Toimintakertomukset

           

                  TOIMINTAKERTOMUS

 

            TOIMIKAUDELTA 2015 – 2016

 

Toiminnan painopisteet

Kuluneella toimintakaudella on kehitetty kerhotoimintaa ja panostettu jäsenhankintaan.

Kevään 2017 kunnalisvaalit on niin ikään huomioitu.

Kerhotoiminta

Toimikaudella kerhotoiminta on ollut säännöllistä ja kerhotapaamisiin on osallistuttu kiitettävästi. Osallistumis % ka. 30.

Kerhotapaamiset ovat toimineet opintokerhomuotoisena Tsl:n ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.

Tsl:n tuki kerhotoimintaan lakkasi rekisteröimättömiltä yhdistyksiltä 1.1.2016. Näin myös Akaan Wanhoilta Tovereilta.

Toiminnan kulut on katettu arpajaistuotoilla ja sponsorituella.

Kerhokutsut jäsenille on lähetetty sähköpostilla ja tekstiviestillä, sekä ilmoituksilla Akaan Seudussa, AWT:n verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla.

Keväällä 2016 otettiin käyttöön Akaan Seudun ilmoitusfoorumi MeNyt.fi. Palvelun hinta on 60 € / vuosi.

Kerhojen ajankohdat ja aiheet

Toukokuu 2015

AWT:n vuosikokous pidettiin 20.5.2015 Metsola-salissa. Kokouksen vieraana oli Suomen Wanhat Toverit ry.n asiamies Heikki Kehälinna.

Kesäkuu 2015

Perinteistä kesäpäivää vietettiin 9.6. Pajamäessä Kylmäkosken Tipurilla.

Syyskuu 2015

21.9. kerhotapaaminen oli Viialan Työväentalolla ja aiheena ajankohtaiset valtakunnan politiikasta. Alustajana Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin.

Lokakuu 2015

19.10 kerhotapaamisen aiheena oli vanhusneuvoston toiminta Akaassa. Alustajana Akaan vanhusneuvoston puheenjohtaja Hilkka Heinonen. Lisäksi vapaamuotoinen keskustelu yhteiskunnan suunnasta työväenliikkeen näkökulmasta.

Marraskuu 2015

9.11 kerho pidettiin Metsola-salissa. Vieraana Sdp.n nuorten puheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen. Aiheena porvarihallituksen eläkeläisiin ja pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset, sekä hallituksen toiminta ylipäänsä.

Marraskuu 2015

23.11 kerho pidettiin Metsola-salissa ja aiheena Akaan kaupungin tulo- ja menoarvio vuodelle 2016. Alustajana kaupunginjohtaja Aki Viitasaari.

Joulukuu 2015

11.12. Matka Uutisvuoto-ohjelman nauhoituksiin Helsinkiin. Matkalle osallistui 40 toveria ja matka tehtiin tilausbussilla.Ohjelman vieraina olivat Pirkka Pekka Petelius ja Aku Hirviniemi.

Joulukuu 2015

Perinteistä puurojuhlaa vietettiin 18.12 Viialan Työväentalolla.Vialan Ty:n naiset huolehtivat tarjoilusta, sketsit Irma Luoma ja Arja Raiski ja musiikista vastasivat Huru-Ukot Akaasta ja kisälliyhtye KAMUT Janakkalasta.Timo Saarinen ohjasi joulupukin oikeaan osoitteeseen.

Helmikuu 2016

Kerho pidettiin 8.2 Metsola-salissa. Aiheena kansanedustaja Pia Viitasen katsaus valtakunnan politiikasta ja keskustelu aiheesta.

Maaliskuu 2016

21.3. aiheena vanhus- ja vammaispalvelut Akaassa. Aiheesta alusti Akaan vanhus- ja vammaistyönjohtaja Eveliina Kiiski. Kerho kokoontui Metsola-salissa.

Huhtikuu 2016

11.4. kerhon aiheena perintöoikeus ja testamentti. Aiheesta alusti pankkilakimies Mika Pajasmaa. Kerho pidettiin Metsola-salissa.

Jäsenistö

Jäsenmäärä toimikauden lopussa on 75, joista naisia 27 ja miehiä 48.  Uusia jäseniä on toimikaudella hyväksytty 14.

Haudan lepoon on siunattu AWT:n perustajajäsen Raine Manni, sekä Jaakko Sandström, Aarne Kiuru ja Olavi Lahdensivu.

Hallitus

Kerhon toimeenpanevana elimenä on vuosikokouksessa valittu hallitus.

Hallitus on toimikaudella kokoontunut kymmenen (10) kertaa joista pykäliä pöytäkirjoihin on kirjattu 121.

Hallitukseen ovat kuuluneet Aarre Nord puheenjohtaja, Eino Mantela varapuheenjohtaja, Matti Hautamäki sihteeri ja jäsenet Pirkko Nord, Leo Nummi, Antti Haapakoski ja Raimo Järvinen.

Muistamiset

Akaan Wanhat Toverit huomioi jäsenten ja sitä lähellä olevien järjestöjen merkkipäivät kortilla ja tarvittaessa läsnäolollaan.

