Kari Salmi

Kari Salmi

Kari Salmi on kaupunkineuvos, entinen Lahden kaupunginjohtaja,valtiosihteeri sisäministeriössä ja ARA:n johtaja. Hän on myös Suomen Wanhojen Tovereiden sekä Helsingin Vanhojen Tovereiden puheenjohtaja. Salmi on ollut SDP: jäsen vuodesta 1971.

Tammikuu 2019

Demokratian ja myös sosialidemokratian tulevaisuudesta on huolehdittava

 

Kymmenissä valtioissa valitaan tänä vuonna Suomen tapaan kansalliset parlamentit. Liian harvassa maassa, Euroopassakin, parlamenttivaalit toteuttavat todellista edustuksellista demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta kuten Suomessa tapahtuu. Ulf Sundqvist kuvasi viime kolumnissaan sitä muutosta, mikä varsin nopeasti on tapahtunut ihan globaalisti. Monesti samalla myös sosialidemokraattien vaikutus eri maiden politiikassa on huolestuttavasti heikentynyt ja se näkyy myös demokratian heikentymisenä. Oikeastaan vain Saksassa – vaikkakin heikentyen - ja Pohjoismaissa demarit näkyvät ja vaikuttavat, mutta joutuvat sielläkin kamppailemaan perinteisten kilpailijoiden lisäksi yhä kasvavia ääriaineksia vastaan.

Tänä vuonna tulee 100 vuotta siitä, kun Suomi sai perustuslain, jossa maan demokraattisesta johtamisesta, vaaleista, kansalaisten oikeuksista, tasa-arvosta, sekä oikeusvaltio- periaatteesta säädettiin. Sen aikaansaanti oli todella arvostettava suoritus ja heti sisällissodan jälkeen. Keväällä 1919 oli myös eduskuntavaalit, joihin Kokoomuspuolue, mikä oli perustettu 1918 marraskuussa, valmistautui vielä kovasti kuningasmielisenä, vaikka Saksa oli jo antautunut juuri puolueen perustamisen aikaan. K J Ståhlberg teki perustuslain laadinnassa uskomattoman työn Väinö Tannerin ja Santeri Alkion tukiessa häntä. Ståhlbergistä tuli sitten tasavallan ensimmäinen presidentti.  

Vuonna 1919 hyväksyttyyn perustuslakiin perustuva demokratia kesti 1930 – luvun äärioikeisto- ja revanssipolitiikan, talvi- ja jatkosodat, 1940-luvun vaaran vuodet, ja ehkä voidaan todeta, myös 1970-luvun alkupuolen vuodet. Kun katsotaan heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen itsenäistyneitä valtioita, oli Suomi ainoa, joka säilyi itsenäisenä koko ajan. 

Nyt taas, kuten 1930-luvulla, demokratiaa ja oikeusvaltio- periaatetta sortavat Euroopassakin äärioikeistolaiset, nationalistiset ja populistiset näkemykset. Se on todella huolestuttava ilmiö. Oli karmeaa nähdä itsenäisyyspäivän illansuussa hakaristiliput kotinurkillakin Helsingin Hakaniemessä! Kaiken kaikkiaan se orastava humaani maailma, mikä alkoi kylmän sodan loputtua, Oslon Lähi-itää koskevissa neuvotteluissa ja Berliinin muurin sorruttua, tuntuu nyt olevan mennyttä. 

Demokratian kriisistä pitää kirjoittaa ja puhua, koska kaikkihan tapahtuu ihan näkyvissämme. Hitlerin nousu Saksassakaan ei tapahtunut missään pimeydessä tai salaa. Hänhän tuli valtaan Weimarin Saksassa demokraattisin keinoin tuhotakseen kyllä sitten demokratian ja viedäkseen maailman uuteen sotaan ja tuhoon. Jokainen Saksassa tiesi tai olisi pitänyt tietää, mitä hän edusti. Kun hän alkoi tuhota demokratiaa, oli itsenäinen lehdistö vielä elossa ja kutakuinkin toiminnassa, mutta ei se häntä pysäyttänyt.  

Autoritääriset johtajat tuhoavat varsin harvoin nytkään demokraattista järjestelmää parissa yössä. Ensin hivutetaan alas demokratian perusteita, sitten pannaan media ”kuriin” ja lopuksi muutetaan vaalien ja valitsemisen perusteet. Aika lailla näin on käynyt mm. Turkissa, Venäjällä ja Unkarissa ja tältähän meno näyttää uuden presidentin myötä myös Brasiliassa. 

Luin jouluna USA:n entisen ulkoministerin ja YK-lähettilään Madeleine Albrightin loppuvuodesta ilmestyneen kirjan ”Fascism, a warning”. Siinä hän kertoo perheensä ja omat lapsen kokemuksensa toisen maailman sodan aikana ja sen jälkeen Tšekkoslovakiassa ja Saksassa.  Näine kokemuksin hänestä sittemmin tuli amerikkalainen diplomaatti ja ulkopolitiikan asiantuntija, joka näkee selvästi nyt mm. sen, että maailmassa on johtajia, jotka käyttävät samaa taktiikkaa kuin fasistit 1920- ja 1930-luvuilla. Kirja antaa ajastamme faktapohjaisessa analyysissaan järkyttävän ja pelottavan kuvan.

Kukin suvereeni valtio tietenkin päättää asioistaan itsenäisesti, mutta kansalaistenkin tulisi herätä huomaamaan mihin asiat ovat menemässä. Nyt on valtioita, jotka pyrkivät saamaan lisää elintilaa lähialueilleen ja niitä, jotka nationalismissaan vetäytyvät kansainvälisestä yhteistyöstä erilaisia muureja rakentamalla. Globaalit ongelmat, kuten ilmastomuutos, väestönkasvu ja – muutto jne., eivät ratkea itsekkyydellä, vaan valtioiden monenkeskisellä yhteistyöllä. 

Tänä vuonna on myös EU – vaalit. Oikeistopopulistit ovat tiivistämässä kovasti voimiaan saadakseen suuremman vaikutuksen Euroopan Parlamenttiin. Siksikin EU – vaalit ovat tärkeät. EU on tärkeä Suomen kaltaiselle pienelle maalle, mutta riittävän vahvasti demokraattisten voimien käsissä oleva EU on suorastaan elintärkeä koko Euroopalle. 

Alussa totesin, että myös sosialidemokratian tulevaisuudesta pitää huolehtia. Mm. tutkija Ilona Lahdelma on viime joulukuun alussa pohtinut hyvin tätä tulevaisuutta artikkelissaan. Sosialidemokratia on saavuttanut monet alkuperäiset tavoitteensa, mutta kun maailma muuttuu nopeasti koko ajan, haasteena on pystyä olemaan valmiina muutoksiin ja vaalia demokraattista yhteiskuntajärjestelmää, siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. 

Elokuun retkeilypäivillä paneudumme vaalikoitosten jälkeen näihinkin asioihin.

Hyvää ja tervettä alkanutta vuotta!

Kari Salmi

Toukokuu 2019

Äänestäkää EU – vaaleissa! 

 

EU – vaalien ennakkoäänestys alkaa 15.5 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 26.5. Viime EU – vaaleissa äänestysprosentti oli erittäin alhainen – reilu 30 %. Aktiivisimmat äänestäjät olivat kokoomuslaisia. Demarit ja kannattajamme äänestivät aivan liian laiskasti. Nyt tulevissa vaaleissa niin Suomessa kuin kaikissa EU – maissa populistisilla ja nationalistisilla ryhmittymillä on halua vallata EU:n päätöksenteko. Nyt ne eivät siis enää haluakaan lopettaa EU:ta, vaan muuttaa sen omia tarkoitusperiään palvelevaksi. Erityisesti Perussuomalaiset puhuvatkin nyt eduskuntavaalien toisesta kierroksesta, jossa halutaan näyttää, että se trendi, joka näkyi eduskuntavaaleissa ja jatkuu jo nyt julkaistuissa gallupeissa, jatkuu edelleen EU – vaaleissa. Persussuomalaiset hakeutuvat Italian Salvinin ja Unkarin Orbanin kanssa samaan joukkoon.

