Arkisto

Hämeenlinnan Wanhat Toverit

Toimintasuunnitelma 2016-2017

Vuosikokouksessa valittava toimikunta valmistelee ja toteuttaa toimintaa entiseen tapaan keskustelemalla ajankohtaisista asioista ja järjestää vierailuja jäseniltä saatuja toiveita kuunnellen. Toiminna tarpeellinen muu hallinto valitaan vuosikokouksessa.

Eduskuntavaalien jälkeen muodostetun porvarihallituksen ohjelman toteutusta ja muuta toimintaa seurataan aktiivisesti, jotta kansalaisille voitaisiin turvata oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen toiminta. Kannustetaan SDP:tä toimimaan aktiivisesti oppositiopolitiikassa omia vaihtoehtoja esiintuoden joilla pohjustetaan  alueellisia ja valtakunnallisia vaalaeja, ensimmäisenä kunnallisvaalit 2017.

Pyritään osallistumaan Suomen WT Kerhojen kokoukseen Lohjalla 26.8. 2016.

Koko toimintakauden aikana keskustellaan kiinnostavista paikallisista ja alueellisista asioista ottaen myös huomioon Suomen WT hyväksymät valtakunnalliset teemat.

Tiedotus tahtuu SWT kotisivujen kautta, joiden osoite on www.wanhattoverit.fi Omaa ilmoittelua myös seuratoimintapalstoilla sekä kohdennettuna s-postina jäsenille.Oma tiedottajana jatkaa Erkki Nurminen

Osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan paikallisten SDP yhdistysten toimintaan ja tilaisuuksiin.

Talous

Pyritään edelleen saamaan toiminnassa mukana olevilta tovereilta vapaaehtoinen 10 euron jäsenmaksu, jolla katetaan toiminnan aiheuttaia ilmoitus-vuokra-ja järjestelykuluja(ed. toimintakaudella maksaneita oli yhteensä 22 henkilöä). Pankkitilin saldo toimintakauden alussa oli 477.65 euroa ja päättyessä 508.30. Meno/tulotiedot informoidaan vuosikokouksessa.

 

Toimintakertomus 2015-2016

Puheenjohtajana on toiminut Yrjö Hellgren, varapuheenjohtajana Ulla Pullola, tiedottajana Erkki Nurminen ja rahastonhoitajana Ossi Lapisto.

Toimikunta on kokoontunut 3 kertaa ja vaihtanut mielipiteitä myös s-postitse.

Toiminta on ollut entiseen tapaan vapaamuotoista, keskittyen erilaisiin vierailuihin ja tapahtumiin sekä yhteistyöhön verkostotoimijoiden kanssa.

Tapahtumat ovat olleet seuraavat ja keskustelunaiheena ajankohtaiset asiat:

29.1 Kaupunginvaltuusto phja Iisakki Kiemunki. Raatihuone läsnä 30 hlöä

2.3 Hämeen liitto, isäntänä Johannes Koskinen, maakunnan asiat

30.3 Vuosikokous, EKL Toimintakeskus aiheena myös tulevat eduskuntavaalit, läsnä 15 hlöä

28-29.8 WT retkeily- ja kultturipäivät Lappeenranta. Kerhon edustajina Yrjö Hellgren ja Ulla Pullola

9.9 Vapaamuotoinen kerholounas Popinossa. läsnä 8 hlöä loppuvuoden toimintasuunnittelua

5.10 Hallinto- ja talousjohtaja Jussi Oksa, ajankohtaiset kaupungin talousasiat, Popino, läsnä 15 hlöä

6.12 Toverihaudoilla käynti mukana yhteensä 8 hlöä

2.12 Pikkujoulutilaisuus Wisahovissa.Suomen WT puheenjohtaja Matti Louekoski alusti ajankohtaisista asioista. Läsnä 25 hlöä

27.1 Kaupunginvaltuuston phja Iisakki Kiemunki, Raatihuone läsnä 25 hlöä

30.3 Kanta-Hämeen SH piiri, alustaa johtaja Hannu Juvonen, läsnä xx hlöä

Toimintaverstoomme, johon pidetään yhteyttä s-postin kautta kuuluu n. 70 henkilöä.

 Suomen WT johtokunnan jäsenenä on toiminut Ulla Pullola.

