Imatran ja Ruokolahden Wanhat Toverit

 

  

 

 

Tervetuloa yhteisille sivuillemme

Imatran ja Ruokolahden seudun  Wanhojen Tovereiden toiminnan tarkoituksena on koota  eri ammateissa ja tehtävissä toimineiden molempien kuntien Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen  veteraanijäsenet yhteistoimintaan,jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä.

Toiminnallamme haluamme nostaa esille keskusteluun muitakin, kuin veteraani-ikäisten kuntakohtaisia ja valtakunnallisia arkipäivän huolenaiheita. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi järjestämme asiantuntijaluento- ja keskustelutilaisuuksia joiden perusteella voidaan haluttaessa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Pidämme tärkeänä sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä veteraani-ikäisille tavata toisiaan kulttuuri-, virkistys- ja mm. matkailutilaisuuksissa.

Suomen Wanhoilla Tovereilla on myös facebook-sivut.Niiden kautta markkinoimme myös kolumneja ja muuta wt-toimintaa.

Kolumnisivuille linkki https://www.wanhattoverit.fi/viikon-kolumni/

 

facebook-sivut linkki: Suomen Wanhat Toverit

Työväen Arkisto linkki  http://www.tyark.fi/

 

Demari TV 2019

 

  23.8.2019 Demokratian tulevaisuus https://youtu.be/SNauHhdW-eY

Hyvät Toverit! 

Korona komentaa

SDP on halunnut näyttää hyvää esimerkkiä ja perunut tai siirtänyt kaikki kokoontumiset toistaiseksi.

Tälle kuulle oli suunnitelmissa tavata piirin toiminnanjohtaja Sanna Koskenranta ja kuulla SDP:n tavoiteohjelmasta hyvissä ajoin ennen puoluekokousta, mutta se siis siirtyy. Hän ei ollut vielä vahvistanut päivää..,

Niinpä meilläkään ei ole ainakaan maaliskuussa tapaamista, huhti- ja toukokuusta päätetään myöhemmin.

Toukokuulle oli alustavasti sovittu retki Haapasaareen ja siellä kahvit ja sauna, mutta sopinee se kesäkuullekin. Retken hinta on 15€ hengeltä, johon kuuluu: sauna, kahvi ja venekyyti mennen tullen.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme! 

Marjut Vuotila

 

MUISTA KÄYDÄ YHDISTYKSEN NETTISIVUILLA www.imatrandemarit.fi

 

Vasen palkki Tapahtumat kuvin 2019-2020

 

NÄPIT IRTI ELÄKESOPIMUKSESTA

Me Eläkefoorumitilaisuuden osanottajat Imatralta kannamme syvää huolta lakisääteisen työeläketurvan säilymisestä tulevaisuudessa ns. sukupolvien välisestä sopimuksesta.

Sukupolvien välistä sopimusta, lakisääteistä työeläketurvaa, on kaikkien yhteiskunnallista vastuuta kantavien tahojen puolustettava.

Maamme historiassa tämä sukupolvien välinen sopimus on ainoa hallituksen ja eduskunnan ulkopuolella olleiden järjestöjen yhteinen vaatimus, josta työntekijä- ja työnantajajärjestöjen tekemästä aloitteesta on syntynyt laki Suomessa.

Työmarkkinaetujärjestöissä ja myös maatalousyrittäjien keskuudessa sukupolvien välisen sopimuksen merkittävyys yhteiskunnalliselle vakaudelle ymmärrettiin 1960.

Tästä syystä ja tällä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteisesti sopimalla rahoitusjärjestelmällä yleinen yksityisalojen työeläkelaki TEL säädettiin 8.7.1961.

Se tuli yhtäaikaisesti voimaan lyhytaikaisista työsuhteista säädetyn LEL:n kanssa 1.7.1962. Samalla periaatteella säädettiin myöhemmin maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkelait. Tämä sukupolvien välinen sopimus siihen liittyvine lakeineen sai perustuslaillisen suojan.

Nyt eläkkeellä olevat työtekijät ja heidän työnantajansa ovat aktiiviaikanaan maksaneet ja hoitaneet isiensä ja äitiensä eläketurvan sukupolvien välisen sopimusvelvoitteen.

Vastuulliset eläkeikää lähestyvät isät ja äidit ymmärtävät tämän sopimuksen merkityksen ja odottavat sopimuksen kunnioittamisen jatkuvan nykyisten työnantajien ja myös omien lapsiensa puheissa sekä teoissa.

