Suna Kymäläinen 7.5.2018

Kansanedustaja Suna Kymäläinen

Hallituksen projekti: Luokkayhteiskunnan luominen.

Yli 100 000 lasta ponnistaa elämään perheistä, joissa toimeentulo jää alle köyhyysrajan. Koulutukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistuneet leikkaukset ovat vetäneet lapset ja nuoret mukaan luokkayhteiskunnan rakennusprojektiin.

Tutkimuksen perusteella rahanpuutteesta on tullut sekä koulutusvalintoja kaventava, että nuoren todellisia jatkokoulutusmahdollisuuksia määrittävä. Yli puolet koulutuksen ulkopuolelle jättäytyneistä nuorista selitti päätöstään rahatilanteen sanelemaksi, joka kolmas on keskeyttänyt toisen asteen tutkinnon rahan vuoksi.

Tuhansia pienituloisia suomalaisia säästää lääkkeistä ja muista terveydenhuollon kustannuksista, jotta rahat riittäisivät elämiseen. Pienituloisten kohdalla asiakasmaksut ja terveyskulut lohkaisevat jopa 40 prosenttia tuloista, joka kymmenes jättää lääkärikäynnit välistä rahanpuutteen vuoksi. Terveydestä on tullut pienituloisille liian kallista.

Taloudellinen tehokkuus on ohittanut ihmisarvon, hoivan ja inhimillisyyden.

Jotta ikääntyneiden hoiva ja hoito vastaisi yksilön todellisia tarpeita ja käytettävissä olevia varoja, olisi hyvä tarkastella voiko palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot yhdistää yhdeksi maksukatoksi. Tätä kannattaa myös Eläkkeensaajien keskusliitto julkilausumassaan.