Maija Anttila

Maija Anttila

Maija Anttila on koulutukseltaan sairaanhoidon opettaja, ylioppilas vuodelta 1961. Hän toimi pitkään Tehyssä ammatti- ja koulutusasioiden osastopäällikkönä. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Maija oli jäsenenä 1996-2000 ja pj 2001-2008. Uudenmaanliiton hallituksessa 2005-2009 ja valtuustossa 2009-2013. Kuntaliiton valtuustossa 1997-2013. HYKS:n valtuuston pj 1993-1996. Terveyslautakunnassa 1985-1992. Maija Anttila on helsinkiläinen viidennen kauden kaupunginvaltuutettu. Hän aloitti sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana 2013. Hän on ollut myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen ja ulkoisen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja vuodesta 2009. SDP:n valtuustoryhmässä Maija toimii I varapuheenjohtajana 2013 alkaen. 

Huhtikuu 2013

Miksi?  


Uusi sosiaali- ja terveyslautakunta oli tuskin päässyt alkuun, kun keskustelut lasten huostaanotoista ja lastensuojelusta alkoivat. Kahdeksanvuotiaan Eerikan julma murha ja lastenkotipaikkojen uudelleen organisointi herättivät paljon keskustelua ja kirjelmöintiä. Elämän koko kirjo, etenkin sen nurja puoli tuotiin päättäjien eteen. Tämä lautakunta ei pääse helpolla. On otettava kantaa ja yritettävä järjestää palveluita ja tukea kaikille, mutta etenkin niille ihmisille, jotka eivät ilman yhteiskunnan apua selviä elämästään. Siinä työssä on oltava lämmin sydän, mutta samalla myös sellaista realismia ja päätöksentekokykyä, ettei kaikki pääty vain voivotteluun!

Eerikan tapaus on julmuudessaan sellaista pahuutta, mitä on vaikeata ymmärtää. Siinä tulee kysyneeksi useita kertoja, miksi. Minusta on hyvä, että asia tutkitaan perinpohjaisesti. Silloin tiedämme, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Kun sitten vielä kesän alussa saamme ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan vetämän työryhmän raportin lastensuojelun tilasta, on aika tehdä laajat pohdinnat kaupunkimme lastensuojelun toimivuudesta kokonaisuudessaan. Tähän työhön olen pyytänyt virastoa jo varautumaan. Lautakunnan on yritettävä turvata omilla toimillaan lapsille mahdollisimman turvallinen elämä ja puuttua apua tarvitsevien ongelmaperheiden tilanteisiin mahdollisimman varhain. Uudessa so-te organisaatiossa tähän on entistä paremmat mahdollisuudet.

Helsingin isot tulevaisuuden kysymykset ovat alueiden ja väestöryhmien välisen eriarvoisuuden kasvu, mitä ei ole kyetty tavoitteista huolimatta taittamaan, muuttoliike, ikääntyminen ja asumisen kalleus.

Helsingissä näkyy vähitellen kaikkien suurien kaupunkien ongelmat – köyhyys, syrjäytyneisyys, pitkäaikainen työttömyys ja toimettomuus. Näiden asioiden torjuntaan ja hoitoon sosialidemokraatit haluavat panostaa tällä valtuustokaudella entistä voimakkaammin.

Tilastoissa on arvioitu, että Helsinki kasvaa sadalla tuhannella v.2030 mennessä ja ylittää seitsemänsadan tuhannen asukkaan rajan. Tästä kasvusta lähes kaksi kolmasosaa ovat vieraskielisiä. Silloin joka viides helsinkiläinen puhuu muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea. Se on iso muutos nykyhetkeen verrattuna ja vaatii useita eri toimia.

Hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteet toteutuvat. Ikäihmisten, etenkin yli 80 ja 85 v. määrä kasvaa nopeasti. Se on monella tavalla rikkaus ja voimavara, mutta edellyttää myös palvelujärjestelmän joustavuutta ja asenteiden muutosta. Ikäihmisten oikeuksia palveluihin on kirjattu 1.7 voimaan astuvaan lakiin. Lautakunta tulee huolehtimaan, että lakia toteutetaan myös Helsingissä.

On hyvä, että ministeri Krista Kiuru on tarmokkaasti ryhtynyt poistamaan Helsingin ja seudun asuntopulaa ja taittamaan asumisen kalleutta. Tälle työlle toivon suurta menestystä, koska se on myös avain palveluhenkilöstön saatavuuteen.

Kun Helsingin kaupunginvaltuusto viime vuonna päätti viimeisenä kuntana maassamme yhdistää sosiaali- ja terveystoimen, se merkitsi kaupungin suurimman viraston syntyä. Virastossa on yli viisitoistatuhatta työntekijää ja budjettikin melkein puolet kaupungin käyttötaloudesta. Olemme siis paljon vartijoita. Odotukset virastoa ja sen päättäjiä kohtaan ovat suuret. Uuden sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana haluan kaikella sillä osaamisella, mitä minulla on, tehdä parhaani, että kasvava, kansainvälistyvä ja ikääntyvä Helsinki saisi hyvät palvelut ja tarvitsemansa tuen asukkailleen. Se on meidän yhteiskuntavastuutamme.

Syyskuu 2013

On astuttava johtoon

 

Terveisiä Tampereelta ,”Työväenliike nyt” tapahtumasta. Siellä laulu raikasi, puheenjohtaja puhui ja lopuksi oli Verstaan pihalla yhdessäoloa. Hyvillä mielin palasin kotiin.

Juhlapäivän tunnelmaa ei latistanut päivän tuore galluppi 15 prosentin kannatuksesta. Se ei ilahduttanut, mutta sisua ja voittamisen halua se lisäsi. Se oli selvästi aistittavissa ihmisten ilmeistä ja keskusteluissa.

Politiikan tekemisen luonne on muuttunut viimeisten vuosien aikana sekä meillä että muualla. Tätä pohdimme osanottajien kesken. Tätä kirjoittaessa ei Norjan vaalitulos ole vielä tiedossa, mutta oikeiston vaalivoittoa povataan. Tuntuu kummalliselta, että hallitusvalta halutaan vaihtaa, vaikka demari pääministeri Stoltenberg joukkoineen on hoitanut maan asioita erinomaisesti. Näyttää siltä, että tämä vaihtamisen halu sopii tähän päivään. Televisio haastattelussa nuori norjalainen mies toteaa, että ”tarvitaan uudet kasvot televisioon, kahdeksan vuotta sama naama saa riittää”. Politiikan sisältö ei paina eivätkä teot. Vaihtelun halu johtaa yhteiskunnallista ajattelua seurausvaikutuksista piittaamatta. Se on kuin peliä. Tällainen Norjan ilmiö näkyy myös meillä. Oppositiossa olevat puolueet lihovat, ilman todellisia näyttöjä.

Poliittisen tietoisuuden tason lasku yhdessä vaihtelun halun kanssa tuottaa vaarallisia visioita. Miten käy pohjoismaisen hyvinvointivaltion? Globaalissa maailmassa pohjoismaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaatii paljon yhteisiä näkemyksiä mm. verotuksesta, julkisen sektorin koosta ja sen tehtävistä, ihmisten välisestä tasa-arvoisuudesta ja palvelujen universaalisuudesta. Pohjoista malliamme on rakennettu pitkään ja huolella. Sen käyttökelpoisuudesta ja menestyksestä on monia tutkimuksia. Siitä huolimatta kapitalismi ja yksityinen pääoma haluavat kiistää mallin edut kilpailukyvyssä ja talouskasvussa. Luulisi näin yksinkertaisesti ajateltuna, että yksityinen pääoma olisi tyytyväinen, kun se voi rauhallisessa ympäristössä lihoa ja nauttia verorahoitteisia etuja. Mutta ei, politiikan suuntaa pitäisi muuttaa!

Tähän hyvinvointivaltion olemassaolon tulevaisuuteen puheenjohtaja Jutta kiinnitti vakavaa huomiota. Hän totesi, että hyvinvointiyhteiskuntamme vaatii uudistuksia, päivitystä tälle vuosituhannelle. Tästä asiasta olen samaa mieltä. Perusrakenteet – verorahoitteisuus, turvallisen iso julkinen sektori, palvelujen saannin universaalisuus ja kuntien rooli palvelujen saannin turvaamisessa ja myös tuottamisessa – pitää edelleen säilyttää. Niiden ohi ei aika ole ajanut. Mutta palvelujen kehittämisestä on modernin maailman otettava koppia. Nyt ajatetaan liian vanhoilla vankkureilla julkisella sektorilla.

Tämä hallitus, mutta myös seuraava joutuu uudistamaan hyvinvointiyhteiskuntaamme. Maan taloustilanne vaikuttaa, mutta myös ideologiset paineet. Siksi on tärkeätä, että sosialidemokraatit ovat hallituksessa valvomassa uudistustyön suuntaa. Keskeisiä peruspilareita ei saa purkaa. Purkaminen on helppoa, mutta uudelleen rakentaminen kestää vuosikymmeniä. Siksi meidän on noustava ylös ja astuttava johtoon. Me olemme luoneet ja kehittäneet hyvinvointivaltiomallia. Meidän on myös se uudistettava. Työ on tehtävä sekä valtion että kuntien tasolla. Se on uusi 2.0 Forssan ohjelma.

Joulukuu 2013

Valtuutettua ahdistaa ja ahdistetaan


Yhä enemmän joudun pohtimaan edustuksellisen demokratian, kansalaisvaikuttamisen, osallistavan demokratian ja suoran vaikuttamisen/painostamisen välisiä suhteita. Tuntuu, että erilaiset painostusjoukot käyvät entistä kiivaammin valtuutettujen kimppuun melkein asiassa kuin asiassa. Tämän vuoden viimeisessä valtuustossa ollut Meri-Rastilan kaavan käsittely sai jo melkein infernaaliset mittasuhteet. Kun äänestys oli päättynyt, kokoomus tuuletti, vihreät loukkaantuivat ja näyttivät mieltään, demarit olivat aika tyyniä, vaikka meilläkin asiasta käytiin tiheätunnelmainen ryhmäkeskustelu ja äänestettiin ryhmäpäätöksen tekemisestä. Tiedettiin, että kaava voisi olla kiinni jopa yhdestä äänestä puolesta tai vastaan. Nyt väliä oli kolme ääntä.

Sosialidemokraatit ovat aina asettaneet asuntopolitiikan tärkeäksi poliittiseksi tavoitteekseen, vaikka monet toverit ovatkin sanoneet, ettei sillä vaaleja voiteta. Ja niin se näyttää olevan. Vaikka valtuusto on yksimielisesti sitoutunut 5500 asunnon tuottamiseen vuodessa koko valtuustokauden ajan, se ei tunnu painavan mitään, kun joku kaava nousee liian polttavaksi asukkaiden vastustuksesta. Ja kun tällaisia kaavoja tulee aina vain lisää, niin kohta voimme unohtaa asuntopolitiikkamme.

Meri-Rastilan kaava oli tällaista kuumaa kamaa. Kaikki vuosaarelaiset valtuutetut, puolueesta riippumatta, äänestivät kaavaa vastaan. He olivat antaneet vaalilupauksen vastustaa kaavaa. Tiukkojen tai yksityiskohtaisten vaalilupauksien antaminen voi olla aika hankalaa. Sen sdp tietää, kun puolue joutuu nyt hallituksessa kärvistelemään eläkeiän nostoa vastustavalla lupauksellaan. Tilanne on monella tavalla absurdi. Kansalaiset vaativat yksityiskohtaisia vaalilupauksia, vaikka puolueet haluaisivat nostaa suuria ja periaatteellisia linjoja keskusteluun ja saada niiden työstämiseen eväitä kansalaisilta.

Onko sitten realistista odottaa kansalaisilta eväitä tai ymmärrystä isojen asioiden työstämiseen? Kyllä ja ei. Minusta on tärkeätä keskustella yhteiskunnallista eriarvoisuutta tai epäoikeudenmukaisuutta lisäävistä asioista ihmisten kanssa ja yrittää löytää yhteisiä näkemyksiä asioiden korjaamiseksi. Uskon, että se lisää politiikan kiinnostavuutta ja auttaa kansalaisia seuraamaan poliittisen toiminnan toteutumista eritellen myös puolueiden toimintaa.

Itse en anna mielelläni kovin yksityiskohtaisia vaalilupauksia. Haluan nähdä asioiden kokonaisuuden ja niiden vaikutukset eri tahoihin ennen päätöksentekoa. Jos näin ei tehdä, niin mitä sitten tehdään asiantuntijavalmistelulla? Se voitaisiin silloin lopettaa ja ratkaista asiat joukkoäänestyksillä tai mutu-tunteella. Näissä viimeaikojen asukkaiden painostustoimissa tuntuu joskus juuri tältä. Ei tarvita mitään valmistelua eikä asioiden monipuolista pohdintaa, riittää että muutama sata tai tuhat ihmistä kerää adressin ja rummuttaa mediassa. Ja media hoitaa päätöksenteon linjan. Siinä sitten valtuutettu yrittää todistella, ettei päätös ole tarkoituksenmukainen tai se on vastoin enemmistön tai yhteistä etua. Vaatii rohkeutta puolustaa valmisteltua päätösehdotusta tai yhteiseksi eduksi katsottua linjaa.

Painostusjoukot käyvät myös entistä röyhkeämmiksi. Sähköpostit täyttyvät viesteistä, joiden kielenkäyttö ei aina mieltä ylennä. Tai kuten nyt Meri-Rastilan kaavassa, suuri tuntemattomien joukko julkaisi isoja lehti – ja radiomainoksia ja uhkasi häpäistä valtuutetun, jos hän äänestäisi kaavan puolesta. Muutamat valtuutetut ovat antaneet joitakin viestejä poliisin tutkittaviksi. Ja tällaista toimintaa jotkut kutsuvat asukasdemokratiaksi! Kaivataan keskustelua edustuksellisen ja asukasdemokratian sisällöistä ja tavoista, muuten koko demokratia ajautuu vahvojen anarkiaksi. Ja se ei ainakaan meidän asiaamme aja!

Huhtikuu 2014

Kunnan valta?


Aika moni kyselee näinä päivinä – karkaako kuntapäättäjien valta ja kuntademokratia liian kauas? Huoli on aiheellinen. Kunnan roolin muutos alkoi EU – lainsäädännön myötä. Markkinoiden vapauttaminen toi kunnille isoja paineita muuttaa käytäntöjään. Hankintalainsäädäntö ja kilpailutus vaikuttivat kunnalliseen palvelutoimintaan. Päiväkotien ja koulujen ruokailupalvelut olivat yht´äkkiä porvareiden silmätikkuna. Ne pitää yhtiöittää ja kilpailuttaa.

Helsingin valtuuston enemmistö voitti lähes kymmenen vuotta sitten ensimmäisen erän. Ruokapalveluista tehtiin Palmian liikelaitos. Ratkaisu on osoittautunut järkeväksi ja taloudelliseksi. Nyt on sama paine päällä. Kokoomus haluaisi yhtiöittää Palmian, mikä tarkoittaisi vähitellen nykyisen liikelaitoksen alasajoa. Ratkaisu on vihreiden käsissä. Sosialidemokraatit esittävät, että Palmia jatkaisi ns. sisäisenä palvelujen tuottajana. Palmia on tärkeä kuntouttavan työtoiminnan paikka eikä sitä siksikään pitäisi laittaa markkinoille, ulkopuolelle kaupungin omien päätösten. Jotkut vihreät toivovat, että tällaisia vammaisille ja muille tärkeitä työpaikkoja ei lopetettaisi, mutta samalla he kuitenkin antavat tukeaan kokoomukselle.

Tämän hetken kuumin kysymys koskee sote-uudistuksen vaikutuksia. Monet päättäjät ja alan asiantuntijat ällikällä lyönyt kaikkien puolueiden yhteinen päätös tarkoittaa suurta muutosta kuntapäätöksenteossa. Kun aikaisemmin on haluttu säilyttää mahdollisimman paljon ratkaisuvaltaa kunnan omissa käsissä, nyt kaikki sote-palvelut siirtyvät miljoonapiirien Erva –alueille. Keskeisten sote-palvelujen liittymät muihin sektoreihin katkeavat tai ainakin vaikeutuvat huomattavasti. Tätä yhteistyölinkkiä on aiemmin pidetty tärkeänä mm. moniongelmaisten perheiden hoidossa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Kun asiaa käsiteltiin Helsingin sote-lautakunnassa tein juuri tällaista ns. horisontaalista yhteistyötä ja kunnan omaa päätöksentekoa vahvistan vastaehdotuksen, mikä voittikin lautakunnassa selkein 8 – 5 luvuin. Mutta kaupunginhallituksessa kokoomus ja vihreät muuttivat linjaa ja nyt muut puolueet menivät vielä askeleen pitemmälle.

