Matti Hellsten

Matti Hellsten

Matti Hellsten on syntyperäinen porvoolainen. Hän on kunnon porvoolaisen tapaan ollut työssä sekä Werner Söderströmillä että Nesteellä.

Nesteeltä hänen tiensä johti muutamaksi vuodeksi Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTOn järjestösihteeriksi. Parin muulla vietetyn vuoden jälkeen hän palasi ERTOn päätoimiseksi puheenjohtajaksi, jossa tehtävässä hän oli runsaat kaksikymmentä vuotta. Sen ohella hän ehti olla sekä TVK:n että STTK:n hallitusten jäsenenä.

Hellsten totesi, että ERTOn aika opetti hänelle aika paljon yhteiskunnasta, työelämästä ja ehkä vähän talouspolitiikastakin.

Eläkkeelle Hellsten jäi vuonna 2003. Eläkkeelläoloaikanaan hän toimi aktiivisesti Eläkkeensaajien Keskusliitossa ollen mm. sen puheenjohtajana vuodet 2011 – 2017.

SDP:n jäseneksi hän liittyi vuonna 1966. Tosin hänellä on SDP:n jäsenkortti, jossa jäsenyyden alkamisajaksi on merkitty 1.1.0001. Hellsten itse kuitenkin suhtautuu tähän päivämäärään hieman epäilevästi.

Joulukuu 2017

YHTEISKUNNASSAMME ASENNEVAMMA?

 

Vuoden 2017 aikana on puhuttu eläkkeiden tasosta ja eläkerahojen riittävyydestä. Tähän liittyen on ikäihmisten osuutta väestöstämme suorastaan kauhisteltu.  On annettu ymmärtää että se on lähes maailmanennätysluokkaa.

Kova väite, mutta on vähän niin ja näin pitääkö se todella paikkansa, varsinkin kun sen suhteuttaa eläköitymisikään muualla.

Johtuneeko tästä väitteestä vai mistä, mutta Suomessa on ainakin sanankäytön tasolla jonkinlainen asennevamma ikäihmisiä kohtaan.

Olen seurannut varsin kauan eläkepoliittista ja vähän sosiaaliturvaankin liittyvää keskustelua. Kun katsoo mitä termejä käytetään paljastuu myös asenteita ikäihmisiä kohtaan, tahallisia ja tahattomia.

Joku voisi nimittää keskustelun sävyä ikärasismiksi. Se on ehkä liian voimakas ilmaisu. Jotakin asenteellisuutta se kuitenkin tuo esiin.

Takavuosina olimme elätettäviä. Sen jälkeen siirryttiin käyttämään termiä passiiviväestö?! Seuraavaksi oltiin huolestuneita huoltosuhteesta. Ei liene vaikea arvata ketkä sitä huoltosuhdetta huononsivat.

Sitten Suomi huolestui väestörakenteesta, joka oli pahasti vinoutumassa. Arvatkaapa ketkä edustavat sitä vinouttavaa puolta? Ikäihmiset tietenkin.

Asiat sinänsä pitävät pääosin paikkansa. Suomi harmaantuu kovaa vauhtia.

Sen sijaan on käydyn keskustelun sävy mielestäni aika voimakkaasti ikäihmisiä syyllistävä. Me emme ole yksin tämän ongelman kanssa niin kuin suomalaisesta keskustelusta voisi päätellä.

Erityisen suuria syntisiä tuntuvat olevan ns. suurten ikäluokkien ihmiset. Heidän syytään näyttää olevan lähes kaikki muu paitsi rutto ja kolera. Heidän syytään ovat parakkikoulut ja vuoroluku. He tukkivat nuorilta työpaikat. He ovat romuttaneet sosiaali- ja terveyspalvelut.

Uusimmat syytökset ovat että he ahneuksissaan tuhoavat työeläkejärjestelmän niin että nyt työssä olevat eivät enää saa aikanaan työeläkkeitä sovitulla tavalla.

Siis aika usein kuultuja syytöksiä.

Vuoden 2017 aikana valtiovalta suhtautui joissakin asioissa vastaavanlaisesti – enkä nyt tarkoita toimeentuloon liittyviä asioita.

Oikeusministeriö asettaa määrävälein Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE). Siihen kuuluu monia hyvin erilaisia ja eri kokoisia järjestöjä, ei kuitenkaan yhtään eläkeläisjärjestöä. Eläkeläisjärjestöt kyllä yrittivät hyvinkin aktiivisesti saada edustusta siihen. Ei vaan onnistunut. Ne eivät siten oikeusministeriön mielestä liene kansalaisjärjestöjä. Eläkeläisten yhteisjärjestö EETU olisi ollut suurempi järjestö kuin mikään jäseneksi nimetyistä on.

