Annakati Mattila

Annakati Mattila

Annakati Mattila on Tampereen yliopistossa journalistikoulutuksensa saanut pitkän linjan toimittaja, joka ehti  ennen eläköitymistään työskennellä yli neljän vuosikymmenen ajan työväenliikkeen ja ay-liikkeen viestinnällisissä tehtävissä. Hän on hoitanut mm. politiikan toimittajan ja työmarkkinatoimittajan tehtäviä Suomen Sosialidemokraatissa, ollut toimittajana Saimaan Sanomissa Lappeenrannassa ja tiedottajana SDP:n eduskuntaryhmässä. Puuliiton jäsenlehden Särmän ja sen edeltäjän Puutyöläisen päätoimittajana ja liitontiedottajana hän työskenteli lähes 30 vuoden ajan. Hänelle läheisimpiä harrastuksia ovat teatteri, ooppera ja kirjallisuus sekä Viron kieli ja kulttuuri.

Helmikuu 2019

Kuin veljet keskenään
 

Kun Virosta tuli vuonna 2004 Euroopan Unionin jäsen, meidän jokapäiväisen elämämme piiriin alkoi ilmestyä hauskalla tavalla suomea murtavia Urveja, Anneja ja Maimuja. Heidät saattoi tavata kaupan kassakonetta naputtamassa, työpaikkaruokalan tiskillä ruokaa jakamassa tai uimahallin pukutiloja siivoamassa. Virolaiset maahanmuuttajat ovat olleet niitä pienipalkkaisia työntekijöitä, jotka arkisilla peruspalveluilla ovat huolehtineet jokapäiväisen elämämme sujumisesta. 

Virolaiset ovatkin venäläisten jälkeen toiseksi suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa. On arvioitu, että heitä asuu täällä vakituisesti noin 60 000. Tämän luvun päälle tulevat ”pendelöitsijät”, joiden summittaistakaan lukumäärää kukaan ei tunnu tietävän. He käyvät Suomessa töissä, mutta ovat säilyttäneet asuinpaikkansa Virossa. 

Päältä katsoen virolaiset maahanmuuttajat ovat sopeutuneet Suomeen ongelmitta. Tarton yliopiston tutkijat selvittivät viime vuoden lopulla EU:n aluekehitysrahaston tuella Viron ja Suomen välistä muuttoliikettä ja tulivat siihen tulokseen, että virolaiset ovat integroituneet hyvin suomalaiseen työelämään. Positiivista tutkimustulosta on varmasti edesauttanut maantieteellinen, kielellinen ja kulttuurillinen läheisyys Suomeen ja suomalaisiin. Samoja ugri-mugrejahan tässä ollaan!

Tämä ei kuitenkaan ole virolaisten Suomeen muuton koko kuva, sillä muilla kuin työelämän mittareille mitattuna tilanne näyttää aivan toiselta. Tutkimus osoittaa, että heimoveljeydestä huolimatta virolaiset tuntevat itsensä muukalaisiksi ja että he ovat todellisuudessa kotiutuneet Suomeen heikosti. Kielisukulaisuus ei näytä hälventävän kaipuuta kotimaahan ja omille juurille. Virolaisilla maahanmuuttajilla se ilmenee mm. asunnon ja asuinpaikan sekä elämänkumppanin valinnassa. He asuvat pääasiassa vuokralla ja esimerkiksi Helsingissä omistusasunto on vain parillakymmenellä prosentilla vakituisesti täällä asuvista. Toinen mittari on se, että muihin maahanmuuttajaryhmiin verrattuna virolaiset ovat vain harvoin valinneet elämänkumppanikseen suomalaisen.

Asunnon tai asuinpaikan valintaan vaikuttavat luonnollisesti tulot, mutta myös tulevaisuuden odotukset. Tyypillistä virolaisille maahanmuuttajille on, että Suomessa pyritään tulemaan toimeen mahdollisimman vähällä. Moni on jättänyt perheensä Viroon ja Suomenlahden pohjoispuolella asuminen on toimeentulon takia ollut pakon sanelemaa. Tavallista on niin ikään haaveilla paluusta kotimaahan ja säästää rahaa tulevaisuuteen Virossa. 

Maahanmuuttotilastojen mukaan yhä useampi virolainen myös toteuttaa kotiinpaluuhaaveensa. Merkkejä virolaisten Suomeen muuttoinnon hiipumisesta on ollut havaittavissa jo jonkin aikaa. Jo kolme vuotta sitten Suomen ja Viron välinen muuttovirta kääntyi pohjoisesta etelään ja toissa vuonna Suomesta Viroon muutti peräti puolentuhatta ihmistä enemmän kuin Virosta Suomeen. Muuttajien joukossa on monenlaista väkeä; on Suomessa työuransa lopettaneita eläkkeelle jääneitä virolaisia, mutta myös parhaassa työiässä olevia ihmisiä, joita kotimaahan vetää palkkatason paraneminen ja työkulttuurin kehittyminen entistä positiivisempaan suuntaan. Oma lukunsa ovat sitten ne suomalaiset, jotka uskovat löytävänsä itselleen vihreän oksan etelänaapurista.

On tietysti aivan luonnollista, että ihminen ikävöi kotimaahansa. Silti olisi mielenkiintoista tietää, miksi niin moni virolainen maahanmuuttaja kokee itsensä muukalaiseksi, vaikka on saattanut asua täällä jopa 10-15 vuotta. Kieliongelmat tai kulttuurierot eivät varmaankaan ole siihen syynä, vaan kyse on ihan jostain muusta. Ehkä kotiutumisen suurin este onkin se, että me suomalaiset ja veljemme virolaiset olemme liian samankaltaisia. Kummatkin haluavat puuhastella omissa porukoissaan eivätkä pidä siitä, että joku vieras ja ulkopuolinen tulee sotkemaan tuttuja ja turvallisia kuvioita. 

Elokuu 2019

Minna on aina ajankohtainen
 

Kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme kirjoitti viime joulukuussa Kaleva-lehdessä ilmestyneessä kolumnissaan, että vuoden 2018 vinkkelistä Minna Canth on 1800-luvun lopun lahjakkain ja tärkein suomenkielinen kirjailija. Sitähän Canth oli varmasti jo minun kouluaikoinani 1960-luvun alkupuolella, mutta tuon ajan suomalaisen koululaitoksen mielestä oli tärkeämpää oppia kalevalat ja runebergit ulkoa kuin tutustua hänen yhteiskuntakriittisiin teksteihinsä. Mielenkiintoista onkin, että Minna Canthin merkitys kirjailijana ja yhteiskunnallisena keskustelijana on nostettu arvoonsa vasta viime vuosina.

Minna Canth on nähty meillä ennen muuta tasa-arvon puolestapuhujana. Hänen syntymäpäivänsä 19. maaliskuuta onkin nimetty tasa-arvon päiväksi ja hän on ainoa suomalainen nainen, jolla on oma liputuspäivä. 