Kunnallinen päätöksenteko siirtyy entistä kauemmaksi ja entistä harvempien käsiin. Samalla se tarkoittaa virkamiesvallan kasvua. Lisäksi yksityissektori pääsee pitkään toivomilleen apajille – suurten kuntien peruspalvelujen kimppuun, todennäköisesti ”rusinat pullasta” mentaliteetilla.

Kun iso sote-vääntö on nyt tehty ja lainsäädännön valmistelu alkanut, on tärkeätä yrittää vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon niin, että jatkossakin kunnan asema ja rooli ovat vahvoja palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Siihen on nyt satsattava. Tästä uudistuksesta on tultava mahdollisimman hyvä ja toimiva tulevaisuuden palveluverkko!

Seuraavissa kuntavaaleissa sote-palvelujen luottamushenkilöpaikat vaativat entistä enemmän osaamista ja asioiden hallintaa. Niille paikoille pitää laittaa rohkeita pitkän linjan poliitikkoja.

Elokuu 2014

On aika puhdistaa pöytä

 

Puolueemme tila ei parane komentamalla joukkoja yhteen, kuten puheenjohtaja Antti Rinne puheissaan vaatii. Veran alle on kerääntynyt niin paljon yhdessä puhuttavia asioita, analyyseja edellyttäviä pohdintoja yhteiskunnan ja maailman tilasta ja sen vaikutuksista sdp:n tilaan ja kannatukseen. Avointa ja rehellistä keskustelua tarvitaan myös siitä, mikä on puolueen todellinen tahto molempien sukupuolten tasa-arvoisesta kohtelusta, vai edustaako joidenkin sd-miesten heitot ”päästiinpä niistä akoista eroon” puolueen laajaa mielipidettä. Toivon todella, ettei tähän vastata millään äijäfeministisellä sutkauksella.

Puolueen jäsenkunta on jakaantunut. Sitä asiaa ei voi lakaista veran alle. Kehitys on jatkunut pitkään, eikä sitä ole kyetty tai tahdottu analysoida puoluetta vahvistavaksi menestykseksi. Tämä jakaantuminen huipentui Seinäjoen puoluekokoukseen valmistautumisessa ja puheenjohtajan vaihtamiseen liittyneessä rumassa junttatyössä. Se edusti todellista äijien vallankaappausta.

Tämä asia vaatii kunnollisen pöydän puhdistamisen. Sillä on suuri merkitys puolueen kannatuksen nousuun lähdössä. Näyttää siltä, että Rinteen matkalaiset ovat tehneet suuren virheen äänestäjäkunnan reaktioiden analyysissa. On turha korostaa sukupuolten tasa-arvoa, avoimuutta tai oikeudenmukaisuutta, jos teot osoittavat toista. Nykypäivänä ihmiset ovat herkkiä myös sille, ”miltä se näyttää”. Tähän asiaan ovat monet jäsenemme ja kannattajamme puuttuneet, sekä miehet että naiset. Puoluekokousedustajien valintoihin ja puheenjohtajan vaihtoon liittyi niin paljon menneen ajan tunkkaiseen junttatyöhön liittyviä piirteitä, että se karkottaa sekä omia jäseniä että myös sellaisia ihmisiä, jotka muuten jakavat sosialidemokraattisen arvopohjan ja halun kannattaa puoluetta. Tämä näkökulma on tärkeä.

Tulevia eduskuntavaaleja ajatellen on tärkeätä, että me tulevat vaalityöntekijät tiedämme, miten avoin ja rehellinen ehdokasasettelu on käyty eri piireissä. Vai onko niin, että jo puheenjohtajan vaihdossa sovittiin tiettyjen ehdokkaiden rahallinen ja muu tuki, kuten monissa eri yhteyksissä on kerrottu. Tämä edustaa mielestäni sellaista sidonnaisuutta, mikä ei ole hyväksi koko kansan edustajaksi pyrkivälle ehdokkaalle. Poliittisissa luottamustehtävissä toimivien on aina kyettävä katsomaan sekä yleistä kansan että yhdessä sovittua puolueen etua. Etukäteissidonnaisuudet kahlitsevat ja jakavat jo etukäteen tulevaa eduskunta ryhmää. Pöytä on puhdistettava myös tässä asiassa.

Puolueen kannatuksen tilaan on useita syitä. Niitä on analysoitu monilta osin hyvinkin osuvasti useissa eri lehdissä. Mutta puoleen omat analyysit puuttuvat. On puhuttu hyvin yleisellä tasolla yhteiskunnan ja työelämän rakennemuutoksista globalisoituvassa ja yhä voimakkaammin kapitalistisoituvassa markkinataloudessa. Se ei riitä. Entistä tärkeämpää on analysoida, mikä on poliittisen työväenliikkeen ja mikä on työväenliikkeen arvot jakavan ay-liikkeen rooli. Kummallakin on oma, itsenäinen roolinsa eikä niitä pitäisi sitoa liikaa toisiinsa, koska silloin menetetään yhteistä voimaa. Tätä asiaa ei ole selkiytetty, vaan ay-liike on menettänyt otettaan globaaleista, koko maailmaan vaikuttavista kehityslinjoista ja keskittynyt vain ehkä liiankin kapeaan jäsentensä edunvalvontaa. Samalla on menetetty osa entisen yhteiskuntaa ja maailmaa muuttaneen tiedostavan ay-liikkeen voimasta. Tällä entisellä ay-liikkeellä oli suuri merkitys myös poliittisen työväenliikkeen kehityksessä ja vetovoimassa. Ay-liikkeen tulisi nopeasti analysoida oma tilansa, koska muuten kaikki paineet kohdistuvat poliittiseen liikkeeseen, kuten nyt on käynyt ja näyttää käyvän edelleen.

Puolueen uudistamisessa järjestön henkinen ilmapiiri, työtavat ja eri elinten työnjako ovat tärkeitä. Tässä on paljon korjaamiseen varaa. On palautettava se entinen yhteiskuntaa uudistava ohjelmatyö ja kansalaiskeskustelut. Tämän työn johtaminen kuuluu puoluesihteerille yhdessä puoluehallituksen ja valtuuston kanssa. Mielestäni tässä asiassa on päästetty puolue kokonaisuudessaan pahiten rapautumaan ja se näkyy kannatuksessa. On aika puhdistaa pöydät ja nurkat puolueessa. Se on tehtävä avoimesti. Syyttely ei auta, mutta selkeät työnjaot ja vastuut auttavat. Oppiakin voi ottaa muista järjestöistä. Sosialidemokratiaa tarvitaan!

Joulukuu 2014

Epävarmuuden aikaa


Sunnuntain Hesarissa 7.12 Yhdysvaltain väistyvä suurlähettiläs Bruce Oreck kehotti meitä lopettamaan ruikuttamisen ja tarttumaan niihin moniin mahdollisuuksin, mitä meillä on. Voisiko se todella olla näin yksinkertaista?

Maailmanpoliittisesta ja talouspoliittisesta tilanteesta on tullut niin monimutkaisia, etteivät siihen tavallisen asioita aktiivisen seuraavan ihmisen ajatukset tai ymmärrys riitä. Konfliktit kotinurkilla pelottavat, erilaiset ääriliikkeet, uskonnolliset ja poliittiset kylvävät turvattomuutta kansalaisten ja kansakuntien elämään. Berliinin muurin murtumisen jälkeinen vapauden ja kehityksen ilmapiiri tuntuu olevan taaksejäänyttä aikaa.

Vuoden kuluessa on tapahtunut todella paljon. Venäjän poliittinen tilanne askarruttaa varmasti jokaista meitä. Mitä sen maan johtajat todella ajattelevat ja mitkä ovat heidän poliittiset tavoitteensa. Islamilaisen maailman väkivaltaiset teot kauhistuttavat. Uutiset koskettavat myös meitä. Syyrian sotaan osallistuneita etsitään myös omiemme joukosta. Se panee ajattelemaan, miksi täällä koulutuksen ja yhteiskunnan tukea saaneet ihmiset haluavat nousta auttajiaan vastaan.

Miksi kysymyksiä nousee mieleen paljon enemmän kuin vastauksia. Poliittisessa keskustelussa ei paljon vastauksia anneta, samanlaista epävarmuutta. Ihmisten elämään on tullut aivan uudenlainen epävarmuuden sietämisen vaatimus. On siedettävä epävarmaa maailman poliittista tilannetta, taloudellista ahdinkoa, minkä loppumisesta ei ole vielä mitään varmuutta ja lopuksi on siedettävä oman maamme heilahtelevaa politiikkaa.

Itseäni rasittaa eniten poliittisen ilmapiirin tunteenomaiset ailahtelut ja niiden vaikutukset päätöksentekoon. Puolueiden kannatukset nousevat ja laskevat imagojen, ei tekojen perusteella. Tällaisessa ilmapiirissä yhteisten asioiden hoitamiseen vakavasti suhtautuvien poliitikkojen ja puolueiden kannatus on epävarmaa. Koskaan ei voi olla varma, miten suuri yleisö ottaa vastaan jonkun ehdotuksen tai päätöksen. Suuri merkitys on sillä, miten asia saadaan lanseerattua ulos joko valtamediassa tai somessa. Näiden välineiden haltuunotossa sosialidemokraateilla on aina ollut vaikeuksia.

Kun suurlähettiläs Oreck kehotti meitä tekemään eikä ruikuttamaan, siihen voi yhtyä. Mutta sitten tulee se Mutta. Sellaisia suuria yhteisiä yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka sitoisivat kaikki ryhmät yhteiseen ponnistukseen, ei juurikaan ole. Ainoana esimerkkinä, mikä nilkutellen menee eteenpäin, on sote-uudistus. Muuten tuntuu, että jokainen puolue ja yksittäinen ihminen hakee ensisijaisesti omaa etuaan.

Huomaan, miten synkältä kirjoitukseni vaikuttaa. Mikä voisi olla se valopilkku, mikä nostaa meidät niskasta ylös? Ehkä se on se viime viikon metromatka, missä läheisen päiväkodin lapset matkustivat kanssani keskustaan. Saavuimme yhtä matkaa metroasemalle, lapset turvaliiveissään, ohjaajiensa hyvässä ohjauksessa, sitten yhtä jalkaa alas liukuportaisiin ja sieltä laiturille junaa odottamaan. Lasten iloinen nauru, puheensorina, pienet tönimiset ja avoimet ja luottavaiset kasvot valaisivat koko asemalaiturin ja oman mieleni.

Ajattelin, vaikka nyt maailmassa on paljon epävarmuutta, olemme kuitenkin kyenneet luomaan turvaa ja hyvinvointia seuraaville sukupolville. He ottavat aikanaan ohjat käsiinsä ja rakentavat uutta maailmaa. Nyt meidän pitäisi vain löysätä ja antaa narua uudelle sukupolvelle ratkaista isoja maailman asioita, mutta ei jättää heitä kuitenkaan yksin. Hyvää joulun odotusta tovereille!

Maaliskuu 2015

Kevään jännitysnäytelmä

 

Kuukauden mittainen jännitysnäytelmä – eduskuntavaalit 2015 on alkanut. Ne ovat intohimoja ja jännitystä tulvillaan. Ensimmäiset torventöräytykset on jo annettu. Näytelmän keskeiset roolit on jaettu kansalaisille. Äänestäjät ratkaisevat näytelmän jatkon ja maamme tulevaisuuden.

Katselin MTV3 ensimmäisen puheenjohtajatentin netistä. Sitä ennen olin jo kuullut ja lukenut tentin älämölöstä. Nettiseuranta vahvisti tunnelman. Miten voi olla mahdollista, että meillä on tällainen itseriittoisten äijien joukko johtamassa maatamme. Aikana, jolloin tarvittaisiin paljon yhteistyötä ja luottamusta, jotta selviämme edessä olevista vaikeista talous- ja rakenneuudistuksista. Tämänkin joukon on kansa valinnut.

MTV tenttiä katsellessani ajattelin, että jos nämä puheenjohtajatapaamiset jatkuvat samalla mallilla, vaalitulos on yllätys. Ihmiset kyllästyvät keskeisten päättäjien keskinäisiin kukkoiluihin ja jäävät kotiin. EVK - Ei voisi vähempää kiinnostaa – nousee huippuunsa.

Tarvitaan uusia kasvoja

Nyt olisi tärkeätä nostaa keskusteluihin myös muita kasvoja puolueesta, kuin puheenjohtajia. Silloin voisimme saada keskusteluihin syvyyttä ja asioiden hallintaa. Kansalaiset odottavat valitsemiltaan päättäjiltä selkeitä ajatuksia tulevaisuudesta. Miten kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta voidaan jatkossa rakentaa vaikeissakin oloissa. Riitely ja toistensa syyttely on niin puuduttavaa, niin puuduttavaa. Ja jokainen miestä tietää, että riitaan tarvitaan aina kaksi ja useimmiten vielä useampi.

Nostaisin tällaisiin tulevaisuuden pohtijoiden päättäjäpaneeleihin esim. ulkoministeri Erkki Tuomiojan, peruspalveluministeri Susanna Huovisen, työministeri Lauri Ihalaisen ja myös Jutta Urpilaisen. Näille henkilöille olisi helppo löytää vastinpareja muista puolueista. Uskoisin, että kansalaisia kiinnostaisi isojen asioiden syvällinen pohdinta ja tulevaisuuden luotsaaminen juuri tänä aikana, kun tuntuu, että maailmassa on niin paljon epävarmuutta. Tarvitaan luottamusta lisääviä puheita ja toimia. Tarvitaan myös poliittisen keskustelun tason nostoa. Ihmiset ovat kiinnostuneita politiikasta, mutta eivät ympäripyöreistä heitoista, mitkä vain lisäävät epävarmuutta.

Vaalityön uskottavuus ratkaisee

Sosialidemokraattien menestyksessä vaalityön merkitys korostuu ehkä aiempaa enemmän. Vaalityön on oltava uskottavaa, ei kosiskelevaa. Sen on annettava mahdollisimman rehellinen tulevaisuuden kuva ihmisille ilman, että luodaan suurta pessimismiä tai uhkakuvia. Vaalimenestyksen ratkaisevat liikkuvat äänestäjät, joista varmasti monet ovat naisia ja nuoria sekä eläkeläiset, jotka ovat omissa puolueissaan muodostaneet vankan tukijalan vaalityölle ja äänestykselle.

Eläkeläisten äänestyskäyttäytymisen pohdinta on tärkeätä. Olen eri yhteyksissä kuullut, miten monet eläkeläiset ovat turhautuneet eduskunnan ”lapselliseen riitelyyn ja nokkimiseen”. Ihmiset kaipaavat yhteisten asioiden hoidossa toistensa kunnioittamista ja asioiden pitkäjänteistä hoitamista. Pienillä vippaskonsteilla ei eläkeläisten myötämielisyyttä osteta. Ikäihmiset ovat nähneet ja kokeneet pitkän elämänsä varrella nousuja ja laskuja ja selvinneet monista vaikeista ajoista. Heille pitää puhua niin kuin asiat ovat. Siltä pohjalta on helppo rakentaa omaa elämää eteenpäin.

Kun keskustelen ikäihmisten kanssa tästä hetkestä ja tulevasta, nousee kaksi asiaa ylitse muiden. Toinen asia liittyy eläkkeiden ostovoiman turvaamiseen eli indeksitarkistuksiin. Jos ja kun tästä asiasta puolue ottaa kantaa, niin kuin näyttää tekevän, asian hoitamisen on oltava sitten jatkossa uskottavaa. Turhien lupausten tai muiden syyttely vie viimeisenkin uskottavuuden. Toinen asia liittyy peruspalvelujen turvaamiseen. Tämä on sekä valtion että kuntien kontolla. Oli valitettavaa, että nykyhallituksen isot tavoitteet kunta- ja sote uudistuksista ajautuivat karille. Mutta ne ovat väistämättä edessä. Siinä yhteydessä on myös arvioitava vielä kerran valtionosuuslainsäädännön oikeudenmukaisuus. Näidenkin uudistusten avaaminen ihmisille selkeästi, suomen kielellä on osa uskottavaa politiikkaa.

