Toimintaperiaatteet

 

 PÄÄKAUPUNGIN WANHAT TOVERIT

 HUVUDSTADENS WANHAT TOVERIT

 

 TOIMINTAOHJELMA                            

 

TARKOITUS

Pääkaupungin Wanhat Toverit kerhon toiminnan tarkoituksena on koota pääkaupunkiseudulla asuvat naiset ja miehet, jotka ovat toimineet sosialidemokraattisessa työväenliikkeessä poliittisella, taloudellisella, ammatillisella, osuustoiminnallisella, kulttuurisella tai kolmannen sektorin osa-alueella taikka he ovat muutoin ansioituneet yhteiskunnallisessa elämässä.

Kerhon tarkoituksena on koota yhteisiin tilaisuuksiin 60 vuotta täyttäneet ja eläkkeellä olevat veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan sosialidemokraattista aatteellista työtä.

JÄSENET

Kerhon jäsenyydestä päättää hakemusten perusteella toimikunta.

TOIMIKUNTA

Kerhon toiminnasta päättää toimikunta. Vuosittain loka-marraskuussa pidettävässä jäsenkokouksessa valitaan kerholle seuraavan vuoden puheenjohtaja sekä 4 - 8 muuta jäsentä. Toimikunnan jäsenistä eroaa vuosittain kaksi henkilöä sen järjestelmän mukaisesti, joka vahvistettiin marraskuun kerhokokouksessa 2010 eli vuosittain yksi nais- ja yksi miesjäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää tarvittaessa muut vastuuhenkilöt.

KERHON KOKOUKSET

Kerhon kokouksista ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan jäsenkirjeellä pääasiassa sähköpostilla mutta tarvittaessa myös postitse. Lisäksi tapahtumista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan myös Demokraatin järjestöpalstalla.

TALOUS

Kerho kerää jäsenmaksuna kerhomaksua vuosittaista kahdeksaa kokousta vastaavan 2 euron määräisen maksun eli 16 euroa vuodessa, ellei kerhokokous muuta päätä.  Maksu laskutetaan vuosittain kerhon tilille tammikuussa.

SUOMEN WANHAT TOVERIT

Kerho on Suomen Wanhat Toverit ry:n jäsenkerho. Niiltä osin kuin näissä ohjeissa ei ole mainintaa, noudatetaan SWT ry:n toimintaohjelmaa ja muita ohjeita.

TOIMINTAOHJEIDEN MUUTTAMINEN

Toimikunta voi tarvittaessa tehdä muutoksia tähän toimintaohjelmaan.

Helsinki, kesäkuun 3 päivänä 2014

PäÄkaupungin Wanhat Toverit

Toimikunta

 

PÄÄKAUPUNGIN WANHAT TOVERIT

TOIMINTAPERIAATTEET

1. KOKOUSTIHEYS

 • KERHON KOKOUKSIA PIDETÄÄN 1 KERTA/KK
 • KOKOUKSET AJALLA 1.1.-31.5. SEKÄ 1.9.-31.12.
 • KOKOUKSET PIDETÄÄN KUUKAUDEN 1. TIISTAINA

2. KOKOUSRUTIINIT

 • KOKOUKSET PIDETÄÄN KLO 13.00 - 15.00
 • KOKOUSTEN YHTEYDESSÄ ON ENNEN KOKOUSTEN ALKUA OMAKUSTANNUS- PERUSTEINEN RUOKAILU

3. LUENTOAIHEET

 • KESKITYTÄÄN KONKREETTISIIN PÄÄKAUPUNKIA JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖÄ KOSKEVIIN ASIAKOKONAISUUKSIIN
 • VALTAKUNNALLISET POLIITTISET SDP:TÄ JA MUUT PUOLUETTA TUKEVAT ASIAT MYÖS ASIALISTALLE
 • KERHO JÄRJESTÄÄ MYÖS KULTTUURI TAPAHTUMIIN LIITTYVIÄ KÄYNTEJÄ JA TUTUSTUMISIA SEKÄ OPINTOMATKOJA

4. KERHOMAKSUT

 • KERHOMAKSUNA PERITÄÄN KAHDEKSAA VUODEN KOKOUSTA VASTAAVA 2 EURON SUMMA ELI 16 EUROA, ELLEI KERHOKOKOUS PÄÄTÄ TOISIN SEURAAVAA VUOTTA VARTEN
 • KERHOMAKSU MAKSETAAN VUOSITTAIN TAMMIKUUSSA KERHON PANKKITILILLE
 • KERHOLLA ON PANKKITILI, JOTA SIHTEERI HOITAA JA INFORMOI JOKAISESSA KERHON KOKOUKSESSA KUUKAUSITTAISEN KERHON RAHATILANTEEN SEKÄ ANTAA VUOSITTAIN HELMIKUUSSA YHTEENVEDON EDELLISEN VUODEN TILITAPAHTUMISTA TOIMIKUNNALLE

5. TOIMIKUNTA

 • PUHEENJOHTAJA, VARAPUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI
 • 3 – 8 MUUTA JÄSENTÄ
 • TOIMIKAUSI 1 VUOSI

6. KOKOUSPAIKKA

 • KUNTATALO, TOINEN LINJA 14, ELLEI ERIKSEEN MUUTA PÄÄTETÄ

Helsingissä, kesäkuun 3. päivänä 2014

Pääkaupungin Wanhat Toverit

Toimikunta