EU:ssa on paljon byrokratiaa, itsekkäitä pyrkimyksiä, turhiakin kustannuksia aiheuttavia toimintoja, mutta se on edelleen erittäin tärkeä foorumi ja toimija niin isoille kuin Suomen kaltaiselle pienelle maalle. Itse asiassa sosialidemokraattisten tavoitteidemme: tasa-arvo ja solidaarisuus, demokratia ja ihmisoikeudet, ilmasto, ympäristö ja kestävä kehitys, nuoriso ja tulevaisuus, sukupuolten tasa-arvoisuus, pakolais – ja maahanmuuttokysymykset, sekä rauha ja turvallisuus, ei ole vähentynyt vaan niiden merkitys korostuu ihan uudellakin tavalla. Siksi on erittäin tärkeää, että EU – vaaleissa äänestetään. Meillä sosialidemokraateilla on erinomaisia, kokeneita ja myös nuoria ehdokkaita! 

On järkyttävää, että esimerkiksi Viron uuden hallituspuoleen Ekren ministeri pitää EU:ta vasemmistolaisena hirvityksenä. Suomessa Laura Huhtasaari on sanonut, että  ”EU alkaa muistuttaa pahasti Neuvostoliittoa”. Luulisi, että Euroopan vastuulliset konservatiivisetkin ryhmittymät olisivat myös huolissaan tästä ääripopulistisesta ja – nationalistisesta kehityksestä. Ainakin Petteri Orpo on sanoutunut irti tällaisista sanomisista. Mikäli demokraattiset voimat menettävät enemmistönsä EU:n päätöksenteossa, on edessä entistä epävarmempi ja riitaisempi Eurooppa. Kun tähän lisää ne jännitteet mitkä leimaavat jo nyt suurvaltojen suhteita turvallisuus- ja kauppapolitiikassa, epävarmuus nousee entisestään. Kaikki se optimismi, mikä leimasi 1990 – luvun alkua kylmän sodan ajan päättyessä, tuntuu nyt hävinneen. 

Muutama sana käydyistä eduskuntavaaleista. Ymmärrän hyvin, että vaaleissa käytetään muista puolueista kovaa kieltä, mutta nyt oli uusiakin tulokulmia. Kun tunnen monia kokoomuslaisia hyvin, ihmettelen, jotkut käyttivät merkittävästi energiaa Perussuomalaisten puolustamiseen, mutta myös oman johtonsa mollaamiseen. En oikein usko, että se tuo äänestäjiä Perussuomalaisista takaisin Kokoomukseen.  Vai onko se näkyvä oire siitä, että osa Kokoomuksesta nyt liukuu oikealle ja hakee yhteyttä perussuomalaisiin näkemyksiin?  Talouspolitiikan näkemyksissä on voinut halutessa nähdä samansuuntaisuutta ja maahanmuuttopolitiikasta näyttää joillakin olevan ihan samat näkemykset. Puoluekenttä näyttää ainakin nyt olevan kovassa muutoksessa, kun kolmen suuren ”järjestelmä” on purkautunut ja Perussuomalaiset tulleet puoluekenttään pysyväisen luontoisesti mukaan. 

Antti Rinne on aloittanut hallitusneuvottelut Säätytalolla. Arvostelu ja ohjeiden anto on kovaa. Taas on poliittisten kommentoijien, erilaisten tutkijoiden, neuvojien ja asiantuntijoiden, sekä gallupfirmojen kulta-aika! Annetaan me puheenjohtajalle tuki todella kovassa tehtävässä!

Muistakaa myös ilmoittautua Retkeilypäiville Jyväskylään 23.8!

Kaikki Suomen Wanhat Toverit! Käykää joukkoinenne äänestämässä EU – vaaleissa sosialidemokraattisia ehdokkaita! Meillä on mahdollisuus kolmeen paikkaan, mutta ilman vahvaa äänestysotetta se ei onnistu!

Marraskuu 2019

Puolueiden asema muuttuu vauhdilla – mitä pitäisi tehdä?

 

Toisen maailmansodan jälkeen useimmat ihmiset Euroopassa antoivat äänensä suurille keskusta-oikeisto tai keskusta-vasemmisto puolueille. Näin ei ole enää. Esimerkiksi kun Espanjassa oikeistolainen PP ja vasemmistolainen PSOE saivatFrancon ajan jälkeen 80 % äänistä, niin juuri käydyissä vaaleissa ne saivat häthätää 48 % äänistä. Hollannissa ns. kolme suurta sai joku aika sitten yhteensä vain 40 %, kun aikaisemmin kukin niistä oli voinut yksin saada tuon määrän. Saksassa konservatiivinen CDU ja sosialidemokraattien SPD pärjäsivät yhtä huonosti vain 1940-luvulla. Nyt Saksassa kasvaa mm. Vihreät, jonka toisesta puheenjohtajasta Robert Habecista povataan jopa Angela Merkelin seuraajaa liittokanslerina. Ruotsissa varsinkin sosialidemokraatit mutta myös Maltillinen Kokoomus olivat todella pitkään suuret puolueet, mutta eivät enää. 

Sijaan tullut äärioikeisto- ja nationalistisia ns. nation first-puolueita, kuten Saksan AfD, Espanjan VOX, Suomen Perussuomalaiset, Ruotsin Ruotsidemokraatit ja Viron Ekre. On myös uusia äärivasemmistolaisiksi katsottavia ryhmiä, kuten Kreikan Syriza ja sen innoittaman syntynyt Espanjan Podemos. Sitten on vain yleisesti vallitsevaa järjestelmää vastustavia populisteja, kuten Italian Viiden Tähden Liike.

Ruotsidemokraatit (SD) on Aftonbladetin äskettäin teettämän kyselyn mukaan 24%:n kannatuksella Ruotsin suurin puolue. Sosialidemokraattien kannatuksen oli kyselyssä vähän yli 22%. Vaikka oli tämä ensimmäinen kysely, missä oli tällainen tulos, osoittaa se samaa suuntaa kuin muualla Euroopassa - ja Suomessa. Tulos pakottaa Ruotsissa sosialidemokraatit (S) hallituskumppaneineen ja tukijoineen sekä myös oppositiossa olevien Kokoomuksen (M) ja kristillisten (KD) entistä enemmän miettimään suhdettaan Ruotsidemokraatteihin – M ja KD jopa mahdollisina yhteisen blokin jäsenenä ja S, millaisella politiikallase pärjää erityisesti SD:lle.  Kun M:n kannatus (kyselyssä n. 17%) on jäänyt pahasti SD:n jälkeen, on sen puheenjohtaja Ulf Kristersson tällä viikolla pyytänyt puolueensa puolesta julkisesti anteeksi maahanmuuton ongelmista vaikenemista ja vaientamista, mikä on tulkittu pehmennykseksi SD:n suuntaan. Jo aikaisemmin Kristersson on ilmaissut halunsa keskustella ydinvoimasta SD:n kanssa, mikä aihe erotti puolueet aikaisemmin. Heinäkuussa Ruotsin media kertoi näkyvästi, kun KD:n puheenjohtaja Ebba Busch Thor nautti SD:n kollegansa Jimmie Åkessonin kanssa lihapullalounaan valtiopäivätalossa keskustelujen aiheenamaahanmuutto. Åkesson on julkisuudessa ilmoittanut uneksivansa konservatiivisesta blokista yhdessä M ja KD kanssa ja todennut, että mikäli M ja KD haluavat uudelleen olla hallitusvallassa, se edellyttää, että SD on tavalla tai toisella mukana.

Dagens Nyheterissä pohdittiin muutama viikko sitten, miksi SD saattaa jatkossa uhata jopa sitä asemaa, mikä sosialidemokraateilla on ollut sata vuotta. Ilmeisesti demareita aikaisemmin äänestäneitä on myös siirtynyt SD:n taakse. Lehti löysi tekemiensä haastattelujen perusteella erityisesti kolme syytä SD:n nousuun ja siitymisiin: jengiväkivalta ja maahanmuutto, SD:n muiden puolueiden ylläpitämän karanteenin murtuminen ja sosialidemokraattien oma politiikka. Näistä lyhyesti. Ruotsissa on nyt paha väkivallan kierre. Se johtaa kovaan syyllistämiseen, syyllisten hakemiseen ja kohdentamiseen.  Tätä tilannetta SD käyttää hyväkseen. KD:n ja SD:n puheenjohtajien tapaaminen julkisesti ja Kristerssonin ulostulot ovat johtaneet siihen, että SD aletaan nähdä - aiemmasta selvästi poikkeavasti - samanlaisenatoimijana kuin muutkin puolueet. Lisäksi SD on kasvanut koko ajan, että moni ruotsalainen tuntee omassa kokemuspiirissään – varsinkin Skånessa - ruotsidemokraatteja. Lehti väitti myös, että sosialidemokraattien ydinväen on ollut vaikea hyväksyä Stefan Löfvenin hallituksen pohjaksi laadittua tammikuun sopumusta (januariavtalet). Erityisesti vastustusta on herättänyt hyvätuloisten ns. raippaveron (värnskatt) poistaminen. 

Haastatellut aktiiviset ja vastuullisissa tehtävissä olevat demarit toteavat, että puolueen tulee taistella entistä konkreettisemmintavallisten ihmisten puolesta, saada resursseja kouluille, vanhustenhoivaan ja sairaanhoitoon, sekä varmistaa arjen turvallisuus. Em. raippaveron poisto tuntuu myös närästävän. Demareiden puoluesihteeri Lena Rådström Baastaad toteaa, että sosialidemokraatit ja hallitus ovat erittäin hyvin tietoisia väkivallasta ja turvattomuuden tunteesta. Juuri siksi sosialidemokraatit ovat hallituksessa tehostaneetkin rikollisuuden vastaisia toimia, kiristäneet aselakeja, lisänneet poliisien määrärahoja ja tarkentaneet maahanmuuttopoliittisia linjauksia. Siitä huolimatta ruotsidemokraatit tietenkin edelleen syyllistävätjengiampumisista ja räjäytystapauksista niin hallitusta, viranomaisia kuin maahanmuuttajiakin. 

Jos ei ole Ruotsin sosialidemokraateilla helppoa, niin  Suomessakin on kyselyjen mukaan selvästi suurin puoluePerussuomalaiset. Suomen tulokset ovat vaalien jälkeen olleet samansuuntaiset. Kokoomus on pysynyt ennallaan, mutta sosialidemokraattien kannatus on laskenut ja oli viimeksi myös Vihreiden takana. Uusiin vaaleihin toki on vielä aikaa, mutta varmasti - dramatisoimatta ja panikoitumatta - pitää miettiä mitä tehdä. En suostu uskomaan, että nykyinen tilanne on tulevaisuuttakin. Demarit ovat henkilöinä ja puolueena koko ajan syytösten, jopa ilkkumisen kohteena ja toimintakenttä tuntuu aina vaan vaikeutuvan. Eivät oikeat ratkaisut olisi muillekaan helppoja, mutta vetovastuussa olevaa on aina helppo arvostella. Luulisi vastuullisten kokoomuslaistenkin miettivän, onko Perussuomalaisten hallitsema Suomi heidän vaihtoehtonsa!

Wanhat Toverit ovat eri puolilla maata tietenkin hiukan hämmennyksissään, mutta varmasti ovat edelleen puolueen varmin tukijoukko. Se ei kuitenkaan riitä. Tukijoita on saatava nuorista ja ennen kaikkea siitä lisääntyvästä joukosta, joka helposti vaihtaa kannatuksensa kohdetta. Keskustelu jatkuu ja niin pitääkin!

Maaliskuu 2020

Hajamietteitä koronaviikoilta!
 

Otsikko on kömpelöhkö viittaus kirjailija Juhani Ahon kirjaan ”Hajamietteitä kapinaviikoilta”, jota hän alkoi kirjoittaa 19.3.1918 eli tätä kirjoittaessani aika lailla 102 vuotta sitten. Elämä ja olot olivat tuolloin aivan muusta syystä vakavia ja sekavampia kuin nyt. Toisaalta Uusimaa oli tuolloinkin osalta suomalaisista aluetta, jonne ei päässyt tai sieltä pois. Heti seuraavana vuonna 1919 ”espanjalainen” aiheutti kyllä aivan samanlaisia toimenpiteitä kuin tällä hetkellä tehdään. 

Juuri nyt voi päätellä, että koronaviruksen leviäminen Suomessa on selvästi aluksi luultua pahempaa ja siksi erilaisten kovienkin päätösten tekeminen on paikallaan. Pääministeri ja hallitus ovat saaneet siihen kansalaisilta vahvaa tukea. Toimenpiteisiin on lähdetty periaatteella: ensin terveys ja sitten talous - tietäen, että vaikutukset varsinkin talouteen ovat rajut. Koko Suomi, Sanna Marin ja hänen hallituksensa ovat niin kovassa paikassa, että sitä on vaikea muihin rauhan ajan hallitusten aikoihin verrata. Tämän ovat pääsääntöisesti ymmärtäneet myös eduskuntapuolueet, jotka ovat ilmoittaneet tukevansa hallitusta sen tehdessä esityksiä tarvittaviksi toimenpiteiksi. Pääosin myös media on sen ymmärtänyt.  

Koko ajan vaikeutuvissa oloissa ja nopeassa päätöksenteossa ei kaikki aina suju halutusti ja ajallaan. Arvostelullekin löytyy tilaa. Erityisesti Suomeen palaaviin kohdistuvia toimintoja Helsinki-Vantaan kentällä on arvosteltu. Johtamisen kokonaisvastuu on valtioneuvostolla ja pääministerillä sen puheenjohtajana.  Pääministeri ei kuitenkaan voi yksin olla vastuussa. Hän on esiintynyt vakuuttavasti, ottanut upeasti vastuuta ja myös todennut, jos ongelmia on ilmennyt. Näin oli mm. lentokenttätilanteen suhteen. Siksi ei tuntunut hyvälle, että pari ministeriä koetti löytää syyllistä, kun varmaan parempaa olisi ollut todeta ilmeinen vajaa toiminta ja ilmoittaa, että asiaan puututaan.  Varsinkin sosiaalisessa mediassa on runsaasti heitä, joilla on aina esittää oikeat toimintatavat. Kuitenkin voi sanoa, että jos joku väittää varmasti tietävänsä mikä on oikein, valehtelee.  Erittäin masentavia ovat olleet mm. Sanna Marinin henkilöön menevät, ikään ja sukupuoleen liittyvät kommentit. 

Kansalaisten perusoikeuksiin kajoaminen on saanut myös oikeustieteilijät ottamaan kantaa. Tämä on sinänsä luonnollista, koska perusoikeudet ovat todella iso asia ja puuttuminen niihin on tarkoituksella tehty vaikeaksi. Koviinkin päätöksiin on kuitenkin päästy kohtuullisen nopeasti.  Eduskunnan perustusvaliokunnan on toiminut hyvin.  Suomalainen demokraattinen järjestelmä on osoittautunut jälleen erinomaiseksi.  

Toisenlaista demokratiaa edustaa Unkari, jossa Sanna Marinin kollega pääministeri Viktor Orbán haluaa pidentää koronaviruksen vuoksi julistettua poikkeustilaa ilman määrättyä päättymispäivää saadakseen siten itselleen laajat valtuudet hallita maata. Suomalaiseen demokratiaan ei myöskään kuulu sellainen poukkoileva päätöksenteko, mitä Yhdysvalloissa presidentti edustaa. Suomen tasavallan presidentin toiminta on ollut perusteltua ja arvokasta.

Koronavirus on aiheuttanut rajun äkkipysähdyksen talouteen. Nyt ei olekaan kysymys taantumasta vaan talouden kriisistä. Velat ja vajeet kasvavat, lomautukset ja työttömyys nousevat jyrkästi, isku yrittäjille on erittäin kova. Tarvitaan pakosti nopeasti auttavia toimenpiteitä ja niihin on ryhdytty. Se lisää velkaantumista rajusti kertaheitolla, mutta siitä selvitään, jos virusongelma onnistutaan hoitamaan kohtuunopeasti. Toisaalta Björn Wahlroos on pannut jo nyt ihmishenget ja eurot vastakkain.

Maailma eikä myöskään Suomi ole sama ihan heti, kun tämä sota on ohi. Sen hoitamisesta on oppimista ja opitaan myös vastaisen varalle. Kaikki päätökset ja toimenpiteet on syytä arvioida jälkeenpäin kun on sen aika. Toivottavasti myös yhteisvastuu palaa sekä EU:n että koko maailman tasolla. Juuri tällä hetkellä globalisaation vastustajat ja yltiönationalismin kannattajan ovat Suomessakin riemuissaan. 

Alussa viittasin historiaan. Keskiajan ruttoepidemiaa seurasi Euroopassa renessanssi. Toivottavasti tämänkin vitsauksen jälkeen koittaa parempi aika!

Kunnioitetut Wanhat Toverit!

Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne! Hyvää kevättä!

Kari Salmi

Elokuu 2020

Missä Vanhojen Tovereiden toiminnassa nyt mennään?

 

Koronapandemia pysäytti vanhojen tovereiden kerhojen toiminnan huhtikuussa.  Kun suuri osa jäsenistöstä kuuluu +70 ikäluokkaan, rajoittui rajusti myös monen toverin henkilökohtainen liikkuminen ja kanssakäyminen. Kun alkuun meni kauppaan, tuntui, että oli puntiksella. Koimme varsin kovan puuttumisen yksilön vapauksiin, mutta olen kuitenkin varma, että toverit ymmärsivät, että näin Sanna Marinin hallituksen oli pakko tehdä.  

Nyt meitä uhkaa pandemian toinen aalto ja hallitus joutuu uudelleen miettimään torjuntakeinoja. Viime viikolla tuli vahva suositus kasvomaskin käyttöön varsinkin julkisissa liikennevälineissä, mutta sen noudattamisessa on vielä varsin paljon parantamista – ainakin Helsingissä. Kansalaisten ote ei saa lipsua. Edelleen etäisyyksien noudattaminen, käsihygienia, oikeat yskimistavat jne. ovat välttämättömiä. Kokoontumisia pitää tarkastella huolellisesti, mutta törkeitä laiminlyöntejäkin tapahtuu, kuten ainakin Helsingissä muutamassa yökerhossa.

Myös vanhojen tovereiden kerhoissa mietitään, voitaisiinko jo syyskuussa aloittaa kokoontumiset. Suomen Wanhojen Tovereiden (SWT) johtokunnan kokouksessa tällä viikolla ilmeni, että monessa kerhossa toimintaa pyritään aloittamaan, mutta varaudutaan samalla myös sen peruuntumiseen. Joissakin kerhoissa odotellaan ainakin syys- ja lokakuut. On varsin ilmeistä, että pitkän tauon jälkeen on halua tapaamisiin. Tarkoituksemme on myös pitää SWT:n keväältä siirtynyt vuosikokous Helsingissä 18.9.2020. 

Toivon, että kerhoissa mietittäisiin nyt myös kaiken kaikkiaan toimintamme tulevaisuutta.  Vanhat Toverit yhteisön syntymäpäivänä voidaan pitää päivää 8.12.1971. Tuolloin kutsuivat K-A Fagerholm, Emil Skog ja Atte Pohjanmaa tovereita Helsingin Työväentalon eriöön.  Kutsussa todettiin, että ”Varmasti olisi hedelmällistä, jos tuolloin tällöin kokoonnuttaisiin yhteen, kuuntelemaan remmissä olevia eri alojen edustajia, virkamiehiä ja muita asiantuntijoita, puoluepamput mukaan lukien sekä keskustelemaan niin nykytilanteesta kuin tulevaisuuden suunnitelmastakin.”  Tältä pohjaltahan toimimme edelleen.

Yhteisössämme toimii noin 2500 toveria. Kerhoja on 50. Osa on isoja ja osa pieniäkin. Joka vuosi muutamia kerhoja myös lopettaa toimintansa. Monet kerhot toimivat useammankin kunnan alueellisena kerhona. Useat järjestävät ns. normaalitoiminnan lisäksi teatteri- ym. matkoja. Perinteisille Vanhojen Tovereiden Retkeilypäiville on osallistuttu kuitenkin vain 12 kerhosta. Tämä ja se, että osallistujamäärä kerta kerralta laskee, antaakin aiheen miettiä Retkeilypäivien tulevaisuutta. Vuosikokous käsittelee johtokunnan esitystä siitä, että ensi vuonna, kun tulee 50 vuotta toimintamme perustamisesta, Helsingissä – ilmeisesti Paasitornissa - olisi päivällä juhlaseminaari ja illalla iltajuhla, joka korvaisi Retkeilypäivät ainakin ensi vuoden osalta. Toisin sanoen ensi vuonna ei olisi kaksipäiväistä tapahtumaa. 

Yhteydenpito kerhoissa toimii, sillä valtaosalla on käytössään sähköposti.  Monien kerhojen kotisivut ovat kuitenkin päivittämättä pitkältäkin ajalta, mikä tietenkin johtaa ajatukseen, että toiminta on niissä hiipunut tai hiipumassa. Jäsenmäärä kaikkiaan on hiukan laskussa, mikä johtunee siitä, että suuret ikäluokat, jotka ovat tottuneet järjestötoimintaan, alkavat vähetä ja nuorempia eläköityviä ikäluokkia ei niin hyvin saada mukaan.  Kaikki toimintahan on aina kiinni aktiivisista ja jaksavista ihmisistä ja niinhän se on meidänkin toiminnassamme. Siksikin olisi varsin tärkeää, että saisimme toimintaamme mukaan myös nuorempia.

Oman kokemukseni mukaan toiminta kerhoissa on pääsääntöisesti erittäin hyvää ja hyvähenkistä, todellista puoluetoimintaa. Kokouksissa käydään läpi yhteisiä asioita, usein asiantuntijoiden tuella, ja tavataan toisia. 

Viime sunnuntaina oli Turussa hienosti järjestetty toveri Pertti Paasion muistelutilaisuus, johon osallistui runsaslukuinen ja arvovaltaisen toverijoukko. Tähän lopuksi on monella tavalla perusteltua, ottaa Pertti Paasion terveiset, jotka hän esitti Helsingin Vanhojen Tovereiden juhlajulkaisussa 2013: 

”Vaikka Vanhojen Tovereiden joukko on jo vetäytynyt tai vetäytymässä päivän politiikan tekijöiden tehtävistä, ei sen edustama valtava kokemus ole minnekään kadonnut. Se voisi tuoda kaivattua syvyyttä aikamme keskusteluun, kun vai löydettäisiin keinot ja väylät. Se ei varmaankaan ole vaikeaa. On vain oivallettava tarve ja mahdollisuudet.

Kokemus tästä näkökulmasta ei ole sitä, että osataan toimia tutussa ympäristössä opitulla tavalla. Se on sitä, että toimitaan oikein olosuhteissa, jotka ovat tuntemattomia, jolloin muutoksen suuntaan vaikutetaan välineillä, joita on opittu käyttämään. Näitä ovat ennakkoluulottomuus, suvaitsevaisuus, uteliaisuus, ja – demokraattisen yhteistoiminnan taitaminen”.

Sinä se kaikki on kiteytetysti sanottu!

Tervettä loppukesää toverit!

Kari Salmi

Puheenjohtaja

Tammikuu 2021

Onko Suomessakin käyttäytyminen muuttumassa?

Yhdysvaltoja on aina pidetty vapauden ja demokratian johtavana maana, vaikka on hyvin tiedetty myös rotuongelmista, eriarvoisuudesta ja vähemmistöjen oikeuksien polkemisesta. Myös maan sisäisen ilmapiirin jakautumisesta on puhuttu, mutta presidentti Donald Trumpin kaudella tilanne on tulehtunut pahasti. Eräänlainen huipentuma nähtiin Loppiaisena, kun väkijoukko ilmeisen yllytettynä ja suunnitellusti hyökkäsi Parlamenttirakennukseen juuri kun siellä oltiin vahvistamassa marraskuussa pidettyjen presidentinvaalien tulosta. Hyökkäys vaati viisi kuolonuhria ja aiheutti melkoisen sekasorron ja sotkun. Se oli myös raju isku Yhdysvaltojen demokratian pyhää instituutiota kohtaan. Ilmapiiriin ja mielipiteisiin on vaikuttaneet myös vahvat tahot, mitkä ylläpitävät erilaisia salaliittoteorioita, kuten QAnon ja monet rotuun, aseisiin, uskontoon ja uskomuksiin liittyvät liikkeet.  

Viimeisten mielipidetiedustelujen perusteella on maan äänestäjäkunta todella jakautunut.  Valtaosa demokraattien kannattajista on Trumpin erottamisen kannalla ja haluavat samalla päättää, ettei hän voi olla enää ehdokas. Suunnilleen sama määrä republikaanien kannattajista taas vastustaa tätä. Kun 74 miljoonaa äänioikeutettua kuitenkin äänesti Trumpia (81 miljoonaa Bidenia), ovat myös useimmat edustajahuoneen republikaanijäsenistä vaikeassa tilanteessa: voidaanko Trump hylätä ja löytää republikaaneille uusi johtaja.. Bidenilla ei tule olemaan helppoa!

Miten meillä Suomessa? Äänestäjäkunnan jakautumista Yhdysvaltojen tapaan ei – ainakaan vielä - ole, eikä toivottavasti tulekaan. Viimeisimmässä YLE:n gallupissa osoitettiin eniten kannatusta päähallituspuolueelle ja pääoppositiopuolueelle. Samalla hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden yhteenlaskettu kannatus, verrattuna aikaisempiin mielipidetiedusteluihin, oli pysynyt tasaisena. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja tulkitsi tätä niin, että suomalaiset hahmottaisivat politiikkaa nyt yhä enemmän blokkipolitiikan suuntaan.  En haluaisi kuitenkaan vetää tästä ihan tulevaisuutta ohjaavaa johtopäätöstä. Pidän nykyistä hallitusta Sanna Marinin johdolla oikein hyvänä, mutta en lähtisi siitä, että olisi syntynyt jotenkin vakiintunut blokkiasetelma. Selvyydeksi totean, että minun maailmaani ei – ainakaan nyt - mahdu se, että SDP olisi Perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa. 

Viime eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten ehdokkaana ollut vihjaili äskettäin blogissaan vaalivilpin mahdollisuudesta kunnallisvaaleissa. Hän kysyy: ”Mitä itse tekisin, jos olisin täysin häpeämätön punavihreä vallankaappaaja? Väärentäisin tietysti vaalit”. Hän väittää, että viime eduskuntavaaleissa häneltä vietiin väärentämällä ääniä. Perussuomalasten puoluesihteeri irtisanoutuu tästä ja se on hyvä. On kuitenkin tärkeää pitää huoli, ettei vaalivilppilietsontaa aleta Suomessakin kylvää! Vapaat ja lailliset vaalit ovat suomalaisen demokratian kulmakivi ja siksi vaalivilppi onkin kaikilla tavoin vastenmielisimpiä rikoksia eikä sitä juurikaan koskaan ole esiintynyt. Olin nuorena juristina keskusvaalilautakunnan sihteerinä ja siinä ominaisuudessa esittelin ns. epäselvät äänestysliput (huonosti tehty numero, asiaton piirros jne.) lautakunnalle, joka teki keskustelun jälkeen yksimielisen päätöksen hylätäänkö vai hyväksytäänkö äänestyslippu. Vaalin jälkeen valitettiin siitä, että äänestyslippuja olisi tarkoituksella tulkittu erään puolueen vahingoksi. Valitus hylättiin ja keskusvaalilautakunnan päätös vahvistettiin. Muistan tämän erityisesti siksi, että harvoin olen elämäni aikana ollut niin loukkaantunut kuin tuolloin, kun väitettiin tehdyn vaalivilppiä!

Suomessakin keskustelutapa on aika ajoin suorastaan karmeaa. Tämän totesi jo vuosi sitten esimerkiksi kokenut Seppo Kääriäinen. Sosiaalisessa mediassa voi vallan kasvottomasti ja estottomasti esittää omaa tarkoitushakuisuuttaan. Iltapäivien juttuihin liittyvät ns. kommentit ovat usein suorastaan käsittämättömiä tyyliltään. Sananvapaudeksi koetaan se, että kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa ja kenestä hyvänsä. Sanavapaus on oleellinen perusoikeus, mutta se luo samalla myös velvollisuuden käyttää sitä oikein. Sosiaalinen media ei onneksi edusta läheskään koko väestöä ja eivätkä tietenkään kaikki siellä esiinny huonosti. Minusta oli hienoa, että puheenjohtajamme Sanna Marin viime viikolla julkisesti pyysi anteeksi Juha Sipilää koskenutta taannoista twiittiään. Se on erinomainen esimerkki myös muille korjata tyyliä. Samalla hän otti esille sen, ettei päättäjän vastuu rajoitu vain politiikan perinteisille areenoille. 

Viime viikonloppuna Antti Rinne totesi väkivallantekojen olevan mahdollisia Suomessakin. Häntä jo ehdittiin joillain taholla arvostellakin tästä lausumasta, mutta entiseen pääministeriin Juha Sipilään kohdistunut töniminen havahdutti kaikki todellisen uhan ja teon eteen. Sellaista tekoa ei pidä sietää. Muitakin tapauksia on ollut.

Salaliittoteorioiden levittämistä tapahtuu myös Suomessa. Viime syyskuun alussa osuin itsekin kävelemään Eduskuntatalon editse, kun QAnon-tunnuksilla osoitettiin mieltä EU:sta eroamisen, Fixitin, puolesta. Portailla oli kuuntelemassa ja puhumassa muutama Perussuomalaisten kansanedustaja. ”Liikkeeseen” kuuluu koronavilkkusovelluksen vastustamista, koska se kuulemma on ysi keino viranomaisten seurata kunnon kansalaisia, koronapandemian pitämistä kansainvälisenä huijauksena, rokotuksen vastustamista ja muutoin vain vastustetaan ”systeemin tai eliitin edustajia”. Suomessa on poliittisia voimia, jotka hakevat pikavoittoja vastakkainasettelusta ja jakolinjojen pystyttämisestä. Ne pyrkivät jakamaan ihmiset meihin ja heihin. Uskoa demokraattiseen prosessiin rapautetaan mm. puhumalla vaaleista valituista poliitikoista kansasta vieraantuneena eliittinä. 

Muutaman kuukauden päästä on kunnallisvaalit.  Ilmapiiri on monella tavalla toisenlainen kuin edellisissä vaaleissa – eikä pelkästään koronasta johtuen: Perussuomalaiset saa mielipidetiedustelujen mukaan suurimman kannatuksen, Kokoomuksessa kipuillaan epäonnistuneesta oppositiopolitiikasta ja linjauksesta tai linjattomuudesta Perussuomalaisiin, Keskustan kannatusluvut ovat vieläkin alhaalla. Keskusteluilmapiiri on kovaa ja ehkä vielä kovenee.  SDP lähtee vaaleihin pääministeripuolueena ja on varmasti monenlaisen kovan arvostelun, väitteiden, jopa valheiden kohteena. On tärkeää, että omat joukot pitävät pään kylmänä mutta sydämen lämpimänä. Hyvällä mielellä, omilla asioilla ja ratkaisuilla SDP pärjää varmasti. Pelkällä syyttelyllä ei pärjää. Olen ollut 50 vuotta SDP:n jäsen ja mukana nousuissa ja laskuissa, mutta nyt näyttää hyvälle! Mutta, aina se vaatii myös työtä!

Kesäkuu 2021

Mitä Marinin hallituksen jälkeen tapahtuu?

Onko Suomesta tullut entistä vaikeammin hallittava maa? Viime vuonna oli jonkin aikaa - koronapandemiasta johtuen – yksituumaisuutta, rauhallisuutta ja hyvää käytöstäkin, mutta ei enää. Välikysymyksetkin ovat arkipäivää. Välikysymys on erittäin vahva toimi, sillä onnistuessaanhan se johtaa hallituksen kaatumiseen ja samalla mitä todennäköisimmin uusiin vaaleihin. 

