Matti Louekoski

Matti Louekoski

Matti Louekoski oli Suomen Wanhat Toverit ry:n puheenjohtaja. Hän on pitkän uransa aikana toiminut monissa tehtävissä, mm Espoon kaupunginvaltuutettuna, kansanedustajana, opetusministerinä, kansliaministerinä, oikeusministerinä ja valtionvarainministerinä sekä Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Nykyisin hän on myös Rintamaveteraanien Liiton puheenjohtaja.

Tammikuu 2013

Paljon melua eläkkeistä


Tiedotusvälineet ovat täynnä mielipiteitä oikeasta eläköitymisiästä. Jakolinja näyttää selvältä, työnantaja- ja porvaripuoli yleensäkin on eläkeiän nostamisen kannalla. Työväki järjestöineen pitää nykyistä suhteellisen joustavaa 63 – 68 vuoden ikähaarukkaa sopivana. Kiistaan ei ole näköpiirissä ratkaisua – ainakaan helppoa. Ehkä sellainen jossakin työehtopaketissa löytyy lähi vuosina. En kuitenkaan usko asian ratkeavan vain eläke-ikää korottamalla.

Minusta koko kiista on vähän turhanaikainen, kun työnantajille tuntuu olevan vanhenevan työntekijän palkkalistoilla pitäminen nykyistenkin säännösten valossa vaikeaa. Omassa perheessänikin on kokemusta tästä ikäsyrjinnästä. Vaimoni kyllästyttyä työnantajansa syrjivään käytökseen hän sanoutui irti ja alkoi katsella uutta työpaikkaa. Useissa haastatteluissa hänet todettiin hakijoista selvästi kokeneimmaksi ja pätevimmäksi. Kun lopuksi tiedusteltiin ikää – 57 vuotta – keskustelut päättyivät siihen. Juhlapuheissa näidenkin työnantajayhtiöiden edustajat pitävät tärkeänä työuran jatkamista vähintään 65 vuoteen. Käytäntö on sitten aivan toinen asia.

Eläkeiän nostamista ajavan falangin pää-äänenkannattajan, Kauppalehden päätoimittajan eläkeikä, 60 vuotta tulee täyteen näinä aikoina. Tietenkin hän jää heti eläkkeelle, ja alentaa näin keskimääräistä eläkköitymisikää, 60,5 vuotta omalta osaltaan. Mielipidejohtaja toimii ja vaikuttaa esimerkillään, vai kuinka se olikaan.

Muutaman päivän takainen kysely poliittisten ryhmien edustajille tuotti myös mielenkiintoisia tietoja. Yllätyksiä niissä ei juuri ollut. Panin erityisesti merkille Kepun edustajien suuren kannatuksen eläkeiän nostamiselle. Kepulaisia ei lainkaan haittaa, että heidän peruskannattajilleen maantalouden harjoittajille suodaan eläkkeelle siirtyminen runsaan valtion tuen saattamana ns. sukupolven vaihdoksen nimellä. Jos maatalousyritys siirtyy omalle lapselle, vaihdos voidaan tehdä jo 56 vuoden iässä. Jos yritys siirtyy vieraalle, on eläkeikä 60 vuotta. Näistä lähtökohdista on mukavaa vaatia työntekijän eläkeikään lisävuosia. Sukupolvenvaihdoksen ikärajoihin sen sijaan ei saa koskea.

Kiistely vain eläkkeelle siirtymisen muodollisesta ikärajasta on hyödytöntä, jos tavoitteena on, kuten sanonta kuuluu, työuran pidentäminen. Huomio on syytä kääntää työoloihin, työn motivointiin, yhteistoimintaan työpaikoilla ja muihin työnteon laatukysymyksiin. Jos työ on motivoivaa ja työnteon olosuhteet muutoinkin innostavat ja turvalliset, en lainkaan epäile suomalaisen viihtyvän työssään nykyistä kauemmin. Naapurissamme Ruotsissa, jonka esimerkkiin usein vedotaan, ikääntyneiden työntekijöiden työoloja järjestetään työssä jatkamista houkuttaviksi. Jopa 70 vuotta täyttäneiden toimihenkilöiden tapaaminen työmarkkinoilla ei siellä ole harvinaista. Heidän kokemustaan ja osaamistaan halutaan hyödyntää niin kauan kuin se näille ikääntyneille itselleen sopii. Siinä on meille opittavaa.

Työnantajien viesti eläkeiän nostamisesta kuulostaisi paljon uskottavammalta, jos heidän edustajansa näyttäisivät itse esimerkkiä ja olisivat nostamassa keskimääräistä eläkeikää. Nyt näin ei ole. Oma esimerkki olisi varmaan vaikuttava menettelytapa myös palkka-asioissa. Juuri julkistettu tilasto kertoo viime vuoden reaalitulojen kehityksen olleen pienituloisilla vain kymmenesosa yritysjohtajien ja muiden suurituloisten ansiotuloihin verrattuna. Hyvinvointierot sen kuin kasvavat. Siitä ei huolta, kunhan ay-liike muistaa noudattaa ”palkkamalttia”.

Huhtikuu 2013

Ennenaikaiset vaalitko  . . .

 

Keskustan ja perussuomalaisten johtomiehillä on jäänyt levy päälle. He toistavat jatkuvasti vaatimusta uusien eduskuntavaalien järjestämisestä. Opposition edustajille tällainen hokeminen voi hyvin soveltua. Sen sijaan monien arvostettujen politiikan tarkkailijoiden ja johtavien toimittajien käytökseen ylimalkainen vaalivaatimus istuu huonosti. On saattanut jäädä kotitehtävät tekemättä tai sitten arviointikyky ontuu pahasti.

Nykyisen perustuslakimme mukaan ennenaikaisista vaaleista päättää tasavallan presidentti. Esityksen vaalien järjestämisestä tekee pääministeri, jonka on myös perusteltava esityksensä. Ennen päätöstä presidentti kuulee eduskuntaryhmien kannan asiasta. Lisäksi on säädetty, että presidentti voi tehdä päätöksensä ennenaikaisista vaaleista vain eduskunnan ollessa koolla.

Vanhan hallitusmuodon mukaan tasavallan presidentti saattoi päättää hajottaa eduskunnan ja määrätä uudet vaalit toimitettaviksi ilman erityisiä perusteluita. Presidentti ei tarvinnut esitystä uusista vaaleista miltään taholta, vaan hänellä oli oikeus päättää asiasta itse ja muita tahoja kuulematta. Näin myös käytännössä tapahtui.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen määräsi ennenaikaiset vaalit toimitettaviksi 1970-luvulla kaksi kertaa. Hajotuspäätös, ”käsky ja määräys”, tehtiin lokakuussa 1971 ja sitten kesäkuussa 1975. Vieläkään ei tarkoin tiedetä päätösten kaikkia syitä, vaikka vahvoilta tuntuvia arvauksia liikkuu asiantuntijoiden mielissä runsaasti. Presidentti Mauno Koivisto on monessa yhteydessä todennut sarkastisesti, että v. 1971 presidentti hajotti eduskunnan päästäkseen eroon pääministeri Ahti Karjalaisesta ja v. 1975 päästäkseen eroon ulkoministeri Ahti Karjalaisesta. Ainakin v. 1971 oli yhtenä syynä myös eräänlainen vastaisku Veikko Vennamon johtaman SMP:n edellisissä vaaleissa saamaan ”menestysjytkyyn”. V. 1971 oli päätöksen taustalla myös presidentin halu yrittää uusilla voimilla laukaista riitaisa tilanne, suorastaan umpikuja SDP:n ja Keskustapuolueen välillä, kun punamultaa katsottiin joka tapauksessa tarvittavan.

Nyt perustuslakimme on muuttanut koko asian täysin toisenlaiseksi. Kun esityksen uusista vaaleista on tultava – perusteluineen – pääministeriltä, päätöksenteon kynnys on noussut hyvin korkealle. On varsin vaikea kuvitella tilannetta, jossa enemmistöhallituksen pääministeri toteaa poliittisen tiulanteen karannen siinä määrin hänen käsistään, ettei muuta ratkaisua tunnu löytyvän kuin uudet vaalit. Omaksutun käytännön mukaan pääministerinä toimii edellisissä vaaleissa menestyneen puolueen johtaja. Näistä asetelmista on todella pitkä matka luovuttamiseen. Voisiko joku kuvitella niitä järkeviä syitä, jotka nyt saisivat pääministeri Jyrki Kataisen nostamaan kädet ylös täydellisen epäonnistumisen merkiksi. Sehän olisi muun ohella häviösignaali alkavaan vaalitaisteluun. Niin eri varmasti tapahdu, arvioikoot politiikan tutkijat ja tarkkailijat mitä hyvänsä.

Toimin oikeusministerinä ja asian esittelijänä, kun nykyinen ennenaikaisten vaalien järjestämistapa pääministeri Harri Holkerin hallituksen aikana säädettiin. Hallituksen esitystä valmisteltaessa kävin presidentti Koiviston kanssa keskustelua muutoksen perusteluista. Muutos liittyi presidentin vaalitavan muutoksen suoraksi kansanvaaliksi, missä yhteydessä pidettiin tärkeänä myös jonkin verran leikata presidentin valtaoikeuksia. Suora vaalitapa on omiaan jo sinänsä korostamaan presidentin asemaa. Vaalitavan tuoman aseman korostuksen vastapainoksi tarvittiin valtaoikeuksiin puuttumista. Valtaoikeuksien vähentämisestä tärkeimpänä pidettiin juuri eduskunnan hajottamisoikeuden rajoittamista. ”Siitä on päästävä eroon, että yksi henkilö voi mielijohteesta hajottaa eduskunnan ja määrätä uudet vaalit, eikä kerro syitä edes kysyttäessä.”

Esityksen antamista edeltäneiden keskustelujen yhteydessä totesin kantanani moneen kertaan, että uusi hajotussäädös merkitsee käytännössä sitä, ettei ”eduskuntaa Suomessa tulla hajottamaan enneaikaisten vaalien alta milloinkaan; pääministeri ei hevillä luovuta eivätkä eduskuntaryhmätkään monista syistä johtuen uusista vaaleista tykkää”. Ehkäpä joskus hajotuspäätös tehdään, mutta poliittisen tilanteen tulee silloin olla hyvin erikoinen.

Kaiken kaikkiaan palaan heti alussa toteamaani: opposition profiilia voi nostaa uusien vaalien vaatimuksella, sillä tavallahan vain arvostellaan hallituksen toimia ja kyvyttömyyttä. Oppositiolle se on sallittua, eihän arvostelusta mitään vahinkoakaan tule. Sen sijaan politiikan ulkopuolisten ns. asiantuntijoiden analyysit uusien vaalien järjestämisen mahdollisuudesta voidaan kuitata ”teoriaherrojen” höpinänä.

Lokakuu 2013

Poliittiset avustajat, virkamiehiä vai puolueen toimihenkilöitä?

 

Kaikille valtioneuvoston jäsenille palkattiin poliittiset sihteerit ensi kerran vuoden 1972 helmikuussa, kun Rafael Paasion toinen hallitus – maineikas ”nappulaliiga” tai ”punatulkut” – oli nimitetty. Aimo Kairamo, joka siihen aikaan toimi puoluetoimistossa, kertoi myöhemmin kolumnistiksi siirryttyään, että ministeri- valinnat oli helppo juttu siihen nähden, kuinka onnistuttiin löytämään riittävä määrä ja kullekin ministerille sopiva poliittinen sihteeri.

Aikaisemminkin oli muutamissa ministeriöissä (pääministerin sihteerin lisäksi) ministeri hankkinut läheiseksi avustajakseen jonkun ministeriön nuoremman virkamiehen, jonka tehtäväkenttä oli ministeriön toimialaa laajempi ja selvästi poliittinen. Tosiasiassa tällaiset virkamiehet, joiden sidonnaisuudet muutenkin tiedettiin, olivat jo poliittisia sihteereitä, vaikka heitä ei sillä nimellä tunnettukaan.

Myöhemmin - ministereiden kiireiden lisääntyessä - syntyi laaja keskustelu tarpeesta saada ministereille mahdollisimman korkeatasoisia avustajia, valtiosihteereitä. Virkamieskunta heitä vierasti monista syistä, kuinka he protokollassa sijoittuisivat, mikä olisi kansliapäällikön ja valtiosihteerin toimivallan suhde, onko valtiosihteerillä ministerin tahdosta riippumatonta päätösvaltaa jne.

Aluksi poliittisia valtiosihteereitä palkattiin vain muutamille ns. avainministereille eikä niitä vieläkään ole kaikille valtioneuvoston jäsenille suotu. Ajatus on ollut, että yhtä hyvin valtiosihteerit kuin muutkin poliittiset avustajat toimivat ikään kuin ministerin mandaatilla ja hänen lukuunsa. Avustajien synnit ovat ministereiden syntejä. Periaatteellisella tasolla järjestelmä on selkeä ja poliittisen toiminnan kannalta tarpeellinen, mutta avustajajärjestelmän laajentaminen on tuonut mukanaan myös monia vakaviakin ongelmia.

Lehtitietojen mukaan nykyisellä hallituksella on peräti yli 140:n henkilön poliittisten avustajien järjestelmä. Suoralta kädeltä voin todeta, että siinä on roimasti liikaa, vaikka mukana on monia ns. teknisiä sihteereitä. Tällainen määrä toimijoita riittää työllistämään itsensä ilman, että poliittisen päätöksenteon tasolla mitään tapahtuisi. On suunnittelua ja neuvottelua, kaiken karvaista palaveria, jotka eivät johda mihinkään, kun ministerit eivät ehdi kaikkeen puuttua. Ja heidän piikkiinsähän tämä koneisto on toimivinaan. Jos järjestelmä taas tuottaa toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, mihin niitä ns. epäpoliittisia virkamiehiä tarvitaan.

Olen ollut ymmärtävinäni, että poliittinen avustajakaarti on ikään kuin asettunut hallintoon muun virkamieskunnan jatkoksi. Näin se on ainakin osittain menettänyt varsinaisen asemansa korkeatasoisena politiikan neuvonantajana. Epäilystäni tukevat myös kokemukset siitä, mitä tapahtuu, kun poliittisen avustajan mandaatti mm. ministerin vaihdoksen myötä loppuu. Tulee kova kiire järjestellä avustajalle sopivan korkea asema hallinnosta tai muualta, jotta pudotus ei enempää protokollassa kuin palkkauksessakaan olisi liian suuri.

Toiminnan kannalta liallisuuksiin paisunut ja virkakoneistoon liittynyt avustajajärjestelmä on myös merkinnyt politiikan teon painopisteen siirtymistä puolueelta hallintoon. On aihetta herättää kysymys esim. SDP:n puoluetoimiston johtavasta asemasta ministeriöissä toimiviin sd-avustajiin. Yltääkö puolueen ohjaus edes tärkeimmissä asioissa tavoitteeseensa ohi avustajien muodostaman muurin. Epäilen, että puolueen viimeaikainen näkymättömyys johtuu osaltaan avustajakaartin itseriittoisuudesta, joka on kääntänyt vaikuttamissuhteen päälaelleen. Rengistä on tainnut tulla isäntä. Tilannetta vahventaa vielä, että jokaisella kansanedustajallakin on oma avustajansa. Puolueen ohjaava voima on heikentynyt menneeseen verrattuna liiaksi. Siksikö on ajoittain niin vaikea tietää, mitä demarit oikein tahtovat ja mitä asioita me ajamme. Epätietoisuus ja epävarmuus eivät johdu vain avustajajärjestelmästä, mutta merkittävä osuus sillä nykyiseen sekavuuteen on.

Olisiko syytä korjata tilannetta ainakin niin, että kun poliittisia avustajia on mahdollisuus ministeriryhmällekin saada - jopa kymmeniä - valtaosa heistä sijoitettaisiin puolueen käyttöön. Vieläkin houkuttavampaa minusta olisi suorittaa avustajien lukumäärässä roima karsinta – kaksi kolmesta pois - ja nostaa jäljelle jäävien osaamisen tasoa samalla, kun sidonnaisuutta puoluetoimistoon tiivistettäisiin. Myös kansanedustajien avustajilla tulisi olla kiinteämpi yhteys puoluetoimistoon ja  eduskuntaryhmän kansliaan, jollei ainakin osaa heistä sijoitettaisikin suoraan sinne. Tätä jälkimmäistä ajatusta olen kuullut jossakin määrin jo kokeillun. Tuloksista en tiedä.

Kaiken kaikkiaan vierastan kehitystä, joka ”virkavaltaistaa” poliittista toimintaa. Ministerit tarvitsevat luotettavaa ja osaavaa avustajakuntaa, samoin kansanedustajat, mutta on pidettävä huoli, ettei järjestelmästä tule itseriittoinen ja ettei se  karkaa puolueen tavoiteohjauksen ulottumattomiin.

Tammikuu 2014

Työntekokielto korvausta vastaan

 

Jyri Häkämiehen siirtyminen lyhyellä varoitusajalla ministerin tehtävistä Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) toimitusjohtajaksi aiheutti keskusteluaallon, joka ei näytä laantuvan. Mediassa on laajasti pidetty sopimattomana, että johtavan poliitikon paikalta siirrytään etujärjestön johtoon. Keskusteluun ovat tulleet mukaan myös monet korkeasti oppineet juristit mielenkiintoisine lausuntoineen. Keskustelun luonne on jälleen sellainen, että media vie ja muut myötäilevät. Asia on laajentunut käsittelemään myös ns. lobbausta.

Omasta puolestani kysyn ihmetellen, että mitä sopimatonta siinä on, että joku huomattavassa asemassa oleva poliitikko vaihtaa alaa. EK:n kannalta on mitä luonnollisinta, että järjestön johtoon valitaan kokenut, aatteellisesti sopiva ja riittävän osaava henkilö. Valitun johtajan kannalta taas on selvää, että hän haluaa hyödyntää kokemuksensa mahdollisimman näkyvällä paikalla. Olisiko Häkämiehen pitänyt kieltäytyä hänelle tehdystä houkuttelevasta tarjouksesta? Mikä olisi ollut kieltäytymisen syy, ”en voi ottaa tehtävää vastaan, kun tunnen toimialan liian hyvin ja voisin käyttää siinä osaamistani”?

Harva henkilö on koko keskustelun aikana tuonut esille järkeviä argumentteja ratkaisun sopimattomuuden tueksi. Esim.” päivystävä professori” Olli Mäenpää katsoo Häkäniemen ratkaisun olevan ristiriidassa korkeassa asemassa olevan poliitikon velvollisuuksien kanssa. Hänen mukaansa yksityisessä elinkeino-toiminnassa vastaava siirtyminen – yrityksen johdosta toiseen – ei tulisi kysymykseenkään. Sehän on täyttä pötyä. Missään ei ole vastaava siirtyminen tehtävästä toiseen yhtä luonnollista kuin juuri elinkeino-elämässä. Poikkeuksen vapaaseen siirtymisoikeuteen tekevät yleensä sellaiset kehitystehtävät, joissa käsitellään arkoja yrityssalaisuuksia. Salaisuuksien säilyttämisestä on tapana sopia yrityksen ja työntekijöiden kesken - usein korvausta vastaan.

Jos siirtymiselle asetettaisiin esteitä peräti lain tasolla, kuten on jo ehditty vaatia, olisi samalla kehitettävä järjestelmä siirtymisten karenssiajoista ja korvauksista. joihin kiellon alaiset olisivat oikeutettuja. Suomen oikeusjärjestelmä ei tunne mahdollisuutta vapaasti kieltää jotakuta henkilöä ottamasta vastaan hänelle tarjottua työpaikkaa. Kielto voidaan tehdä mahdolliseksi, kun kiellosta seuraava toiminnan rajoitus korvataan. Mikähän olisi entiselle ministerille sopiva karenssiaika ja millaiseen korvaukseen hän olisi karenssin aikana oikeutettu –riittäisikö vuosi ja ministerin palkkaa vastaava korvaus? Entäpä valtion ja kuntien hallinnon korkeat virkamiehet?

Hallitus on asettanut karenssiasiaa selvittämään työryhmän, jonka esityksiä mielenkiinnolla odotan. Erityisen kiintoisaa on aikanaan kuulla – jos lainsäädäntöä ehdotetaan, missä järjestyksessä laki tultaisiin säätämään. Voidaanko ihan tavallisella lailla rajoittaa kansalaisten vapautta valita vapaasti työpaikkansa. Yhtä mielenkiintoista on nähdä, millaisia budjetti- ja muita vaurauksia uuden järjestelmän perustamisesta katsotaan seuraavan. Onkohan meille syntymässä julkishallinnon työn vastaanottokiellon alainen reservi, joka odottaa mahdollisuutta saada vastaanottaa työtä unohdettuaan riittävästi aikaisemmin oppimaansa. Kuinkahan media tällaiseen reserviin suhtautuu, kun sen hampaissa on jatkuvasti entisten kansanedustajien nyt nauttima sopeutumiseläkejärjestelmä.

Julkishallinnon karenssiratkaisun kehittelijöille voisi olla hyödyllistä tutustua Euroopan keskuspankkien piirissä laajasti voimassa olevaan ratkaisuun. Keskuspankkien johtokunnissa katsotaan saatavan sellaista rahoitusalan tietoa, joka yksityisessä pankkitoiminnassa voisi olla hyvinkin käyttökelpoista. Siksi on mm. Suomen Pankissa otettu käyttöön johtokunnan jäseniä koskeva eron jälkeinen vuoden mittainen kielto ottaa vastaan sellaisia työtehtäviä, joissa salassa pidettävää ”keskuspankkitietoa” voisi hyödyntää. Tämä toiminnan rajoitus korvataan pankkivaltuuston määräämällä tavalla. 

Toukokuu 2014

Selkein tavoittein eteenpäin

 

Puoluekokous vaihtoi puheenjohtajan. Kokousta edeltäneen lyhyen valintakampanjan aikana pohdiskelin ehdokkaiden esittelemiä mielipide-eroja. Niitä en paljonkaan havainnut. Selkein ero politiikan linjauksissa  liittyi valtion aktiivisuuteen talous- ja etenkin työllisyyspolitiikan hoitamisessa. Puheenjohtaja Jutta Urpilaiselle on riittänyt kompromissihakuinen, hieman vetäytyvä ja säästöjä korostava rooli. Valituksi tulleen Antti Rinteen mielestä valtion on otettava enemmän vastuuta teollisten työpaikkojen säilyttämisessä ja luomisessa. Taustalla on ollut puolueväen ankara kritiikki hallituksen passiivisuuteen mm. telakkateollisuuden ongelmien ratkaisuissa.

Muita helposti täsmennettäviä linjaeroja en ole havainnut. Yleisesti voitaneen sanoa Jutan korostaneen positiivista ja eteenpäin katsovaa asennetta, johon on liittynyt - varsinkin hänen puheenjohtajakautensa alussa – rohkeiden ”tulevaisuuden unelmien” luomista. Vaativaa valtiovarainministerin virkaansa hän on hoitanut mallikelpoisesti. Puolueesta huolehtiminen on jäänyt vähemmälle, linjaukset keskeisissäkin asioissa ovat olleet hämäriä. Antti on pyritty hänen valintaansa vastustaneiden taholla leimaamaan jähmeäksi edunvalvontajyräksi, joka perustaa toimintansa ”menneen maailman” arvoihin ja asenteisiin. Jotenkin ristiriitaiselta tuntuu, että työkseen neuvottelujen kautta sopimuksia tehnyt leimataan riitapukariksi. Molemmat ääriluonnehdinnat hyvistä ehdokkaista ovat vääriä. Sellaisia herkästi viljellään jännittäviksi muodostuvissa henkilövaalien asetelmissa. Valinnan jälkeen taas yhdessä eteenpäin.

Monessa yhteydessä kävin kevään aikana keskustelua puoluetovereiden kanssa siitä, ettei ehdokkaiden esiintymisissä kuultu juuri lainkaan kannanottoja itse puolueen puheenjohtajalle kuuluvasta asioiden hoitamisen tavasta. Miten pidetään puolueesta ja sen jäsenkunnasta huolta. Kuinka tehdään selväksi puolueen kulloisetkin kannat ajankohtaisiin asioihin. Kuinka jäsenten mielipiteet otetaan huomioon linjauksia tehtäessä. Ns. kenttää kyllä kuullaan, mutta mihin se kuuleminen käytännön tasolla johtaa. Jos puolueväki ei tunne toiminnan tavoitteita ja sen mielipiteet sivuutetaan kevein perustein, kannatus katoaa. Kuinka kannattaa ja tukea sellaista, jonka sisällöstä ei ole selkeää kuvaa. Jäsenistö kaipaa ohjelmia ja tavoitteita selkosuomella esitettyinä. Se pitää jäsenet ajan tasalla ja vireinä.

Kun olen joskus  moittinut puolueen johtoa selkeiden kannanottojen puutteesta, minulle on sanottu tovereiden olevan niin kiireisiä, ettei kaikkea ehditä jäsenille selittää; - ajatellaanpa vaikka puheenjohtajan tehtäviä valtiovarainministerinä. Väitteeseeni siitä, että johtajuuteen liittyy asioiden hallinta, linjojen vetäminen ja tarpeen mukainen delegointi, on vastattu vetoamalla asioiden tärkeys- ja kiireysjärjestykseen.

Mielestäni puoluejohtajan tärkein tehtävä on pitää langat käsissään ja käyttää johtamisessa apunaan koko puoluehallituksen ja muun avustajakunnan kapasiteettia. