Assi Liikanen

Assi Liikanen

Assi Liikanen

 

Assi Liikanen on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla vuodesta 1974. Ensin Mikkelin sosiaalitoimessa, sitten Mikkelin Lääninhallituksessa ja myöhemmin Stakesissa (nyk. THL) sekä Helsingin kaupungin vanhustenhuollossa. Brysselin vuosien jälkeen hän toimi Suomen Mielenterveysseuran Terveyttä kulttuurista - verkoston vetäjänä. Siitä syntyi vuosien mittaan myös väitöskirja, aiheena taiteen merkityksellisyys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Ennen eläkkeelle jäämistä Assi teki tutkimusta kulttuurin vaikutuksesta sosiaali- ja terveydenhuolloin hoitoyksikössä Suomen Kulttuurirahastolle. Nykyisin hän toteuttaa väitöskirjansa oppeja käytäntöön, maalaamalla akvarelleja!