Sektoriministereitä hallituksissa vaihtuu usein, kuten juuri kuluneellakin viikolla. Kuitenkin pääministerin vaihtuminen tarkoittaa aina koko hallituksen eroa.  Näin tapahtui viimeksi joulukuussa 2019, kun Antti Rinne erosi ja Sanna Marin tuli pääministeriksi. Samalla vaihtui siis myös hallitus, vaikka uusi oli kokoonpanoltaan pääpiirteissään sama ja ohjelmakin oli sama. On myös merkillepantavaa, että 2010-luvulla hallitukset - syystä tai toisesta - eivät ole istuneet koko vaalikautta. 

Juha Sipilän hallitus on tällä hetkellä ajallisesti pitkäaikaisin hallitus, mutta se toimi jonkin aikaa toimitusministeriönä ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Paavo Lipposen I ja II hallitukset ovat istuneet täyden vaalikauden kumpikin eli 1464 päivää. Ensimmäinen sotienjälkeinen koko vaalikauden istunut hallitus oli Sorsa IV, joka toimi 1983–87. 

T.M. Kivimäen hallitus oli pitkäikäisin hallitus ennen Sorsa IV:ää. Se toimi joulukuusta 1932 aina lokakuuhun 1936. Kivimäen hallitus oli porvarillinen vähemmistöhallitus, josta SDP jätettiin pois presidentti P.E. Svinhufvudin asenteen vuoksi. SDP muisti tämän seuraavissa presidentinvaaleissa ja kannatti presidentiksi Kyösti Kalliota, joka myös valittiin. SDP kuitenkin tuki hallitusta, koska ilmeinen vaihtoehto olisi ollut vieläkin oikeistolaisempi hallitus. Kivimäen hallitus toimi peräti kaksien eduskuntavaalien yli ja kaatui lopulta kuolemanrangaistuksen palauttamista koskevaan luottamuskysymykseen! 

Suomelle on ollut ominaista sellainen monipuoluejärjestelmä missä mikään puolue ei pysty yksinään muodostamaan hallitusta. Meillä onkin muodostettu hallituksia varsin monenlaisten yhdistelmien pohjalta. Kun itsenäisyyden ajan historiaa tarkastelee, voi varmasti sanoa, että puolueiden yhteistyökyky on ollut pienelle maalle ehdottomasti hyvä asia. Parlamentaarisuuden ja demokratian kunnioittaminen on pääsääntöisesti ollut tärkeää. Tietenkin ideologiset rajat ylittävä yhteistyö on aina tuonut jännitteitä, mutta yksi suomalainen ominaispiirre on ollut, että yhteistyötä on voitu tehdä myös perinteisen oikeisto – vasemmisto -rajan ylitse useastikin. Sorsa II:sta (1977–1979) lähtien hallitukset ovat olleet enemmistöhallituksia. Viimeinen vähemmistöhallitus oli Miettunen III (1976–1977).  Virkamieshallitus nähtiin Suomessa viimeksi vuonna 1975, kun Keijo Liinamaa muodosti sellaisen. 

Mitä nyt tapahtuu?  Kokoomukselle oppositiossa olo on ollut todella vaikeaa. Ehkä siihen osaltaan vaikuttaa, että se oli yhtäjaksoisesti hallituksissa 30.4.1987 lähtien eli Holkerin hallituksesta Lipposen II hallituksen loppuun eli 17.4.2003 saakka (16 vuotta). Se tuli sitten uudelleen Vanhasen II hallitukseen 19.4.2007 ja oli siitä lähtien eri hallituksissa aina 6.6.2019 saakka. Kokoomuslaisia pääministereitä on Holkerin jälkeen ollut Katainen ja Stubb – jälkimmäinen 340 päivää. Kokoomus on siis ollut todella pitkään hallituksissa ja sen mielestä silloin yleensä tehtiin hyviä päätöksiä ja onnistuttiinkin ja nyt vasta, varsinkin Sanna Marini hallituksen aikana ja sen syystä, kaikki paha ja vaikeus on syntynyt. 

Kokoomusta ei enää tunnu ahdistavan se, että oppositiossa sen kanssa on gallupien mukaan suurin puolue Perussuomalaiset. Päinvastoin ainakin puheenjohtaja Orpo ja kansanedustajat Rydman ja Zyskowics ovat jo julkisestikin pohtineet yhteistyötä perussuomalaisten kanssa seuraavassa hallituksessa. Puolueet toimivat jo usein nytkin eduskuntatyössä yhteisin tavoittein. Se jopa melkein onnistui EU:n elpymispaketin kaatamisessa, kun 10 kokoomuslaista äänesti perussuomalaisten mukana ja kaksi päätti olla olematta mitään mieltä eli äänesti tyhjää. Zyskowics perustele näkemystään sillä, ettei mitään puoluetta voida kategorisesti todeta kelpaamattomaksi hallituksiin. Hän muistelee tässä Kokoomuksen asemaa Kekkosen aikana. Kokoomuksen pitäminen tuolloin jatkuvasti hallituskelvottomana ulkopoliittisista syistä, ei ollut parlamentarismin ja demokratian mukaista. Perussuomaisten suhteen on nyt eri asia. Heidän politiikkansa – siltä osin, kun se on tunnistettavissa ja uskottavissa – ei kyllä hallitusyhtesityöhön innosta. Siitä on kysymys. 

Oppositiosta tehdään puolueiden nykyisestä hallitusyhteistyöstä huono asia: Keskusta saa päivittäin kuulla olevansa täysin väärässä seurassa, kun se tekee yhteistyötä vasemmiston ja Vihreiden kanssa. Samaa kohtelua saa myös RKP. Nykyinen hallituskoalitio ja sen onnistuminen närästää. On kummallisen vaikea hyväksyä nyt oppositiossa, että monipuoluehallituksessa tehdään kompromisseja. Eihän hallituksessa voi olla sillä perusteella, että saa aina kaikki omat tavoitteensa läpi. Muistamme kyllä, että Sipilän hallituksessa Kokoomus kompromissasi todella vahvasti – vaikkapa sote- hankkeen suhteen. 

Marinin hallitus on leimattu yritysvihamieliseksi, vihervasemmistolaiseksi, sosialistiseksi ja vaikka miksi. Varsinkin hallituksen ”viisikko” saa sosiaalisessa mediassa ja iltalehtien leimaavissa jutuissa niiden jälkeisissä kommenteissa aivan törkeää kohtelua. Iltalehti päätti nyt viimeksi tehdä pääministerin ns. aamupalakorvauksesta tutkivan journalismin helmen jatkokertomuksineen. On kyllä todettava, etteivät aikaisemmatkaan pääministerit ja jotkut ministerit ole aina helpolla päässeet. Vaikka kuinka on teflonia ulospäin, niin kyllä iskut myös suojauksen läpi osuvat. Joku suuri ajattelija, jonka nimeä en tähän hätään muista, on sanonut, että ”media on innokkain ensiyön rakastaja ja innokkain ensimmäinen pettäjä”, 

Uskon hallituksen pysyvän pystyssä koko vaalikauden. Mikäli se kuitenkin kaatuisi, olisi edessä uudet vaalit. Puoluekenttä on liikkumassa nyt Suomessakin blokkiasetelmaan Ruotsin mallin mukaan. En pidä sitä hyvänä. Maltillinen oikeisto ajautuu perussuomalasten suuntaan. Radikalisoituvista perusuomalaisista itsestään ei tällä hetkellä voi saada irti muuta kuin maahanmuuttoon ja Euro- ja EU- vastaisuuteen liittyviä näkemyksiä, eikä toiminta juuri herätä luottamusta. Jos ja kun nykyinen hallituskoalitio koronan selättää ja saa aikaan sen jälkeisen nousun, on se jatkossakin edelleen vahvoilla!

Muistakaa äänestää!!