Minna taisteli koko 53 vuotta kestäneen elämänsä ajan tasa-arvon puolesta. Itsellään hänellä oli tytöksi 1800-luvun puolivälissä vallitseviin oloihin nähden poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat. Työnjohtaja-isä antoi täyden tukensa tyttärensä kouluttautumisella ja kannusti häntä opettajan uralle. Vaikka opinnot jäivät kesken Minnan avioiduttua opettajansa Johan Ferdinand Canthin kanssa, hän ei tyytynyt kiltin perheenäidin ja lehtorinrouvan rooliin, vaan – miehensä kannustamana – kirjoitti tuolloisella kotipaikkakunnallaan Jyväskylässä ilmestyviin lehtiin naiskysymyksestä artikkeleita, jotka saivat monet aikalaiset kohottelemaan kulmakarvojaan. Kun aviomies yllättäen kuoli, Minna Canth jäi 35-vuotiaana leskeksi ja muutti lapsineen kotikaupunkiinsa Kuopioon, jossa hänen kirjailijanuransa varsinaisesti pääsi vauhtiin.

Minna Canth ei ollut pelkästään naisten oikeuksien ajaja, vaan myös köyhien puolestapuhuja Seitsemän lapsen yksinhuoltajan, kirjailevan leskirouvan tekstit ja mielipiteet olivat monelle hänen aikalaiselleen kauhistus. Canthia nimiteltiin vallankumouksen lietsojaksi, Jumalan järjestyksen horjuttajaksi ja ”inhuuden ihantelijaksi”. Useat hänen näytelmistään, novelleistaan ja lehtikirjoituksistaan käsittelevät eriarvoisuutta, yhteiskunnan vähäväkisten kohtaloita ja heidän kurjia elinolosuhteitaan. Niin Työmiehen vaimon vuonna 1885 kuin Kovan onnen lapsia –näytelmänkin ensi-ilta kolme vuotta myöhemmin saivat ”skandalöösin” vastaanototon. Kovan onnen lapsia aiheutti vuonna 1888 varsinaisen selkkauksen ja Suomalainen teatteri poisti sen heti ensi-illan jälkeen ohjelmistostaan. Päätöstä saattoi tosin nopeuttaa senaatin uhkaus lopettaa teatterin taloudellisen tukemisen, jos näytelmä palaa ohjelmistoon. Seuraavan kerran teos pääsi näyttämölle vasta vuonna 1904. Työmiehen vaimo puolestaan muistetaan useimmiten siitä, että se – näin ainakin väitetään –  vauhditti senaattia hyväksymään vuonna 1892 lainmuutoksen, joka salli vaimon hallita ansioitaan ja irtainta omaisuuttaan. Ennen lain muuttamista aviomies sai käyttää vaimonsa tienestejä ja omaisuutta, miten halusi - vaikkapa kumoamalla ne kurkustaan alas, kuten Työmiehen vaimon Risto. 

Tänä vuonna Minna Canth on ollut tavallista enemmän esillä, sillä maaliskuussa tuli kuluneeksi 175 vuotta hänen syntymästään. Monet teatterit ovat esittäneet hänen näytelmiään joko modernisoituina versioina tai alkuperäisiin käsikirjoituksiin sitoutuen. Olen itsekin katsonut tänä vuonna pari Canthin näytelmien käsikirjoituksiin pohjautuvaa esitystä ja ihaillut sitä, kuinka tuoreita ja ajankohtaisia ne ovat edelleen, vaikka niiden kirjoittamisesta on vierähtänyt aikaa reilusti yli sata vuotta. 

Moni asia on tietysti muuttunut Canthin päivien, mutta hänen vaatimuksensa oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta ovat edelleen ajankohtaisia. Suomea pidetään yhtenä maailman tasa-arvoisimmista valtioista, mutta onko se oikeasti totta vaiko vain meidän hellästi vaalimamme illuusio. Tosiasiat nimittäin kertovat toisenlaisesta Suomesta. Esimerkiksi viimeksi ilmestyneiden tilastojen mukaan naisen euro on yhä pienempi kuin miehen eli vain 84 senttiä. Meillä pitää myös jatkuvasti suurta ääntä suvaitsematon äärioikeistolainen sakki, joka haluaa riistää naisilta oikeuden päättää omasta kehostaan, ajaa naiset työmarkkinoilta kotinurkkiin, lukita homot takaisin kaappiin ja sulkea Suomen rajat. 

Eriarvoisuudessa ei oli kysymys pelkästään sukupuolten välisestä tasa-arvosta, vaan myös siitä, tarjoaako yhteiskunta kaikille kansalaisilleen yhdenvertaiset mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään.  Siihen on vielä pitkä matka, sillä pienituloisuus on päinvastoin kasvanut ja yli puoli miljoonaa ihmistä on pudonnut köyhyysrajan alapuolelle. Itse kukin voi miettiä, millaisia mahdollisuuksia pienituloisella on kouluttaa lapsensa, syödä terveellisesti, matkustella tai viettää laadukasta vapaa-aikaa.

Ehkä yllättävintä on, että toista sataa vuotta sitten eläneen naisen kipakat ja kantaaottavat tekstit jaksavat ärsyttää joitakin ihmisiä edelleen. Aluksi siteeraamani Juha Hurme on löytänyt syynkin siihen: ”Canthin tekstit ovat raikasta ja vaarallista luettavaa. Ne pakottavat omaan ajatteluun, mikä on tunnetusti tuskallista ja vaivalloista.” Se on totta. On paljon helpompaa ulvoa somen susilauman mukana kuin muodostaa näkemyksensä itsenäisen, usein ehkä pitkällisenkin pohdinnan pohjalta. Jollet usko, niin kokeile ja huomaat, että kaikesta tuskasta ja vaivasta huolimatta itsenäinen ajattelu kannattaa!

Tammikuu 2020

Voi lukija-parkaa!
 

Länsimaisten demokratioiden hallintomalli perustuu 1700-luvun puolivälissä kehitettyyn Montesquieun vallan kolmijako-oppiin.  Sen mukaan ensimmäinen valtiomahti on poliittinen päätösvalta, toinen on hallinnollinen toimeenpanovalta ja kolmas on oikeuslaitos, joka valvoo kahta edellistä mahtia ja käyttää tuomiovaltaa. Kolmijaon tavoitteena on, että kukin valtiomahti toimii itsenäisesti ja että näin estetään vallan väärinkäyttö.

Euroopassa ensimmäiset sanomalehdet ilmestyivät lähes sata vuotta ennen kuin filosofi Montesquieun kehittämä vallan kolmijako-oppi näki päivänvalon. Kun lehtien valmistus uusien ja entistä tehokkaampien painatusmenetelmien ansiosta ajan myötä halpeni, sanomalehtien lukeminen yleistyi ja vähitellen lehtien lukemisesta tuli oleellinen osa jokapäiväistä elämää. Tieto tuli kaiken kansan ulottuville ja sen seurauksena lehdistö sai entistä keskeisemmän roolin yhteiskunnassa. 

Lehdistön vaikutusvalta kasvoi ja sitä ryhdyttiin kutsumaan neljänneksi valtiomahdiksi. Lehdistöstä tuli ikään kuin vahtikoira, jonka tehtäväksi muodostui vallan väärinkäytöksiin ja yhteiskunnan epäkohtiin puuttuminen. Tämä perinteinen rooli olisi nykymediallekin ihanteellinen. Valitettavasti kuitenkin vallan vahtikoiran osa on tänään monin verroin vaikeampi kuin aiemmin. Eräissä EU-maissa koiran suu on suljettu tiukalla kuonokopalla, toisissa taas talonvahdin kiusana on sosiaalisen median rakkilauma, jonka äänekkään räksytyksen kohteeksi valikoituu usein perinteinen media ja sen toimittajat.  