Toinen vastaavanlainen tapaus oli kun valtiovarainministeriö asetti ”Digi arkeen”-neuvottelukunnan. Sen tehtävänä on mm. olla keskustelufoorumi jossa eri kansalaisryhmät pääsevät kertomaan millaisia digitaalisten palvelujen pitäisi olla.

Ikäihmiset eivät ilmeisesti ole kansalaisryhmä tässä mielessä, vaikka erityisesti heidän pitäisi saada äänensä kuuluviin näissä asioissa.

Sanotaan, että sivistysyhteiskunnan tuntee siitä, miten se kohtelee vanhuksiaan. Jos näin on, niin kyllä meillä Suomessa on vielä tehtäviä jäljellä.

Helmikuu 2018

Kotitalousvähennys - köyhät älkööt vaivautuko!

 

Noin 150.000 eläkkeensaajaa voi hyödyntää kotitalousvähennystä vain osittain tai ei lainkaan, kirjoittaa Matti Hellsten kolumnissaan. Järjestelmässä on hänen mielestään suuri valuvika joka jättää ulkopuolelle ne ihmiset jotka eivät maksa veroja ollenkaan tai joiden veronmaksu on vähäistä. Nyt pitäisi Hellstenin mukaan katsoa tarkemmin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston SITRA:n pari vuotta sitten esittämää mallia jossa yhdistyvät veronhuojennus ja suora tuki.

Suomessa otettiin runsaat 15 vuotta sitten käyttöön kotitalousvähennysjärjestelmä. Sillä oli erilaisia tavoitteita. Mm. harmaan talouden suitsinta, kodin pikkuremonttien tekemisen helpottaminen ja niin edelleen.

Järjestelmää on useaan otteeseen muuteltu, varmaankin parempaan suuntaan. Se on toiminut suunnilleen niin kuin on ollut tarkoitus. Yhtenä sen haittapuolista on ollut se, että palvelujen myyjät ovat vähän keinotelleet niin, että työn osuutta on kasvatettu ja tarvikkeiden puolestaan pienennetty.

Mutta ainahan jokaiseen järjestelmään liittyy erilaisia lieveilmiöitä.

Järjestelmässä on kuitenkin yksi suuri valuvika. Sen ulkopuolelle jäävät joko kokonaan tai osittain ne ihmiset. jotka eivät maksa veroja ollenkaan tai joiden veronmaksu on vähäistä.

Tämä joukko koostuu suurelta osin eläkkeensaajista. Jos eläke on vuositasolla vähemmän kuin 20.000 euroa, ei kotitalousvähennystä voi hyödyntää täysimääräisesti. Jos eläketulo on vuodessa vähemmän kuin 11.500 euroa, ei kotitalousvähennystä voi hyödyntää lainkaan. Yli 75-vuotiaista eläkkeensaajista käyttää kotitalousvähennystä vain noin 12 prosenttia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että noin 150.000 eläkkeensaajaa voi hyödyntää kotitalousvähennystä vain osittain tai ei lainkaan.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA teki pari vuotta sitten erilaisia selvityksiä ikäihmisten elämiseen ja olemiseen liittyen. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU oli eri tavoin mukana näissä selvityksissä.

Yhtenä selvityksenä kohteena oli kotitalousvähennysjärjestelmän uudistus. Tiivistettynä sen voi sanoa olevan veronhuojennuksen ja suoran tuen yhdistelmä. Sen piirissä olisivat 75 vuotta täyttäneet henkilöt.

Mallissa kotitalouspalvelutyön verovähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin. Lisäksi uutena elementtinä tulisi se, että suorana tukena palvelujen ostoon annettaisiin enintään 1.200 euroa vuodessa niille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen. Tätä suoraa tukea pienentäisi se, kuinka paljon pystyy käyttämään verovähennystä.

Tänä päivänä kaikki uudistukset kulminoituvat rahaan tai pikemminkin sen puutteeseen. Tätä uudistusta valmisteltaessa on selvitetty myös sen kustannusvaikutuksia. Taustatyössä on ollut mukana mm. Tilastokeskuksen, Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön väkeä. Tämän taustatyön johtopäätös on, että esitetty malli on suunnilleen kustannusneutraali eli tätä mallia ei voi tyrmätä pelkästään sillä, että maksaa liikaa. Tällainen väite olisi vailla todellisuuspohjaa.

Tätä Sitran ideoimaa mallia kannattaisi lähteä selvittämään tarkemmin. Se antaisi ensinnäkin hyvin pienituloisille eläkkeensaajille mahdollisuuden – toki rajallisen – hankkia erilaisia elämää helpottavia palveluja itselleen. Toisekseen se hyvin toteutettuna tukisi sitä yleistä tavoitetta, että pitäisi voida asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Yhteiskunnassa on viime vuosina yhä enenevässä määrin alettua puhua eläkeläisköyhyydestä. Tämä kotitalousvähennysjärjestelmän muutos ei toki poistaisi eläkeläisköyhyyttä. Ehkä se omalta osaltaan helpottaisi sitä hieman ja antaisi kotona asumiselle vähän inhimillisemät olosuhteet.

Kesäkuu 2018

SATANEN LISÄÄ ELÄKELÄISILLE – POPULISMIA VAIKO TARPEELLISTA?

 

Suomessa on satojatuhansia köyhiä tai köyhyysuhan alla eläviä. Tähän joukkoon kuuluu mittava joukko eläkkeensaajia. He ovat asemassa, jossa eivät enää itse voi mitenkään vaikuttaa asemaansa. Iäkkäät - jo pitkään eläkkeellä olleet - eivät voi millään keinolla lisätä tulojaan. Syitä on monia, miksi niin suuri joukko eläkkeensaajia elää köyhyydessä. Useimmiten se johtuu katkonaisesta työurasta. Se koskee etenkin naisia, jotka ovat olleet kotona hoitamassa lapsia. Toinen keskeinen syy on matalapalkkatyö. Näiden yhdistelmä on erityisen tuhoisa.

Moni ajattelee, että mitä tästä nyt vouhotetaan. Aika hoitaa ongelman. Ei muuten hoida. Köyhien eläkkeensaajien kohderyhmä kyllä osittain muuttuu mutta ongelma säilyy. Iäkkäiden naisten osuus vähenee mutta ei poistu. Tilalle tulee syystä tai toisesta yhteiskunnan sivuraiteelle joutuneita miehiä. On hyvä muistaa, että tänä päivänä puhutaan paljon syrjäytyneistä nuorista. He ovat tulevaisuuden eläkeläisköyhiä.

Eläkeläisköyhyys on Suomen häpeäpilkku, jolle on tehtävä jotakin. Vanhan sanonnan mukaan sivistysyhteiskunnan tuntee siitä, miten se kohtelee vanhuksiaan!

Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea totesi tässä pari vuotta sitten, että Suomessa minimitoimeentulo on liian matala. Tämän vuoksi Suomi joutui ”tarkkailuluokalle”. Se velvoitettiin raportoimaan toimenpiteistä, joilla ongelmaa korjataan.

SDP:n Antti Rinne lupasi vappupuheessaan, että jos SDP pääsee hallitukseen, se korottaa alle 1.400 euron eläkkeitä nettomääräisesti sadalla eurolla kuukaudessa. Korotus toteutetaan useamman vuoden ohjelmalla ja huomioon ottaen julkisen talouden kestävyys. Tämä Rinteen lupaus sai suorastaan tyrmäävän vastaanoton. Se on kuulemma pahinta lajia populismia ja ties mitä. Sen kustannusvaikutukseksi heiteltiin erilaisia arviota miljardin euron kahta puolta. Varmasti sillä on hintansa, kunhan lupaus on täysimääräisesti toteutettu. Haukkujaisissa en ole huomannut kenenkään miettivän lupauksen nettokustannuksia. Aivan varmaa on, että pienten eläkkeiden korotus vähentää merkittävästi vaikkapa eläkkeensaajien asumistukimenoja sekä toimeentulotukimenoja. On myöskin hyvä huomata se, että jos ja kun pieniä eläkkeitä korotetaan, lisää se ostovoimaa, joka näkyy suoraan paikallisten kauppojen ja apteekkien kassoilla. Se raha menee välittömään kulutukseen eikä sitä sijoiteta vaikkapa sijoitusasuntoihin taikka Cayman saarille.

On hyvä todeta se karu tosiasia, että puheilla – olkootpa ne sitten miten kauniita tahansa – ei eläkeläisköyhyyttä poisteta. Siihen tarvitaan rahaa ja sen myötä tahtoa tehdä asialle jotakin!

Marraskuu 2018

JÄITÄ HATTUUN – AIKAA ON!

 

Muutama päivä sitten Tilastokeskus julkaisi uusimman väestöennusteensa. Sen karu viesti oli, että Suomi kansakuntana kulkee huolestuttavaan suuntaan. Minun käsitykseni mukaan ennusteessa ei ollut mitään kovin dramaattista. Se on varsin hyvin linjassa parin aikaisemman väestöennusteen kanssa eli suuntaus on ollut hyvän aikaa ennakoitavissa.

Suurimpana – ja todella hankalana ongelmana – on alhainen syntyvyys. Erityisen huolestuttavaa on se, että syntyvyys on ollut laskussa jo pitkään. Kaukana ollaan ns. suurten ikäluokkien huippuluvusta, joka oli jotakin 108.000 lasta. Mielenkiintoista on, että tästä alhaisesta syntyvyydestä ovat nyt kaikki huolissaan. Kun Antti Rinne aikaisemmin tänä vuonna kehotti suomalaisia synnytystalkoisiin, se katsottiin melkein pyhäinhäväistykseksi. Hyvä ettei häntä sentään lynkattu. Sanavalinnasta toki voidaan olla montaa mieltä mutta itse asia oli tärkeä. Rinnettä keskityttiin haukkumaan mutta itse asiaan ei juuri kukaan ottanut kantaa.

On myöskin hyvä muistaa, että kyseessä on ennuste, jonka arvioidaan toteutuvan, ellei mitään tehdä. Tuskinpa me sentään niin käyttäydymme. Jotakin varmasti asian suhteen tullaan tekemään. On hyvä myöskin huomata se, että pari viimeisintä väestöennustetta on heittänyt melko paljon sittemmin toteutuneesta kehityksestä. En suinkaan syytä huonoja ennusteita. Toteutuneen kehityksen poikkeama ennusteesta johtuu ensi sijaisesti siitä, että ennuste on herättänyt tekemään asioille jotakin.

Nyt on televisioon marssitettu kaiken maailman tutkimuslaitosten ekonomisteja ja pankkien pääekonomisteja kertomaan, että työeläkejärjestelmän sopeutustoimet on aloitettava välittömästi. Tähän voisi vain todeta, että taitaa tilaisuus tehdä varkaan. Huolestuttavaa ennustetta pyritään käyttämään hyväksi. Taustalla tuskin on kovin suuri huoli syntyvyydestä.

On syytä todeta sekin, että väestöennusteen mukaan huoltosuhde alkaa kääntyä huonompaan suuntaan vasta monen vuosikymmenen päästä. Kun vielä muistetaan, että edellinen eläkeuudistus astui voimaan vuoden 2017 alusta ja ettei sen vaikutuksista tietenkään voi olla vielä mitään tietoa, niin on vähintäänkin ennenaikaista hosua asian kanssa. Lisää miettimisaikaa antavat noin 200 miljardin euron eläkerahastot.

Selvää on toki se, että jotakin täytyy tehdä. Helpoimmalta tieltä tuntuu toki se, että nostetaan vanhuuseläkeikää. Se ei vain sellaisenaan taida kovin paljoa auttaa. Ennemminkin pitäisi alkaa miettimään sitä, miten todellista eläkkeelle jäämisikää saadaan nousemaan. Teoreettisen eläkeiän nosto ei ole tässä ratkaisu. Toinen tulevaisuudessa yhä polttavammaksi muodostuva ongelma on se, että miten tulevaisuuden ns. silpputyötä tekevät saadaan edes kohtuullisen eläketurvan piiriin. Jos tälle ei tehdä mitään, voi olla niin, että nuorten usko työeläkejärjestelmään alkaa murentua. Se onkin sitten jo suurempi juttu.

Työeläkejärjestelmää on kehitettävä. Ensimmäisenä on alettava ratkaisemaan todellisen eläkkeelle jäämisiän ongelmaa ja ns. silpputyötä tekevien eläketurvaa. Alhaisen syntyvyyden eläkejärjestelmälle aiheuttamaa ongelmaa sitäkin on mietittävä ja haettava siihen keinoja. Tämän ongelman ratkaisulle on kuitenkin enemmän aikaa kuin näille kahdelle muulle.

Maaliskuu 2019

SOTE KAATUI – AURINKO NOUSEE SILTI!
 

Kun maan hallituksen kieltämättä hyvinkin sinnikkäästi ajama sote-malli tässä muutama aika sitten kaatui, maalailtiin kuvaa, että Suomi ajautuu, jos ei suorastaan anarkiaan, niin ainakin jonkinlaiseen kaaokseen. Hämmästys näyttää olevan suuri; mitään tällaista ei ole tapahtunut. Terveyskeskukset toimivat, HUS ottaa potilaita vastaan normaalisti. Minulla on tästä omakohtaista tietoa. Olen näinä päivinä joutunut pakosta käyttämään molempia palveluita. En ainakaan minä huomannut niissä mitään soten jälkeistä ”krapulaa”.

Selvää on tietenkin se, että jotakin on tehtävä suomalaisessa sote-maailmassa. Väki ikääntyy ja hoiva- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. On muuten mielenkiintoista huomata, että Suomessa taitaa tällä hetkellä olla enemmän lääkäreitä asukaslukuun suhteutettuna kuin koskaan historiamme aikana. Silti terveyskeskusten jonot kasvavat. Olisiko vaikkapa töiden suunnittelussa jotakin tehtävissä.