Marraskuu 2021

Kokoomus ja hallitus

Olin reilu viikko sitten seuraamassa lehdistöneuvos Jyrki Vesikansan, 80 v, väitöstilaisuutta. Vesikansa on näkemyksiltään porvari, mutta kokemukseni mukaan varsin maltillinen ja yhteistyöhaluinen. Helsingin Sanomatkin nimitti häntä 80 v- haastattelussa ”sivistysporvariksi” ja se kuvaa häntä hyvin. Väitöskirjan oli Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen välinen kilpailu.  Tätä lehtisodaksikin sanottua käydäänkin seikkaperäisesti läpi, mutta esiin nousevat myös mielenkiintoisesti sekä Kokoomuksen suhde pää-äänenkannattajaansa että erityisesti Kokoomuksen sisäiset ja vahvat linjaerimielisyydet. 

Aika oli tietenkin 1970–80-luvuilla toinen kuin tänään. Erilinjaisuutta aiheuttivat yhtäältä ”remonttimiehet”, suhtautuminen Kekkoseen, halu tulla ulkopoliittisesti hallituskelpoiseksi ja Neuvostoliiton hyväksymäksi ja toisaalta puolueen arvokonservatiivit ja heidän näkemyksensä. Ei kuitenkaan voi olla vetämättä analogiaa näihinkin aikoihin, sillä alkukeväästä nähty kamppailu Kokoomuksen pormestariehdokkaasta Helsingissä nosti nykyisessäkin Kokoomuksessa olevat linjat esiin. Erilinjaisuus tietenkin kiellettiin ja vannottiin yhtenäiseen puolueeseen, mutta ilmeistä on, että puolue nimensä mukaisesti edelleenkin on kokoomus erilaisista konservatiivisista näkemyksistä. Tällä hetkellä puolueen oikea siipi on selvästi niskan päällä, mikä näkyy siinä, että maltillisia ja rakentavia puheenvuoroja ei juuri esiinny.

Vesikansan väitöskirjassa tulevat esiin myös Uuden Suomen ”perinnön” jatkajat. Netistä löytyvä Uusi Suomi ei sellainen ole. Sen sijaan Kokoomuksen Nykypäivä- lehti, netissä toimiva Verkkolehti ja printtiversionakin ilmestyvä Iltalehti ovat. Kaikissa niissä kokoomuslainen toimittaminen näkyykin selvästi. Iltalehti on – Ilta- Sanomien tapaan – suorastaan heittäytynyt vakavasti otettavasta journalismista kauas. Se on harmi, sillä kummassakin lehdessä kuitenkin on jokunen vakavasti otettava toimittaja. Näissä kahdessa ns. iltapäivälehdessä ei tunnu olevan mitään eroa. Ilmeisesti kilpailu jutuista johtaa siihen? Kun esimerkiksi katsoo arkipäivänä niiden lööppejä, voisi luulla, että ne pyrkivät olemaan myös jonkinlaisia lääkärilehtiä! Mutta, Iltalehti siis pyrkii jatkamaan Uuden Suomen perimää kokoomuslaisena aviisina, mutta sillä ei ole Uuden Suomen journalistista osaamista. 

Kokoomuksella on selvästi valittu linja: väheksytään, haukutaan, pilkataan, pelkistetään, uhataan, toistetaan, maalataan tuhoisia näkymiä, mennään henkilökohtaisuuksiin jne. Tätä koko puoleen johto totisena tekee ja edustaja Timo Heinonen varmistaa sivusta jatkuvalla twiittaustulella. Ryhmyri Mykkänen ilmoitti, että Kokoomus on mukana Perussuomalaisten välikysymyksessä ”saadakseen hallituksen toteuttamaan tarvittavat hätätilapykälät ripeästi lainsäädäntöön”. Sillähän ei tietenkään ollut merkitystä, että Kokoomus ei halunnut jättää Perussuomalaisia profiloitaman yksin ikään kuin isänmaan turvallisuuden vastuunkantajina. Mykkänen uhkasi myös Kokoomuksen omalla välikysymyksellä, jos pääministeri ei metsäasioissa ”ammu hallituksen rivejä suoriksi”. Orpo taas haluaa tietää, mitä hallitus on koko syksyn tehnyt, kun kaikki asiat ovat tuuliajolla ja hallitus itse ihan pihalla. Kokoomuksen omat vähäiset vaihtoehdot on monesti kuultu: verota alas, työsuhdeturva alas, paikallinen sopiminen. On tämä merkillistä meininkiä, toteaisi Paavo Lipponen!

On totta, että oppositio ja media ovat tuon tuostakin voineet saada vauhtia hallituksessa olevista erimielisyyksistä. Niitähän on ollut. Kuitenkin, kun hallituksessa on viisi puoluetta, on luonnollisesti joskus esiin tulevista asioista myös selvästi erilaisia näkemyksiä.  Soviteltavaa pääministerillä on! Varmasti myös tiheästi julkaistavat galluptulokset ja imagotutkimukset aiheuttavat painetta ulostuloihin, joihin oppositiosta on helppo tarttua ja kärjistää niitä. On syytä muistaa kokeneen Seppo Kääriäisen hiljakkoin toteama, ettei hallituksesta lähdöllä voi kuitenkaan jatkuvasti uhata. Siellä joko ollaan tai ei olla. Juuri tällä hetkellä näyttää siltä, ettei nykyiselle hallitukselle ole enemmistöhallitusvaihtoehtoa. 

Kokoomusta jurppii sekin, että pääministeri on edelleen sekä Suomessa että kansainvälisesti erittäin suosittu. Lokakuussa toteutettu puoluebarometri osoitti, että myös SDP:n kokonaisimago on edelleen erittäin hyvä. Myös koko hallituksen saama arvio hyvä. Monet ulkopuoliset arviot koronan ja talouden hoidosta ovat olleet myönteisiä. 

IMF (Kansainvälinen valuuttarahasto) kiitti juuri hallitusta korona-ajan talouspolitiikasta, mutta suositteli myös palaamista menokehyksiin, mikä parantaisi keskipitkällä aikavälillä talouspolitiikan uskottavuutta. Työn tuottavuuden parantamista, uusien ja innovatiivisten investointien aikaansaamista ja inhimillisen pääoman (osaavan työvoiman) lisäämistä on jatkettava. 

Korona on opettanut myös sen, että valtion hallintoa on syytä virtaviivaistaa ja toimivaltuuksia ja vastuita selkeyttää. Tämä näkyi mm. siinä mitä Helsinki-Vantaan lentokentällä tapahtui tai vaikkapa Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksessa, jolla on turhalle tuntuva johtokunta ja toimenpiteitä odottamassa usea ministeriö! Eduskunnan kirjaston hallitus on päättänyt lakkauttaa itsensä. Ehkä erilaisia valtion hallinnossa olevia lukuisia johtokuntia yms. kannattaisi laajemminkin katsoa kriittisesti juuri johtamisen ja vastuiden kannalta? Valtuuslakia kokonaisuutena on tarve päivittää, mutta ei hätiköiden.

Toivotan tämän blogisivuston lukijoille Suomen Wanhat Toverit ry:n ja Helsingin Vanhojen Tovereiden puolesta hyvää ja tervettä joulun odotusta!

Toukokuu 2022

Ruotsin ulkopolitiikka ja Suomi

Venäjän aloitettua raakalaismaisen hyökkäyksen Ukrainaan, liikahtivat suomalaisten Nato-kannat radikaalisti, mutta niin kävi myös Ruotsissa. Suomi mainitaan nyt Ruotsin mediassa ja Nato-päätöksenteon valmistelussa useammin nyt kuin kymmeniin vuosiin.  

Suomi oli kuulunut Ruotsin kruunulle jo 1200 - luvulta lähtien ja se oli olennainen osa Ruotsin valtiota. Suomi oli samalla tärkeä sotilaallinen suojavarustus Ruotsin ja Venäjän välissä – oli Venäjän nimi Novgorod, Moskovan suuriruhtinaskunta, Venäjän tsaarivalta tai Venäjän keisarikunta. Suomi joutui toistuvasti sotanäyttämöksi. Pelkästään 1700 – luvulla venäläiset joukot miehittivät Suomen kahdesti ja Suomen kaakkoisosa liitettiin Venäjän keisarikuntaa kahdessa rauhassa. Suomen sodassa 1808–1809, mikä sekin käytiin Suomen alueella, Suomi liitettiin Venäjään autonomisena suuriruhtinaskuntana. Ruotsi oli tuolloin kuilun partaalla, valtion kassa oli tyhjä, kuningas oli ajettu maanpakoon ja vireiillä oli jopa venäläis - tanskalaisia suunnitelmia Ruotsin jakamisesta. Venäjän keisarikin sai 1812 korkea-arvoiselta aatelismieheltä von Pahlenilta pitkän muistion, jossa ehdotettiin, että ennen Napoleonia vastaan käytävää sotaa vallattaisiin koko Ruotsi ja valtaistuimelle nostettaisiin uusi venäläismielinen hallitsijasuku. Mutta Venäjä tyytyi Suomeen, sillä tärkeää oli, kuten sitten myöhemminkin, pääkaupunki Pietarin suojaaminen eli Suomea ei enää voitaisi käyttää sillanpäänä hyökkäyksessä Pietaria vastaan. 