Kevään jännitysnäytelmään tarvitaan meitä kaikkia, tekijöiksi, ei seinäruusuiksi!

Elokuu 2015

Ymmällä

 

Eduskuntavaalien jälkeen – ja miksei jo ennen sitäkin – olo on ollut aika hämmentynyt, jopa pettynyt. Sama hämmennys tuntuu vaivaavan muitakin tapaamiani tovereita. Vaikka kuinka yrittää ajatella, että tämä on nyt tässä ja näillä mennään, olo ei helpotu. SDP ja puolueen tila on niin oleellinen osa omaakin elämää, että sitä on pakko käsitellä. Maton alle lakaisu ei onnistu eikä riitä. Johdossa olevien ihmisten pitää tajuta, että arvopohjaiseen poliittiseen liikkeeseen sitoutuminen tarkoittaa aina omankin persoonan likoon laittamista. Silloin puolueen politiikka ja sen hoitaminen ovat henkilökohtaista. Se on iso juttu.

Viimeiseen puoluekokoukseen en enää jaksa palata, vaikka siinäkin olisi pöydän puhdistamisen paikkaa. Eduskuntavaalien tuloskin on jo taaksejäänyttä elämää. Mutta näiden tapahtumien jälkeiset päätökset ja asiat kaivavat mieltäni. Tuntuu kummalliselta, ettei niistä puhuta ollenkaan. Viimeisiä kannatuslukujakaan ei pidä sivuuttaa olankohautuksella. On aika pohtia muutamia isoja kysymyksiä.

Aluksi symbolisesti ja käytännöllisestikin suuri asia, puoluetoimiston myynti ja siirtyminen entisen KOPin rakennuttamaan taloon vuokralle, oli ainakin vanhoille puolueen jäsenille suuri shokki. Miksi sen sallittiin tapahtuvan? Oma talo on aina ollut eri työväenyhdistysten suuri tavoite. Sen myötä meillä on useita hienoja työväentaloja eri puolilla maata. Niihin mennessä tuntuu kuin tulisi kotiin, vaikka monissa taloissa on nykyään muutakin kuin vain SDPn toimintaa. Mutta talon tunnusmerkit ovat olemassa. Tosin merkittävästä Helsingin Työväentalosta on riisuttu kaikki työväenliikkeen tunnusmerkit pois. Monikaan Taloon tulija ei enää tiedä tulevansa Työväentalolle. Sen olen useasti havainnut, kun Paasitornin kongressikeskukseen tulijat ovat kysyneet tietä sinne. Olen ollut tästä Talon historian jälkien poistamisesta kovin murheissani.

Nyt puoluetoimiston myynti tuntui sinetöivän tällaisten symbolisten merkitysten alasajon. Miksi sen annettiin tapahtua? Taloudelliset vaikeudet eivät mielestäni riitä näiden asioiden perusteluiksi. Niihin olisi varmasti löytynyt muitakin luovia ratkaisuja. Kotiinpaluuta toivon.

Demokraatin supistuminen kerran viikossa julkaistavaksi lehdeksi oli samanlainen isku. Siinä kuitenkin digitaalisen viestinnän kehitys voi auttaa asiaa. Silloin toivoo, että hyvin toimitettu digilehti hankkii vahvan jalansijan mediakentässä ja painettu viikkolehti olisi ”täyttä tavaraa”. Se voisi vahvistaa SDPn viestien asemaa mediamaailmassa.

Mutta sitten poliittinen viesti, mikä se on? Media on ihmetellyt SDPn puheenjohtajan ja muun johdon hiljaisuutta viimeaikojen tärkeissä politiikan kysymyksissä. Samaa ovat useat toveritkin ihmetelleet. Nyt on tärkeätä etsiä paitsi oma tulevaisuuden poliittinen linja myös reagoida tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Päivän listalla on niin monta tärkeätä kysymystä, missä SDPn linjan pitää olla selkeä ja syvällisesti pohdittu. Energia- tai pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa ei voi jättää sen paremmin vihreiden kuin perussuomalaistenkaan käsiin. Puhumattakaan EUn tulevaisuuden kehityksestä mukaan lukien Kreikan nykyinen talousahdinko tai EUn turvallisuuspoliittisesta asemasta konfliktien ratkaisijana. Näissä asioissa meillä on paljon osaamista. Sen on nyt näyttävä.

Sipilän hallitusohjelmassa on myös monia muita asioita, jotka ovat olleet SDPn kehittämiä ja joiden uudistamisesta puolueen on kannettava huolta oppositiosta käsin. Tärkeimpinä ovat sote uudistus yhdistettynä Sipilän esille nostamaan aluehallintouudistukseen, mikä voi olla todella iso uudistus. Koulutus ja tutkimus ja koko sosiaaliturvan uudistaminen ovat tärkeitä poliittisia kysymyksiä, missä puolueen linjan pitäisi olla selkeä ja tulevaisuuteen kurkottava. On tärkeätä, että puolue pohtii tarkasti, mitkä ovat poliittisen liikkeen tärkeät tavoitteet ja mitkä ovat työmarkkinaosapuolten asioita. Puolue ei voi poliittisena liikkeenä liikaa ripustautua ay-liikkeen omiin tavoitteisiin ja tietyllä tavalla ottaa silloin mahdollista häviämisen iskiä. Kummallakin liikkeellä täytyy olla omat vahvat profiilinsa ja selkeät työnjaot ja yhteistyökuviot. Kummankin liikkeen uudistumisesta syntyy sellaista vahvuutta, mikä vie SDPn jatkossa poliittiseen voittoon.

Tammikuu 2016

Köyhät ja kipeät maksavat Suomen talouskriisiä

 

Maan hallitus päätti korottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja v. 2016 alusta tavanomaisten indeksikorotusten lisäksi 27,5 prosenttia eli yhteensä noin 30%. Asiasta tiedotettiin 19.11.2015. Tasasuuruisten asiakasmaksujen erilliskorotuksella tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään.

Kunta kerää asiakasmaksut potilailta. Mutta maksujen korotukset eivät suinkaan jää kuntien kassoihin, vaan nyt valtio kerää maksut itselleen leikkaamalla valtion tukea kunnilta vastaavalla summalla. Käytännössä se tarkoittaa, että potilaat maksavat noin 30% korkeampia maksuja, jotka menevät kiertoteitä valtion taskuun. 

Kunnat voivat päättää maksujen tasosta

Vaikka valtioneuvosto säätää maksuasetuksen, sen käyttöönotto jää kuntien harkintaan. Kunta voi joko käyttää maksukaton ylintä rajaa tai tehdä siihen muutoksia. Helsingissä poistettiin terveyskeskuskäyntimaksu v. 2012, joten terveyskeskuskäynti on ollut maksutonta asiakkaille vuoden 2013 alusta. Muuten maksujen säätämisessä on käytetty maksuasetuksen hintoja kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti käyttäen ylintä maksukattoa. Päätösvalta maksujen käyttöönotoksi on kaupunginhallituksen ohjeella annettu virkamiehille. Se oli luontevaa silloin, kun valtioneuvosto korotti asiakasmaksuja vain indeksien mukaisesti muutamilla prosenteilla. Tällainen lähes 30 % korotus on selkeä poikkeus, mutta kaupungin virkamiesjohto ei ole halunnut tuoda tätä korotuslinjaa poliittiseen harkintaan ja päätöksentekoon.

Sosialidemokraatit eivät ole hyväksyneet tätä linjaa

Husin hallituksessa sosialidemokraattien johdolla syntyi enemmistö siitä, ettei Husissa oteta käyttöön 30% mukaista maksuasetusta, van sovelletaan vain peruspalveluindeksin mukaisia korotuksia. Kokoomus vastusti tätä ja siitä äänestettiin sitten vielä Husin valtuustossa joulukuun puolivälissä. Mutta sielläkin sosialidemokraattien linja piti. Mielestämme kunnilla on leveämmät hartiat kustannusten maksamisessa, kuin paljon julkisia palveluja käyttävillä ihmisillä, joiden taloudellinen tilanne voi joskus olla hyvinkin heikko.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä vaatii Helsingissä, että kaupunginhallitus ottaa sote- asiakasmaksuasetuksen tulkinnan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupungin ensi vuoden budjetissa ei ole asiakasmaksujen lisäkorotusta. Asiakasmaksut nousevat vain peruspalveluindeksin verran.  Sosialidemokraattien mielestä maksuja ei pitäisi korottaa valtion vaatimaa vajaata 30 %, vaan vain indeksin mukaisesti. Lisäksi Helsingin aiempi tulkinta terveyskeskuskäyntimaksun poistosta pitää säilyttää

Sd ryhmän mielestä maksuasetuksen rajun korotuksen hyväksyminen on vakavassa ristiriidassa valtuuston hyväksymän ykkösstrategian "terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen" kanssa. Tiedämme, että asukkaiden taloudellisella asemalla on vaikutuksia terveys- ja hyvinvointieroihin. Tiedämme myös, että maksuasetuksen suuret korotukset kohdistuvat kaikista pienituloisimpiin, paljon julkisia palveluja käyttäviin ihmisiin. Talousarvioon tulevien noin 8 – 9 miljoonan euron lisäys on kohtuuton hinta näiden ihmisten arjessa selviytymisessä.

Pääministeri Sipilän hallituksen linja erilaisten maksujen korotuksissa tai palvelujen leikkauksissa on ollut tylyä. Hyvinvoiva keskiluokka ei näistä leikkauksista ole juurikaan kärsinyt. Suurin taakka on kohdistunut ja näyttää kohdistuvan edelleen pienituloisten, köyhien ja kipeiden harteille. Tämän hallituksen linja on selkeästi kovempi kuin monien viime vuosien hallitusten. Milloin ihmiset heräävät?   

Huhtikuu 2016

Sote-uudistus eduskuntavaalien arvioitavaksi

 

Mitä pitemmälle pääministeri Sipilän hallituksen maakunta/sote-uudistus etenee, sitä suuremmaksi kasvaa huoli, että uudistus muuttaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita niin perusteellisesti, ettemme enää tiedä millainen hyvinvointivaltio meillä on tulevaisuudessa. Miten kaikille tärkeät yhteiset palvelut, sote niistä tärkeimpänä, tullaan järjestämään, millainen verotusmalli ja miten käy koko kansalaisyhteiskunnan.

Luovutaanko nykyisestä tavasta tuottaa sote-palvelut kuntapohjaisesti vai annetaanko palvelujen tuottaminen erilaisten yritysten, kansallisten tai veroparatiisiyhtiöiden tehtäväksi. Siirretäänkö koko demokraattinen ja julkishallintoon perustuva läpinäkyvä päätöksenteko ja vaikuttaminen yrityslainsäädännön suomiin kabinetteihin, verhojen taakse.

Näin historiallisen suurta rakenneuudistusta ei voida viedä läpi ilman, ettei siitä käytäisi kunnollista kansallista keskustelua. Nykyinen hyvinvointivaltio on rakentunut pala palalta, huolellisen valmistelun ja keskustelujen kautta. Sitä ei voida repiä alas kolmen puolueen, joiden kannatuspohja laahaa hyvinkin alhaalla, toimesta. Maakunta/sote-uudistus on vietävä seuraavien eduskuntavaalien arvioitavaksi.

Vaalikeskustelujen aikana puolueet joutuvat linjaamaan omat tavoitteensa. Näkemykset maakuntamalliin ja sote- uudistukseen selkiytyvät. Sipilän hallitus joutuu myös perustelemaan nykyistä syvällisemmin uudistustarpeet ja uudistuksen vaikutukset. Nyt maan hallitus on vain ilmoittanut kansalle, että näin tehdään, näin on sovittu kolmen koplan kesken. Aluksi se tuntui aivan uskomattomalta, että näin voisi tapahtua – kepu sai maakuntamallin, kokoomus valinnan vapauden ja perussuomalaiset saivat jäädä hallitukseen!

Vuoden 2015 eduskuntavaalikeskusteluissa nykyiset hallituspuolueet eivät lainkaan kertoneet, että Suomeen oltaisiin luomassa kokonaan uusi hallintotaso, 18 puolivaltiollista maakuntaa, joille siirrettäisiin valtava määrä asioita ja päätöksentekoa ja sote-palvelut. Ei keskusteltu, että sote-valinnan vapauteen tulisi kunnallisten palvelujen yhtiöittämispakko EU-direktiiviin vedoten. Ei keskusteltu, että koko kunnallinen omaisuus siirtyisi valtion hallinnoitavaksi ja että satojen tuhansien kokoinen sote-henkilöstö siirtyisi joko erilaisten yhtiöiden tai maakuntien/valtion palkkalistoille. Ei keskusteltu Kelan roolista eikä monikanavaisen rahoituksen purkamisesta. Ei keskusteltu, miten uudistus vaikuttaisi ihmisten verotaakkaan eikä kuvattu, miten tällä uudistuksella tosiasiallisesti voitaisiin kaventaa ihmisten välisiä sosiaali- ja terveyseroja. Paljon lupauksia ja onttoja puheita, mutta tosiasiat puuttuvat.

Sote-palvelut eivät ole ollenkaan niin huonossa jamassa, kuin puheissa annetaan ymmärtää. Palvelujen uudistaminen kestää kyllä huolellisen valmistelun aikataulun. On paljon vahingollisempaa, jos tehdään pintapuolisella ja tarkoitushakuisella valmistelulla suuret uudistukset, joiden toimivuudesta ei olla ollenkaan varmoja. Maakunta/sote uudistus on vietävä eduskuntavaalien arvioitavaksi.

Syyskuu 2016

SOTE-VALLANKAAPPAUKSET

 

Mitä pitemmälle pääministeri Sipilän hallituksen sote-uudistus etenee, sitä vähemmän uskon hallituksen hurskaisiin palvelujen tasavertaisiin saatavuustavoitteisiin. Näiden tavoitteiden alle on piilotettu historiamme suurimmat vallankaappaukset.

Ensinnäkin kuntien itsehallinnosta katoaa yli puolet. Jäljelle jäävien tynkäkuntien toimintaedellytykset heikkenevät oleellisesti näin hajautetussa kuntarakenteessa. Olen jo pitkään ihmetellyt kepu-kansan uskollisuutta! Toinen vielä suurempi vallankaappaus koskee valtion hallinnollista roolia sote-palveluissa ja rahoituksessa. Ihmettelen keskeisten poliittisten päättäjien mykkyyttä tässä asiassa. Kolmanneksi ihmettelen, miten pienellä porulla vallassa oleva eliitti hyväksyy suomalaisten veronmaksajien rahojen siirrot kansainvälisiin terveysjätteihin ja sitä kautta edistetään veronkiertoa.

Sote kokonaismenot ovat noin 26 miljardia euroa. Siitä terveydenhuollon osuus 18,5 miljardia. Vajaa puolet sote-kustannuksista on kuntien piikissä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan budjettiesitys ensi vuodelle on 14,6 miljardia. Rahoituksen vallankaappaus laittaa tämän potin aivan uusiksi. Valtio kerää kunnilta 12,3 prosenttia verotuloista omaan hallintaansa ja jakaa sen sitten tiettyjen kriteerien perusteella maakunnille sote-palvelujen järjestämistä varten. Nykyiset valtionosuudet menevät suoraan maakunnille. Sote uudistuksessa valtionosuusjärjestelmiä myös rukataan uusiksi. On helppo arvata, miten se tapahtuu suurien kasvukeskusten ja pienten kuntien kesken! Lisäksi Sipilän hallitus kaavailee tilapäistä kuntien veroprosenttien nostamiskieltoa. Sote menojen kehysbudjetoinnin vaikutuksia voi vain arvailla.

Mielestäni sote uudistuksen suurin pommi liittyy juuri rahoituksen uudelleen jakoon. On kerrottu, että tämä valtion väliin tulo olisi tilapäinen ja maakuntien omaa verotusoikeutta valmistellaan. Tätä odotellessa valtio ehtii paikata budjettiaan monta kertaa sote-rahoista, kuten nähtiin juuri vanhusten palvelujen säästöt hoitajamitoitusta karsimalla tai lapsilisien supistamisella. Hallitus tarvitsi rahaa yritys- ja maataloustukiin. Ei näin isoja muutoksia voida tehdä lyhyin väliajoin. Sote-uudistus olisi alun alkaen pitänyt olla kuntapohjainen ja oma verotusoikeus. Valtion ja kuntien/maakuntien roolien pitäisi olla selkeät ja erilliset.