Palvelujen parantaminen maksaa, siitä ei päästä mihinkään. Kysymys kuuluukin, että mistä rahat. Kun vielä muistaa, että kustannusten nousuakin pitäisi hillitä. Terveydenhoidon kustannuspuolella on kaksi asiaa, joista ei oikein uskalleta puhua: työterveyshuolto ja yksityissektorin KELA-korvaukset. Ne eivät toki ole ehtymättömiä rahalähteitä mutta merkittäviä summia niissäkin liikkuu.

Työterveyshuolto on muuttunut olennaisesti siitä mihin se alun perin tarkoitettiin. Nyt siitä on tullut ohituskaista terveyspalveluille laajasti tulkiten. Eihän siinä mitään, jos työnantajat pitävät hyvää huolta työntekijöistään. Mutta on hyvä huomata, että eivät työnantajat suinkaan maksa koko lystiä. Mitä laajempaa työterveyshuolto on, sen suuremman osan sen kuluista korvaa KELA. Toinen merkittävä kustannustekijä on KELAn yksityissektorille maksamat korvaukset. Tämä on varsin erikoinen suomalainen malli. Kun sotea taas jatkossa rakennetaan, pitäisi näistäkin rahoista edes jollakin tasolla vähän keskustella.

Yksi asia, josta tässä sote-huumassa ei juurikaan ole puhuttu, on suomalainen kunnallinen itsehallinto. Siitä ollaan ylpeitä ja sen laajuutta muistetaan koko ajan korostaa. Siihen on syytäkin. Jos nyt esillä ollut sote-malli olisi sellaisenaan toteutunut, olisi kunnallisesta eli paikallisesta päätösvallasta viety pois lähes puolet. On se vaan niin, että jos raha lähtee, lähtee päätösvaltakin. Tarkoitan tällä siis kuntien käytössä olevaa rahamäärää. Totta on toki se, että jos uusi sote-malli rakentuu jonkinlaisille kuntayhtymille tai vastaaville, ei sekään mikään demokratian kukkanen ole. Jää sille ainakin jonkinlainen välillinen päätösvalta. Jos olisi tullut kaavaillun kaltainen Uusimaan maakunta ja sille olisi vaaleilla valittu valtuusto tai jotakin vastaavaa, olisi tähän toimielimeen vaalin tuloksena hyvässä tapauksessa tullut yksi porvoolainen rkp:tä edustava jäsen. Ja kun valtio olisi vielä päättänyt maakunnan toimintojen rahoituksesta, voi esittää epäilyn, että olisi paikallinen itsehallinto hieman rapistunut.

 

Syyskuu 2019


TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ JA SUKUPOLVIEN VÄLINEN OIEUDENMUKAISUUS

 

Keskustelu työeläkkeistä ryöpsähtää aika ajoin hyvinkin voimakkaasti julkisuuteen. Yleensä aiheena on ns. taitettu indeksi, joka kuulemma on aikanaan säädetty väliaikaiseksi. Tämä keskustelu lähtee tyypillisesti käyntiin eläkkeensaajien piiristä. Tällä kertaa eläkekeskustelu on käynnistynyt joidenkin poliittisten nuorisojärjestöjen toimesta. Myös sen sisältö on selvästi aikaisemmasta poikkeavaa. Nuorisojärjestöt vaativat, että nykyisiä jo maksussa olevia eläkkeitä leikattaisiin. Vaatimus on aika radikaali mutta kai nuorisojärjestöjen pitääkin olla jollakin tavalla radikaaleja.

Tätä jo maksussa olevien eläkkeiden leikkaamisvaatimusta perustellaan sillä, että me jo pitempään työeläkkeellä olevat saamme paremman ”tuoton” maksamillemme työeläkevakuutusmaksuille kuin tulevat eläkkeensaajat. Tämä väite pitää kyllä paikkansa. Tosin on huomattava, että nykyarvioiden mukaan kaikki työeläkejärjestelmän piirissä olevat saavat työeläkejärjestelmältä enemmän kuin sinne maksavat. Tätä taustaa on aika vaikea ajatella, että mittaisimme vaikkapa indeksijärjestelmän ”parantamisella” enemmän rahaa itsellemme. Tällaisesta muutoksesta nuorisojärjestöt saisivat varsin hyvän perusteen puuttua maksussa oleviin työeläkkeisiin.