Ruotsin kuninkaaksi valittiin moninaisten vaiheiden jälkeen Napoleonin marsalkka Jean Baptiste Bernadotte, jota ei kiinnostanutkaan revanssi eli Suomen saaminen takaisin vaan Norjan liittäminen Ruotsin kuninkaan alaisuuteen. Saavuttuaan Tukholmaan Venäjän suurlähettiläälle Tukholmassa hän totesikin ”uskon, että Ruotsin onni kulkee käsi kädessä sen kanssa, että Ruotsin ja Venäjän välillä vallitsee rauha”. 

Historiantutkimuksessa on ollut jonkin verran kiistaa, syntyikö 1812 ns. Bernadotten doktriini, kuten erikoislähettiläs Heikki Talvitie on todennut ja johon siis perustuisi peräti 200 vuotinen liittoutumattomuus- periaate. Mm. professori, suurlähettiläs Krister Wahlbäck, joka ehkä parhaiten on tutkinut Ruotsin Suomeen kohdistunutta ulkopolitiikkaa, on katsonut, että vuoden 1812 politiikka päättyi oikeastaan jo 1918–1920. Silloin Suomi oli vapautunut Venäjästä, saanut itsenäisyydelleen kansainvälisen tunnustuksen, tehnyt Neuvostoliiton kanssa Tarton rauhansopimuksen ja liittynyt Kansainliiton jäseneksi. Toisin sanoen Ruotsi ei enää automaattisesti katsonut, että Suomi kuuluisi Venäjän etupiiriin, vaan tuki sittemmin mahdollisimman pitkälle Suomen näkökantoja kiistoissa, jotka alkoivat kasaantua varsinkin syksyllä 1939.

Ruotsi harjoitti toisen maailmansodan aikana jopa sellaista myönnytyspolitiikkaa, ettei Ruotsin liittoutumattomuudessa tutkijat ole katsoneet olleen mitään erityisen moraalista. Ruotsin hallitus vältti aktiivisesti tulemasta Suomen rinnalle talvisodan aikana. Suomessa tätä pidettiin todisteena, ettei Ruotsi ulkopolitiikka ollutkaan muuttunut vuodesta 1812. Ruotsin tuki Suomelle sotatarvikkeina, luottoina ja raaka-aineina oli kuitenkin todella merkittävä, kuten on osoitettu. Ruotsi ei siis tuolloin suhtautunut Suomeen kuten suuriruhtinaskunnan aikana.

Wahlbäck kuvasi vuonna 1990 Ruotsin seitsemän olennaista Suomea koskevaa intressiä. Nämä intressit hän kertoi tulleen esille jo 1970–luvulla Ruotsin ulkoministeriössä – siis Kekkosen ollessa Suomen presidentti ja Neuvostoliiton vaikuttaessa Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaan. Nykyisissä olosuhteissa on mielenkiintoista lyhyesti todeta nämä intressit:

  1. Suomi säilyy itsenäisenä ja kansanvalaisena valtiona. Se etu oli uhattuna 1939–1944 ja riskejä oli varsinkin ensimmäisinä sodan jälkeisinä vuosina. Myöhemmin Suomen asema tuli vakaaksi. 
  2. Mitkään vieraan maan sotavoimat eivät saa käyttää hyväkseen mitään osaa Suomen alueesta tai ilmatilasta. Ruotsin keskeinen intressi oli, että Suomen omat joukot kontrolloivat maan aluetta ja ilmatilaa, mutta että hyökkäyksen Suomeen tapahduttua se kuitenkin itse joutuisi miettimään avun pyytämistä joltakin toiselta valtiolta (Ruotsin ja NATO:n suhteet olivat keskusteluissa Ruotsissa 1990 – luvun alusta lähtien – ei siis niinkään jäsenyys vaan yhteistyö)
  3. Mitä paremmat puolustusvoimat Suomella on sitä parempi Ruotsille. Puolueeton Suomi ja liittoutumaton Ruotsi muodostavat yhdessä vakautta lisäävän alueen Pohjois-Euroopassa (1990 kumpikaan ei vielä ollut EU:n jäsen).
  4. Ruotsin intressissä oli, että Suomen asema puolueettoman valtiona edelleen vahvistuisi. Ruotsi katsoi edukseen sen, että kaikki suurvallat, Neuvostoliitto mukaan lukien, tunnustavat varauksetta Suomen puolueettomuuden (NL kaatui juuri 1990)
  5. Ruotsille on tärkeää, että Suomi hoitaa roolinsa Pohjolassa. Suomi tarvitaan, jotta pohjoismaitten piiri saa tarpeeksi painoa ja olisi riittävän tasapainoinen. Wahlbäck tuo esiin myös tunteenomaisen suhteen: ei voi elää toisen kanssa kuuttasataa vuotta luomatta tarvetta säilyttää yhteys myös kun ollaan kaksi eri valtiota. Toisaalta on Suomen oma asia on, kuinka paljon se haluaa panostaa yhteistyöhön Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa.
  6. Ruotsin intressi on, että Suomen talous pärjää hyvin, että se on vakaa ja hyvinvoiva naapuri ja tarjoaa Ruotsille laajenevat vientimarkkinat.
  7. Ruotsin intressi on, että Suomi saa NL / Venäjän ymmärtämään ja hyväksymään täysin sen, mitä edellisissä kohdissa on todettu. Ruotsi luottaa siihen, että Suomi hoitaa suhteensa ison naapurin kanssa. (Wahlbäck toteaa, että tämä oli myös arkaluonteinen kohta, kuinka Ruotsi omasta ulkopolitiikastaan päättäessään ottaisi huomioon Suomen ja Suomen intressit Moskovan suhteen). 

Ruotsi ja Suomi tulivat EU:n jäseniksi 1995 alusta ja Suomen osalta jäsenyyteen liittyi selvästi suurempi turvallisuusajatus kuin Ruotsissa.

Vuonna 2002 sosialidemokraattinen hallitus ja kolme porvarillista valtiopäiväpuoluetta sopivat maan turvallisuuspoliittisen linjan ”uudelleenmäärittelystä”. Mitään erityistä uutta ei kuitenkaan tullut, vaan päätöksessä todetaan ” Ruotsi on sotilaallisesti liittoutumaton. Tämä turvallisuuspoliittinen linja, joka antaa mahdollisuuden puolueettomuuteen lähialueidemme konflikteissa, on palvellut meitä hyvin.” Viittaus menneisyyteen osoittaa, miten suuri merkitys käsitteillä liittoutumattomuus ja puolueettomuus on ollut maan turvallisuuspolittikassa aina näihin päiviin. 

Tätä kirjoittaessa päätöksiä Naton jäseneksi hakemisesta ei kummassakaan maassa ole tehty, mutta yhteisestä päätöksentekoajankohdasta puhutaan vakavasti. Suomen valtiojohto on toiminut vakaasti ja parlamentaarista menettelyä noudattaen. Tasavallan presidentin, pääministerin, ulkoministerin ja puolustusministerin aktiiviset toimet herättävät luottamusta. Ruotsin ulkoministeri Ann Linde toteaa, että ”Ruotsilla ja Suomella on uniikki suhde. Suomi on meidän lähin turvallisuus- ja puolustuspoliittinen partnerimme. Side kansojemme välillä on historiallinen ja hyvin läheinen”. Tärkeitä sanoja Suomelle.