Suomessa luottamus viestintävälineitä kohtaan säilyi yllättävänkin pitkään vahvana. Varsinkin vanhemmat sukupolvet olivat vankasti sitä mieltä, että jos joku asia oli präntätty lehteen, se oli taatusti totta. Tilanne on muuttunut radikaalisti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, sillä selvitysten mukaan enää vain kymmenkunta prosenttia suomalaisista uskoo lukemiinsa uutisiin. Lukijat pitävät lehtien otsikoita kärjistettyinä, jopa harhaanjohtavina ja mielipiteiden esittämistä tosiasioina kyseenalaisena. 

Ammattijournalistit ovat saaneet sosiaalisesta mediasta vastaansa kilpailijan, joka viis veisaa faktoista tai eettisistä käyttäytymissäännöistä. Valehtelu, väärennökset, vihapuhe ja kaikenlainen ilkeily leviävät netissä kuin musta surma keskiajan Euroopassa. Ikävä kyllä näyttää pahasti siltä, että luotettava journalismi on häviämässä tämän kisan.  Kamppailussa pärjätäkseen perinteinen media yrittää sinnitellä ottamalla käyttöön samoja keinoja kuin kilpailijansa. Vetävillä otsikoilla houkutellaan lukija avaamaan nettilehtien juttuja, jotka entistä useammin perustuvat huhuihin, olettamuksiin tai pahantahtoisuuteen. Klikkijournalismilla mediatalot tahkoavat rahaa, mutta tulevat siinä sivussa tuhonneeksi oman ja ammattijournalistien uskottavuuden.    

Ei käy kateeksi nykymedian journalistejakaan. Toimittajan ammatin hohto on himmentynyt yhtä jalkaa sosiaalisen median leviämisen kanssa. Esimerkiksi Suomen Kuvalehden runsas vuosi sitten teettämän tutkimuksen mukaan toimittaja nousi vasta sijalle 278 ammattien arvostusta mitattaessa. 

Tästä huolimatta itseään toimittajiksi tituleeraavia näyttää olevan liikkeellä entistä enemmän. Journalistina esiinnytään mieluusti, vaikkei takana olisi päivääkään ammatillista koulutusta tai kokemusta. Näitä omatekoisia toimittajia ei luonnollisestikaan koske sen paremmin alan itsesääntelyohjeisto kuin Julkisen sanan neuvoston päätöksetkään, vaan he voivat sananvapauden nimissä suoltaa ilmoille mitä tahansa.

Suomen Journalistiliiton myöntämä jäsenkortti on perinteisesti toiminut todistuskappaleena, jolla journalistit ovat voineet osoittaa ammatillisen asemansa. Pari viikkoa ennen joulua nettiin putkahtanut rehellisen journalismin yhdistykseksi itseään kutsuva yhteenliittymä lupaa sen sijaan myöntää pressikortin suurin piirtein kaikille, jotka vain älyävät sitä hakea. Mielenkiintoista on, että ”bloggaajat, striimaajat, toimittajat, verkkolehtien toimitukset ja ihan tavalliset somettajatkin” riveihinsä kutsuvan yhdistyksen verkko-osoite on lähes sama kuin alan ammattiliitolla ja nimi perintöä 1980-luvulla toimintansa lopettaneelta taistolaiselta toimittajayhdistykseltä. Yhdistys on niin ikään perustanut elimen, jonka se on nimennyt sananvapausneuvostoksi. Kyseessä lienee yritys heikentää vuonna 1968 perustetun ja laajasti arvostetun Julkisen sanan neuvoston merkitystä.  Mielenkiintoista on myös se, että Toimittajaliitoksi nimetyn yhdistyksen nokkamiehet Juha Korhonen ja Janus Putkonen ovat hankkineet kannuksensa MV-julkaisun ja sen uudemman version ”journalistisilla” areenoilla.

On varma, ettei huhupuheisiin, tarkistamattomiin ja nimeättömiin lähteisiin, valheisiin ja väärennöksiin perustuva kirjoittelu juuri alkaneella uudella vuosikymmenellä ainakaan vähene. Niin perinteisten viestinten kuin sosiaalisen mediankin levittämät ristiriitaiset viestit aiheuttavat sen, että lukija ei enää tiedä, mihin uskoa ja luottaa. Odotettavissa onkin, että meille tarjotaan yhä useammin ns. vaihtoehtoiseen totuuteen perustuvaa viestintää, joiden tekijöiden journalistinen ammattitaito ja –etiikka eivät kestä päivänvaloa. Voi lukija-parkaa!

Huhtikuu 2020

Eristettyä elämää
 

Viimeksi kuluneet viikot ovat tuoneet meissä ja kanssaihmisissämme esiin uusia piirteitä, joista jotkut ovat hyviä ja jotkut taas vähemmän mairittelevia. Kun tieto riskiryhmien karanteenista levisi, auttamishaluiset perustivat Facebook-ryhmiä, taloyhtiöiden ilmoitustauluille ilmestyi asiointiapua tarjoavia lappusia ja erilaiset kansalaisryhmät ryhtyivät selvittämään, miten voisivat olla hyödyksi koteihinsa eristetyille karanteerilaisille. Aivan kaikki lähimmäisemme eivät siis olekaan itsekkäitä "mulle ensin" -tyyppejä, vaan ojentavat hädän hetkellä kätensä apua tarvitsevalle.

Vaikka koronavirukseen liittyvä varmistettu ja tutkittu tieto lisääntyy päivä päivältä, sitä on edelleenkin liian vähän, jotta virusta vastaan kyettäisiin kehittämään toimivat ja tehokkaat aseet. Epävarmuus luo otollisen maaperän kaiken maailman huuhaan leviämiselle, ja sitä on totisesti verkko pullollaan.

Oman ryhmänsä koronakuohunnassa muodostavat monenkirjavat salaliittoteoriat. Jotkut uskovat edelleen vankasti siihen, että virus on kehitetty kiinalaisessa laboratoriossa, josta se on päässyt karkuun. Kiinalaiset puolestaan keksivät vastaiskuksi väitteen, että paholaismaisen viruksen takana olivat jenkit, jotka tahallaan tartuttivat sen kiinalaisiin. Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Hollannissa on poltettu 5g-verkkojen tukiasemia, koska internetissä levinneen salaliittoteorian mukaan ne ovat syypäitä koko maailmaan levinneeseen pandemiaan. 

Poikkeustilanne on myös saanut kaiken sortin huijarit liikkeelle. Internetistä löytyy monenlaisia yrittäjiä, joiden ainoana päämääränä on täyttää taskunsa hyväuskoisia höynäyttämällä. Valitettavasti liian moni sinisilmäisyyttään uskoo ”ohittamattomiin erikoistarjouksiin”, sotkeutuu niitä kauppaavien huijareiden verkkoihin ja jopa levittää eteenpäin heidän kyseenalaisia tarjouksiaan. Jos kaikki internetissä kaupan olevat suojaus- ja testauskonstit, ihmelääkkeet ja torjuntakeinot olisivat täyttä totta, kammottava virus olisi nujerrettu jo ennen kuin se ehti lähteä Kiinasta levittämään tuhojaan ympäri maailmaa.