80 vuotta Aalto Nelly, Laurila Terttu ja Mantela Eino.

Valkekosken Wanhat Toverit 30 vuotta 9.12.2015. Viialan työväenyhdistyksen historiikin luovuttivat Raimo Järvinen ja Matti Hautamäki.

Janakkalan Wanhat Toverit 15 vuotta 26.4.2016. Toijalan työväenyhdistyksen historiikit (3kpl) luovuttivat Aarre Nord ja Matti Hautamäki.

AWT:n perustajajäsen Eino Mantelan 80-vuotis merkkipäivänä 8.5.2016 kerhon onnittelut veivät Pirkko Nord, Aarre Nord ja Matti Hautamäki

Edustukset

Suomen Wanhat Toverit ry:n johtokunnassa kerhoamme edustaa Aarre Nord, lisäksi monet jäsenet toimivat eri järjestöjen johtotehtävissä ja kunnallispolitiikassa.

Muuta

SWT ry:n valtakunnallisille retkeily- ja kulttuuripäiville 28.- 29.8.2015 Lappeenrannassa osallistuivat Pirkko Nord, Aarre Nord ja Eino Mantela.

Akaan vapputapahtumassa Toijalan torilla Akaan Wanhat Toverit olivat runsaslukuisesti paikalla.

Akaan Wanhat Toverit

      Hallitus

 

Toimintakertomus

toimikaudelta 2014 - 2015

 

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Suomen Wanhat Toverit ja Wanhat Toverit ry:n organisaatioiden yhdistäminen. Seurakunta- ja kirkkoherranvaalit, sekä huhtikuun 2015 eduskuntavaalit. Toimikaudella on myös tehostettu jäsenhankintaa ja kehitetty kerhotoimintaa.

Organisaatioiden yhdistäminen

Elokuussa Vantaan kaupungintalolla pidetty edustajakokous hyväksyi kauan vireillä olleen ja toivotun organisaatioiden yhdistämiseen liittyvän toisen vaiheen.

Suomen Wanhat Toverit ja Wanhat Toverit ry:n organisaatiot yhdistettiin ja yhteisen organisaation nimeksi vahvistettiin Suomen Wanhat Toverit ry ja puheenjohtajaksi valittiin Matti Louekoski.

Yhdistettyyn johtokuntaan valittiin myös AWT:n puheenjohtaja Aarre Nord. Johtokunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kokous pidettiin 22.8. ja AWT:n edustajina olivat Aarre Nord ja Matti Hautamäki.

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit pidettiin marraskuussa 2014. Akaan sos.dem. kunnallisjärjestö perusti vaaleihin valitsijayhdistyksen nimellä Ilon Kirkko. Ilon Kirkko asetti vaaleihin 26 ehdokasta joista kuusi AWT:n jäsentä. Ilon Kirkko menestyi vaaleissa hyvin saaden yli 30% äänistä ja yhdeksän valtuutettua. AWT:n jäsenistä kirkkovaltuustoon valittiin varsinaisiksi Pirkko Nord, Juhani Salin ja Olavi Lahdensivu ja varavaltuutetuksi Veijo Rantanen. Akaan Wanhat Toverit oli vahvasti mukana ehdokashankinnassa ja vaalityössä.

Kirkkoherran vaali

Kirkkoherran vaali käytiin helmikuussa 2015. Akaan seurakunnan kirkkoherraksi valittiin ylivoimaisella äänimäärällä kappalainen Ali Kulhia. Ali Kulhia oli myös Akaan Wanhojen Tovereiden ehdokas.

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit käytiin huhtikuussa 2015. Niin ikään näissä vaaleissa Akaan Wanhat Toverit oli joukolla mukana vaalityössä.

AWT:n ehdokas vaaleissa oli Hannu Järvinen Akaasta. Järvisen saama äänimäärä oli hyvä huomioiden lähtökohdat. Pirkanmaan Sosialidemokraatit ry:n piirihallitus nimesi Järvisen ehdokkaaksi jälkijoukoissa, jolloin kampanja- aika jäi lyhyeksi. Akaassa demarit menestyivät hyvin, keräten selkeästi suurimman äänipotin kaupungissa. Valtakunnallisesti vaalitulos oli sosialidemokraattien osalta heikko. Puolue kärsi jo toisen peräkkäisen vaalitappion. Eduskuntaan valittiin 34 sosialidemokraattia, pudotusta edellisistä vaaleista peräti kahdeksan (8) edustajaa.

KERHOTOIMINTA

Yleistä

Akaan Wanhat toverit toimii itsenäisenä, rekisteröimättömänä kerhona, joka toiminnassaan tukeutuu Suomen Wanhat toverit sääntöihin ja toimintaan. 

Kerhotoiminnan lähtökohtana on sosialidemokraattisen aateperinnön ylläpitäminen ja kerhotoiminnan edelleen kehittäminen.

Kerhotoiminta on ollut säännöllistä ja kerhoihin on osallistuttu kiitettävästi.

