Kirjan Wanhat Toverit

Yhteystiedot

Kirjan Wanhat Toverit
 

Toimikunta vuonna 2022

Puheenjohtaja
Juhani Lahtinen
0400 507 092
jussi.lahtinen42@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Tuula Ring
050 530 3216
tuuring(ät)welho.com

Sihteeri
Erkki Aalle
050 538 9050
erkki.aalle(ät)luukku.com

Pentti Käyhkö
050 541 3847
pentti.kayhko(ät)welho.com

Erkki Järvinen
0400 615 401
erkki(ät)erkkijarvinen.net

Kristian Silfverberg
050 543 5734
kristian.silfverberg(ät)elisanet.fi

Jan Grönlund
040 535 0028
jpc.gronlund(ät)gmail.com

Olavi Rasi
044 512 3321
olli.n.rasi(ät)gmail.com

Toivo Liukkonen
050 492 2993
toivo.liukkonen(ät)gmail.com
 

***

Linkki SDP:n Helsingin piirin
kotisivuille:

https://helsinki.sdp.fi/

Linkki Helsingin Kirjatyöntekijäin
Yhdistyksen kotisivuille:

http://www.hky001.fi/

TOIMINTAOHJELMA

TARKOITUS
Kirjan Wanhojen Tovereiden toiminnan tarkoituksena on koota kirjapaino / graafisen / viestintäalan sosiali-demokraattisessa ammattiyhdistystoiminnassa mukana olleet 60 vuotta täyttäneet ja eläkkeellä olevat veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan sosialidemokraattista aatteellista ay-työtä.

JÄSENET
Kerhon jäsenyydestä päättää hakemusten perusteella toimikunta.

TOIMIKUNTA
Kerhon toiminnasta päättää toimikunta. Vuosittain loka-marraskuussa pidettävässä jäsenkokouksessa valitaan seuraavalle vuodelle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 5 muuta toimikunnan jäsentä.

KERHON KOKOUKSET
Kerhon kokouksista ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan jäsenkirjeellä. Lisäksi ilmoitetaan tapahtumista Demokraatti-lehden järjestöpalstalla.

TALOUS
Kerho ei kerää jäsenmaksua. Toiminta tapahtuu jäsenen omakustannustoimisesti.

SUOMEN WANHAT TOVERIT ry
Kerho on Suomen Wanhat Toverit ry:n jäsenkerho. Niiltä osin kun näissä ohjeissa ei ole mainintaa, noudatetaan SWT.n toimintaohjelmaa ja ohjeita.

TOIMINTAOHJELMAN MUUTTAMINEN
Toimikunta voi tarvittaessa tehdä muutokset tähän toimintaohjelmaan.