Valtaosa suomalaisista suhtautuu koronasta seuraaviin epämukavuuksiin stoalaisella tyyneydellä. Kun tasavallan hallitus on terveysalan asiantuntijoita kuultuaan tehnyt rankkojakin päätöksiä, ne on yleensä otettu mukisematta vastaan. Jopa poliittinen oppositio alkuun kiitteli hallituksen ratkaisuja oikeaan osuneiksi ja tarpeellisiksi. Tosin ääni kellossa on muuttunut sitä mukaa, mitä pidempään koronakausi on jatkunut. Nyt ollaan siirrytty jo syyttelylinjalle ja hallitusta tai sen yksittäisiä ministereitä on vaadittu eroamaan milloin mistäkin syystä. Erovaatimusten perusteiksi on esitetty esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen suojaintilaussotkuja, hoitokotien koronatapauksia, Uudenmaan erityksen aloittamista / lopettamista ja niin edelleen ja niin edelleen. Pääministerin puolisokin on joutunut politiikan pelinappulaksi ja opposition vihjailujen kohteeksi. Varmaa on, että hallituksen kampittaminen on vasta alullaan. Hyökkäykset kovenevat ja niiden tahti tihenee sitä mukaa, kun koronakevät etenee.

Minun luottamukseni Suomen nykyistä hallitusta kohtaan on sen sijaan luja ja uskon sen toimineen oikein vaikeita päätöksiä tehdessään. Sen vuoksi pysyttelen kaukana jossittelijoiden ja besserwissereiden laajasta joukosta ja tyydyn komppaamaan suuresti arvostamaani Sixten Korkmania. Minullakaan ei ole - toisin kuin lähes kaikilla suomalaisilla - terveyspoliittista asiantuntemusta, jonka perusteella osaisin arvioida, ovatko meidän jokaisen elämään vaikuttavat koronapandemian seurauksena tehdyt päätökset olleet oikein mitoitettuja ja oikea-aikaisia. Mielestäni on viisainta tässäkin asiassa luottaa niihin, joilla on käytettävissä päätöstensä perustaksi parhaiden asiantuntijoiden tietämys ja kokemukset. 

Rehellisesti sanoen voin silti myöntää, ettei karanteenissa jököttäminen kivaa ole, vaan se turhauttaa, tympii ja tylsistyttää. Uusien ja mielenkiintoisten matkailukohteiden sijaan kun nyt joutuu koluamaan tuttuja kotikulmia, konsertti- ja teatterielämysten asemesta tuijottamaan latteita tv-nauhoituksia ja vaihtamaan sukulaisten ja ystävien tapaamiset puhelinkeskusteluihin tai virtuaalitapaamisiin, joissa ihmisten kasvonpiirteet muuttuvat tuntemattomiksi ja äänet vääristyvät oudoiksi. Kyllä sellainen alkaa ajan mittaan ärsyttää ketä tahansa.   

Vaikka teknologia on osoittautunut hyväksi avuksi karanteenitilanteessa, on selvä, ettei sosiaalinen media riitä takamaan hyvinvointiamme. Tarvitsemme toisten ihmisten fyysistä läsnäoloa ja seuraa. Ne antavat meidän elämäämme tarkoitusta, tukea ja hyvää oloa.  Ei sellaista virtuaalikontaktia ole vielä keksittykään, mikä voisi korvata rakkaiden ystävien aidon läsnäolon tai lapsenlapsen hellän halauksen.

Lokakuu 2020

Kulttuuria koronan aikaan
 

Innokkaalle teatterin harrastajalle maaliskuun puolivälissä alkoi poikkeuksellinen aika, jota voisi kuvata vaellukseksi kuivalla aavikolla. Teatteri- ja oopperaesitysten televisioinnit olivat kuin janoisen taivaltajan harhanäkyjä. Sitä luuli näkevänsä keitaan, joka sitten osoittautuikin kangastukseksi, sillä - valitettavasti – teatterin näyttämölle tarkoitetun esityksen taika katoaa, kun näytelmä muutetaan biteiksi ja tuodaan televisioruudulle.

Minäkin katselin aluksi erilaisia teatteri- ja oopperataltiointeja televisiosta ja yritin vakuuttaa itselleni, että kyllä niistä voi nauttia, kunhan niihin tottuu. En tottunut enkä nauttinut, vaan lopetin itseni rääkkäämisen ja päätin, että katson ruudulta vain elokuvia tai varta vasten tv:tä varten tuotettuja sarjoja. 

Muuttumaton totuus nimittäin on, että oleellinen osa teatterin taiasta syntyy näyttelijöiden katsojien välisestä vuorovaikutuksesta. Ja se saadaan aikaan vain silloin, kun rampin molemmin puolin on eläviä ihmisiä. Lavalla työtään tekevä näyttelijä kyllä näkee ja aistii, miten katsomo reagoi hänen esiintymiseensä. Vastareaktio voi olla joskus äänekästä, se voi olla itkua tai naurua, mutta hiirenhiljaisuuskin on näyttämön ja katsomon välistä vuorovaikutusta. Vaikka niin elokuvien kuin tv-sarjojenkin monenkirjavasta joukosta löytyy myös varsinaisia helmiä, niissä teatterissa koettava vuorovaikutus jää pakostakin syntymättä.

Olemme saaneet lukea ja kuulla viikosta toiseen koronakauden elinkeinoelämälle aiheuttamista tappioista ja vaikeuksista. En lainkaan kiistä tai väheksy niitä, mutta paljon vähemmän on tuotu esille niitä ongelmia, joita pandemiasta on seurannut kulttuurin eri sektoreille.

Moni esittävän taiteen taho on ollut tiukoilla jo ennen koronakautta. Ja sitten tänne Pohjolan perille hyökkäsi pandemia, joka pysäytti kaiken kulttuuritoiminnan kuin seinään. Korona vaikuttaa kulttuurin kenttään myös toista kautta. Taiteen ja kulttuurin rahoituksesta nimittäin lähes puolet on tullut Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotoista. Nyt tämä tuki uhkaa kutistua yhtä jalkaa Veikkauksen tuottojen kanssa. Eräiden arvioiden mukaan kotimaisen rahapeliyhtiömme tuotot supistuvat vähintäänkin kolmanneksella koronan, mutta myös peliautomaattien karsinnan seurauksena, ja sen vuoksi myös kulttuurin tuet tulevat supistumaan.

Tälle vuodella kulttuurin talousahdinkoon tuovat lievitystä valtion erityistuet, mutta mitä tapahtuu jatkossa, onkin jo toinen juttu. Valtio ei ole pitänyt taiteen ja kulttuurin tukemista ainakaan takavuosina ykkösluokan asiana. Kulttuurisektorin osuus valtion budjetista on pysynyt vuosikausia 0,8 prosentin tuntumassa. On vaikea nähdä, että koronan jälkeisessä tilanteessa tukeen olisi tulossa myöskään lähivuosina huimia korotuksia. 