Tammikuu 2017

AJAN HENKI

 

Katselin TV1 lauantain ykkösaamua, missä toimittaja Seija Rautio haastatteli entistä pääministeriämme Esko Ahoa. Muistan hänet presidentti Mauno Koiviston ajan pääministerinä. En pitänyt hänestä silloin. Hän oli mielestäni niin ulkoa ohjatun oloinen teflon naama. Tuntui, että hän ja hänen hallituksensa eli jonkinlaisessa kuplassa - kuten tuntuu tämäkin hallitus tekevän.

Nyt kuuntelin Ahon puhetta ihan toisella korvalla. Hänen analyysinsa nykymaailman tilasta ja ”ajan hengestä” oli isoihin kysymyksiin painottuvaa, ytimekästä ja analysoitua. Niihin ajatuksiin oli helppo yhtyä. Samoja asioita sitä itsekin omassa mielessään pohtii, kuten varmasti moni muukin meistä.

Haastattelussa USAn presidenttien vallan vaihto puheineen sai tietysti ison merkityksen. Esko Ahon analyysi presidentti Trumpin linjapuheesta oli samanlainen, kuin median ja monen meistä. Se oli sisäänpäin kääntyvä, kansallistuntoinen ja suuria lupauksia, joiden toteutumismahdollisuudet ovat rajallisia, sisältävä. Aho analysoi myös sitä suurta globaalia muutosta USAssa ja muualla ja sen vaikutuksia teollisuuden rakenteisiin, työpaikkoihin, ihmisten elämään, kuten mekin teemme täällä. Hän totesi, että tämä kehitys on ollut nähtävissä jo pitkään, yli kymmenen vuotta, eikä siihen ole helppoja ratkaisuja, eikä Barack Obamakaan sitä kyennyt ratkaisemaan, vaikka varmasti tiedostikin. Mutta niin ei kykene Trumpkaan palauttamaan maasta lähteneitä työpaikkoja takaisin, koska niitä ei enää yksinkertaisesti ole, rakennemuutos on ne hävittänyt. Sama kehitys tällä puolen rapakkoa! Tästä muutoksesta, sen ymmärtämisen puutteesta ja miten tilannetta olisi voitu korjata, ponnisti Donald Trump vaalivoittoon, kuten aikoinaan Veikko Vennamo meillä maaseudun rakennemuutoksesta, totesi Aho. Näin on.

Mutta nyt tällaisten populististen liikkeiden voima on aivan eri luokkaa, kuin Vennamon aikana. USAn ja Euroopan ja miksei Venäjänkin tilanteet ovat ihan eri luokkaa kuin silloin. Euroopassa on tulossa merkittäviä vaaleja, joiden vaikutukset ulottuvat laajasti ja syvästi, jos populistit voittavat. Toisaalta voi olla, että ihmiset ovat juuri USAn tai Britannian Brexit vaaleissa huomanneet, että äänestämisellä on vaikutusta ja pohtivat siksi asioita entistä huolellisemmin. Mutta tästä ei voi olla varma. Tämä on haaste myös meille.

Aho puhui myös samasta asiasta, mistä itsekin olen puhunut - poliittisten päättäjien ja kansalaisten on voimakkaasti noustava puolustamaan demokratiaa. Jos demokraattisesti säännellyt ja ohjatut instituutiot murentuvat, kaikenlaiset post facto ilmiöt eli ”valheista tulee totuutta” liikkeet ottavat vallan. Silloin maailma on suuressa myllerryksessä. Valta jaetaan harvoille ja vahvoille.

Mielestäni Aho jäsensi hyvin tämän ”ajan hengen” nujertamisen tahdon neljään peruspilariin eli koulutukseen, oikeusvaltioon, tieteeseen ja mediaan.

Koulutuksen pitää olla niin hyvää, että se elää muutosten myötä ja antaa ihmisille valmiuksia käsitellä isoja, myös abstrakteja asioita. Oikeusvaltion olemassa olo on ydinasia. Sen periaatteita koetellaan tälläkin hetkellä monissa maissa, Euroopassa, USAssa ja muualla. Tieteen merkitys korostuu entistä enemmän näiden post facto ilmiöiden torjunnassa ja demokratian puolustamisessa. Riippumattoman ja vapaan median merkityksestä sosiaalisen median rinnalla on tullut aivan äärimmäisen tärkeä.

Elämme sellaista murroksen aikaa, että ”ajan henkeä” ja näitä peruspilareita pitää pohtia vakavasti. On uskallettava ottaa kantaa, hiljaisuus on pahinta post facto maailmassa. On puhuttava demokratiasta ja sen vallasta. Onko ”kansa aina oikeassa”, vai ratsastaako joku narsistinen vallankäyttäjä ”kansan tahdon” harteilla?

Huhtikuu 2017

Mille tielle SDP - nousu, uho vai tuho?

 

Tuntuu siltä, että jokaisessa maailman maassa murretaan vanhoja raja-aitoja, uusia poliittisia liikkeitä nousee ja laskee. Epävarmuus ja turvattomuus jäytävät ihmisten mieliä. Kansalaisyhteiskunnan perusteita horjutetaan. Yksinvaltiutta janoavat voimat voimistuvat ja demokratian puolustajien asemat käyvät entistä ahtaammiksi. Tällaiset yhteiskunnalliset turbulenssit heijastuvat enemmän tai vähemmän aina poliittiseen keskusteluun ja puolueiden kannatuksiin, mikä puolestaan täsmentyy eri vaaleissa.

Nyt jännitetään Ranskan presidentin vaaleja ja kohta Britannian parlamenttivaaleja. Turkin perustuslain uudistusehdotuksen saama kyseenalainen enemmistö puhututtaa eikä sen kaikista seurausvaikutuksista vielä osata sanoa kaikkea. Eri puolilla maailmaa olevien konfliktimaiden hauraat demokratiahankkeet askarruttavat – onnistuuko vai ei.

Tällaisissa tunnelmissa oman maan politiikka tuntuu jotenkin harmaalta ja arkiselta. Mutta kuitenkin käydyt kuntavaalit jättivät monia kysymysmerkkejä. Muutamissa kunnissa voitiin iloita hyvästä lopputuloksesta, paikkoja tuli lisää ja vaalimeininki oli iloista kansanjuhlaa. Joissakin paikoissa mentiin tasaiseen tahtiin, ei nousuja tai laskuja. Pääkaupunkiseudulla maan hallituspolitiikka ja puolueen johdon esiintyminen ja uskottavuus ovat aina merkinneet paljon, eikä SDP ole koskaan monista puheista huolimatta osannut ottaa tätä asiaa huomioon.

Helsingissä on aina ollut paljon liikkuvia äänestäjiä. He seuraavat politiikkaa ja ovat valmiita vaihtamaan puoluetta valovoimaisen puoluejohdon ja asioiden perusteella. Tämä on näkynyt meidänkin kannatuksessa, mutta ei nyt. Helsingin uusi pormestarimalli ei myöskään hyödyttänyt meitä, vaan päinvastoin. Kokoomus, vihreät ja vasemmistoliitto kasvattivat osuuttaan, mutta me menetimme kolme prosenttia. Tämä asia tullaan analysoimaan. Nyt vaalit näkyivät vahvimmin vihreiden esiinmarssissa ja erilaisten uusien puolueryhmien ulostuloina, Feministipuolue ja Piraatit, jotka kumpikin saivat yhden valtuutetun Helsingin valtuustoon.

Lahden puoluekokous valoi toivoa SDPn tulevaisuuteen. Erityisesti iloitsin monien, fiksujen nuorten esiin marssista. He pitivät hyviä ja linjakkaita puheenvuoroja. Antton Rönnholmin valinta puoluesihteeriksi oli osa nuorten voimaa. Demarinuorten puheenjohtajan Mikkel Näkkäläjärven selkeät puheet ja karismaattinen esiintyminen loivat aivan uutta toivoa liikkeemme tulevaisuuteen. Oli myös hyvä, että istuva puheenjohtaja sai kaksi haastajaa, hyvin erilaisia, mutta selvästi tulevaisuuden tekijöitä. Heidän puheistaan iloitsin.

Oli harmillista, ettei puoluekokouksen anti kanavoitunut kuntavaalityöhön niin, kuin se näkyi itse kokouksessa. Ymmärrän puoluetoimiston rajalliset resurssit ja suuren työn kahden näin ison asian valmistelussa, mutta jatkossa kannattaisi miettiä, miten puolueen tapahtumia hyödynnettäisiin puolueen ohjelma- ja imagotyössä. Mielestäni olisi kannattanut jalostaa kuntavaaliteemoiksi kokouksessa paljon puhuttuja teemoja eläkeläisköyhyydestä, kaupunkipolitiikasta, työn ja perheen yhteensovittamisesta yleensä, kasvatuksen, koulutuksen ja sivistyksen merkityksestä omina uusina ja tuoreina näkemyksinä, ei vain hallituksen haukkumislinjana.

Puolueen ulkoinen ilme kaipaisi mielestäni myös uutta modernia ilmettä. Siihen kannattaisi nyt satsata. Saattaisi olla pysäyttävää ja huomiota herättävää, jos puoluejohdon moneen kertaan kuultujen julkilausumatyylisten puheiden sijasta tarjoaisimme julkisuuteen youtube tai muina videoesityksinä puolueen uusia kasvoja, osaajia, tulisieluisia puheenvuoron pitäjiä eri asioista, eri tilaisuuksissa, työpajoissa, kotibileissä, politiikkakeskusteluissa jne. Nykyteknologia mahdollistaisi tällaisten erilaisten videoesitysten pyörittämisen laajasti eri puolilla maata. Nyt kun vihreät vaihtavat puheenjohtajaa ja hallituksen väsynyt linja rupeaa näkymään, uusi ja erilainen ulostulomme voisi saada tuulta siipien alle ja siivittää johonkin uuteen.

Iloitsen siitä, että puolueen varapuheenjohtaja Sanna Marinin johdolla ruvetaan työstämään kaupunkipolitiikan sisältöjä ja toteutuskeinoja. Siinä on yksi suuri mahdollisuutemme. Samalla tavalla toivoisin, että puoluejohto voisi keskustella, miten SAKn tuore puheenjohtaja Jarkko Eloranta voisi ruveta pohtimaan puolueen ja ay-liikkeen keskinäistä suhdetta. Mielestäni Jarkko Elorannalla olisi hyvät edellytykset yhdessä muiden kanssa uudistaa ay-liikettä ja pohtia ay-liikkeen ja poliittisen liikkeen omia tehtäväalueita ja yhteistyötä niin, ettei se ole riipaksi vaan yhteiseksi kasvuksi. SDPn tulevaisuuden pitää olla nousu!

Syyskuu 2017

Tuskien taival

 

Yli neljäkymmentä vuotta puolueen jäsenyyttä on iso juttu elämässä. Päätös liittyä puolueeseen ei ollut mikään ”kunhan nyt liityn” päätös. Ei. Se oli noin kymmenen vuoden harkinta ja pohdiskelu. Sinä aikana kuljin erilaisissa yleisvasemmistolaisissa tilaisuuksissa, myös stallareiden tapahtumissa. Luin myös puolueen ohjelmia ja seurasin ajankohtaisia keskusteluja.

Kun sitten valitsin SDP:n ja liityin Haagan Työväenyhdistykseen, halusin vielä ennen liittymiskokousta keskustella puolueen tilasta ja toimintatavoista yhdistyksen puheenjohtajan kanssa. Muistan, miten hämmästynyt hän oli ehdotuksestani. Tapasimme ja keskustelimme. Kun sitten liittymiskokouksessa kerrottiin uusista jäsenistä, eräs pitkäaikainen yhdistyksen jäsen kysyi; ”mitä virkaa sinä aiot hakea, kun liityt SDP:eeseen”. Hämmästyin ja hiukan närkästyinkin. ”En mitään virkaa, minulla on hyvä työpaikka, mutta ajattelin edistää sosialidemokraattisten arvojen mukaista yhteiskuntaa”, vastasin.

Tämä ensimmäinen kohtaaminen puolueen järjestöväen kanssa on syöpynyt syvälle sydämeeni. Se kuvasti tietyllä tavalla sen ajan politisoitunutta tilaa yhteiskunnassa. Puolueesta tultiin hakemaan myös ponnahduslautaa omalle uralle. Puolue oli henkilökohtainen etujärjestö.

Jotakin samanlaista ajattelua koen tämän päivän sosialidemokratiassa. Puolueen toiminta on pirstaloitunut erilaisten ryhmien etujen ajajaksi. Kokonaisuus ja isot aatteet ovat hämärtyneet. Muistan, miten minua nuorena puolueen jäsenenä elähdytti SDP:n kansainväliset rauhan ja solidaarisuuden edistämisen tavoitteet ja toiminta eri puolilla maailmaa. Tälle työlle olisi taas suuri kysyntä. SDP oli myös merkittävin yhteiskunnallisten rakenteiden ja uudistusten eteenpäin viejä – peruskoulu, kansanterveystyö, päivähoito ym. AY-liike tuki puolueen tavoitteita omilla tavoitteillaan ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

Nyt on toisin. Puolueen sisällä eri ryhmät käyvät keskinäistä kamppailua, milloin eläkeläiset vastaan nuoret, työssä käyvät vastaan opiskelijat, palkansaajat vastaan yrittäjät, pätkätyöläiset tai sirpaletyöläiset jne. Poliittisen liikkeen ja ay-liikkeen tavoitteet ja asiat ovat sekoittuneet ja epäonnistumiset heittävät varjon kummankin liikkeen ylle. Mielestäni kiireellisin tehtävä olisi selkiyttää poliittisen liikkeen ja ay-liikkeen roolit ja omat tavoitteet ja yhteistyön muodot. SDP:n kannalta on tärkeätä, että myös ay-liike uudistuu.

Puolue hakee ohjelmatyöhönsä osanottajia uudella tavalla. Teemat on hahmotettu myös suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Se vaikuttaa hyvältä. Toivon, että tässä työssä otetaan tavoitteeksi maalata uusi maailma suurella ja kunnianhimoisella pensselillä. On huomattava, että nuoria elähdyttää idealismi ja suuret tunteet. Sitä herätti SDP aikoinaan ja nyt sen pitää tehdä sama uudelleen. Pois ryhmäkohtaisesta etuajattelusta kohti suurta maailman rauhaa ja solidaarisuutta! 

Joulukuu 2017

 

Vapauden ja valinnan kallis hinta

 

- Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon on aina kuulunut verorahoitteiset kaikille yhdenvertaisesti tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut kirjoittaa Maija Anttila kolumnissaan: Murhemielellä katselen jos keskusta nyt myy muutamasta maakuntajohtajan ja poliittisen päättäjän paikasta koko perusterveydenhuollon ja suuren osan erikoissairaanhoidosta markkinoille, veroparatiisiyhtiöiden saalistettaviksi.

***

Itseänikin alkaa jo kyllästyttää sote-uudistuksesta puhuminen. Mutta nyt ei pitäisi antaa periksi, vaan puhua ja vaikuttaa.

Nyt ovat kaikki palikat kasassa, mutta vaarallisen hajalla. Sote-uudistusta on valmisteltu palasina. Mitään selkeätä yhteen kokoamista tai kokonaisarviointia muutosten yhteisvaikutuksista ei ole tehty. Siinä piilevät uudistuksen suuret uhat.

Kykenevätkö kansanedustajat, joiden käsissä uudistus nyt on, kokoamaan eri palaset eli maakunnan rakentamiseen, sen ja sote palveluiden järjestämiseen, rahoitukseen ja valtion vahvaan rooliin liittyvät osat ja kytkennät yhteen?

Kykenevätkö he arvioimaan miten tässä kokonaisuudessa aivan erilaisilla pelisäännöillä toimivat kansainvälisten sijoittajayhtiöiden omistamat isot terveysyritykset tulevat toimimaan? Miten heidän tavoitteensa poimia parhaat palat kilpailutusten kautta pääsevät toteutumaan? Miten julkisen sektorin vastuulle jäävien kaikista vaativimpien ja paljon työtä edellyttävien palveluiden ylläpitämisen silloin käy?

Kaiken aikaa on pidettävä mielessä että julkisen vallan velvollisuutena on perustuslain mukaan turvata kaikille kansalaisille heidän tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Todellinen vaara on että meille rakentuu kaksinkertainen ja entistä epätasa-arvoisempi sote- palvelujärjestelmä. Jokaisen huulilla olleella valinnan vapaudella tulee olemaan kallis hinta!