Toimikunta kiittää kaikkia WT Kerhon jäseniä ja muita tukijoitaan toimintavuoden erilaisista tapahtumista. Toiminta vaatii aina tekijöitä.

Toimintasuunnitelma v. 2012

 

Toimintasuunnitelma noudattelee jäsenkunnan toiveiden ja aiemmin hyväksi koettujen toimintamuotojen mukaista toimintaa. Otamme huomioon valtakunnalliset ja alueelliset  sekä seutukunnan tapahtumat. Huomioimme toiminnassamme Suomen Wanhojen Tovereiden toimintasuunnitelman tavoitteet.

 

1.1.-22.1. Olimme osaltamme mukana presidentinvaalien I. kierroksen toteutuksessa ja vaalipäivystyksissä. SDP ehdokas Paavo Lipponen ei kuitenkaan päässyt 22.1. tapahtuneena vaalipäivänä vaalien 2. kierrokselle. Oman ehdokkaamme kannatus jäi erinäisistä syistä johtuen vain n. 7 % kannatustasolle.

14.1. Janakkalan WT järjestämä tilaisuus sikäläiselle Työväentalolla. Alustajana Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Osallistuimme kimppakyydein tähän ajankohtaiseen  ay- asioiden tilaisuuteen.

17.1. Tilaisuudet Janakkalassa jatkuivat. Esitelmöitsijänä Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Aiheena ajankohtaiset talouden globaalit kysymykset. Osallistuimme jälleen kimppakyydein.

5.2. Presidenttivaalien 2. kierroksen varsinainen vaalipäivä. 30 vuotta kestänyt SDP presidenttien kausi päättyi ja valituksi tuli edellisissä vaaleissa Tarja Haloselle hävinnyt Sauli Niinistö. Seuraamme mielenkiinnolla uuden kauden tapahtumia ja arvomaailman muutoksia.

13.2. Suomen Ev.lut. kirkon kirkolliskokousvaalit. Seurakuntaan kuuluvat edustajamme tekivät työtä oman  paikallisen edustajamme Aarne Kaurasen hyväksi. Hän tulikin tunnettuna henkilönä valituksi kirkolliskokousedustajaksi 1.5. 2012 alkavaksi 5 vuoden kaudeksi.

21.3.  Osallistutaan HTY:n kevätkokoukseen. Esillä tilinpäätösasioiden lisäksi mm. uusittava toimintastrategia.

29.3. RAY:n emeritusjohtaja Markku Ruohonen vierailee Hämeenlinnassa. Keskustelutilaisuus HTY:n kerhotiloissa.

10.4. Vierailu Hämeen Liitossa, jossa tapaamme maakuntajohtaja Juhani Hongan. Aiheena ajankohtaiset maakunnan asiat.

Tilaisuuden jälkeen pidämme samassa paikassa vuosikokouksemme. Valitaan puheenjohtaja ja toimikunta sekä  ehdokkaat Suomen Wanhojen tovereiden toimikunnan johtoon ja toimikunnan jäseneksi.

10.4 Puolueen puheenjohtaja Jutta Urpilainen vierailee Hämeenlinnassa  mm. HTY:n Reskan tapaamistilassa klo 17. Kyseessä  puolueen Rekry kierros kunnallisvaaleihin liittyen.

26.4. Koulutuspoliittinen keskustelutilaisuus, jonka järjestää HTY. Paikalla tilaajapäällikkö Antti Karrimaa sekä koulutuskuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen. Koulutus- ja sivistys kiinnostaa.

1.5. Vappujuhla. Osallistutaan kukin mahdollisuuksien mukaan.

7.5. Teemme matkan Lahteen sikäläisen WT kerhon vieraaksi ja tutustumaan sen toimintaan. Ajankohtaista keskustelua.  Matka yhteisellä bussilla.

9.5. Tapaamme Kunnallistoimikunnan puheenjohtaja Irja  Appelrothin. Aineena Kunnallisvaalit.

12.5. Evästämme täkäläisiä edustajia SDP puoluekokoukseen HTY.n järjestämässä tilaisuudessa.

13.5. Kirkkoherran vaalit Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa. Seurakuntaan kuuluvat liikkeelle.

24.-26.5.  SDP puoluekokous Helsingissä.  Seuraamme mielenkiinnolla 500 edustajan kokouskeskusteluja ja päätöksiä sekä tietysti  uuden puoluesihteerin valinnan lopputulosta.