On ihailtava sitä, kuinka kulttuurin tuottajat ovat tarttuneet rohkeasti haasteeseen ja kehittäneet uusia tapoja toimia tässä vaikeassa ympäristössä. Elämä koronan varjossa on pakottanut teatterit ja muut taidelaitokset miettimään olemassaoloaan ja etsimään uudenlaisia ratkaisuja, jotta ne pystyvät pitämään toimintansa edes jollakin tavalla hengissä. Kekseliäisyyden ja hyvän organisointikyvyn ansiosta ollaan pääsemässä pikku hiljaa käyntiin, sillä esimerkiksi useimmat teatterit ovat onnistuneet avaamaan syksyn näytäntökautensa kuta kuinkin normaaliin aikaan. 

Se taitaakin olla ainoa normaali asia tällä näytäntökaudella. Teattereissa on otettu käyttöön turvaohjeet, jotka määrittelevät hyvinkin yksityiskohtaisesti, miten korona-ajan esityksissä käyttäydytään. Katsomoiden istuimista on yleensä käytössä korkeintaan puolet, katsojilta edellytetään kasvomaskin käyttöä, tungosta ehkäistään avaamalla katsomon ovet useita kymmeniä minuutteja ennen esityksen alkua, teatterin henkilökunta ohjaa katsojat ennalta määrätyn suunnitelman mukaisille istumapaikoille ja katsomo tyhjennetään järjestäytyneesti ja kaikenlaista tungosta välttäen. 

Kuinkahan monessa muussa vapaa-ajan viettoon tarkoitetussa paikassa turvajärjestelyt ovat olleet yhtä kattavat? Olisi ollut toivottavaa, että ravintolat ja erilaisten urheilutapahtumien järjestäjät olisivat ottaneet oppia kulttuurialan toimijoista jo aikoja sitten. Kun olen joskus silmäillyt urheilutapahtumien katsomokuvia, niistä syntyy pakostakin vaikutelma, etteivät sen paremmin urheilutilaisuuksien järjestäjät kuin katsojatkaan suhtaudu tartuntariskiin niin vakavasti kuin pitäisi. Jos ravintoloissa ja urheilun massatapahtumissa oltaisiin oltu yhtä tarkkoja turvamääräysten suhteen kuin teattereissa, moni tämän syksyn tartuntarypäs olisi jäänyt syntymättä ja tautitilanne olisi huomattavasti helpompi kuin nyt. 

Tietysti kaikki turvajärjestelyt maksavat ja niiden aiheuttamat kustannukset ohentavat myös teattereiden ja konserttitalojen kukkaroita entisestään. On kuitenkin syytä olla kiitollinen siitä, ettei kulttuuriala nostanut tässä vaikeassa tilanteessa käsiään pystyyn ja lukinnut oviaan kuukausimääriksi, vaan meille on tarjolla uusia, virkistäviä ja viihdyttäviä kulttuurielämyksiä koronan ahdistaman arjen keskellä.

Maaliskuu 2021

Populistista kyytiä

Kaikki hyvät voimat varjelkoot meitä suomalaisia hallitukselta, jossa oikeistopopulistit pääsevät määräävään asemaan. Sen saavuttaakseen heillä ei edes tarvitse olla hallituksessa enemmistöä, vaan muutama ministeripaikka riittää. Röyhkeys ja kovaan ääneen huutaminen pitävät huolen siitä, että oma asia pysyy esillä. 

Varoittavaa esimerkkiä ei tarvitse lähteä kovin kaukaa hakemaan. Tallinnan Toompeanmäellä, vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Suomen etelärajalta oikeistopopulistinen Ekre määritteli lähes parin vuoden ajan Viron poliittisen agendan, vaikka pääministerin tuolilla istui Keskustan Jüri Ratas. Ekren ministerit olivat Rataksen hallituksen aikavarkaita, jotka ajoivat äänekkäästi pelkästään omia tavoitteitaan silloinkin, kun hallituksen olisi pitänyt seistä yhtenä miehenä hoitamassa koko kansakuntaa ravistelevaa kriisiä. Erityisen hyvin tämä tuli ilmi, kun korona alkoi Virossa levitä vauhdilla. Vaikeutuvasta koronatilanteesta huolimatta Ekren mielestä kiireellisintä oli avioliittolainsäädännön muuttaminen, koska se oli puolueen vaalitavoitteiden kärkiasia.  

Kevään 2019 parlamentin eli riigikogun vaaleissa oikeistolainen Reformi kasvatti kannatustaan ja sai noin 29 prosenttia äänistä, mutteivät vaalit tuolloisella pääministeripuolue Keskustallakaan ihan penkin alle menneet. Vajaan parin prosenttiyksikön tappiosta huolimatta se sai 23 prosenttia äänistä. Vaalien ehdoton voittaja oli kuitenkin Ekre, joka kasvatti äänipottiaan peräti kahdeksalla prosenttiyksiköllä ja sai riigikoguun 19 edustajaa aiemman seitsemän sijasta. Näiden kolmen puolueen lisäksi edustuksensa 101-jäseniseen riigikoguun saivat oikeistolainen Isamaa ja SDE eli sosialidemokraatit. 

Ennen kevään 2019 vaaleja yksi puolue toisensa perään oli ilmoittanut, ettei hallitusyhteistyö Ekren kanssa tule kysymykseen. Mutta kuinkas sitten kävikään? Riigikogun suurimmat puolueet eli Reformi ja Keskusta olisivat halutessaan voineet muodostaa enemmistöhallituksen, jolla olisi ollut takanaan 60 riigikogun jäsentä. Tällä kokoonpanolla hallitusta ei kuitenkaan pystytty synnyttämään. Syynä siihen niin kansan kuin virolaisjournalistienkin mukaan oli, ettei Jüri Ratas suostunut luopumaan syksystä 2016 asti hallitsemastaan pääministerin tuolista, vaan piti siitä kynsin hampain kiinni. Jos Reformi ja keskusta olisivat lyöneet hynttyyt yhteen, pääministerin virka oli automaattisesti langennut suurimmalle puolueelle eli Reformin Kaja Kallakselle. Valtansa säilyttääkseen Ratakselle ei siis jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin etsiä hallituskumppaneita muualta kuin Reformista. Keskusta pääsikin yhteisymmärrykseen oikeistopopulistisen Ekren ja oikeistolaisen Isamaan kanssa ja ministeripaikat jaettiin näiden kolmen puolueen kesken. Näiden puolueiden liittoa pidettiin heti alkuun epäpyhänä allianssina, sillä Viron poliittisella kartalla Ekre ja Keskusta ovat kuta kuinkin ääripäissä. 

Ministeripaikat jaettiin tasan, ja niin Jüri Rataksen toinen hallitus ryhtyi työhön. Ensimmäinen Ekreen liittyvä skandaali puhkesi jo samana päivänä, kun uusi hallitus vannoi virkavalansa. Ekre halusi it-  ja ulkomaankauppaministeriksi miehen, jota oli syytetty perheväkivallasta. Hänen ministerinuransa jäi muutamaan päivään, mutta kesken jäi monen muunkin ekreläisen ministerin hallituskausi. Vajaan kahden vuoden aikana Ekren viiden hengen ministeriryhmässä ehdittiin tehdä jopa kuusi vaihdosta. 