Kiihkeimmät markkinaehtoisuuden ajajat haluavat leimata sote-uudistusehdotuksiin kriittisesti suhtautuvat ja niiden epätasa-arvosta ja kalleudesta varoittelevat kaiken uudistuksen vastustajiksi ja yksityissektorin toiminnan kieltäjiksi. Näin ei ole. Mielelläni näkisin sellaisen voittoa tavoittelemattoman yksityisen terveysyrityksen julkisen toimijan rinnalla, kuten on esim. Britanniassa, tai jonkun muun kuin kansainvälisten sijoittajayhtiöiden omistamien pörriäisten tai terveystalojen osakkeen omistajien etuja valvovien toimijoiden levittäytymisen julkiselle sektorille.

Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon on aina kuulunut verorahoitteiset, kaikille yhdenvertaisesti tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Olen kasvanut ja sitoutunut siihen ideologiaan vahvasti, nähnyt sen vahvuudet, mutta myös parantamisen tarpeet. En halua tämän järjestelmän romuttamista, mikä on suuri uhka tässä sote uudistuksessa. Siitä ovat keskeiset asiantuntijat poliittisesta taustasta riippumatta samaa mieltä.

Tämä asia on nyt maan hallituksen, ensisijaisesti keskustan ja kokoomuksen vastuulla. Murhemielellä katselen, jos keskusta joka on vuoden 1972 kansanterveyslain yhdessä sosialidemokraattien kanssa valmistellut ja voimaan saattanut nyt myy muutamasta maakuntajohtajan ja poliittisen päättäjän paikasta koko perusterveydenhuollon ja suuren osan erikoissairaanhoidosta markkinoille, veroparatiisiyhtiöiden saalistettaviksi.

Halvalla menee ja kalliiksi tulee. Usko Alkiolaisuuteen rapisee.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset ovat noin 22 miljardia euroa. Tästä osuudesta yksityiset terveysjätit havittelevat 8 – 9 miljardin pottia. Jokainen voi kuvitella, millaisen suuren mylläyksen ja pysyvän muutoksen se saisi aikaan nykyiseen verrattuna. Eikä se muutos tähän päättyisi, vaan paine vakuutuspohjaiseen terveydenhuoltoon kasvaisi ja kustannukset samalla tavalla. Kaikki vakuutuspohjaiset järjestelmät ovat kalliimpia kuin oma verorahoitteisemme.

Työterveydenhuolto, mikä haluttiin jättää sote-uudistuksen ulkopuolelle, tulee todennäköisesti näyttämään tietä. Se on aikoinaan luonut pohjan mehiläisten ja terveystalojen kasvulle ja halulle vallata julkisia palveluita entistä enemmän. Työterveydenhuoltoon käytetään noin vajaa miljardi. Monet asiantuntijat pitävät sitä epätasa-arvoisena ohituskaistana ja että siinä hoidetaan kalliisti terveitä ihmisiä. Työterveydenhuolto on muissa maissa järjestetty muun terveydenhuollon osana. Kritiikki jonojen syntymisestä on vain organisointi-kysymys.

Sotessa tarvittavat uudistukset voidaan hyvin toteuttaa nykyistä järjestelmää kehittämällä ja siihen kehittämisvaiheessa lisäeuroja laittamalla. Sitä kautta voidaan huomattavasti varmemmin saada aikaan tulevaisuudessa tarvittavia säästöjä. Tällä Sipilän, Orpon mallilla näin ei tapahdu.

 

Maija Anttila    17.12.2017

Huhtikuu 2018

Solidaarisuus

 

Huomasin eräästä lehtijutusta, että Saksan SPD oli ottamassa puolueteemakseen ”solidaarisuuden”. Aluksi se tuntui absurdilta. Miten yksi arvo voisi kantaa ja konkretisoitua riittävän isoiksi teoiksi Angela Merkelin kristillisdemokraattien kanssa. Myöhemmin en ole havainnut SPDn uuden puheenjohtajan Andrea Nahleksen kertoneen, millaisia asioita puolue tulee ajamaan solidaarisuus käsitteen alla.

Mutta vahvasti alleviivattuna, puolueohjelman arvopohjana, solidaarisuus on merkittävä ja rohkea teko. Solidaarisuus on työväenliikkeen arvojen kivijalkaa, sosialidemokratiassa, demokratian vahva aisapari. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on luotu pitkälti solidaarisuus arvojen mukaisesti, osallistuvana kansalaisyhteiskuntana. Myös EUn perustamissopimuksissa solidaarisuus-käsite on mukana. Mutta, miten se näkyy käytännössä?

Solidaarisuus käsitteen alleviivauksella SPD haluaa ehkä korostaa, että Saksa ja Eurooppa tarvitsevat tällä hetkellä vahvaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta puolustavaa ilmapiiriä. Sellaisessa ilmapiirissä fasistisilla tai hyvin oikeistoliberaaleilla voimilla ei ole sijaa. Saksan vastuulliset johtajat tuntevat historiansa ja tietävät millaisessa asenneilmapiirissä kansallissosialismi sai rauhassa syntyä ja kukoistaa. 

Samanlaisia vaaran merkkejä on taas näkyvissä sekä Saksassa että muissakin Euroopan maissa. Minusta tuntuu, että SPD haluaisi tällä arvopohjan määrityksellä selkeästi kertoa, että heidän tiensä on solidaarisuus. Se määrittää tulevaisuutta ja tekoja. Pidän tällaista määrittelyä rohkeana ja hyvänä. On mielenkiintoista nähdä, miten tällainen arvopohjan määrittely tulee näkymään maahanmuuttopolitiikassa, ulkopolitiikassa, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä tai erilaisten oikeistopopulististen ja fasististen liikkeiden poiskitkemisessä.

Solidaarisuus tulevaisuuden visioinnin luojana ja ihmisen käyttäytymisen säätelijänä on mielenkiintoista. Solidaarisuus tarkoittaa yhteisvastuuta maapallon tulevaisuudesta, ilmastopolitiikasta, ihmisten hyvinvoinnista ja tasa-arvosta. Miten ne näkyvät teoissa? Entä, miten solidaarisuus näkyy erilaisissa etupolitiikoissa, kun asioita ei voidakaan katsoa vain omasta näkökulmasta, vaan aina on otettava huomioon kokonaisuus ja sen pitkät vaikutukset. Tämä ei ole helppoa ay-politiikassakaan.

Solidaarisuus on käsitteenä vaativa, mutta myös elähdyttävä. Sen ottaminen entistä vahvemmin työväen liikkeiden tulevaisuuden toimintaa ohjaavaksi, voisi olla juuri se mitä ihmiset nyt odottavat – halua tehdä maailmasta nykyistä parempi, solidaarisempi

Vappu on hyvää aikaa miettiä tätä, joten Hyvää Vappua kaikille. 

Helmikuu 2019

Hoiva ja ihmisarvo
 

”Pelkään vanhuuttani, koska en tiedä saanko hoitoa ollenkaan tai millaista hoitoa saan”, totesi ikätoverini. Onko siis niin, että meistä, suomalaisen terveyspolitiikan veteraaneista, pitkään eläneistä on nyt tullut taakka yhteiskunnalle, mistä halutaan päästä eroon mahdollisimman huonosti mutta kalliisti?

Muistamme kansanterveyden kohentamisen tavoitteemme. Kansanterveyslain säätäminen 1972 oli menestys. Suomi nousi terveyden takapajulasta perusterveydenhuollon mallimaaksi 1970 – 80 luvuilla. Maahamme syntyi kattava, vähintään kahdenkymmenen tuhannen väestöpohjaan perustuva terveyskeskusverkosto. Perusterveydenhuolto koettiin terveydenhuollon kivijalaksi. Tätä aikaa kesti runsaat parikymmentä vuotta. 1990 luvun alussa tapahtunut valtionosuusuudistus, ns. väestöpohjainen VOS järjestelmä siirsi vastuut ja rahoituksen suoraan kunnille. Osittain siitä johtuen alkoi kattavan terveyskeskusverkoston rapautuminen, etenkin pienissä kunnissa, jotka olivat olleet kuntainliiton jäseniä. Se oli aikoinaan jonkinlainen sote uudistus. Tämä muutos oli ja on edelleen mielestäni yksi suurimmista virheistä, mitä on tehty ilman, että mietittiin sen pitkäaikaisvaikutuksia. 

Muistamme lääkäri Pekka Puskan Pohjois-Karjala projektin, missä suomalaiset sydän- ja verisuonitautiset miehet oppivat syömään kasviksia ja vähemmän rasvaisia ruokia sekä lopettamaan tupakanpolton. Kansa on tervehtynyt monilla mittareilla mitattuna. Kun kävin lukiota 1950-60 luvuilla muistelen, että miesten keskimääräinen elinikä oli noin 56 ja naisten 64 vuotta. Nyt vastaavat luvut ovat naiset 84 ja miehet alle 80 vuotta. Suuri harppaus elinajan pidennykseen. 

Mutta koetaanko tämä hyvä kehitys onnena vai suurena valtiota uhkaavana talouden kestävyysvajeena? Ajankohtainen keskustelu vanhusten hoidon laiminlyönneistä ja arvostuksen puutteesta kertoo eurojen olevan arvokasta vanhuutta vahvempi. Tämä on suuri paradoksi.

Keskustelu on pyörinyt lähinnä kansainvälisten hoivajättien yritysmoraalin, hoitajamitoituksen ja kuntien palvelujen osto-osaamisen ympärillä. Kaikki ovat tärkeitä asioita, mutta eivät kata ollenkaan ikääntyvien hoivan tarpeen kokonaisuutta ja siitä käytävää keskustelua. 

Muutama vuosikymmen sitten vanhusten hoito oli pitkälti laitoshoitoa, kunnalliskodit, B-mielisairaalaosastot, vanhainkodit tai sukulaisten nurkissa asuminen. Helsingissä oli iso, tuhat sairaansijaa, Koskelan sairaala, valtaosin vuoteeseen hoidettavia pitkäaikaissairaita. Ylipormestari kävi lehtikuvan ja kukkakimpun kera onnittelemassa sairaalassa satavuotta täyttävää pitkäaikaissairasta, Nyt satavuotiaita on Helsingissä useita satoja.

Väestön ikääntyessä alkoi keskustelu laitosvaltaisuuden purkamisesta ja kotona asumisen kehittämisestä. Tavoitetta tukivat myös ikäihmiset korostaen samalla toimivan kotihoidon ja hoivapaikan saamista silloin, kun sen tarve tulisi. 

Tässä yhteydessä ns. kolmas sektori, erilaiset sote- ja vapaaehtoisjärjestöt lähtivät laajentamaan ja perustamaan uusia, omia pieniä hoiva - ja ryhmäkoteja. Syntyi suhteellisen kattava ja hyvin toimiva asumispalvelujen ja hoivan verkosto. Tämän verkoston suuri etu oli pienimuotoisuus ja omaisten ja vapaaehtoisten tuki toiminnalle. Kunnat ostivat näiltä tahoilta palvelut suoraan omien pitkäaikaisten kokemustensa perusteella ja hoivan laadun tuntien.

EU:n hankintadirektiivin ja oman hankintalainsäädäntömme valmistelussa monet järjestöt ja yksityiset poliitikot yrittivät vaikuttaa, että jo EU direktiivissä tai viimeistään omassa lainsäädännössämme olisi jätetty osa sote palveluista, erityisesti hauraiden ikäihmisten ja erityistä hoitoa vaativien palvelut, kilpailutuksen ulkopuolelle, suoraostoina toteuttaviksi. Se ei onnistunut. Samaa yritettiin noin vuosi sitten uudistetun hankintalain yhteydessä, mutta Sipilän hallitus ei sitäkään hyväksynyt. Kansalaisaloite ”Ei myytävänä” tähtää tähän samaan asiaan. Suomalainen hankintalainsäädäntö tulkitsee kilpailun sote palveluissa muita EU maita tiukemmin.

Ikäihmisten ja vammaisten tarvitsemien hoivapalvelujen kilpailutus ei ole mitenkään helppo asia. Laatutekijöiden määrittely paljon henkilökohtaista räätälöintiä edellyttävissä palveluissa ei aina onnistu. Usein eurot voittavat laadun ja lopputulos näkyy ajankohtaisessa keskustelussa. Hoivapalvelujen hankinta tarkoittaa sote budjeteissa muutamaa miljardia, joten ei ole ihme, että kansainväliset pääomasijoittajat ovat kiinnostuneita taatusta tulovirrasta.

Hankintalain edellyttämässä kilpailutuksessa useat pienet kolmannen sektorin palvelujen tuottajat eivät kyenneet tai osanneet kilpailutusta. Isot hoivajätit Mehiläinen, Attendo ja Esperi etunenässä hyökkäsivät niiden kimppuun. Alkoi iso osto- ja myyntirumba, mikä jatkuu edelleen ja seuraukset näkyvät. 

Mutta muutos voisi olla mahdollista. Se edellyttäisi hankintalain muutosta niin, että tiettyjen erityispalveluiden suoraostot olisivat mahdollisia ilman kilpailutusta. Se todennäköisesti elvyttäisi pienet, kotimaiset hoivapalveluyritykset ja toisi tarjolle enemmän räätälöityjä palveluja. Samanaikaisesti kuitenkin kilpailuttamisosaamista pitää lisätä, kunnan ja valtion roolia palveluiden valvonnassa täsmentää ja tehostaa. Palveluiden laatua määrittäviä tekijöitä - henkilöstö, hoitoympäristö, lääkitys, ravitsemus ym., pitäisi säätää laki tai asetustasoisesti. Mutta ei riitä, että keskitytään vain vanhusten ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon tai tehostettuun palveluasumiseen, tarvitaan kaikkien palvelujen – kotihoito, palveluasumisen eri muodot ja muut palvelut pohdiskelua. Ihmisarvoinen hoito ja hoiva on eettinen vastuumme.

Heinäkuu 2019

Pormestarimallista
 

Helsingissä mullistettiin kaupungin organisaatio perinpohjaisesti valtuuston päätöksellä maaliskuussa 2016. Valtuutetut olivat vuosien varrella kritisoineet kaupunginhallinnon virkamiesvaltaisuutta ja poliitikkojen vähäisiä mahdollisuuksia linjata asioiden valmistelua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Nyt haluttiin muutosta.

Turussa, Tampereella ja muuallakin oli otettu käyttöön ns. pormestarimalli ja kokemukset tuntuivat hyviltä. Helsinki halusi tietää, miten malli voisi toimia isossa kaupungissa. Asia pantiin poliittiseen ja virkamiesvalmisteluun. 

Ripeässä tahdissa syntyivät ehdotukset Helsingin omaksi pormestarimalliksi. Ehdotukset olivat radikaaleja. Pormestarimalli yhdistäisi kaupungin 31 eri virastoa ja liikelaitosta neljäksi eri toimialaksi eli sosiaali- ja terveystoimi, opetus- ja varhaiskasvatus, kaupunkiympäristö sekä kulttuuri-, liikunta ja vapaa-aikatoimi. Toimialojen poliittisina johtajina toimisivat apulaispormestarit lautakuntiensa puheenjohtajina ja virkamiesjohdossa olisivat toimialajohtajat. Apulaispormestarit olisivat myös kaupunginhallituksen jäseniä ja hallituksen puheenjohtajana ja kaupungin ylimpänä poliittisena johtajana toimisi pormestari. Valtuusto päättäisi pormestariston kokoonpanosta ja heidät valittaisiin joko valtuuston varsinaisista tai varajäsenistä. Pormestariston jäsenet olisivat päätoimisia luottamushenkilöitä. Koko uudistus tulisi voimaan seuraavien kuntavaalien jälkeen vuonna 2017. 

Pormestarimalli on toiminut nyt puolet valtuustokaudesta eli kaksi vuotta. Siitä kerättiin kokemuksia, jotka on esitelty päättäjille. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että kokemukset ovat olleet myönteisiä. Kaupungin poliittinen hallinto on saanut kasvot, joiden edustajina useimmiten ovat olleet pormestariston jäsenet, voimakkaimmin pormestari Jan Vapaavuori. 