Kesän aikana ehkä joku yhteinen tapaaminen, ” lomailua ”.

23.8. SWT valtakunnallinen edustajakokous Helsingissä. Valitaan SWT toimikunnan puheenjohtaja, asiamies sekä toimikunnan jäsenet vv. 2012-2013. Omat edustajamme mukana.

5.8. HTY:n  kesäteatteri- tai vastaava tilaisuus.  Mennään mukaan.

11.-12.8. Elomessut.  Toivottavasti saamme kaikki sd- ja ay- järjestöt yhdessä mukaan.

Syyskuun aikana aamubrunssi Raatihuoneella kaupunginjohtaja Tapani Hellstenin isännöimänä.

18.9. Kuntavaalien ehdokaslistat jätettävä. Pyritään toimimaan niin, että edustamamme väestönosa saa kohtuullisen ehdokasmäärän  vaaleihin.

Syyskuun lopun- lokakuun 28.10 saakka osallistumme kunnallisvaalityöhön, ehdokastapaamisiin ja vaalipäivystyksiin mahdollisuuksiemme mukaan.

17.10-23.10 Kuntavaalien ennakkoäänestys ja  28.10 varsinainen vaalipäivä.

Lokakuussa jäsentapaaminen. Yhteinen lounas ja kuntavaaliaihe.

Marraskuussa jäsentapaaminen.  Aiheena esim. keskustelu kuntavaalien tulosanalyysi.

6.12. Kynttilöiden sytytys  Toverihaudoille.

Joulukuun alkupuolella perinteinen pikkujoulu.

Lisäksi   erilaisia muita  tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia toimikunnan valmistelun  ja jäsenten toiveiden mukaan.  Painopiste kunnallisvaaleihin liittyvissä asioissa ja tapaamisissa.

Lisäksi osallistutaan aktiivisesti  kukin oman puolueosastonsa ja muiden  sd- järjestöjen kokouksiin ja muihin tapaamisiin.

 

TOIMIKUNTA

HÄMEENLINNAN WANHAT TOVERIT

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2016- 2017

 

Puheenjohtajana on toiminut Ulla Pullola ja varapuheenjohtajana Yrjö Hellgren,

tiedottajana Erkki Nurminen ja rahastonhoitajana Ossi Lapisto.

Toimikunta on kokoontunut 2 kertaa ja vaihtanut mielipiteitä myös s-postitse.

Toiminta on ollut entiseen tapaan vapaamuotoista, keskittyen erilaisiin vierailuihin ja tapahtumiin sekä yhteistyöhön verkostotoimijoiden kanssa.

Tapahtumat ovat olleet seuraavat ja keskusteluaiheena ajankohtaiset asiat:

  • 29.1.2016 Kaupunginvaltuuston phja Iisakki Kiemunki. Raatihuone, läsnä 25 hlöä

- 30.3. 2016Vuosikokous ja infotilaisuus Kanta-Hämeen SH piirin asioista, johtaja

Hannu Juvonen, läsnä 15 henkilöä

  • 14.4. 2016 jäsenruokailu ja keskustelut, Ravintola Huviretki, läsnä 12 henkilöä

  • 24.4. 2016 Viisarin Työväenyhdistyksen 110 v juhlat

  • 26.4. 2016Janakkalan WT 15 vuotisjuhlat Turengin työväentalolla

  • 26.8. 2016 Wanhojen Tovereiden kerhojen valtakunnallinen kokous Lohja. Edustajamme Ulla Pullola ja Yrjö Hellgren. Ulla valittiin edelleen WT johtokunnan jäseneksi. Puheenjohtajana jatkaa Matti Louekoski ja asiamiehenä Heikki Kehälinna.

Kerhojen edustajien kokous loppuu ja sääntöuudistuksen mukaan kerhojen nimeämät edustajat kutsutaan SWT ry:n henkilöjäseniksi. Asiat käsitellään SWT ry:n vuosikokouksessa, joka kokoontuu kerran kahdessa vuodessa.