 Ekrelle ja sen nokkamiehille on tyypillistä, että otsikoissa pysyäkseen he päästelevät suustaan mitä arveluttavimpia väitteitä ja mielipiteitä. Me suomalaiset muistamme varmasti niistä parhaiten sen, kun Ekren silloinen puheenjohtaja ja sisäministeri Mart Helme nimitti pääministeri Sanna Marinia kassatyttöseksi.

Ekren ja kotimaisten persujemme johtohenkilöiden puheet ja käytöstavat muistuttavat tässä suhteessa kovasti toisiaan. Ilmoille heitellään kovia väitteitä, mutta vastuuta omista sanomisista ei olla valmiita ottamaan. Kun oikeistopopulistipomon suusta ponnahtaa sammakko, vika on poikkeuksetta kuulijassa, joka on tahallaan ymmärtänyt puheet väärin. Tavanomaista molempien puolueiden johtohenkilöille on myös se, etteivät anteeksipyynnöt tai asiattomien ja loukkaavien väitteiden perumiset kuulu heidän työkalupakkiinsa. 

Rataksen kakkoshallituksen alkutaipaleella muiden hallituspuolueiden edustajat yrittävät todistella itselleen ja erityisesti tyrmistyneille kansalaisille, että Ekren särmät hioutuvat  ja puheet tasaantuvat hallituskauden edetessä, mutta toisin kävi. Varsinkin puoluetta johtava kaksikko eli isä ja poika Helme saivat aikaan myrskyn toisensa jälkeen. Anteeksipyynnöt ja skandaalien selvittelyt jäivät poikkeuksetta keskustalaisen pääministerin huoleksi. Ratas sai selvittää ja sovitella Ekren ministerien sanomisia lähes joka viikko. Pääministerin Ekren ministerien puolesta esittämät anteeksipyynnöt johtivat välillä noloihin ja hupaisiinkin tapahtumiin. 

Viime lokakuussa Rataksen hallitus oli jälleen myrskyn silmässä, kun sisäministeri Mart Helme (Ekre) kehotti saksalaismedian haastattelussa Virossa asuvia homoja juoksemaan Ruotsiin. Monet virolaismediat povasivat jo tuolloin hallituksen kaatumista, mutta Ratas onnistui jälleen kerran pitämään hallituksensa pystyssä. Tuulisen viikon päätteeksi Ratas lähetti valtiovarainministerinä toimineelle Ekren puheenjohtaja Martin Helmelle komean kakun, jottei kriittisestä viikosta ”jäisi paha maku suuhun”. Kakku-uutinen ei jäänyt vaille vastareaktiota, vaan seuraavalla viikolla nähtiin Toompealla omalaatuinen mielenosoitus. Kansalaiset nimittäin lähettivät sata sateenkaaren värein koristeltua kakkua pääministerille, joka sai kakkulahjastaan kansan keskuudessa lempinimen Tordi-Jüri eli Kakku-Jüri.

Kun Jüri Ratas sitten ennen tammikuun puoltaväliä ilmoitti eroavansa pääministerin paikalta, virallisena syynä oli hänen johtamansa Keskustan sekaantuminen korruptioskandaaliin. Korostettakoon, ettei Ratas itse ole missään vaiheessa ollut jutussa epäiltynä. Juuri tähän seikkaan vedoten Ekre esitti jatkoa samalla hallituskoalitiolla uuden keskustalaisen pääministerin johdolla. Ratas vastasi tähän ehdotukseen kuitenkin jyrkästi ei ja hajotti hallituksensa. 

Tiiviisti politiikkaa seuraava virolainen ystäväni sanoo, ettei eronäytelmässä kaikki ole sitä, miltä näyttää. Tietysti voi ihmetellä, miksi useamman kuukauden käynnissä olleet korruptiotutkimukset valmistuivat juuri samaan aikaan, kun riigikogun päätettäväksi oli tulossa Ekren lempilapsi eli avioliittolain muuttamista koskevan kansanäänestyksen järjestäminen. Lakiesitystä ajettiin väen väkisin eteenpäin, vaikka opposition tekemien tuhansien muutosesitysten käsittely riigikogun perustuslakikomissiossa oli ollut vähintäänkin sekavaa ja eräiden väitteiden mukaan jopa lainvastaista. Monen mielestä suojelupoliisin Keskustapuoleelle esittämät korruptiosyytökset tarjosivat Jüri Ratakselle ”kunniallisen” ulospääsyn kestämättömäksi muodostuneesta hallitusyhteistyöstä Ekren kanssa.

Uusi Reformin ja Keskustan yhteinen hallitus syntyi ripeästi. Monissa keskeisissä kysymyksissä hallituskumppaneiden näkemykset eroavat paljonkin toisistaan, mutta hallitussopimusta tehtäessä erimielisyydet päätettiin poikkeuksellisen tilanteen vuoksi lakaista ainakin toistaiseksi maton alle. Viron ja sen kansalaisten kannalta ratkaiseva kysymys on sama kuin Suomessa. Kaja Kallaksen hallituksen onnistumista mitataan sillä, kuinka hyvin se pystyy suitsimaan hallitsemattomaksi äityneen tautitilanteen ja lieventämään koronakriisin yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia. 

 

Elokuu 2021

30 vuotta sitten

Viron mediaa hallitsi koko viime viikon yksi aihe ylitse muiden. Jokaikisessä tiedotusvälineessä on muisteltu kolmen vuosikymmenen takaisia dramaattisia tapahtumia. Elokuun 20. päivänä 1991 kello 23.03 Viron tasavallan korkein neuvosto teki päätöksen Viron itsenäistymisestä.

Median herättämät muistot ovat tuoneet mieleen myös henkilökohtaisia muistoja 30 vuoden takaa. Mieleeni on noussut kuva siitä, miten eräs rauhaton mies käveli ympäri pientä huonetta ja puhui lakkaamatta, välillä suomea, mutta pääasiassa viroa. Hänellä oli yksi ainoa toive - heti kotiin Tallinnaan. Oli elokuun 20. päivä ja Neuvostoliitossa oli edellisenä päivänä alkanut Gennadi Janajevin johtama vallankaappausyritys. 

Edellisenä yönä neuvostoliittolaiset Pihkovan maahanlaskujoukkojen panssarit alkoivat vyöryä kohti Viroa. Niiden päämääränä oli Tallinna ja tehtävänä televisiotornin haltuunottaminen. Joukot saavuttivat Tallinnan 20. elokuuta, mutta jäivät kasarmille odottamaan. Televisiotornin juurelle ne ilmestyivät varhain aamulla 21. elokuuta. Tehtävän loppuun vieminen osoittautui kuitenkin sotilaiden kannalta pulmalliseksi, sillä tornin 22. kerroksen keskusvalvomoon oli linnoittautunut neljä miestä, jotka pitivät huolen siitä, että yhteys ulkomaailmaan säilyi. Valvomon tukeva teräsovi esti tunkeilijoiden aikeet, vaikka neuvostosotilaat yrittivät murtua sisään. 