Kerhot on kokoontunut pääsääntöisesti kunkin kuukauden kolmas keskiviikko, joskin alustajien toiveet aikataulun suhteen on huomioitu. Tammi-, heinä- ja elokuussa ei kerhoja järjestetty.

Kerhokutsut jäsenille on lähetetty sähköpostilla ja tekstiviestillä, sekä ilmoituksilla Akaan Wanhat toverit verkkosivuilla, Akaan Seutu lehden yhdistyspalstalla ja Metsola-salin, Viialan ja Kylmäkosken Työväentalojen ilmoitustauluilla.

Kerhot ovat toimineet opintokerhomuotoisina Tsl:n ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti. Kerhojen teemat ovat olleet kulloiseenkin ajankohtaan liittyviä ja niihin on hankittu asiantunteva alustaja.  Kerhojen kokoontumispaikkana on ollut Metsola-sali Toijalassa ja Viialan Työväentalo.

Kerhovierailun olemme tehneet Valkeakoskelle.Kerhon toimikausi on vuosikokousten välinen aika toukokuusta toukokuuhun.

Kerhojen ajankohdat ja aiheet

Toukokuu 2014

Vuosikokous pidettiin 20.5 Kylmäkosken Työväentalolla. Vieraana tehtävänsä SWT:n johtokunnassa jättävä Erkki Koskelin.

Kesäkuu 2014

18.6 vietettiin kesäpäivää Haihunkoskella makkaranpaiston ja seurustelun merkeissä. Samalla ehostettiin rakentamaamme grilliä.

Syyskuu 2014

17.9. Metsola-salissa pidetyn kerhon alustajana oli Akaan tekninen johtaja Antti Kemi ja aiheena teknisen toimen investoinnit, väylien kunnossapito ja kiinteistöjen korjaukset ja kunnossapito. 28.9 Viialan Työväenyhdistyksen historiikin julkistamistilaisuus Viialan Työväentalolla.

Lokakuu 2014

15.10 kerhon vieraana oli kappalainen Ali Kulhia ja teemana kirkon rooli vanhustyössä. Paikka: Viialan Työväentalo. Viialan Eläkkeensaajat ry:n tilaisuus 28.10. Osallistuttiin. Toijalan Eläkkeensaajat ry:n tilaisuus 29.10. Osallistuttiin.

Marraskuu 2014

19.11 kerho pidettiin Viialan Työväentalolla. Aiheena Akaan talousarvio v.2015 ja alustajana kaupunginjohtaja Aki Viitasaari. Viialan Ty tarjosi Hannun kahvit.

Joulukuu 2014

5.12 vietettiin perinteistä puurojuhlaa Viialan Työväentalolla. Nautittiin Viialan ty:n naisjaoston antimista ja ohjelmasta, josta vastasivat lauluryhmät Vilhelmiinat ja Huru-Ukot. Vieraana oli tovereita Valkeakoskelta. Akaan Seudun Osuuspankki sponsoroi tarjoilun.

Helmikuu 2015

17. 2 olimme Valkeakosken Tovereiden vieraana Pappilanniemen leirikeskuksessa. 18.2 kerhon vieraana Metsola-salissa oli kansanedustajaehdokas Hannu Järvinen. Kuultiin Järvisen tavoitteet vaaleissa ja kampanjaohjelma.

Maaliskuu 2015

11.3 Metsola-salissa pidetyn kerhon vieraana oli Sdp:n järjestöpäällikkö Ari Näätsaari ja aiheena ajankohtainen poliittinen tilanne ja Wanhat Toverit arvonimen hakeminen.

Huhtikuu 2015

11.4 kerho jalkautui Toijalan torille vaalien merkeissä. Jaettiin vaalimateriaalia ja Akaan Wanhat toverit esitteitä. Myytiin arpoja ja makkaraa.

MUU TOIMINTA

Jäsenistö

Kerhon jäsenmäärä oli toimikauden lopussa 63, joista naisia 20 ja miehiä 43 Toimikaudella on hyväksytty kuusi (6) uutta jäsentä. Jorma Karvonen liittyi Valkeakosken Tovereihin.

Hallitus

Hallitus on toimikaudella kokoontunut kymmenen (10) kertaa ja niistä pykäliä pöytäkirjoihin kertynyt yhteensä 105 kpl. Hallitukseen ovat kuuluneet: Puheenjohtaja Aarre Nord, varapuheenjohtaja Eino Mantela, sihteeri Matti Hautamäki, sekä jäsenet Pirkko Nord, Leo Nummi, Raimo Järvinen ja Antti Haapakoski.

Muistamiset

Akaan Wanhat toverit huomioi jäsentensä ja sitä lähellä olevien järjestöjen merkkipäivät kortilla ja tarvittaessa läsnäolollaan.Toimikaudella on muistettu seuraavia: Saila Kallioinen 50 vuotta.

AWT:n jäsenten edustukset eri tahoilla

Akaan Wanhat Toverit jäsenet ovat hyvin edustettuina Akaan kaupungin eri luottamustehtävissä, Akaan sos.dem. kunnallisjärjestössä, puolueosastojen johtotehtävissä, Tsl:n toiminnassa, vanhusneuvostossa, Eläkkeensaajat ry:n ja WR:n eläkeläisten paikallisosastoissa sekä vammais- ym. järjestöissä.