Me olemme siis paremmassa asemassa nuoriin, jos vertaillaan vain työeläkkeitä. Tällainen näkökulma on kuitenkin varsin suppea eikä varmasti anna oikeaa kuvaa siitä, miten yhteiskunta kohtelee eri sukupolvia. Tällaisessa vertailuissa voisi nostaa esille vaikkapa koulutuksen. Entistä useampi nuori saa – jos itse sitä haluaa – käytännössä lähes ilmaisen koulutuksen. Toinen koulutukseen liittyvä asia on taloudellinen tuki. Me emme voineet haaveillakaan siitä, että valtio maksaisi osan opintolainojen koroista, opintotuesta puhumattakaan. Työttömyysturva nykymuodossaan oli meidän nuoruudessamme tuntematon asia. Sama koskee sairauspäivärahajärjestelmää. Nykyisellään on varsin kattava päivähoitojärjestelmä. Vaikka perheet maksavatkin siitä suuren osan, subventoidaan sitä merkittävästi yhteiskunnan toimesta. En tarkistanut mistään tilastoista mutta minulla on vahva mielikuva siitä, että verotus oli muutama vuosikymmen sitten merkittävästi kireämpää. On varmasti muitakin asioita, joista tulevat eläkeläiset saavat nauttia mutta joiden piiriin me emme koskaan päässeet muuta kuin maksajina.

Jos sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta mitataan vain työeläkkeillä, on näkökulma kovin kapea ja antaa vääristyneen kuvan. Suomessa ei ole tilastotietoa, jolla olisi mitattu eri sukupolvien saamia erilaisia tulonsiirtoja. Tällaisia tietoja on saatavissa joistakin maista. Ne osoittavat, että merkittäviä eroja ei ole saaduissa tulonsiirroissa. Eli jos sukupolvien välistä vertailua tehdään, olisi rehellisyyden nimissä tarpeen katsoa kokonaisuutta eikä vain yhtä osa-aluetta.

Suomi on nostanut EU:n puheenjohtajamaana voimakkaasti esille ns. oikeusvaltioperiaatteen. Nuorisojärjestöjen suhtautuminen tähän asiaan on varsin mielenkiintoinen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on useampaan otteeseen todennut, että varsinainen eläke – ei siis indeksikorotukset – nauttii perustuslain takaamaa omaisuudensuojaa. Nuorisojärjestöjen mielestä tämä ei ole ongelma. Lakia pitää vain tulkita uudelleen. Onko tämä tulevien päättäjien näkemys oikeusvaltioperiaatteesta? Jos on, on syytä olla hieman huolissaan.

Helmikuu 2020

TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ VOI HYVIN – ENTÄ JATKOSSA

 

Viime aikoina on ilmestynyt erilaisia selvityksiä suomalaisesta työeläkejärjestelmästä. On tarkasteltu eläkejärjestelmän kestävyyttä, tuottoja ja vähän muutostarpeitakin. Joissakin tarkasteluissa painetaan vähän paniikkinappulaakin. On kuitenkin hyvä muistaa, että kansainvälisissä vertailuissa on suomalainen työeläkejärjestelmä todettu yhdeksi maailman parhaista, ei paras mutta hyvää A-luokkaa kuitenkin.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kiinnitti taannoin huomiota Suomen alhaiseen syntyvyyteen. Julkinen reaktio asiaan oli sellainen, että hänet melkein tuomittiin maanpakoon sanomisistaan. Toki on myönnettävä, että termi ”synnytystalkoot” oli epäonnistunut. Mutta olisi kuitenkin kuvitellut, että itse asia olisi synnyttänyt keskustelua. Ei, vain sanavalintaa kauhisteltiin, itse asia ei herättänyt kiinnostusta. Nyt kaikki tutkijat ja poliitikot puhuvat alhaisesta syntyvyystasosta lähes Suomen elämän ja kuoleman kysymyksenä. Voi vain todeta, että väärin sammutettu.

Vaikka työeläkejärjestelmän tila on tällä hetkellä hyvä, on ilman muuta tarpeen katsella myös eteenpäin. Keskeisenä huolenaiheena on nyt ja tästä eteenkin päin huoltosuhteen jatkuva heikkeneminen. Siihen on useita syitä; alhainen syntyvyys, eliniänodotteen jatkuva kasvu (ainakin toistaiseksi), nuorten muita eurooppalaisia maita myöhemmin alkavat työurat ja työelämän lisääntyvä pirstaloituminen. Uutena ja erityisen huolestuttavana piirteenä on minun mielestäni hiipinyt esille työnantajapuolen suhtautuminen koko työeläkejärjestelmään. Toki työnantajapuoli on aina pitänyt meteliä työeläkemaksusta ja sen korottamisesta. Se on kyllä jossakin määrin myös kaikkien yhteinen huoli. Tällä hetkellä minun mielestäni näkyy viitteitä siitä, että työnantajapuolen kiinnostus järjestelmän kehittämiseen ja ”kunnossapitämiseen” on aika vähäistä. Onko taustalla sellainen ajattelu, että annetaan järjestelmän kriisiytyä ja sitten tehdään pakkotilanteessa sellaisia muutoksia, jotka muutoin eivät olisi mitenkään mahdollisia? Toivottavasti tämä ajattelu on vähän vainoharhaista eikä perustu todellisuuteen.