Tilanne oli äärimmäisen jännittynyt. Tallinnan Toompealle hallintorakennusten eteen oli pystytetty barrikadit ja Gonsiori-kadulla radiotalon katolla neuvostojoukkoja odottivat polttopulloin varustautuneet virolaiset. Viron korkeimman neuvoston päätöstä edelsi suurmielenosoitus, jonka Rahvarinne (Viron Kansanrintama) oli kutsunut koolle. Nykyisellä Vapauden aukiolla tuhannet ihmiset osoittivat tukeaan itsenäistymisvaatimukselle. 

Vaikka Janajevin joukko oli otettu kiinni jo 20. elokuuta, neuvostosotilaat pysyivät asemissaan Tallinnassa vielä seuraavanakin päivänä. Tilanne laukesi vasta myöhään iltapäivällä, kun joukot saivat käskyn vetäytyä Virosta. Lopullisen sinetin Viron itsenäisyyden palautus sai 24. elokuuta 1991, kun Venäjän presidentti Boris Jeltsin  tunnusti maan itsenäisyyden.

On harhaanjohtavaa luulla, että Viron itsenäisyyspyrkimykset olisivat syntyneet vasta vuoden 1991 elokuun kiihkeinä päivinä. Itse asiassa niiden juuret ovat paljon pitemmällä. 

Lähtölaukauksena laulavalle vallankumoukselle on pidetty niin sanottua fosforiittisotaa. Neuvostovalta kaavaili isojen fosforiittikaivosten perustamista Itä-Viroon 1980-luvun loppupuolella. Toimittaja Juhan Aare paljasti hankkeen laajat vaikutukset television luonto-ohjelmassa ja se sai virolaiset liikkeelle. Kaivoksia vastustettiin julkisesti luontosyihin vedoten, mutta kysymys oli myös siitä, että niihin olisi tuotu työvoimaa muualta Neuvostoliitosta. 1980-luvun lopulla virolainen yhteiskunta politisoitui nopeasti. Koska politiikkaa ei voitu tehdä julkisesti, se verhottiin erilaisten tapahtumien ja yhdistys toiminnan kaapuun. Jörjestettiin konserttikiertueita, kokoonnuttiin laulamaan yhdessä tai kunnostettiin virolaisia muinaislinnoja. Puolisalaa otettiin vanhat kansalliset symbolit käyttöön ja laulettiin niitä lauluja, jotka neuvosto-Viro oli kieltänyt. Virolaiset olivat siis jo valmistautuneet itsenäistymiseen jo ennen elokuun 20. päivän ratkaisevia tapahtumia. 

Viro siis itsenäistyi, mutta mitä tapahtui sille rauhattomalle miehelle, joka kiersi kehää Suomessa. Hyvinhän siinä kävi. Elokuun 21. päivänä 1991 sain häneltä puhelun. Iloinen ääni ilmoitti ehkä vähän käskeväänkin sävyyn: ” Tule kohe siia! Võtame šhampust.”

Joulukuu 2021

Viisauden lahjoista suurin on ystävyys

Kirjahyllyä siivotessani putkahti esiin kukkakantinen kirjanen, jonka päälle on painettu koukeroisin kirjaimin sana Muistoja. Kun avasin kirjan, sen sivuilta löytyi toinen toistaan koreampia kiiltokuvia. Pulleiden kerubien ja värikylläisten kukkakimppujen lomaan oli yli puoli vuosisataa sitten raapustettu epävarmoin lapsenkäsin muistovärssyjä, kuten ”Ystävyys on kuin pikkuinen ukko, jolla on kädessä avain ja lukko. Niillä se sitoo ystävät yhteen niin kuin maamies pellolla lyhteen.” Ja alle oli tietysti merkitty kirjoittajan nimi. Muistojen kirjoittaminen oli tyttöjen huvi. Minunkin muistokirjassani on vain yksi pojan nimi. Ne harakanvarpaat kirjoitti pikkuveljeni - myönnän - ankaran painostuksen alaisena.

Allekirjoituksia lukiessa jäin miettimään, mitä tiedän näiden muistokirjaani värssynsä väsänneiden tyttöjen myöhemmistä vaiheista. Elämä erotti useimmat meistä toisistamme ja jäljelle jäi vain muutama hauras yhteys. Parin - kolmen kanssa olen edelleen ”joulukorttiväleissä”, mutta valtaosa runonpätkänsä kirjaseen kirjoittaneista katosi näköpiiristäni jo vuosikymmeniä sitten. 

Äskettäin 85-vuotispäiviään viettänyt ystäväni sanoo, että ikääntymisessä surullisinta on ystävien menettäminen. Kun ystävä toisensa jälkeen nukkuu ikiuneen, luotettujen läheisten piiri supistuu ympäriltä ja äkkiä huomaatkin olevasi yksin. 

Nykypäivän sosiaalista median ja sähköisiä kontakteja käyttävän on vaikea ymmärtää, miltä tuntuu viettää päivänsä täysin yksin ja ilman kontakteja. Tutkimusten mukaan yli 40 prosenttia 80 vuotta täyttäneistä suomalaisista kokee olevansa ainakin hetkittäin yksinäinen ja joka kymmenes tuntee olevansa yksinäinen usein tai aina. Se on surullista, mutta myös vaarallista. On nimittäin todettu, että sosiaalisilla suhteilla on selvä yhteys toimintakykyyn ja sairauksiin. Yksinäisten liikkuminen on vähäisempää ja rajoittuneempaa. Myös korkea verenpaine, masennus ja ajattelukyvyn heikkeneminen ovat yleisempiä heidän keskuudessaan kuin heidän aktiivisilla ikätovereillaan. 

Vaikka sanotaan, että kestävimmät ystävyyssuhteet syntyvät lapsena, iän karttuminen ei estä uusien ystävien löytämistä. Onneksi nykymaailmassa on tarjolla myös iäkkäille monenlaista harrastustoimintaa, jonka piiristä voi löytää samanhenkisiä ystäviä. Kunnat, seurat ja yhdistykset, työväen- ja kansalaisopistot ja monet muut tahot järjestävät mielekästä tekemistä kaikenikäisille. Lisäksi vapaaehtoisjärjestöillä on erityistä ystävätoimintaa, jonka kautta voi löytää juttukumppanin ja kanssakulkijan. 

Jollekin kynnys lähteä vieraiden ihmisten kanssa uusiin harrastuksiin voi tuntua liian korkealta. Harvalle se on oikeasti helppoa, mutta voin vakuuttaa, että oman mukavuusalueen rajojen ylittäminen kannattaa. Ennakkoluulottomuus, avoimuus ja kiinnostus muita ihmisiä kohtaan ovat hyviä lähtökohtia, kun ryhtyy luomaan uusia kontakteja ja etsimään uusia ystäviä. 

Sellaistakin sattuu, että kuin itsestään syntyy ystäväryhmä, jonka kanssa voi jakaa ilojaan ja surujaan. Oma epävirallinen ystävyysseurani Kunnon tytöt on siilautunut vuosien kuluessa parinkymmenen hengen vesijumpparyhmästä. Sen muodostaa muutaman naisen ydinporukka, jonka jäsenten taustat ja yhteiskunnalliset näkemykset poikkeavat paljonkin toisistaan. Siitäkin huolimatta kaikki viihtyvät keskenään ja ryhmä tekee yhdessä paljon muutakin kuin käy kerran viikossa vesijumpassa.

