjalla

 

Wanhojen toverien kerhojen valtakunnallinen kokous pidettiin Lohjalla kaupungintalo Monkolassa perjantaina 26.8. Kokoukseen osallistui noin 70 edustajaa yli kolmestakymmenestä kerhosta eri puolilta Suomea.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piti kokoukselle laajan katsauksen ajankohtaiseen poliittiseen tilanteeseen. Kokoukselle esittivät tervehdyksen myös Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula ja kansanedustaja, Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen.

 

Järjestörakenteen uudistus hyväksyttiin


Kokous teki yksimielisien päätöksen Wanhojen Toverien järjestörakenteen tiivistämisestä. Joka toinen vuosi kokoontunut kerhojen edustajien kokous lopetetaan ja Suomen Wanhat Toverit ry:n ja paikallisten kerhojen keskinäinen yhteydenpito ja päätöksenteko järjestetään siten, että kerhojen nimeämät edustajat kutsutaan SWT ry:n henkilöjäseniksi. Kerhokokouksissa käsitellyt asiat käsitellään tulevaisuudessa kerran kahdessa vuodessa pidettävässä Suomen Wanhat Toverit ry:n vuosikokouksessa.

Nyt tehty päätös vei loppuun useammassa vaiheessa toteutetun järjestörakenteen yksinkertaistamisen. Uusi toimintamalli vahvistaa wanhojen toverien valtakunnallista toimintaa kasvattamalla SWT:n piirissä olevaa aktiivisten toimijoiden joukkoa ja avaamalla uusia mahdollisuuksia viestinnän kehittämiseen.

 

Henkilövalinnat

 

Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja seuraavaksi kahden vuoden kaudeksi. Puheenjohtajana jatkaa  Matti Louekoski ja asiamiehenä Heikki Kehälinna.

Johtokunnan jäseneksi valittiin Aarre Nord Akaasta, Raimo Väyrynen, Veijo Lehto ja Kari T. Ahonen Helsingistä,  Ulla Pullola Hämeenlinnasta, Maili Hanski Imatralta, Pekka Myllyniemi Lohjalta, Ulla Nordman Porista, Arvi Parviainen Savonlinnasta, Seppo Salminen Tampereelta, Arja Ilola Turusta, Raimo Paalanen Lappeenrannasta, Eino Törrönen Pieksämäeltä ja Heikki Kautiainen Vantaalta.

 

Kokous hyväksyi kannanoton Sote-palveluista.

 

Kannanotossa Suomen Wanhat Toverit korostavat tarvetta asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Peruspalvelut ensin ja hallinto tukemaan niitä. Vähenevät voimavarat on suunnattava peruspalveluihin ja pidettävä tuottamisjärjestelmä kansalaisten demokraattisessa valvonnassa. Sote-palvelutkaan eivät toimi ilman vahvaa julkista rahoitusta. Siksi on pidettävä huoli myös siitä, ettei Sotesta tule vain yritystoiminnan lypsylehmää, jonka tuotot voidaan kätevästi siirtää Suomen verottajan ulottumattomiin.

 

SDP:n PUHEENJOHTAJA ANTTI RINTEEN PUHE PUELUERISTEILYLLÄ PITI SISÄLLÄÄN SAMOJA ASIOITA JOISTA HÄN PUHUI LOHJALLA. KLIKKAA TÄSTÄ JA LUE PUHE

KOKOUS OTTI KANTAA SOTE-UUDISTUKSEEN

JULKILAUSUMA

 

Suomen Wanhat Toverit Kerhokokous 26.8.2016 Lohja

Suomen hallitus näyttää keskittyvän tarpeettomaan hallintoaskarteluun palveluiden kehittämisen sijasta. Takkuiseksi osoittautuneessa Sote-vyyhdessä ainoa edes alustavan päätöksen tasolle saatu seikka on Kepun ikiaikainen tavoite, maakuntahallinnon perustaminen. Itse terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palveluiden tulevaisuus on hämärän peitossa.

Etenkin vanheneva väestö kantaa aiheellista huolta palveluiden siirtymisestä nykyistä kauemmaksi ja yksityistämisen tuomasta hintatason noususta. Matkojen piteneminen ja lääkekululeikkaukset nostavat kustannuksia jo nyt. Tulevaa palveluverkon harvenemista ei korvaa luvattu valinnan vapaus, jonka toteutumisen tasostakaan ei ole tietoa.

Sote-palveluiden tuottamisvastuu tulee säilyttää lähellä asiakkaita, kuntalaisia. Kun kuntarakenteemme on liian pirstoutunut ja kuntien voimavarat hyvin vaihtelevat, tulee palveluvastuuta uudistaa esim. alue- kuntamallin avulla. Se antaa mahdollisuuden koota Soteen tarvittavia voimavaroja lähellä kuntalaista olevalle toimeenpanotasolle. Samalla koko uudistuksen perusajatus korostuisi ja maakuntahallinnon rakentaminen uusine veroineen ja muine yleishallinnon tehtävineen tulisi tarpeettomaksi.

Suomen Wanhat Toverit korostavat tarvetta asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Peruspalvelut ensin ja hallinto tukemaan niitä. Vähenevät voimavarat on suunnattava peruspalveluihin ja pidettävä tuottamisjärjestelmä kansalaisten demokraattisessa valvonnassa. Sote-palvelutkaan eivät toimi ilman vahvaa julkista rahoitusta. Siksi on pidettävä huoli myös siitä, ettei Sotesta tule vain yritystoiminnan lypsylehmää, jonka tuotot voidaan kätevästi siirtää Suomen verottajan ulottumattomiin.