Eläkeläisköyhyydestä on viime vuosina puhuttu paljon ja syystäkin. Työeläkejärjestelmällä toki voidaan vaikuttaa siihen jonkin verran. Keskeinen väline eläkeläisköyhyyden vähentämisessä on kuitenkin kansaneläkejärjestelmällä. Kun sen kehitystä tarkastelee pitemmällä aikavälillä, käy selvästi ilmi se, että silloin kun sosialidemokraatit ovat olleet johtavana hallituspuolueena, ovat kansaneläkkeet tyypillisesti kehittyneet varsin vaatimattomasti. Poikkeuksia toki on mutta yleislinja on selvä; demarit eivät ole rakastaneet kansaneläkejärjestelmää. Tämä on valitettavaa mutta totta. Sen vuoksi olikin erittäin hyvä, että Rinteen, sittemmin Marinin hallituksen ohjelmassa on kansaneläkkeiden tasokorotuksia. Tätä linjaa on syytä jatkaa. Toki se maksaa paljon, mutta vähän kerrallaan. Se on kaikkein tehokkainta lääkettä eläkeläisköyhyyteen. Samalla kannattaa vielä kerran miettiä takuueläkkeen järkevyyttä pitkällä tähtäimellä.

Lokakuu 2020

KOTITALOUSVÄHENNYS – HYVÄTULOISTEN ETUUS?

Kotitalousvähennysjärjestelmä – piikalaiksikin kutsuttu – rakennettiin noin parikymmentä vuotta sitten. Siihen on tehty vuosien saatossa vähäisiä muutoksia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että muutoksia olisi tulossa myös ensi vuonna. Sen vuoksi nyt olisikin oikea aika käydä laajempaakin keskustelua siitä miten laki on toteutunut ja onko siinä jotakin muutakin korjattavaa kuin vain euro- ja prosenttiluvut.

Lain säätämisen yhteydessä käydyssä keskustelussa epäiltiin, että vähennysjärjestelmää tultaisiin käyttämään ensi sijassa erilaisiin hoivapalveluihin. Toisin on käynyt. Valtaosa kotitalousvähennystä käyttäneistä on käyttänyt sitä erilaisiin kodin remontteihin ja vastaaviin hankkeisiin. Myös siivouspalvelut ovat saaneet osansa.

Mielenkiintoista on havaita, että kotitalousvähennyksen käyttö on käytännössä painottunut hyvätuloisiin ryhmiin. Esimerkiksi yli 100.000 tuhatta euroa vuodessa ansaitsevista noin 50 prosenttia on käyttänyt kotitalousvähennystä. Keskituloisista ja etenkin sen alapuolisista ryhmistä vähennystä käytti vain muutama prosentti. Käyttäjien joukossa on myös runsaasti eläkkeensaajia. Heidän joukossaan on kuitenkin erittäin suuri joukko ihmisiä, joiden eläke on niin pieni, että siitä ei peritä veroa lainkaan tai veron määrä on niin vähäinen, ettei kotitalousvähennyksellä ole juurikaan merkitystä. Tämä johtuu siitä, vähennys tehdään veroista. Jos ei maksa veroa lainkaan tai maksaa sitä vähän, jää kotitalousjärjestelmän ulkopuolelle.

Suomessa eläkkeellä olevien määrä kasvaa voimakkaasti ja suomalaisten elinikä nousee – ainakin toistaiseksi – melkoista vauhtia. Sen seurauksena myös erittäin iäkkäiden eläkkeensaajien määrä nousee. Kun yleisen tavoitteena on se, että ihminen voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, tulee tarve muuttaa asumisolosuhteita niin, että kotona asuminen olisi mahdollista.

Kotitalousvähennysjärjestelmän – käytännössä siis remonttiavustuksen – pelisääntöjä tulisikin muuttaa niin, että myös pientä eläkettä saavat ihmiset voisivat hyödyntää sitä remontoidessaan asuntoaan siihen kuntoon, että pystyy asumaan siellä pitempään. Tällaisia remonttikohteita voisivat olla vaikkapa kylpyhuoneet, porrashissit, kynnykset, oviaukot ja monet muut elämän arkea helpottavat asiat. Jos näillä muutoksilla kyettäisiin jatkamaan omassa kodissaan asumista vaikka muutamalla kuukaudella olisi se paitsi inhimillisesti katsoen hieno asia myös yhteiskunnalle merkittävä taloudellinen säästö. Tosin tällaisen vähän myöhemmin tukevien säästöjen markkinointi voi olla vähän vaikeaa sen vuoksi, että julkisesta taloudesta päättävillä on usein vähän vanhanaikainen kamreeriasenne; säästä nyt ja maksa enemmän vähän myöhemmin.