Ystävyyttä kannattaa vaalia, sillä yksikään ystävyyssuhde ei voi olla yksipuolinen eikä ilman vastavuoroisuutta ole tosiystävyyttä. Ystäviin sitoudutaan, heille uskoudutaan ja heistä huolehditaan. Jokainen ystävyyssuhde tarvitsee välittämistä ja ylläpitoa.

Ystävyyden tärkeys on tunnettu jo antiikin ajoista lähtien. Kreikkalainen filosofi Epikuros sanoi noin kaksi ja puolituhatta vuotta sitten, että viisauden lahjoista suurin on ystävyys, sillä se tekee ihmisen onnelliseksi. 

Elokuu 2022

Uusi Yle-laki syntyi mediajättien ehdoin

Kun heinäkuinen sairaalakeikka ja sen jälkeinen toipuminen ovat rajanneet viimeaikaisen elämäni pääosin neljän seinän sisälle, minusta on tullut Yle Areenan suurkuluttaja. Olen aiemminkin arvostanut sen monipuolista ja laadukasta tarjontaa, mutta oikeastaan vasta nyt olen kunnolla tajunnut, miten paljon vaihtoehtoja Areenassa on katsojalle ja kuuntelijalle tarjolla. Se on digimedian kuluttajalle varsinainen karkkikauppa: kiinnostavia dokumentteja, koukuttavia tv-sarjoja kutkuttavasta jännityksestä historialliseen epookkiin, musiikkia ja teatteria, laatuelokuvia, koskettavia haastatteluja ja paljon, paljon muuta. 

Yleisradion toiminta perustuu Yleisradiolakiin, jonka mukaan kansallisen yleisradion tehtävänä on tarjota monipuolinen ja kattava palvelu jokaiselle katselijalle ja kuuntelijalle. Tärkeitä näkökohtia laissa ovat myös kansanvallan sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien tukeminen sekä kotimaisen taiteen ja kulttuurin vahvistaminen. Ylen toiminnan rahoittamiseksi meiltä itse kultakin peritään vuosittain veroa, jonka suuruus riippuu maksajansa tuloista. Jotkut jaksavat jurnuttaa Yle-verosta vuodesta toiseen ja vaativat siitä luopumista. En minäkään ole läheskään aina Ylen ohjelmiin tyytyväinen, minkä vuoksi negatiivista palautettakin on tullut lähetetyksi silloin tällöin. Silti olen valmis maksamaan osuuteni nykymuotoisen Ylen säilyttämisestä, sillä se tarjoaa hienon ja monipuolisen kattauksen ilman maksumuureja ja yhtäläisin ehdoin kaikille. 

Suomen suurimmalle mediakonsernille ja median edunvalvojalle Medialiitolle Ylen toiminta on ollut piikki lihassa jo pitemmän aikaa. Niinpä kumpikin niistä on tehnyt Yleisradion toiminnan laajuudesta oman kantelunsa Euroopan komissiolle. Medialiitto teki sen jo vuonna 2017 ja Sanoma-konserni viime vuonna. Kanteluissaan ne väittävät, että verovaroin ylläpidetyn Ylen digisisällöt kilpailevat alan kaupallisten toimijoiden kanssa ja kaventavat kaupallisen median elintilaa. Edellinen on totta ja se on pelkästään hyvä asia. Kuitenkin Medialiittokin myöntää, että kantelussa on kyse puhtaasti kaupallisista intresseistä, joiden rinnalla sellaiset tärkeät asiat kuin sananvapaus ja median moniäänisyys eivät paljoa paina.

Suomesta on suhteellisen lyhyessä ajassa kehittynyt mediamonopolien maa. Maakuntien kakkoslehdet ovat kuolleet ja isot mediayrittäjät ovat haalineet omistukseensa myös valtaosan paikallislehdistä. Suomalaista mediamaailmaa hallitsevat suuret konsernit, joille tärkeintä on menestyä ja tuottaa omistajilleen mahdollimman suurta taloudellista hyötyä. Tässä toimintaympäristössä eriävät näkemykset ja tavallisen kansalaisen mielipiteet jäävät taatusti toissijaisiksi. Ainoaksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi suurille mediayhtiöille on jäänyt Yle, jolla on jo lakiin perustuen velvollisuus tukea kansanvaltaa ja toimia erilaisten mielipiteiden julkaisukanavana. 

Mediaa koskevien tutkimusten ja selvitysten mukaan ei ole viitteitä, joiden mukaan Ylen toiminnan rajoittaminen lisäisi kaupallisen median menestymismahdollisuuksia. Sen sijaan mediatutkijat ovat olleet yksimielisiä siitä, että Yle-lain muuttaminen saattaa pahimmillaan johtaa jopa sananvapauden rajoittamiseen. Lain muuttamista vastustettiin myös kansalaisaloitteella, jonka tavoitteena oli suojata Ylen tekstimuotoisia verkkosisältöjä. Aloite keräsi liki 55 000 allekirjoitusta, ja jopa  eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi Yle-lain muutosten olevan sananvapauden kannalta hankalia. Silti eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta hylkäsi kansalaisaloitteen, ja Ylen tekstisisältöjä rajaava lakimuutos eteni eduskunnan käsittelyyn lähes alkuperäisen esityksen mukaisena. 

Uusi Yle-laki tuli siis voimaan elokuun alussa. Sen mukaan Ylellä ei ole enää oikeutta julkaista tekstisisältöjä, joihin ei liity liikkuvaa kuvaa tai audiomateriaalia tai uutisointia nopeasti kehittyvästä tapahtumasta. Kiellon ulkopuolelle jäävät myös kulttuuri ja oppisisällöt.  

Valitettavasti elokuun alussa voimaan tulleen Yle-lain sisältö on niin tulkinnanvarainen, että se pikemminkin hämmentää kuin selkeyttää Medialiiton vaatimaa rajanvetoa. Kaupallisen median puolella lakia on jo ehditty arvostella mm. siksi, ettei se muuta Ylen sisältöjä juuri lainkaan. Medialiitto on ilmoittanut seuraavansa Ylen toimintaa ja olevansa valmis kantelemaan Euroopan komissiolle jatkossakin siitä. Vaarana on, että Euroopan komissiolla on tulevaisuudessa riesanaan Yleä koskeva kantelujen katkeamaton ketju. 

Mediatutkija ja journalistiikan kouluttaja Marko Ala-Fossi pitää lain uudistusta epäonnistuneena. Hänen näkemyksensä mukaan eduskunta oli lakia muuttaessaan valmis joustamaan kaupallisen tahon vaatimusten hyväksi viestintäpoliittisten periaatteiden kustannuksella. Hänen mielipiteeseensä on helppo yhtyä. On todella valitettavaa, ettei eduskunta lakiluonnosta käsitellessään pannut tarpeeksi painoa tälle jokaista kansalaista koskettavalle kysymykselle. Kaupallisten etujen suosiminen sananvapauden kustannuksella on nimittäin ihan oikea uhka kansalaisyhteiskunnalle.