Miten sitten mallin valmistelussa esiin tullut kritiikki poliitikkojen jakautumisesta kahtia eli pieni ydinjoukko/pormestaristo ja muut? Syntyykö jännitteitä pormestareiden ja muun päättäjäkunnan kesken? Nouseeko pormestari liian suureen rooliin ja toimialojensa apulaispormestarit jäävät jalkoihin? Pääseekö kaupunginhallitus ja valtuusto aiempaa paremmin linjaamaan poliittista valmistelua ja vaikuttamaan päätöksentekoon vai ottaako pormestari tai apulaispormestarit vallan itselleen? Muutama oma havainto.

Huoli pormestareiden keskinäisestä vallanjaosta ja linjan vetämisestä ei ole ollenkaan aiheeton. Pormestari Vapaavuori on ottanut itselleen selkeästi hyvin korkean profiilin. Siinä on omat hyvät puolensa. Helsingin maine ja aloitteellisuus asioiden ajamisessa on saanut entistä selkeämmän linjan. Varjopuolena ja erittäin tarkan valvonnan paikkana on, ettei Helsinkiä koeta liian ylimielisenä tai muita määräilevänä. Siitä on kaikkien päättäjien syytä kantaa huolta. 

Pormestariston yhteistyökyky ja tilan antaminen esim. apulaispormestareille tasapuolisesti kunkin toimialan luonnetta kunnioittaen on myös tärkeä seurattava asia. Siitä pitäisi tehdä objektiivinen oma arviointinsa valtuustokauden lopussa, koska sillä on merkitystä mallia arvioitaessa ja seuraavia pormestariehdokkaita asetettaessa. Helsingin pormestariston voimasuhteet ovat aika yksipuoliset - kaksi kokoomuksesta, kaksi vihreistä ja yksi sosialidemokraateista. Se noudattaa valtuuston voimasuhteita, koska  niin päätettiin.

Miten sitten huoli eri lautakuntien yhdistämisistä ja isojen toimialojen asioiden hallinta päätöksenteossa? Kykenevätkö poliitikot perehtymään ja tekemään hyviä päätöksiä? Myös tämä huoli on aiheellinen, vaikka isojen toimialojen lautakuntien työtä delegoitiin jaostoihin. Tästäkin kannattaisi tehdä oma erillinen selvitys vielä valtuustokauden lopussa, jotta päätöksenteko isoissa asioissa ei luisu pelkästään viranhaltijoille ja poliitikoille jää vain pienistä, helpoista asioista päättäminen.

Mutta miten pormestariehdokkaat tulisi asettaa, jotta prosessi olisi mahdollisimman läpinäkyvä, toisi lisää kansanvaltaa eikä vaikuttaisi valtuuston kokoonpanoon epätarkoituksenmukaisesti. Vaaleissa 2017 kukin puolue ilmoitti etukäteen oman pormestariehdokkaansa ja vaalit käytiin enemmän tai vähemmän tämän kärkiehdokkaan vedossa. Tämä malli ei toiminut mielestäni hyvin. 

Helsingissä vaalit käytiin pitkälti kokoomuksen Jan Vapaavuoren ja vihreiden Anni Sinnemäen välisenä kamppailuna, median ansiokkaalla tuella. Siitä hyötyivät todennäköisesti molemmat puolueet. Jan Vapaavuoren äänisaalis oli niin muhkea, että varmasti moni ei-kokoomuslainenkin, joka on aiemmin äänestänyt muita puolueita, halusi varmistaa Vapaavuoren valinnan antamalla äänensä hänelle. Oman ryhmän kärkiehdokkaalle äänien keskittäminen näkyi mielestäni myös koko vaalituloksessa ja eri ryhmien valtuustoryhmien kokoonpanoissa. Eri valtuustoryhmistä putosi keskittämisen seurauksena useita kokeneita, hyvin työnsä tehneitä poliitikkoja. Minusta kaikki ryhmät, myös sosialidemokraatit kärsivät tästä tavasta. Tälle ehdokasasettelulle pitäisi saada muu tapa.

Minusta olisi tärkeätä, että kuntavaaleissa korostetaan valtuuston valintaa. Mutta siinä ohessa voitaisiin kysyä äänestäjiltä näkemyksiä pormestari ehdokkaista. Oma ehdotukseni olisi, että varsinaisen kuntavaalien ohessa äänestäjille jaettaisiin erillinen kyselylomake, missä he voisivat nimetä kaikista kuntavaaliehdokkaista omat pormestari ehdokkaansa, Helsingissä korkeintaan viisi, mielellään kumpaakin sukupuolta. Näin kansalaiset pääsisivät vaikuttamaan keskeisten poliitikkojen valintaan ja valtuuston jäsenten vaali pysyisi omanaan. Tämä kysely voitaisiin tehdä myös netissä joko paikan päällä tai erikseen. 

Tällainen erillinen pormestariehdokas kysely tasapainottaisi myös puolueiden omaa vaalityötä. Vaalityö ei olisi vain oman kärkiehdokkaan tueksi, vaan puolueen asioiden ja ehdokkaiden vaalityötä. Pormestarikyselyn lisäksi äänestäjiltä voitaisiin kysyä, millä tavalla he toivovat politiikka asioista keskustelua ja päättäjien tapaamisia ja keskusteluja. Kansalaiskeskustelujen merkitys korostuu nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän, kun asiat monimutkaistuvat, mutta kaikkien pitäisi pysyä mukana.

Joulukuu 2019

Ihmismielen synkkyys
 

Uskon, että aika moni meistä ahdistuu, kokee voimattomuutta ja lamaannuttavaa raivoa siitä vihan lietsonnasta ja vastakkainasettelusta, mikä uhkaa tällä hetkellä murtaa toimivan yhteiskunnan perusrakenteet. Moni meistä näkee tässä historian kaikuja 30- luvulta. Silloinkin populismin nousu, demokratian, ihmisarvon ja oikeusvaltion periaatteiden halveksunta johti maailman historian kauheimpiin etnisiin puhdistuksiin ja sotiin. Niitä emme kaipaa takaisin.

Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa kaivataan rohkeita ja visionäärisiä päättäjiä ja ihmisiä heidän tuekseen, jotta nämä hulluudet voidaan pysäyttää ja paljastaa. Uskon, että moni meistä pohtii, miksi niin monessa maassa kansa on valinnut johtajikseen narsistisia, itsevaltiuteen ja korruptioon taipuvia johtajia. Mikä on se hädän ja avun tarve, mitä ns. tavalliset ihmiset odottavat ja mitä nämä häikäilemättömät johtajat käyttävät hyväkseen. Osa liittyy varmasti ihmisten taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuden epävarmuuteen. Näihin asioihin löytyy työkaluja, mutta niiden käyttäjiksi tarvitaan juuri rohkeita ja visionäärisiä johtajia. 

Moni meistä odottaa sydän kylmänä, millainen moraalisesti ja eettisesti rappiollinen vaalikamppailu tullaan näkemään ensi vuoden USAn presidentin vaaleissa. Silläkin on vaikutusta maailman politiikkaan ja ihmisten mieliin ja tunteisiin. Sama koskee Britannian brexit järjestelyjä, jotka alkavat ensi vuoden alusta ja kestävät koko vuoden. Kun tähän joukkoon luetaan vielä Unkarin, Puolan, Turkin, Venäjän politiikka, tämä demokratiaa ja oikeusvaltiota uhkaava kehitys on sylissämme entistä vahvempana. 

Siksi tuntuu niin rohkaisevalta suomalaisen politiikan uudet tuulet. Ne tulevat selkeästi nuorten naisten suunnasta, etenkin selkeän ja karismaattisen Sanna Marinin suusta. Tätä kehitystä meidän kaikkien tulisi tukea ja vahvistaa. Samoja tuulia toivotaan muihinkin maihin. Oma maamme voi tehdä osansa, mutta suuret kivet siirtyvät vain suurilla voimilla. Kun niin monet korruptoituneet ja narsistiset johtajat kaivavat voimansa ihmismielen synkistä ja vihan täyttämistä mielistä, uudet toivoa, demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisarvoa korostavat ja kunnioittavat johtajat, luovat toivoa siihen, että kivet voivat siirtyä uusiin asentoihin, tukemaan hyvinvointivaltion perustaa. Tällaisia johtajia tarvitaan nyt.

Kun olen katsellut Sanna Marinin esiintymistä mediassa, mieleeni on tullut satu ”Keisarin uudet vaatteet”. Marin on selkeillä, ihmisarvoa ja oikeusvaltiota korostavilla puheillaan riisunut etenkin Perussuomalaisten ontot puheet. ”Mestarilta” on pudonnut vaatteet, hänen sydämensä ja sielunsa pohjat ovat tulleet näkyviksi. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on näyttänyt joissakin esiintymisissään tyhjään puhalletulta, punaposkiselta ilmapallolta. Aate ei enää lennä, koska siihen puhallettu ilma on niin ihmisvihaa täynnä. Se syövyttää pallon seinämät puhki.

Vaikka maailman tilanne näyttääkin synkältä, aina on toivoa. Muutokseen tarvitaan vain rohkeita ihmisiä päättäjinä ja tukijoina. Sitä toivon meiltä kaikilta. Näiden ajatusten pohdiskeluun Joulu antaa hyvät kehykset ja uusi vuosi toimeenpanon. Toivotan kaikille tovereille oikein hyvää Joulua ja uutta vuotta 2020!

Huhtikuu 2020

On eroja ja eroja
 

Digi - ja media murros näkyvät myös politiikassa. Enää eivät poliitikot istu saunan lauteilla päättämässä tärkeistä, kaikkia koskevista asioista pienessä piirissä, vaan heidän on tultava esiin ja perusteltava kansalaisille päätökset ja linjaukset. Televisiosta ja nettiruudusta on tullut entistä tärkeämpiä politiikan teon foorumeja. Molemmat foorumit ovat paljastavia ja armottomia. Jos onnistut hyvin televisiossa, se palkitaan. Jos toimittaja ja poliitikko kykenevät synnyttämään hyvän ja kiintoisan vuoropuhelun, menestys on lähes taattua. Päinvastaisessa tapauksessa, katastrofi. Some ja printtimedia ovat paljon vaikeammin hallittavissa, josko ollenkaan. Populismin some maailma ja sen vaarallisuus on sitten asia erikseen!

Televisio ja kansainvälinen media ovat heränneet – maita voivat johtaa myös naiset, muutkin kuin Muti Angela Merkel! Suomen pääministeri Sanna Marin on tässä ympäristössä noussut jonkinlaiseksi keulakuvaksi. Media ja muut poliitikot ovat ihastelleet nuorten naisten esiinmarssia Suomen politiikan eturiviin. Mutta onko kotimaa ottanut tämän huomion ja suitsutuksen hyvin vastaan? Oman arvioni mukaan ns valtaeliitti vaihtelevasti ja vähän nihkeästi. Kansalaisista suurin osa pitää Sanna Marinin johtaman hallituksen työtä hyvänä ja luottamusta herättävänä. Mutta sitten on joukko setäihmisiä, joiden mielestä huulipuna hallituksen tyttöjoukko on vaarallisinta, mitä maassamme voi olla näinä vaikeina aikoina. Tytöttely ja vähättely lipsahtaa helposti suusta. 

Minusta suomalaisten miesten pitäisi olla ylpeitä koulutetuista, osaavista nuorista naisista politiikan eturivissä. Edellisten sukupolvien miesten ja naisten päätökset ja työ koulutuksen avaamiseksi koko nuorisolle oli se ovi, mikä aukaisi myös naisille mahdollisuudet työelämään ja urapolkuihin, akateemisiin tutkintoihin, yhteiskunnallisiin tehtäviin ja tasa-arvoiseen osallistumiseen. Nyt meillä on paljon nuoria ja vähän vanhempiakin, kielitaitoisia, osaavia naisia, jotka ovat valmiita vaativiin tehtäviin. (On tietysti ollut aiemminkin, mutta nyt joukko on suurempi). Se ei ole keneltäkään pois, eikä sukupuolten välistä taistelua, vaan pienen kansan osaamispääoman vahvistamista. Kiitos tästä kaikesta kuuluu edellisten sukupolvien viisaille ja tulevaisuushakuisille päättäjille. 

Mutta onko väliä tai näkyykö naisjohtajuus politiikan teossa? Mies- ja naisjohtajien johtamiskykyjä ja - tapoja on tutkittu paljon. Tutkimusten perusteella niissä on eroja, mutta tässä yhteydessä ei enempää. Mutta aktiivisena politiikan seuraajana olen tarkkaillut Sanna Marinin ja edellisen Juha Sipilän hallituksen tapoja tehdä politiikkaa näkyväksi politiikan teon tärkeimmällä foorumilla, televisiossa. Kummatkin pääministerit marssittavat hallitusryhmiensä vastuuministerit paikalle. Sipilän hallituksen kolme miestä ja Marinin viisi naista. Asioiden kerronnassa on eroja. Juha Sipilä kertoi pääasiassa itse kaikki asiat, kaksi muuta ministeriä kuuntelivat ja joko nyökyttelivät hyväksyvästi tai sitten täydensivät joiltakin osin. Lopuksi he tervehtivät toisiaan nyrkkitervehdyksin ja hymyin, ”kyllä me pojat sentään osataan”. 

Sanna Marinin hallituksessa näkyy kollegio työskentely. Pääministeri aloittaa, kertoo asioiden päälinjat ja antaa sen jälkeen vastuuministereille puheenvuorot oman sektorinsa asioista. Jos paikalla on asioiden luonteesta riippuen joko muita ministereitä tai asiantuntijoita, he saavat oman tilansa. Kaikki tapahtuu hyvin eleettömästi ja selkeästi. Lopuksi kaikki poistuvat, ei nyrkkitervehdyksiä eikä muikeita hymyjä. 

Sanna Marinin hallituskausi on vielä varsin lyhyt, mutta toivon, että hallituksen omaksuma tapa kertoa päätöksien taustat, asiantuntemuksen käytöt ja niiden pohjalta syntyneet johtopäätökset ja päätösesitykset, säilyy jatkossakin. Se herättää luottamusta ja tuo politiikkaan uskottavuutta, mikä on viimeisten vuosien aikana pahasti rapautunut. 

Sanna Marinin hallitus on joutunut tekemään nopeasti isoja, kauaskantoisia ja vaikeita päätöksiä koronapandemian torjumiseksi. Opposition ja eräiden asiantuntijoiden jatkuvat kritiikit eivät ole mitenkään helpottaneet asioiden hoitamista. Presidentin rooli asian hoitamisessa askarruttaa varmasti monia. Toivon, että jatkossa, jos/kun arvioidaan valmiuslain, perustuslain ja myös tartuntatautilain uudistustarpeita, presidentin, valtioneuvoston ja eduskunnan tehtävät selkeytetään tällaisten poikkeusolojen hoidossa. Ei ole hyväksyttävää, että presidentti omilla puheillaan horjuttaa luottamusta valtioneuvoston kykyyn hoitaa asioita. Puhemies Matti Vanhanen totesi eräässä radiohaastattelussa, että ”presidentti astui tässä asiassa valtioneuvoston tontille”. 

Kun luin Dagens Nyheteristä(12.4.), presidentti Niinistön haastattelun, missä hän hyvin selkeästi antoi ymmärtää miten keskeinen rooli hänellä on ollut ja on korona pandemian hoidossa, roolien selkeyttäminen on entistä tärkeämpää. 

Mieleeni palautui pääministeri Esko Aho ja hänen ensimmäinen hallituksensa ja EU:n liittyminen. Aho oli pääministeriksi tullessaan pari vuotta Sanna Marinia vanhempi, ei ministeri kokemusta, aika tuore kansanedustaja. Mauno Koivisto oli presidenttinä. Aho on muistelmissaan kirjoittanut, miten Koivisto tuki ja opasti häntä pääministerin tehtävien alkutaipaleella ja EU:n liittymisen karikoissa, etenkin kun keskusta vastusti liittymistä ankarasti. Mauno Koivisto ei kuitenkaan antanut ruotsalaisille lehdille tai muussa mediassa haastatteluja omasta roolistaan. 

Valmiuslain käyttöön otto koronapandemian torjumiseksi oli merkittävä päätös. Mediassa kerrottiin, miten hallituslähteistä saadun tiedon perusteella sdp ja vasemmistoliitto epäröivät lain käyttöön otossa ja miten presidentin patistus tässä oli voimakasta. Historian kirjoitus tämän vaiheen selvittänee. Minusta Sanna Marinin huolellinen harkinta valmiuslain käyttöönottamiseksi herättää luottamusta. Ihmisten vapauksien ja oikeuksien rajoittamisilla poikkeusoloihin vedoten on huonoja kaikuja historiassa, vieläpä nytkin EU maailmassa. Pääministerin ja koko hallituksen pitääkin harkita huolella tällaiset asiat. Itse ajattelin silloin, miksei tätä korona asiaa voida hoitaa tartuntalain perusteella, koska WHO puhui vielä siihen aikaan epidemiasta. Mutta pian se kuitenkin muuttui pandemiaksi. 

Onko naisten tai miesten tai eri sukupolvien kesken sitten eroja politiikan teossa ja johtajuudessa? Tutkimusten mukaan naiset ja miehet pitävät eri asioita merkityksellisinä ja asioiden hahmottamistavat poikkeavat toisistaan. Politiikkaa tehdään kaikille ihmisille, joten kummankin sukupuolen parhaat ominaisuudet tulevat parhaaseen käyttöön. Isojen, globaalien ja pienten, ihmisten arkeen vaikuttavien asioiden ja päätösten valmistelussa on merkittävää, että käytetään mahdollisimman paljon tutkittua, vaikuttavaa tietoa ja hyviä kokemuksia. Nämä tavat ovat uudelle digipolvelle ns. peruskauraa. Marinin hallituksen listalla on monia tärkeitä uudistuksia, joissa nimenomaan tutkittu tieto ja arkikokemukset on otettava mukaan. Tämän hetkinen korona pandemian hoito tarkoittaa varmasti, että Sanna Marinin hallitus uudistaa politiikan työskentelytapoja. Sille toivon onnistumista.

Syyskuu 2020

Sote ja kunnat

Sotea on valmisteltu yli kymmenen vuotta. Nyt tuntuu, että äänenpainot ovat koventuneet niin, että valmista on tultava, olkoon lopputulos mitä tahansa. Tuskastumisen ymmärtää, koska sote uudistus on monimutkainen, vaikea ja ihmisten kannalta ratkaisevan tärkeä. Mutta oikeuttaako valmistelun vaikeus ja pitkäpiimäisyys ummistamaan silmänsä jo näkyvissä olevilta tulevilta ongelmilta? Mielestäni näin ei saisi tapahtua. 

Sote uudistuksen kuluessa olen puhunut useita kertoja, miten tärkeätä olisi tullut selvittää ja keskustella perusteellisesti kuntien roolista ja niiden historiallisen vahvasta itsehallinnon tehtävästä kuntalaisten palvelujen ja hyvinvoinnin turvaajana sekä kuntalaisten välisenä liimana hyvinvointivaltioon sitoutumisessa suhteessa tulevaan maakunta uudistukseen. Keskeisten sote palvelujen siirtyessä kauas maakuntatasolle kansalaisen suhde omaan kuntaansa tulee varmasti muuttumaan. Maakunnassa ei välttämättä ole yhtäkään omasta kunnasta tai lähiseudulta olevaa päättäjää, joka kuntalaisen mielestä osaisi ymmärtää ”tavallisen ihmisen” huolia. 

Olen vuosien varrella puhunut eri yhteyksissä, miten tärkeätä olisi ollut vielä kerran kunnollisen parlamentaarisen työskentelyn tuloksena pohtia tulevaisuuden kuntaa ja sen elämisen mahdollisuuksia. Olisi pohdittu kuntien ja valtion keskinäistä roolia ja rahoituksen järjestelyjä niin, että isotkin kasvukeskusten kunnat kokevat, etteivät ne ole vain pienten kuntien rahoittajia. Tulevaisuuden kunnan hahmottaminen olisi ollut juuri nyt erityisen tärkeätä, kun teknologian, digitalisaation, robotisaation jne myötä elinkeinorakenteet muuttuvat, palvelujen toimintatavat samoin. Silloin olisi todennäköisesti päädytty siihen, että tulevaisuuden kunta tarvitsee kehittyäkseen ja ylläpitääkseen vetovoimaansa juuri niitä leveitä hartioita, mitä maakunta uudistuksella tavoitellaan. Miksi siis rakentaa uutta väliportaan hallintoa kaikkine byrokratioineen kuntien ja valtion väliin, etenkään kun ei muitakaan hallintorakenteita pureta. Tämä pohdinta olisi välttämättä tarvittu.

Nyt sote valmistelun näkökulma on ollut kaiken aikaa sama eli palvelujen istuttaminen vallassa oleviin rakenteisiin, suurimpana huolena lääkärinvastaanottopalvelujen saanti. Korona pandemia on opettanut, miten joustavasti ja laaja-alaisesti uudet digitaaliset palvelut voivat ratkaista erilaisia palveluongelmia. Harvaan asutussa Suomessa digitaalisten sote palvelujen käyttö on aivan alkutekijöissä. Jotkut yksittäiset lääkäriyrittäjät yhdessä muun sote henkilöstön kanssa ovat kehittämässä erilaisia sote palveluvastaanottoja. Siinä palvelussa ei tunneta jonotusta, vaan ongelman ratkaisuun lähdetään heti ja laaditaan ihmiselle tarvittava hoitopolku. Puhelin, video vastaanotto, sähköposti ym digitaaliset palvelut ovat osa tätä prosessia. 

Jos sote uudistus olisi lähtenyt palvelujen uudistaminen etunenässä, tilanne olisi varmasti erilainen. Siihen olisi todennäköisesti tarvittu kunnollinen kuntaremontti, missä kuntien elinvoimaa ja kehittämiskykyä nostetaan, kuten muutkin pohjoismaat ovat tehneet. Kuntaremontin lisäksi kuntien kaikkien hyvinvointipalvelujen läpikäynti niiden kehittämiseksi, sote niiden osana. Sote kuntatason palvelut olisivat uudenlaisia ja tukisivat erikoissairaanhoidon palveluita nykyistä paremmin. Erikoissairaanhoito nopeasti kehittyvänä ja todennäköisesti entistä kalliimpana pitäisi keskittää tutkimuksen ja opetuksen yhteyteen yliopistosairaanhoitopiireihin niin, että nykyiset keskussairaalat ja yliopistosairaalat olisivat yhtä kokonaisuutta. Näin sote olisi yhtä kokonaisuutta 

Mielestäni valmistelu on ollut tähän mennessä taaksepäin katsovaa eikä tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia huomioon ottavaa. Valmistelu on ollut valtapoliittista, omien poliittisten asemien turvaamista tai kasvattamista ja hallintokeskeistä. On kyllä puhuttu palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta, mutta sitä ei turvata euroja kunnasta toiseen lappamalla, vaan palvelujen sisältöjä ja toimintatapoja uudistamalla. Tämä työ on ollut sivuosassa. Mutta vielä ei ole myöhäistä. Sote ehdotukset ovat kunnissa lausunnoilla. Niiden kannanotot pitää ottaa varteen ja pohtia vielä kerran lähtökohdat uudelleen. Sosialidemokraatit ja keskustalaiset ovat ennenkin yhdessä rakentaneet tähän maahan hyvinvointivaltion. Nyt olisi näiden puolueiden aika yhdessä päivittää se digiaikaan!

Helmikuu 2021

Pysyvää vai ohimenevää

Tulevat kuntavaalit käydään monia ajatuksia, huolestuttaviakin, herättävissä tunnelmissa. Toista vuotta maailmaa jäytänyt korona pandemia ei osoita toivoa herättävää laantumista, Yhdysvaltojen demokratiaa ja oikeusvaltiota uhanneet tapahtumat, joidenka lopputuloksia emme vielä tiedä ja mitkä ovat tuttuja myös Euroopassa, huolestuttavat. Kaikenlaiset salaliittoteoriat jylläävät ja sekoittavat ihmisten mieliä, puhumattakaan vihapuheista ja valheista. Toisen maailmansodan jälkeisistä kauheuksista selviäminen toi Eurooppaan ihan uudenlaista rauhan ja hyvinvoinnin tavoittelua, yhteistä vuoropuhelua, ristiriitojen sovitteluhalua. Kestääkö eurooppalainen demokratia ja kunnallinen itsehallinto ja demokratia nyt tämän kriisivaiheen, vai näemmekö jonkinlaisen oikeisto/etno/nationalismin vyöryn eri puolilla Eurooppaa ja maatamme.

Pandemian vaikutukset tai demokraattisten valtarakenteiden kyseenalaistamiset ja horjuttamiset puhumattakaan yhteiskunta- ja työelämämurroksista, ovat kaikki sellaisia suurta epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavia asioita, joita voidaan käyttää joko kansakuntaa yhdistäviin ja voimaannuttaviin toimiin tai yksittäisten narsististen valtaan pyrkijöiden tavoitteiden saavuttamiseen. Demokraattisissa valtioissa kansalaiset päättävät millaiset vallantavoittelijat pääsevät valtaan. Huhtikuun kuntavaaleissa ratkaistaan millaiset vallanpitäjät päättävät kuntien neljän vuoden kehityslinjasta. Onko linja keppiä vai porkkanaa, kehitysmyönteistä vai syrjivää, toivoa vai vastakkainasettelua voimistavaa. Tässä epävarmuutta ja hämmennystä henkivässä ilmapiirissä kuntavaalien tulokset voivat olla yllätykselliset puoleen tai toiseen. Itse toivon, että kuntalaiset valitsisivat vahvasti demokratiaan sitoutuneita, lämminsydämisiä, yhteistyökykyisiä ja kansalaisten yhteistä etua hakevia päättäjiä. 

Olen ollut Helsingin kuntapolitiikassa eri tehtävissä lähes neljäkymmentä vuotta, ensi kertaa vuonna 1984. Nyt en enää ole ehdolla. On aika siirtyä tausta- ja tukijoukkoihin. Viimeisten vuosien aikana olen havainnut Helsingin valtuustossa tapahtuneen muutoksen. Keskustelujen sävy ja yhteistyö eri poliittisten ryhmien kesken on muuttunut. On tullut aiempaa enemmän vastakkainasettelua, toisten ryhmien tavoitteiden ja mielipiteiden vähättelyä, valtuuston ”nuoret leijonat” haluavat leikata lähes kaikista peruspalveluista tai antaa ne yksityissektorin hoidettaviksi ja edistää tarveharkintaa useissa palveluissa. Perussuomalaisten maahanmuuttopuheisiin ja sosiaalitukien väärinkäyttö puheisiin ollaan laajasti kyllästyneitä. Ryhmien välinen sosiaalinen kanssakäyminen on myös vähentynyt.

Valtuuston voimasuhteet ovat myös muuttuneet. Sosialidemokraatit voittivat kuntavaalit viimeksi vuonna 2004 ja nousivat edellisten vaalien voittajien, vihreiden, ohi toiseksi suurimmaksi ryhmäksi. Tämän aseman menetimme sitten v 2008 rökäletappiossa, emmekä ole sen jälkeen voittaneet yksiäkään kuntavaaleja. Nyt olisi sen aika! Ennen v 2000 vaaleja sosialidemokraatit olivat olleet pitkään toiseksi suurin ryhmä, ajoittain tasavahva kokoomusryhmän kanssa. V 2004 vaaleissa oli tavoitteena voitto ja sen saimme. Olin valtuustoryhmän puheenjohtaja. HS totesi ”Sdp ja kokoomus korjasivat potin, sillä ne onnistuivat parin viime viikon aikana pelkistämään vaalitaistelun ideologiseksi kiistelyksi, mikä olisi paras tapa tuottaa peruspalvelut kunnissa". 

Mielestäni olemme tietyllä tavalla samanlaisessa tilanteessa. Maailma ympärillämme on muuttunut monella eri tavalla. Ihmiset reagoivat ja selviytyvät tässä myllerryksessä eri tavoin. Osa selviytyy hyvin ja kykenee jäsentämään muutokset ja ottamaan niistä parhaat palat itselleen ja parhaassa tapauksessa koko yhteiskunnalle. Osa häviää jonnekin marginaaliin. Jotta kaikki ihmiset kyettäisiin pitämään yhteisessä veneessä, on valtion ja kunnan kirkastettava aiempaa selkeämmin, mikä niiden asema ja tehtävät on ihmisten arjen ja elämän turvaajana ja mitä se edellyttää päättäjiltä. Tämä tehtävä kuuluu ensisijaisesti sosialidemokraateille. Demokratian ja oikeusvaltion puolustamisessa sosialidemokraatit yhdessä muiden demokraattisten voimien kanssa ovat sen kovinta ydintä. Näille voimille on nyt harvinaisen paljon kysyntää sekä Euroopassa, että Suomen jokaisessa kunnassa puhumattakaan Yhdysvaltojen tulevaisuuden selvittelyissä.

Heinäkuu 2021

Lähes 40 vuotta

Ihmisen elämään mahtuu sellaisia virstanpylväitä, joidenka merkitystä ei kannata väheksyä tai niiden ohi ei saa kulkea pysähtymättä. Lapsuuden päättyminen, nuoruudesta aikuisuuteen siirtyminen, opinnot, avioituminen, lapset, kuolemat ovat mm. tällaisia pysähtymispaikkoja. Aikuisuudessa työelämästä irtaantuminen, eläkkeelle siirtyminen on myös tärkeä virstanpylväs, minkä merkitystä pitäisi vielä enemmän korostaa ja miettiä, mitä tämän jälkeen.

Oma työstä eläkkeelle siirtymiseni oli helppoa, jopa vapauttavaa uuden alkua. Tein lähes kolmekymmenvuotisen uran terveydenhuollon ammattijärjestöissä, sairaanhoitajaliitossa ja Tehyssä. Sitä ennen lähes kymmenen vuotta leikkausosaston sairaanhoitajana HYKSissä ja opiskeluissa. Nämä lähes neljäkymmentä vuotta työtä ja opiskelua ovat olleet elämäni rikasta ja mielenkiintoista aikaa. Ne ovat ruokkineet omaa ajatteluani ja antaneet politiikan tekemisen eväitä työelämän jatkoksi tapahtuneelle kuntapoliitikon uralleni.

Työeläkeiän lähestyessä olin jo ajatellut jatkaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen työtä kuntapolitiikassa. Siksi olin hakeutunut Helsingin kuntapolitiikkaan. Olin ensimmäistä kertaa kuntavaaleissa ehdolla 1984. Vallilan sd-työväenyhdistyksen riveistä meitä oli useita ehdokkaita. Menestyimme hyvin, vaikka minua ainoana ei-paljasjalkastadilaisena jännitti kovasti. Tuntevatko helsinkiläiset minut, luottavatko maalta tulleeseen, vaikka jo parikymmentä vuotta stadissa asuneeseen, ottavatko omakseen ja antavat luottamusta. En päässyt eka kerralla valtuustoon, mutta kuitenkin alkupään varavaltuutetuksi. Sen myötä sain terveyslautakunnan paikan ja sen keskisen sote-jaoston puheenjohtajuuden.

Näistä vaaleista alkoi lähes neljäkymmenvuotinen politiikan tekemisen urani, mikä päättyi tämän kevään kuntavaaleihin. En ollut enää ehdolla. Täytän ensi vuonna 80vuotta ja ajattelin, että nyt voin tehdä vielä jotakin muuta jäljellä olevina vuosinani, jos vain toimintakykyä ja voimia riittää. Minusta on tärkeätä, että valtuustossa on eri ikäisiä, vaikka ihan sellaista ryhmä kohtaista politiikan tekoa vierastan. Se on kuitenkin valitettavan yleistä.

Näihin politiikan vuosiini on mahtunut paljon iloja ja suruja. Olen saanut tehdä vaativia ja vastuullisia luottamustehtäviä, yli puolet 40vuotisesta urastani olen toiminut erilaisissa puheenjohtajan tehtävissä. Luottamustehtävien jako puolueen piirissä on aina hyvin raadollista, siinä voi saada syviä vammoja sieluunsa. Minä muistelen suurella arvostuksella kahta piirin puheenjohtajaa, Paavo Lipposta ja Kari Piimiestä. Molemmat ovat uskoneet minun osaamiseeni ja tukeneet minua vaativiin tehtäviin.

Kun alkuvuosien kahden terveyslautakuntakauden jälkeen, jolloin yhdessä kokoomuslaisen jäsenen, jo edesmenneen Taito Pekkarisen kanssa yritimme tehdä jonkinlaista terveydenhuollon palveluiden ja rakenteiden uudistusta Helsingissä ja kumpikin tulimme vedetyksi omien valtuustoryhmiemme johdon toimesta täydellisesti kölin alta, sain ikävän vamman sieluuni ja päätin jättää politiikan siihen. Hgin terveydenhuolto siihen aikaan oli hyvin erikoissairaanhoitokeskeistä, eri puolilla kaupunkia pieniä erikoisaloja, päivystyspisteitä runsaasti, tehotonta ja huonosti toimivaa. Perusterveydenhuoltoa ei oltu kehitetty ollenkaan. Halusimme tähän muutosta. Painopiste perusterveydenhuoltoon ja palveluiden kehittämiseen. Mutta se ei käynyt. Sosialidemokraatitkin rakastavat aina seiniä!