SITRA teki vuonna 2015 esityksen kotitalousvähennysjärjestelmän uudistamisesta. Se oli kohdistettu erityisesti 75 vuotta täyttäneille. Esityksessä verovähennysoikeutta korotettiin merkittävästi. Sen lisäksi ehdotus piti sisällään euromääräisen tuen myöntämistä niille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen. SITRAn teettämän selvityksen mukaan uudistus olisi kustannusneutraali.

Nyt olisi hyvä hetki kaivaa esille arkistojen kätköistä tämä SITRAn malli ja katsoa muuttaisiko se kotitalousvähennysjärjestelmää sellaiseksi, että myös pienituloiset voisivat sitä käyttää.

Maaliskuu 2021

KORONAPANDEMIA JA IKÄIHMISET

Olemme eläneet nyt koronapandemian kanssa runsaan vuoden. Tällä hetkellä näyttää siltä, että aivan pian tilanne ei tästä kovin paljoa parane. Julkisuudessa on puhuttu paljon pandemian vaikutuksista nuorisoon ja heidän hyvinvointiinsa. Varmasti on niin, että tilanne on outo ja vaikea. Nuorille se on varmasti erityisen vaikea sen vuoksi, että he ovat tottuneet liikkumaan paljon ja heidän sosiaalinen elämänsä on vilkkaampaa kuin vanhempien ihmisten.

He eivät kuitenkaan ole ongelminensa kanssa yksin. Elämä on muuttunut paljon myös ikäihmisillä. Pandemian alkuvaiheessa korostettiin – aivan oikein – sitä, että ikäihmisten pitää välttää muiden kohtaamisia niin paljon kuin suinkin on mahdollista. Tämä johti siihen, että vaikkapa kauppareissulla katsottiin pitkään kuin iäkkäämpänä kävi kaupassa. Olimme vähän kuin spitaalisia. Onneksi tilanne on nyt muuttunut tässä suhteessa parempaan suuntaan.

Ikäihmisten elämässä on yleistä, että etenkin kolmannen sektorin yhdistystoiminnalla on suuri rooli. Moni saa sieltä merkittävän osan elämänsä sosiaalisista kontakteista. Nyt tämä toiminta on käytännössä lähes pysähtynyt. Mikään vähänkään mielekästä toimintaa ei ole löytynyt tilalle. Erityisen vaikea tilanne on heillä, jotka ovat saaneet jollakin tavoin järjestettyä tukitoimintaa osakseen. Kun koronapandemia joskus päättyy, on varmaa, että on suuri joukko ikäihmisiä, joiden elämä ei koskaan palaa koronaa edeltäneeseen tilanteeseen. Tämä merkitsee sitä, että yksinäisyydestä, joka on jo aikaisemminkin ollut ikäihmisten suurin ongelma, tulee entistäkin pahempi ongelma. Tätä asiaa tulee jatkossa vielä pahentamaan niinkin proosallinen asia kuin raha. Kolmannen sektorin järjestöjen toiminnan ehdottomana edellytyksenä on ollut Veikkauksen pelituotoista tuleva rahoitus. Se on romahtanut koronapandemian aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Sen lisäksi se tulee pysyvästi alenemaan uhkapelipelaamisen ongelmien ehkäisyyn liittyvien toimenpiteiden johdosta. Sanoisin, että on lapsenuskoa, jos luottaa siihen, että puuttuvat pelituotot korvataan valtion budjetista. Tällainen tilanne merkitsee kolmannen sektorin järjestöjen toiminnan olennaista supistumista. Tämä tilanteessa, jossa sitä pitäisi pikemminkin merkittävästi vahvistaa.

Tulevat kuntavaalit käydään enemmän tai vähemmän koronan varjossa. Tämä tulee kaiken todennäköisyyden mukaan vaikuttamaan eniten ikääntyneiden äänestämiseen. Tämä selittyy sillä, että moni ikäihminen pelkää itse äänestystapahtumaa sairastumisen pelosta. Toinen äänestyskäyttäytymiseen liittyvä asia on vaalikampanjat. Ne tulevat väistämättä painottumaan sosiaaliseen mediaan. Mitenkähän ikääntynyt äänestäjä, jolla ei ole minkäänlaista nettiyhteyttä, älypuhelinta tai mitään muutakaan älylaitetta, löytää oman ehdokkaansa netistä. Tämä on ongelma, johon pitää löytää jonkinlainen ratkaisu, tai muutoin se voi vaikuttaa vaalitulokseen yllättävästi eikä yllätys suinkaan ole myönteinen.