Keskustelut ja kannanotot

Pöytäkirjoihin on kirjattu keskustelut ja kannanotot mm. seuraavista aiheista. Akaan kaupungin taloudellinen tila, vanhustenhuolto, terveydenhuolto, investoinnit ja homekoulujen korjaukset ym.                                                                           Puolueen alhaiset kannatuslukemat ja valtakunnan politiikka, Kreikan tukeminen ja EU, sekä istuvan hallituksen loppusuoran kompuroinnit. Ukrainan tilanne ja lähialueiden turvallisuusuhat.

Vappu

Vapputilaisuuksiin kaupungin eri osissa osallistuttiin runsaslukuisesti.

Akaan Wanhat toverit olivat näkyvästi mukana Akaan Demareiden vappulehden

tuottamisessa.

Akaan Wanhat Toverit

Hallitus

TOIMINTAKERTOMUS
TOIMIKAUDELTA 2013-2014

 

 

Yleistä

Toimikaudella 2013- 2014 Akaan Wanhat Toverit toiminnan painopisteinä on ollut kerhotoiminnan kehittäminen, toukokuun 2014 EU-vaalit. Myös marraskuun 2014 seurakuntavaalit on huomioitu.

Kerhotoiminta

Akaan Wanhat toverit toimii itsenäisenä rekisteröimättömänä kerhona, joka toiminnassaan tukeutuu Suomen Wanhat toverit sääntöihin ja toimintaan, ja jonka toiminnan lähtökohtana on sosialidemokraattisen aateperinnön ylläpitäminen ja kerhotoiminnan edelleen kehittäminen.

Kerhotoiminta on ollut säännöllistä ja kerhoihin on osallistuttu kiitettävästi.

Kerhot on kokoontunut pääsääntöisesti kunkin kuukauden kolmas keskiviikko,

joskin alustajien toiveet aikataulun suhteen on huomioitu. Kesäkuukausina ei kerhoja järjestetty.

Kerhokutsut jäsenille lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä, sekä ilmoituksilla Akaan Wanhat toverit verkkosivuilla, Akaan Seutu lehden yhdistyspalstalla ja Metsola-salin, Viialan ja Kylmäkosken Työväentalojen ilmoitustauluilla.

Kerhot ovat toimineet opintokerhomuodossa Tsl:n ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.

Kerhojen teemat ovat olleet kulloiseenkin ajankohtaan liittyviä ja niihin on hankittu asiantunteva alustaja ja ne on pidetty joko Metsola-salilla Toijalassa tai Viialan Työväentalolla.                                                                                                      Kerhovierailuja olemme tehneet Janakkalaan, Riihimäelle ja Valkeakoskelle.

Kerhon toimikausi on vuosikokousten välinen aika toukokuusta toukokuuhun.

Kerhojen ajankohdat ja aiheet

Toukokuu 2013: Kerhon vuosikokous pidettiin 22.5. Metsola-salissa. Kokouksen vieraana oli Suomen Wanhat toverit johtokunnan jäsen Erkki Koskelin, joka mm. kertoi Suomen Wanhat toverit ja Wanhat toverit ry:n organisaatioiden yhdistymisestä ja SWT:n toiminnasta yleensä.

Kesäkuu 2013: Perinteistä kesäpäivää Viialan Haihunkoskella vietettiin 18.6.

Jutustelun lomassa muurattiin nuotiopaikalle grilli.

Elokuu 2013: 18.8. ehostettiin Haihunkoskelle rakennettua grilliä.

Valkeakosken Wanhat toverit vieraina Valkeakosken Työväentalolla oltiin 28.8, jossa aiheena EU-vaalit ja vieraana Pirkanmaan sosialidemokraattien asettama ehdokas Kaisa Penny.

SWT:n kulttuuri- ja retkeilypäiville Lahdessa osallistuivat Pirkko Nord ja Aarre Nord.

Syyskuu 2013: Työväenliike.NYT tapahtumaan 7.9.Tampereella osallistuttiin runsaslukuisesti. Linja-auto kuljetuksen tapahtumaan järjesti Viialan Työväenyhdistys.

10.9. osallistuttiin Riihimäen Wanhat toverit järjestämään tapaamiseen Suomen Työväentalomuseolla. Paikalla myös SWt:n puheenjohtaja Matti Louekoski.

Lokakuu 2013: 17.10 kerhon aiheena oli vanhuspalvelulain toteuttaminen Akaassa. Alustajana Akaan vanhus- ja vammaistyönjohtaja Leila Haakana.

Kerho pidettiin Metsola-salissa.

Viialan Eläkkeensaajat ry:n tilaisuuteen 29.10. Viialan Työväentalolla osallistuttiin runsaslukuisesti.

Marraskuu 2013: Kerhon aiheena oli Akaan kaupungin talousarvio v.2014 ja sitä avasi kaupunginjohtaja Aki Viitasaari. Tilaisuus oli 14.11. Toijalan Metsola-salissa.

Joulukuu 2013: Perinteistä puurojuhlaa vietettiin Viialan Työväentalolla 18.12.

Esiintyjinä Kisälliryhmä KAMUT Etelä Hämeestä ja joulupukin virkaa imitoi Pekko alias Timo Saarinen.

Ohjelmassa oli myös yhteislaulua, visailu ja arpajaiset.

Helmikuu 2014: Toijalan Työväenyhdistyksen 125-vuotisjuhlaa vietettiin 2.2.

Akaan Wanhat toverit tervehdyksen veivät puheenjohtaja ja sihteeri.

17.2. Metsola-salissa pidetyn kerhon aiheena oli sote- ja kuntalaki uudistukset. Aiheesta alusti perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen.

Maaliskuu 2014: Akaan uusi perusturvajohtaja Elina Anttila vieraili Viialan Työväentalolla 12.3. Tilaisuuden aiheena oli Akaan perusturvan haasteet nyt ja tulevaisuudessa.

Vierailu EU-kahvilassa Turengin Työväentalolla 24.3. Paikalla myös ehdokas kansanedustaja Ilkka Kantola ja Sdp:n Hämeen piirin toiminnanjohtaja Mikko Suomalainen.

Huhtikuu 2014: Yhteistilaisuus 2.4. Metsola-salissa. Aiheena EU-vaalit ja vieraana Pirkanmaan sosialidemokraattien nimeämä ehdokas Kaisa Penny.

Tilaisuuden järjestivät Akaan Wanhat toverit, Akaan sos.dem.kunnallisjärjestö ry, Kylmäkosken Työväenyhdistys ry, Toijalan Työväenyhdistys ry ja Viialan Työväenyhdistys ry.

Vierailu EU-kahvilassa Turengin Työväentalolla 7.4. Paikalla myös EU- ehdokkaat Johannes Koskinen ja Eero Vainio.

Jäsenistö

Kerhon jäsenmäärä oli toimikauden lopussa 58, joista naisia 17 ja miehiä 41.

Toimikaudella ei uusia jäseniä hyväksytty.

Hallitus

Hallitus on toimikaudella kokoontunut kymmenen (10) kertaa ja niistä pykäliä pöytäkirjoihin kertynyt yhteensä 94 kpl.

Hallitukseen ovat kuuluneet: Puheenjohtaja Aarre Nord, varapuheenjohtaja Eino Mantela, sihteeri Matti Hautamäki, sekä jäsenet Pirkko Nord, Leo Nummi, Raimo Järvinen ja Antti Haapakoski.

Muistamiset

Akaan Wanhat toverit huomioi jäsentensä ja sitä lähellä olevien järjestöjen merkkipäivät kortilla ja tarvittaessa läsnäolollaan.

Toimikaudella on muistettu seuraavia:

Toijalan Työväenyhdistys ry 125 vuotta.

Lyyli Hautamäki 90 vuotta.

Toivo Seppänen 90 vuotta.

AWT:n jäsenten edustuksia eri tahoilla

Akaan vanhusneuvoston puheenjohtajana Hilkka Heinonen ja neuvoston jäsenenä Leo Nummi.

Akaan sos.dem kunnallisjärjestön vara pj. Matti Hautamäki ja toimikunnan jäsenenä Aarre Nord, Veijo Rantanen ja Juhani Salin.

Viialan Ty:n puheenjohtajana Raimo Järvinen.

Kylmäkosken Ty:n puheenjohtajana Matti Hautamäki.

Akaan Työväenyhdistyksien johtokunnissa, sekä Toijalan, Viialan Eläkkeensaajien ja VR:n Eläkeläiset johtotehtävissä toimii useita kerhomme jäseniä.

Tsl: Valkeakosken seudun  opintojärjestön toimikunta pirkko ja lea Järvinen

Keskustelua herättäneet asiat mm.

-Sdp:n alati laskevat kannatusluvut

-Akaan taloustilanne

-Kaupungin rooli teollisuushallien rakentamisessa

-Vanhusneuvoston perustaminen ja toimivalta

-Vuodepaikkojen radikaali vähentäminen terveyskeskuksen vuodeosastolta

-Yksin eläjien asuntotilanne

-Palvelusetelin käyttöön otto tuetussa palveluasumisessa

-Perhepäivähoidon tila Akaassa

-Valtuuston työskentely ylipäätään

Muuta

Vapputilaisuuksiin kaupungin eri osissa osallistuttiin runsaslukuisesti. Akaan Wanhat toverit olivat vahvasti mukana Akaan Demareiden vappulehden tuottamisessa.

Saatteeksi toimintansa aloittavalle hallitukselle

Kerhomme jäsenmäärä ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Uuden hallituksen onkin ryhdyttävä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Syksyn seurakuntavaalit ja kevään 2015 eduskuntavaalit ja niihin liittyvät tapahtumat tulisi hyödyntää jäsenhankinnassa.

Akaan Wanhat Toverit

Hallitus

Toimintakertomus toimikaudelta 2011 – 2012

 

Yleistä 

Akaan Wanhat Toverit kerholla on takanaan vilkas ja toimelias kausi.