  • 24.10.2016 Kansanedustaja Ville Skinnarin tapaaminen Eteläisten työväentalolla. Aihepiirinä Suomi nousuun työllä ja tietysti muutakin ajankohtaista.0

  • 28.11. 2016 Jouluateria Ravintola Fredrikassa. Kokousesitelmä toiminnanjohtaja Mikko Suomalainen SDP Hämeen piiristä. Paikalla 22 henkilöä, kera avecien.

  • 2.2.2017 Kaupunginvaltuuston phja Sari Myllykangas, Raatihuone, läsnä 24 henkilöä.

  • 26.4.2017 Vuosikokous ja ruokailu Ravintola Fredrika, Ajankohtaista keskustelua.

Toimintaverkostoomme, johon pidetään yhteyttä s-postin kautta kuuluu n. 70 henkilöä.

 

Suomen WT johtokunnan jäsenenä on toiminut Ulla Pullola.

Toimikunta kiittää kaikkia WT Kerhon jäseniä ja muita tukijoitaan toimintavuoden erilaisista tapahtumista. Toiminta vaatii aina tekijöitä.

Toimintasuunnitelma 2017- 2018

Vuosikokouksessa valittava toimikunta valmistelee ja toteuttaa toimintaa entiseen tapaan keskustelemalla ajankohtaisista asioista ja järjestää vierailuja jäseniltä saatuja toiveita kuunnellen. Toiminnan tarpeellinen muu hallinto valitaan vuosikokouksessa.

 

Kuntavaalit pidettiin poikkeuksellisesti vasta huhtikuun 9.4. päivänä. Hämeenlinnan valtuuston valittiin 51 edustajaa, joista SDP:n listoilta 14 henkilöä. Kokoomuksen edustajamäärä sama, kannatusprosentin osalta SDP jäi n. 1.5 % alle kokoomuksen. Valtakunnallisena tavoitteena puolueella ollut suurin kuntapuolue ei toteutunut. Ykkössijan vei kokoomus, SDP oli sijalle 2.

Uuden hallintomallin mukainen valtuuston toiminta Hämeenlinnassa alkaa 1.6.2017.

 

Valtakunnan politiikassa jatkuu SOTE uudistuksen valmistelu eduskunnassa. Sen etenemistä seurataan.

Seuraavat valtakunnalliset vaalit ovat tulossa jo 28.1.2018, jolloin on samaan aikaan sekä presidentin henkilövaali sekä SOTE uudistuksen tuoman maakuntavaltuuston jäsenvaali.

Pyritään osallistumaan Suomen WT ry:n perinteisille retkeily- ja kulttuuripäiville Tampereella 25.-26.8.2017.SWT uusien sääntöjen mukainen vuosikokous on tulossa maaliskuussa 2018 Espoossa. Sinne voivat osallistua myös SWT henkilöjäsenet.

Tutustumiskäynti kansanedustaja Tarja Filatovin johdatuksella uudistettuun Eduskuntataloon syyskaudella.

Uuden kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtaja tapaaminen pyritään järjestämään. Samoin mediakeskustelu esim. Hämeen sanomien toimitusjohtajan kanssa.

Koko toimintakauden aikana keskustellaan kiinnostavista paikallisista ja alueellisista asioista ottaen myös huomioon Suomen WT hyväksymät valtakunnalliset teemat.

Tiedotus tapahtuu Suomen Wanhojen Tovereiden kotisivujen kautta, joiden osoite on www.wanhattoverit.fi.

Lisäksi on omaa paikallista ilmoittelua myös seuratoimintapalstoilla sekä kohdennettuna s-postina jäsenille, tiedottajamme Erkki Nurmisen toimesta.

Osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan paikallisten SDP yhdistysten toimintaan ja tilaisuuksiin.

 

Talous

 

Pyritään edelleen saamaan toiminnassa mukana olevilta tovereilta vapaaehtoinen jäsenmaksu määrältään 10 €/hlö , jolla katetaan toiminnan aiheuttamia ilmoitus-,vuokra- ja järjestelykuluja . Pankkitilin saldo toimintakauden alussa 3/2016 oli 508,30euroa ja päättyessä 3/2017 558,75 euroa. Meno/tulotiedot informoidaan vuosikokouksessa.