Lappeenrannan Wanhat Toverit (LWT)

TOIMINTAOHJELMA                        

TARKOITUS

Lappeenrannan Wanhat Toverit kerhon toiminnan tarkoituksena on koota Lappeenrannan ja ympäristön alueella asuvat naiset ja miehet, jotka ovat toimineet sosialidemokraattisessa työväenliikkeessä poliittisella, taloudellisella, ammatillisella, osuustoiminnallisella, kulttuurisella tai kolmannen sektorin osa-alueella taikka he ovat muutoin osallistuneet yhteiskunnalliseen toimintaan.

Kerhon tarkoituksena on koota yhteisiin tilaisuuksiin 60 vuotta täyttäneet ja eläkkeellä olevat sosialidemokraattien jäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan sosialidemokraattista aatteellista työtä.

 

JÄSENET

Kerhon jäsenyyteen pääsee ilmoittautumalla kirjallisesti tai sähköpostilla LWT:n toimikunnalle.

Kehon jäsenhakemuksen voi toimittaa sähköisesti (sp ei oo vielä valmis) tai kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Kirjallinen liittymälomake toimitettaan os. LWT, Snellmaninkatu 12, 53100 lappeenranta. Liittyessään kerhoon jäsen saa kerhon jäsenyydestä kertovan jäsenkortin. Jäsenkortit ovat numeroidut siinä järjestyksessä missä jäsenyys on vahvistettu.

 

TOIMIKUNTA

Kerhon toiminnasta päättää toimikunta. Vuosittain loka-marraskuussa pidettävässä jäsenkokouksessa valitaan kerholle seuraavan vuoden puheenjohtaja sekä 4 - 8 muuta jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää tarvittaessa muut vastuuhenkilöt.

 

KERHON KOKOUKSET

Kerhon kokoukset pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuun viimeisen täyden viikon maanantaina, iltapäivällä. Kokouksista ilmoitetaan paikallisten lehtien järjestöpalstalla, LWT:n kotisivuilla sekä sähköpostilla niille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet.

 

TALOUS

Kerhon jäsenmaksu on 10€/vuosi. Jäsenmaksu suoritetaan liittymisen yhteydessä. Maksun voi suorittaa suoraan Lappeenrannan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön pankkitilille,                     

 FI86 5620 0920 3270 94, viitteenä LWT-jäsenmaksu, tai Lappeenrannan Työväenyhdistyksen toimistolla käteisellä.

Kerhon toiminta on pääasiassa jäsenten omakustanteista. Harkintansa mukaan Lappeenrannan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö tukee toimintaa esim. retkien ja tapahtumien rahoittamisessa.

 

TOIMINTAOHJEIDEN MUUTTAMINEN

Toimikunta voi tarvittaessa tehdä muutoksia tähän toimintaohjelmaan.

Tämä toimintaohje astuu voimaan 1.1.2016

Lappeenrannassa, 8.12.2015

Lappeenrannan Wanhat Toverit

Toimikunta