Näpit irti työeläkkeistä

NÄPIT IRTI ELÄKESOPIMUKSESTA

Me Eläkefoorumitilaisuuden osanottajat Imatralta kannamme syvää huolta lakisääteisen työeläketurvan säilymisestä tulevaisuudessa ns. sukupolvien välisestä sopimuksesta.

Sukupolvien välistä sopimusta, lakisääteistä työeläketurvaa, on kaikkien yhteiskunnallista vastuuta kantavien tahojen puolustettava.

Maamme historiassa tämä sukupolvien välinen sopimus on ainoa hallituksen ja eduskunnan ulkopuolella olleiden järjestöjen yhteinen vaatimus, josta työntekijä- ja työnantajajärjestöjen tekemästä aloitteesta on syntynyt laki Suomessa.

Työmarkkinaetujärjestöissä ja myös maatalousyrittäjien keskuudessa sukupolvien välisen sopimuksen merkittävyys yhteiskunnalliselle vakaudelle ymmärrettiin 1960.

Tästä syystä ja tällä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteisesti sopimalla rahoitusjärjestelmällä yleinen yksityisalojen työeläkelaki TEL säädettiin 8.7.1961.

Se tuli yhtäaikaisesti voimaan lyhytaikaisista työsuhteista säädetyn LEL:n kanssa 1.7.1962. Samalla periaatteella säädettiin myöhemmin maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkelait. Tämä sukupolvien välinen sopimus siihen liittyvine lakeineen sai perustuslaillisen suojan.

Nyt eläkkeellä olevat työtekijät ja heidän työnantajansa ovat aktiiviaikanaan maksaneet ja hoitaneet isiensä ja äitiensä eläketurvan sukupolvien välisen sopimusvelvoitteen.

Vastuulliset eläkeikää lähestyvät isät ja äidit ymmärtävät tämän sopimuksen merkityksen ja odottavat sopimuksen kunnioittamisen jatkuvan nykyisten työnantajien ja myös omien lapsiensa puheissa sekä teoissa.

Nyt on tahoja, jotka haluaisivat purkaa tämän järjestelmän osittain tai kokonaan. He ilmeisen tarkoituksellisesti unohtavat, että he itse eläkkeelle jäädessään sekä nyt eläkkeellä olevat isät ja äidit ovat keskustelun objekti.

Monet eläkkeellä olevat ukit ja mummot kantavat vieläkin kortensa kekoon tulevista nyt työssä käyvien nuorien eläkkeistä maksamalla nykyisistä työeläkkeistään lisäeläkemaksuja.

Lisäksi työeläkkeistä maksetaan muutoinkin korkeampaa veroa kuin vastaavista palkkatuloista. Nämä lisäverot ja lisäeläkemaksut tulisi suoraan "korvamerkitä" ja käyttää pienien eläkkeiden korottamiseen.

Keskustelussa on piirteitä, joissa esitetään jopa sukupolvien välistä vihaa lietsovia kannanottoja, joita ylläpidetään ja perustellaan usein tietämättömyydellä mutta myös tarkoituksenmukaisella poliittisella populismilla.

Ei myöskään havaita, että tällä keskustelulla purraan ruokkivaa kättä, joka ostaa ja kuluttaa eläke-euroistaan huomattavan osan työllistäviin tuotteisiin ja palveluihin jopa lapsiensa ja heidän perheittensä erilaisiin tarpeisiin.

Nyt 2019 tästä jopa yhteiskuntasopua häiritsevästä keskustelun sävystä olemme todella huolestuneita.

Toivomme, että tähän useasti tietämättömyyteen perustuvaan keskusteluun löytyy uutta rakentavampaa käännettä.

 

Imatralla 19.11.2019

 

Eläkefoorumin osallistujat

Lisätietoja

 

Hannu Repo             040-5913199

Artturi Pennanen      040-5026102

Ilkka Nokelainen      040-5930552