Nyt on tahoja, jotka haluaisivat purkaa tämän järjestelmän osittain tai kokonaan. He ilmeisen tarkoituksellisesti unohtavat, että he itse eläkkeelle jäädessään sekä nyt eläkkeellä olevat isät ja äidit ovat keskustelun objekti.

Monet eläkkeellä olevat ukit ja mummot kantavat vieläkin kortensa kekoon tulevista nyt työssä käyvien nuorien eläkkeistä maksamalla nykyisistä työeläkkeistään lisäeläkemaksuja.

Lisäksi työeläkkeistä maksetaan muutoinkin korkeampaa veroa kuin vastaavista palkkatuloista. Nämä lisäverot ja lisäeläkemaksut tulisi suoraan "korvamerkitä" ja käyttää pienien eläkkeiden korottamiseen.

Keskustelussa on piirteitä, joissa esitetään jopa sukupolvien välistä vihaa lietsovia kannanottoja, joita ylläpidetään ja perustellaan usein tietämättömyydellä mutta myös tarkoituksenmukaisella poliittisella populismilla.

Ei myöskään havaita, että tällä keskustelulla purraan ruokkivaa kättä, joka ostaa ja kuluttaa eläke-euroistaan huomattavan osan työllistäviin tuotteisiin ja palveluihin jopa lapsiensa ja heidän perheittensä erilaisiin tarpeisiin.

Nyt 2019 tästä jopa yhteiskuntasopua häiritsevästä keskustelun sävystä olemme todella huolestuneita.

Toivomme, että tähän useasti tietämättömyyteen perustuvaan keskusteluun löytyy uutta rakentavampaa käännettä.

Imatralla 19.11.2019

Eläkefoorumin osallistujat

Lisätietoja

Hannu Repo             040-5913199

Artturi Pennanen      040-5026102

Ilkka Nokelainen      040-5930552

 

Suomen Wanhat Toverit ry:n johtokunnan kokous 8.10.2019.

Meidän pitää ratkaista ainakin kolme kovaa ongelmaa,sanoi puolueen poliittisen valmistelun päällikkö Joona Räsänen puhuessaan  Suomen Wanhat Toverit ry:n johtokunnalle.  

Elinympäristön muutos

Miten torjutaan ilmaston lämpeneminen?

Miten suhtaudutaan kiihtyvään kaupungistumiseen (kaikki kehäkolmosen sisään) ja mitä tehdään muualla maassa silloin tyhjäksi jääville yksityisille ja yhteiskunnallisille rakennuksille?

Mistä ja miten saadaan lisää työtätekeviä, palkkaa saavia ja veroja maksavia ihmisiä turvaamaan yhteiskunnan toimivuus. 

Miten ratkaistaan toimeentulorakenteen muutos?

Hyvin toimeentulevien keskiluokkaisten määrä on Suomessa kutistunut. Sosiaaliedusta- ja tuista, jotka on luotu sillaksi vaikeuksien yli, on tullut kiinteä toimeentulon osa liian monien ihmisten elämän mahdollisuuksiin. 

Vastauksia Räsänen ei antanut, mutta painotti, että ainakin nämä on pystyttävä ratkaisemaan ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

 

Lisää pitkäaikaissairaiden vuodepaikkoja 7.3.2019

 

Imatran ja Ruokolahden Wanhat Toverit, EKL Ruokolahden Eläkkeensaajat r.y ja EKL Vuoksenniskan Eläkkeensaajat r.y paheksuivat pitkäaikaissairaansijojen ajattelematonta vähentämistä seudulla ja vaativat, että tilanne korjataan nopeilla toimilla.

Imatralaisia ja rukolahtelaisia pitkäaikaispotilaita heitellään sinne tänne pitkin maakuntaa. Siirtoja hoitopaikasta toiseen tehdään jopa muutamien päivien välein. Tämä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä sekä potilaille että omaisille. Muutoinkin jo heikossa fyysisessä sekä psyykkisessä yleiskunnossa olevien ihmisten kärsimyksiä lisätään tällaisella toiminnalla.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

 

Puheenjohtaja

Marjut Vuotila

Ahovuokonkuja 18 as.1

55100 Imatra

puh.0405848847

marjut.vuotila@gmail.com

 

Varapuheenjohtaja

Juhani Liimatta

Multapakantie 15

56100 Ruokolahti

puh. 044 976 3853

juhaniliimatta@gmail.com