Näiden tapahtumien jälkeen vuoden 1992 vaaleissa menetin lähes puolet äänistäni ja olin valmis jättämään kaiken. Silloin Paavo Lipponen soitti ja kertoi, että piiri oli ajatellut minua HYKSin valtuuston puheenjohtajaksi, mikä paikka oli tullut Helsingille tällä kertaa. En ollut asiasta kovinkaan ilahtunut, koska ajattelin sen olevan kaukana helsinkiläisistä ja halusin tehdä politiikkaa suoraan ihmisille. Paavo kuitenkin kehotti ajattelemaan uudestaan ja kertoi paikan olevan näköalapaikka. Se piti paikkansa. Olin valtuuston ensimmäinen naispuheenjohtaja koko HYKSin historiassa. Mietin, millaisia jälkiä halusin jättää historiaan, kun puheenjohtajan rooli on kuitenkin kokouksessa rajattu. Aloitin valtuuston puheenjohtajan linjapuheenvuorot kokouksen alussa. Se herätti hämmästystä ja osa, lähinnä miespoliitikot yrittivät niitä häiritä, mutta kauden lopussa monet valtuutetut niistä kiittelivät. Nyt tällaisia traditioita ei enää ole!

Vuoden 1996 vaaleissa valtuustopaikka avautui hyvällä menestyksellä. Olin ajatellut sosiaalilautakunnan puheenjohtajuutta, mikä paikka tuli demareille. Mutta Kari Piimies kertoi, että minua tarvittaisiin kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Se oli uusi hyppäys täysin vieraaseen, mielenkiintoiseen ja arvostettuun paikkaan. Jännitti ja pelottikin, mutta jäsenenä oli hyvä aloittaa. Kaupunkisuunnittelusta tulikin oman kuntapolitiikkani mieleenpainuvin ja kiintoisin asia. Nelivuotiskauden jälkeen jatkoin kahdeksan vuotta lautakunnan puheenjohtajana. Tähän aikaan mahtui paljon mielenkiintoisia, jännittäviä ja tärkeitä päätöksiä, merkittävin niistä oli Töölönlahden asemaakaavan, missä Musiikkitalo oli mukana, läpivieminen. Se prosessi oli kaatua kalkkiviivoilla lautakunnassa ja valtuustossa vihreiden ja parin omankin ryhmäni jäsenen kielteiseen kantaan ja yrityksiin sabotoida kaavan laillisuus. Kaava saatiin kuitenkin rimaa hipoen läpi pitkälti oman ryhmäni enemmistön, kokoomuksen ja muutaman muun toimesta. Tästä prosessista on jäänyt vamma sieluun, mikä nyt kaiken aikaa haalenee, kun konserteissa kuuntelee sielua rauhoittavia orkestereiden soittoja. Kaikki Töölönlahdella ei ole kuitenkaan sitä mitä olisin halunnut, mutta Oodi on hieno juttu.

Valtuustoryhmän puheenjohtajuus on tuulinen paikka. Siinä saa helposti vamman sieluunsa. Kun ryhmän vetäjä yrittää parhaansa, palkaksi voi saada selkään puukotusta. Se on kova paikka sosialidemokraattisessa, tasa-arvoa ja ihmisyyttä kunnioittavassa liikkeessä. Nämä tunteet ja toimintatavat ovat varmasti monille tovereille tuttuja. Niistä pitäisi päästä eroon, koska haavat menevät syvälle ja niistä on vaikeata päästä eroon.

Lopuksi muutama sana politiikan tekemisen ja ilmapiirin muutoksesta. On toisaalta helpottavaa jättää kuntapolitiikka tässä vaiheessa, kun koen poliittisen ilmapiirin koventumisen ja pienten yksittäisten asioiden ajautuvan isojen, kaikkia kaupunkilaisia koskettavien asioiden edelle. Helsingin valtuusto on sirpaloitunut ja se näkyy päätöksenteossa. Isojen, tärkeiden asioiden visiointi ja läpiajaminen vaatii kovaa työtä ja usein ne voivat kääntyä pelin politiikaksi ja hajoavat sitä kautta. Valtuustotyön pohjaksi tarvittaisiin nykyistä enemmän tapahtuneen arviointia, tulevaisuuden pohdintaa ja yhteistyö tahtoa. Valtuustossa käytettävä kieli myrkyttää yhteistyöhaluja ja vie entisestään politiikan peliksi ja vahvojen ryhmien väliseksi valtakamppailuksi. Joissakin asioissa koen paluuta menneisyyteen, samoja asioita ajettiin jo 60-luvulla ja saatiin kehitystä aikaan, pitääkö kaikki taas aloittaa alusta?

Toisaalta koen pientä haikeutta, kun aktiivi politiikan teko loppuu. Se oli elävää elämää ihmisten keskellä ja ihmisten hyväksi. Nyt tämä tekeminen pitää pohtia uusiksi. Mutta uskon taas uuteen ja mielenkiintoiseen tulevasuuteen.

Joulukuu 2021

Yksinasuvat esiin

Kalevi Sorsa säätiö on julkaissut selvityksen yksinasuvien elinoloista ja miten harjoitettu politiikka kohdentuu heihin. Mielestäni tämä julkaisu on arvokas poliittinen esiin nosto suuren ja yhä kasvavan ihmisryhmän asioissa. Julkaisussa kerrotaan, että Suomessa on 1,25 miljoonaa yhden hengen taloutta. Itse kuulun tähän joukkoon. Helsingissä meitä on lähes puolet kotitalouksista. Säätiön työryhmän ehdotus, että Suomessa pitäisi asettaa komitea selvittämään yksinasuvien asemaa ja heidän kohteluaan hyvinvointipolitiikoissa on tärkeä ja kannatettava.

Näin joulun lähestyessä ja yksin asuvana pohtii tätä teemaa. Yksin asuvien joukko on heterogeeninen ja asumisen syyt ovat erilaisia. Meitä ei voida laittaa yhteen lokeroon. Mutta suhteessa yhteiskunnan lainsäädäntöön, hyvinvointipolitiikkoihin tai asenteisiin, on sellaisia huomion arvoisia kohtia, mitä pitäisi pohtia ja nostaa keskusteluun ratkaistaviksi. 

Joulun ja muiden isojen juhlapyhien yhteydessä huomaa erityisen hyvin, miten perhe- ja parisuhdekeskeistä meidän asenteemme ja politiikkamme ovat. Ne näkyvät niin kaikkialla, että tuntuu jopa vaikealta, joskus jopa turhalta yrittää murtaa näitä traditioita. Yksin asuvien on pitänyt ratkaista näiden juhlatraditioiden vietto omalla tavallaan, ilman vuosisataisia juhlaperinteitä. Itsekin olen näin tehnyt. Mutta kehittämisen varaa tässä olisi.

Yksinasuvien nimitykset, ”vanha poika ja vanhapiika”, osoittavat jo miten eriarvoistavaa näiden kahden yksinasuvan yhteiskunnallinen asenne on ollut kautta historian ja millaisiin poliittisiin ratkaisuihin ne ovat johtaneet. ”Vanha poika” saattaa pitää sisällään jonkinlaista reppana ajattelua, mutta samanaikaisesti myös ajattelua tavoiteltavasta poikamiehestä. ”Vanhapiika” on jo lähtökohtaisesti muiden palvelija, piika, joka ”ei ole saanut miestä”. Hän on siten jäänyt muiden holhottavaksi ja hänen pitää omalla työllään lunastaa paikkansa yhteisössä. Häntä voidaan myös hyväksi käyttää monin eri tavoin. 

Näistä vanhoista asenteista ja niiden yhteiskunnallisista seurauksista voimme muistaa vielä naisten holhouslait, ”vanhapiika” veron, mitä itsekin olen joskus maksanut, naisten kouluun, yliopistoon tai virkoihin pääsyt. Onneksi useimmat näistä asioista ovat jo historiaa meidän maassamme, mutta eivät suinkaan kaikkialla maailmassa. Näitä asioita ei ole kuitenkaan saatu muutettua ilman poliittista keskustelua, edistyksellistä poliittista valtaa ja vallanpitoa. On hyvä muistaa myös, että historia voi toistaa itseään. Siksi on tärkeää pitää yllä keskustelua ja muutoshalukkuutta kaiken aikaa. 

Meillä lainsäädäntöä on mielestäni korjattu hyvin tasa-arvoa korostavaksi, paitsi kotitalousvähennys on jäänyt henkilöön sidottuna epätasa-arvoiseksi. Perheessä molemmat avio/avopuolisot voivat saada täyden vähennyksen toisin kuin yksin asuva. Tämä pitäisi korjata. Elinkeinoelämässä olisi vielä paljon yksin asuvien oikeuksia parantavia asioita!

Kaksi asiaa elämäni varrelta on jäänyt erityisesti mieleeni. Toinen koskee yksinasuvan naisen seksuaalielämää ja toinen politiikassa mukana oloa. En tiedä, kuinka monelta yksinasuvalta mieheltä kysytään, ”miksi olet yksin, eikö kukaan ole kelvannut tai huolinut sinua”. Naisten kohdalla se on aika tavallista. Lisäksi jotkut miehet ovat kokeneet, että yksinasuva nainen on ”vapaata riistaa”, joka vain odottaa, että joku haluaisi häntä. Näiden asioiden torjuntaa on pitänyt opetella matkan varrella. Näin ikääntyessä, nämä vaivat kyllä vähentyvät! Muistan kyllä nuoruudessani, miten jotkut tuttavistani selvästi jättivät yksin asuvat naiset, nimenomaan naiset, kutsumatta kylään, jos paikalle olivat kutsuttuja lähinnä pariskunnat. Näissä asenteissa on varmasti tapahtunut muutosta.

Politiikassa ja yhteiskunnallisissa toimissa naisten ja miesten ja vielä yksin olevien roolit ovat aika selkeitä. Helsingin kuntapolitiikkaa miettiessäni ei heti tule mieleen ketään yksin asuvaa miestä, mutta useita vahvatahtoisia ja osaavia yksin asuvia naisia. Sanonta, ”miehen takana on aina vahva nainen” taitaa pitää paikkansa, muttei ehkä toisin päin! Eräs politiikan muisto on jäänyt ikuisesti mieleeni. Olin vuosia sitten eduskuntaan ehdolla ja joku tukijoistani totesi, ”mikset yrittäisi saada äänestäjiksesi yksin asuvia, koska itsekin kuulut siihen ryhmään”. Mielestäni idea oli loistava. Tutkijat Elina Haavio-Mannila ja Osmo Kontula olivat juuri niihin aikoihin nostaneet esille suurissa suomalaisten seksuaalisuutta koskevissa tutkimuksissaan yksin asuvat ja heidän yhteiskunnallisen kohtelunsa. Ajattelin, että aihe voisi kiinnostaa ihmisiä. Varasin ison tilan ja pyysin Osmo Kontulaa alustajaksi. Lisänä oli myös muuta yhteiskunnallista keskustelua. Odotin jännittyneenä tilaisuutta ja uskoin saavani paikalle useita kymmeniä, ehkä sata ihmistä, koska Helsingissä on niin paljon yksin asuvia. Paikalle saapui kolme ihmistä. Tilaisuus pidettiin. Se ehkä jäi Osmo Kontulan mieleen, kuten minunkin. 

Keskustelua yksin asuvista tarvitaan ja kaivataan. Kiitokset Kalevi Sorsa säätiön avauksesta. Toivon, että jouluna voisimme pohtia yhdessä näitä asioita ja aloittaa uuden vuoden ajattelemalla yksin asuvia! Kiitoksia kaikille kuluneesta vuodesta. Joulurauhaa ja menestystä uuteen vuoteen!

Heinäkuu 2022

Mihin olemme menossa?

Yhä useammin herään ajattelemaan, mihin maailma on oikein menossa ja mihin tämä monenlaisten ristiriitojen, vastakkainasettelujen, konservatismin ja toisaalta huiman tulevaisuuden kehityksen ja mahdollisuuksien tila oikein päättyy? Kun avaan päivän lehtiä tai kuuntelen uutisia tai ajankohtaislähetyksiä, tulee tosi ahdistava tunne. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, minkä päättymisestä tai seurausvaikutuksista ei kukaan oikein uskalla tehdä arvioita. Sota on täynnä moraalista rappiota, valehtelua, epäoikeudenmukaisuutta ja suurta surua. Miksi tämäkin sota piti sytyttää?

Toisella puolella suurta Merta iso, läntisen demokratian mallimaaksi kutsuttu maa seuraa melkein sivusta, miten demokratiaa poljetaan maahan, konservatiiviset arvot valtaavat alaa samalla kun oikeusvaltion isoja periaatteita revitään alas. Mistä tämäkin kehitys saa käyttövoimansa?

Kun oikein miettii, miten monia maita on pommitettu kivikaudelle ja tuhottu miljoonien ihmisten elämät ja tulevaisuudet pitkälle seuraaviksi vuosisadoiksi – josko niitä on tulossakaan, niin minkä takia?! Ukrainan kylien ja kaupunkien pommituksia katsellessa, mieleen tulevat heti kuvat Afganistanista, Irakista, Syyriasta, Tšetšeniasta, Georgiasta jne. Ihmiset näissä maissa ovat rakentaneet elämäänsä ja tulevaisuuttaan ajatellen omaa ja lastensa parasta, rauhallista, tavallista elämää. Mutta sitten valtapoliittiset, konservatiiviset, uskontofundamentaaliset ym. syyt tuhoavat ihmisten arjen ja tulevaisuuden. Eikö tälle kehitykselle tule koskaan loppua?!

Viime aikojen ajatuksissa on ollut eniten itäinen naapurimme, Venäjä, minkä kehityksestä ja tulevaisuudesta itse kukin tässäkin maassa kuvitteli jotakin tietävänsä ja ymmärtävänsä. Mutta ei pidä paikkaansa. Nyt kun lukee erilaisia analyyseja ja raportteja Venäjän nykytilasta ja millaiseen suureen valheeseen se on perustanut koko maailman kuvansa, ei voi kuin ihmetellä, miksi Venäjän kansa antaa kaiken tämän tapahtua ja miten mekään emme mitään huomanneet? Miten nopeasti näin syvälle menevä diktatuurinen järjestelmä pääsi kehittymään länsimaisen demokratian silmien ja korvien alla. Miksi emme havainneet vaaran merkkejä riittävän ajoissa? Tai miksi Venäjän kansa on antanut tämän kaiken tapahtua ja antaa edelleen tapahtua. Mielestäni tavallista kansaa ei pidä myöskään päästää liian helpolla ja sanoa vain, ettei ”heillä ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa kehityksen kulkuun”. Sama koskee kaikkea muutakin populistista ja yltiönationalistista liikettä. Meidän, tavallisten ihmisten velvollisuutena on myös nostaa esille nämä kehityskulut. Etenkin kun niiden seuraukset koskettavat usein juuri kaikista haavoittuvaisimpia ryhmiä, lapsia, naisia, vanhuksia.

En lakkaa ihmettelemästä näiden kesähelteidenkään alla, miten voi olla mahdollista ja miten se menee läpi, että Venäjän koko ylin johto ja sen informaatiokoneisto kääntää historian ja kehityksen kulun täysin päälaelleen ja rakentaa absurdeja vihollisen kuvia ja uhriutumismieltä venäläisten mieliin. Venäjälläkin on pitkälle koulutettua väkeä, mikä varmasti näkee tämän suuren valheen ja tietää sen traagiset seuraukset, mutta he antavat sen kaiken vain tapahtua?! Miksi? Joskus kun katselen ja kuuntelen ulkoministeri Lavrovin puheita ja muistan, miten hän on ollut vuosia YK diplomaatti ym. tärkeissä kansainvälisissä tehtävissä, miten hän voi silmää räpäyttämättä valehdella niin paljon ja niin dramaattisista asioista. Voiko Venäjä koskaan toipua tästä historiallisen suuren valheen aiheuttamasta moraalisesta rappiosta? Entä leviääkö maailmaan muutkin suuret valheet ja moraalinen rappio ja mikä sen päätepiste on?!