Säännöt

ESPOON WANHAT TOVERIT

 

   

5.5.2014

SÄÄNNÖT

1§ Wanhat Toverit on Espoon sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön rekisteröimätön kerho, joka toimii jäsenenä Suomen Wanhojen Tovereiden yhteisössä.

2§ Wanhojen Tovereiden jäseneksi voi kerhon kokous johtokunnan esityksestä hyväksyä eläkkeellä olevan 60 vuotta täyttäneen henkilön, joka on SDP:n jäsen.

3§ Wanhat Toverit kokoontuvat johtokunnan päättämällä tavalla keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kokouksiin voidaan kutsua eri alojen asiantuntijoita. Kerho voi tehdä myös opinto- ja virkistysmatkoja.

4§ Wanhojen Tovereiden toimintaa johtaa viisijäseninen johtokunta, johon puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kalenterivuosittain marraskuun kokouksessa.

5§ Wanhojen Tovereiden kokouksista pidetään muistiota, johon merkitään kokoukseen osallistuneet ja lyhyesti selostetaan käsiteltyjä aiheita.

6§ Wanhojen Tovereiden vuosittaisten toimintakulujen peittämisestä päätetään marraskuun kokouksessa. Varsinaisia tilejä ei pidetä, vaan talous hoidetaan hankekohtaisesti.

7§ Mikäli Wanhat Toverit lopettaa toimintansa, luovutetaan lopettamishetkellä olevat yhteiset varat Espoon Sos.dem Kunnallisjärjestölle.

8§ Nämä säännöt on hyväksytty Wanhojen Tovereiden kokouksessa 20.5.2014 ja niitä voidaan muuttaa Wanhojen Tovereiden kokouksen päätöksellä.