Toiminnan keskeisenä perusteena on ollut edelleen sosialidemokraattisen aateperinnön vaaliminen ja Wanhat Toverit toiminnan kehittäminen.

Kerhotoiminta on ollut vahvaa niin sisällöllisesti kuin osallistumisaktiivisuudella mitaten.

Kerho- ja kokoustoiminta muutettiin vuosikokouksen 23.5.2011 päätöksellä opintokerhomuotoiseksi. Muutos toteutetaan Työväen Sivistysliiton avulla.

Tiedotus tapahtumista on hoidettu lehti-ilmoituksilla Akaan Seutu lehdessä, nettisivuilla, erillisillä ilmoituksilla, sähköpostilla ja jäsenkirjeillä (2kpl).

Jäsenistö

Kerhon jäsenmäärä on kauden lopussa 52, joista naisia 18 ja miehiä 34. Toimintakaudella on uusia jäseniä hyväksytty 11 kplEdellä mainittujen lisäksi Wanhat Toverit arvonimen saaneita on kahdeksan (8).

Hallitus

Hallituksen kokoonpanoa koskeva sääntömuutos tehtiin vuosikokouksessa 23.5. 2011. Sääntömuutoksen mukaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien seitsemän (7)varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita.

Hallitus on toimintakaudella kokoontunut kymmenen (10)

kertaa, joista pykäliä pöytäkirjoihin kertynyt yht. (81)kpl.

Hallitukseen ovat kuuluneet Aarre Nord puheenjohtaja, Eino Mantela varapuheenjohtaja, sekä jäsenet Pirkko Nord, Leo Nummi, Antti Haapakoski, Raimo Järvinen ja Matti Hautamäki.

Kerhon sihteerinä on toiminut Matti Hautamäki.

Kerhotoiminta 

Toimintakaudella kerhot ovat kokoontunut seuraavasti:

Toukokuun kerhotilaisuus pidettiin vuosikokouksen merkeissä Toijalan Metsola-salissa.

Kesäkuussa vietettiin ulkoilupäivää Viialan Haihunkoskella makkaran paiston ja keskustelun merkeissä.

Sateisesta säästä huolimatta paikalla oli kiitettävästi tovereita.

Syyskuun kerhon aiheena oli Akaan kaupungin tulo- ja menoarvio vuodelle 2012. Alustajana kaupungin-johtaja Aki Viitasaari. Paikkana Metsola-Sali Toijalassa.

Lokakuussa kerhon vieraana Metsola-salissa olivat Valkeakosken Wanhat Toverit. Käytiin keskustelua yhdistyksien toimintatavoista, yhteistyömalleista ja tulevista presidentin vaaleista. Lopuksi VWT piti kokouksensa, jossa Akaalaisilla tovereilla oli läsnäolo-oikeus. Osallistujia yli 20.

Marraskuussa kerho pidettiin Viialan Työväentalolla, jossa vieraana oleva Suomen Wanhat Toverit ry:n puheenjohtaja Matti Louekoski alusti Eurooppaa ravistelevasta talousahdingosta ja sen vaikutuksesta Suomen talouteen. Lisäksi keskustelua herätti tulevat presidentin vaalit ja sosialidemokraattien tavoitteet vaaleissa.                                                                  

Tilaisuuden alussa Vakuutusyhtiö Turvan edustaja Jarkko Auvinen kertoi yhtiön toiminnasta ja taustois-ta, sekä esitteli yhtiön eri vakuutusmalleja. Osallistujia yli 20.

Joulukuussa vietettiin pikkujoulua Viialan Työväentalolla. Nautittiin Viialan Työväenyhdistyksen naisjaoston valmistamista antimista ja monipuolisesta ohjelmasta. Runsas osallistujamäärä velvoittaa meitä järjestämään juhlan vastakin. Osallistujia yli 20.

Tammikuussa olimme Janakkalan Wanhojen Tovereiden vieraana Turengin Työväentalolla. Alustajana oli metallityöväenliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja aiheena mm. presidentinvaalit ay-liikkeen näkökulmasta, sekä kevään 2012 metalliliiton edustajakokousvaaleista.

Helmikuun kerhon teemana oli Akaan seudun työväenliikkeen historia, josta Viialan eläkkeellä oleva kunnanjohtaja Esko Korkeamäki valotti omiin tutki-muksiinsa ja kirjalliseen tuotantoonsa perustuvaa historiaa aina työväenliikkeen syntyvaiheista 1910-luvun lopulle, erityisesti Viialassa ja Toijalassa.

Aiheen suuren mielenkiinnon vuoksi Korkeamäen luentosarjaa tullaan jatkamaan tulevalla toimintakaudella. Tilaisuus pidettiin Toijalan Metsola-salissa. Osallistujia yli 20.

Maaliskuun Toijalan Metsola-salissa pidetyn kerhon teemana oli valtioneuvoston kaavailema kuntarakenne malli. Alustajaksi lupautunut kaupunginjohtaja Aki Viitasaari oli estynyt, joten alustajana oli apulaiskaupunginjohtaja Heikki Partanen.

Aiheen tiimoilta käytiin vilkas keskustelu. Osallistujia yli 20.

Huhtikuussa olimme Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitasen vieraana eduskunnassa.

Niin ikään huhtikuussa olimme Janakkalan Wanhojen Tovereiden vieraana Turengin Työväentalolla. Tilai-suuden aiheena oli lokakuussa 2012 pidettävät kunnallisvaalit josta alusti sdp:n kuntavaaleista vastaava järjestösihteeri Arto Heinonen.

 

Vaalit

Tammikuun – helmikuussa pidetyissä presidentin vaaleissa sosialidemok-raattien ehdokas oli Paavo Lipponen.

Akaan Wanhat Toverit tekivät voimakasta vaalityötä jo vaalien ensimmäisellä kierroksella mm. julkaisemalla yhdessä Valkeakosken Wanhojen Tovereiden kanssa vetoomuksen Lipposen puolesta. Vetoomus julkaistiin saman aikaisesti Akaan Seudussa ja Valkeakosken Sanomissa. Muuhun vaalityöhön osallistuttiin niin ikää joukolla.

Vaalitulos oli kuitenkin pettymys, sillä ehdokkaamme ei selvinnyt vaalien toiselle kierrokselle.

 

Lokakuussa 2012 pidetään kunnallisvaalit. Akaan Wanhat Toverit ovat edustettuna useissa Akaan Sos.dem. kunnallisjärjestön vaalityöryhmissä ja ovat näin tekemässä vaalityötä sosialidemokraattien menestymiseksi syksyn vaaleissa.

 

Vappu

Akaan Ammatillisen paikallisjärjestön, Akaan Sos.dem kunnallisjärjestön ja Akaan Vasemmiston yhteiseen vappu juhlaan osallistuttiin myöskin aktiivisesti.

 

Muuta

Suomen Wanhojen Tovereiden kulttuuri- ja retkeilypäiville elokuussa 2011 Turussa osallistuivat pj. Aarre Nord ja vpj. Eino Mantela. Päivien päävieras oli tasavallan presidentti Tarja Halonen.

 

 

Akaan Wanhat Toverit

Hallitus

************************************************

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2010- 2011

 

YLEISTÄ                                                                                                                  Akaan Wanhat Toverit yhdistyksen toiminnan perustana on sosialidemokraattisen aateperinnön vaaliminen, sekä Wanhat Toverit toiminan edistäminen.

Vaikka Akaan Wanhat Toverit kerho on rekisteröimätön se toiminnasaan ja keskeisissä asioissa nojaa sääntöihin ja ohjesääntöihin. Yhdistyksen toiminta on kerhomuotoista, joissa jäsenillä on mahdollisuus tavata toisiaan luento-, kulttuuri- ja virkistystilaisuuksien avulla.

Kerhotoiminta on säännöllistä (ei kesäkuukausina ) ja tilaisuudet valmistelee toukokuun vuosikokouksessa valittu hallitus, jonka toimikausi on vuosikokousten välinen aika toukokuusta touko-kuuhun.

JÄSENISTÖ

Toimikaudella hallitus on hyväksynyt kymmenen (10) uutta jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä toimikauden lopussa on 43 joista naisia 16 ja miehiä 27. Lisäksi Wanhat Toverit arvonimen saaneita, jotka eivät ole varsinaisessa jäsenrekisterissä on yhdeksän (9).

Toimikaudella keskuudestamme ovat poistuneet toverit Ali Iivonen, Kaarina Kitunen ja Erkki Raiski.

HALLITUS

Kerhon hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä on toimikaudella kokoontunut seitsemän (7) kertaa, joista pykäliä pöytäkirjoihin on kertynyt yht. 64 kpl.

Hallitukseen ovat kuuluneet Aarre Nord puheenjohtaja, Eino Mantela varapuheenjohtaja, sekä varsinaisina jäseninä Aulis Eskeli, Kaarina Kitunen, Aarre Numminen ja Erkki Raiski. Hallituksen varajäseninä Raimo Järvinen ja Matti Hautamäki. Hallitus kutsutaan koolle varajäsenineen. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Matti Hautamäki.

KERHOTOIMINTA: Toimikaudella kerhot ovat kokoontuneet seuraavasti:

Vuosikokous, joka pidettiin toukokuun kerhona.

Syyskuun kerhon alustajana oli Akaan sivistystoimen johtaja Heikki Tuokko ja aiheena joukkoliikenteen kehittäminen uudessa Akaassa.

Lokakuun kerhon alustajana oli ministeri Pertti Paasio ja aiheena sosialidemok-raattien tulevaisuus.

Marraskuussa oli keskustelutilaisuus, jonka aiheena ”onko työväenliikkeellä vielä tehtävää”

Tammikuun kerhon alustajana oli perusturvajohtaja Vesa Helin ja aiheena ” Miten Akaa on varautunut ikääntyvien palvelutarpeisiin”

Helmikuun kerhon alustajana oli SAK:n aluetoiminnan päällikkö Teuvo Pernu ja aiheena SAK:n tavoitteet kevään eduskuntavaaleissa palkansaajien näkökulmasta.

Maaliskuun kerhon alustajana oli kansanedustajaehdokas Pekka Järvinen ja aiheena Etelä- Pirkanmaan tulevaisuus.

Huhtikuun kerho pidettiin vapaan keskustelun merkeissä, jossa päälimmäisenä aiheena eduskuntavaalien analysointi.

Osanotto kerhoihin oli vaihteleva. Enimmillään 20 ja vähimmillään 7 kerhon jäsentä.

VAALIT

Marraskuun 2010 seurakuntavaaleihin Akaan Wanhat Toverit osallistuivat aktiivisesti tekemällä vaalityötä sosialidemokraatteja lähellä olevan valitsijayhdistys ILON KIRKON ehdokkaille.

Huhtikuun 2011 eduskuntavaaleihin osallistuttiin niin ikään suurella joukolla. Vaalien merkeissä järjestettiin kerhotilaisuus, osallistuttiin toritapahtumiin ja vaalimateriaalin jakoon ym.

MUU TOIMINTA

Elokuussa 2010 Kankaanpäässä pidettyyn Suomen Wanhat Toverit valtakun-nalliseen kokoukseen Akaan yhdistyksen edustajina osallistuivat Aarre Nord ja Eino Mantela. 

                                                                                                    Toukokuussa 2011 pidettyyn Etelä Hämeen Wanhat Toverit tapaamiseen Hauholla osallistui seitsemän (7) yhdistyksen jäsentä.

Akaan Wanhat Toverit

       Hallitus

************************************************

                                                                                                                                                                                                          

 

          TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2009- 2010

 

               AKAAN WANHAT TOVERIT KERHON PERUSTAMINEN

Akaan Wanhat Toverit perustava kokous pidettiin 23.11.2009 Toijalan Metsola- salissa. Perustavan kokouksen vieraina olivat Suomen Wanhojen Tovereiden hallituksen jäsen Erkki Koskelin, joka kertoi Janakkalan Wanhojen Tovereiden toiminnasta. Koskelin on myös Janakkalan yhdistyksen puheenjohtaja. Asiamies Pekka Lahtinen kertoi Suomen Wanhojen Tovereiden, sekä Wanhat Toverit ry:n rakenteista ja suhteista toisiinsa. Alustusten ja käydyn keskustelun pohjalta päätettiin perustaa kirjanpitovelvoitteista vapaa rekisteröimätön kerhon Akaan Wanhat Toverit ja allekirjoittaa perustamisasiakirja, hyväksyä Akaan Wanhat Toverit säännöt sekä hyväksyä kerhon logo. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat  19 Kylmäkosken, Toijalan ja Viialan toveria. Kerhon toiminta perustuu kerhoihin, joihin teemat valmistelee kerhon hallitus joka tarvittaessa hankkii aiheena olevaan teemaan perehtyneen alustajan.Akaan Wanhat Toverit hyväksyy jäsenikseen sosialidemokraattisen arvomaailman hyväksyvät, pitkään toiminnassa mukana olleet ikääntyneet toverit.

HALLITUS

Kerhon perustamiskokous valitsi Akaan Wanhat Toverit puheenjohtajaksi Aarre Nordin ja valitsi puheenjohtajan lisäksi viisi varsinaista ja kaksi hallituksen varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä tarvittaessa muut toimihenkilöt. Hallitus on toimikaudella kokoontunut neljä kertaa, joista pykäliä pöytäkirjoihin kertynyt yht. 35 kpl. Hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä puheenjohtaja Aarre Nord, varapuheenjohtaja Eino Mantela, Kaarina Kitunen, Aulis Eskeli, Aarre Numminen ja Erkki Raiski, sekä varajäsenet Raimo Järvinen ja Matti Hautamäki. Kerhon sihteerinä on toiminut Matti Hautamäki.

KERHOTOIMINTA

Jäsenkerhoja on pidetty kaksi. 22.3. pidetyn kerhon alustajana oli Suomen Wanhat Toverit puheenjohtaja, kansanedustaja Jacob Söderman. Kerhon teemana oli Wanhat Toverit toiminta, sekä yhteiskunnan suunta ikääntyvien elintason ja palveluiden näkökulmasta. 19.4. pidetyn kerhon alustajana oli Kelan palvelupäällikkö Heidi Hilden-Knuutila ja teemana ikääntyville kuuluvat Kelan palvelut. Toukokuun kerho pidetään hallituksen päätöksellä vuosikokouksen merkeissä. Jäsenten osallistuminen kerhotoimintaan on ollut kiitettävän runsasta.

JÄSENISTÖ

Akaan Wanhat Toverit jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ja oli toimikauden lopussa 17.5 yht. 43, joista naisia 12 ja miehiä 31. (osa merkitsemättä jäsenluetteloon) Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

EDUSTUKSET

Kerhon edustajiksi Kankaanpäässä 19.8.2010 pidettävään Suomen Wanhat Toverit edustajien kokoukseen nimettiin Aarre Nord ja Eino Mantela.

Akaan Wanhat Toverit 

Hallitus

************************************************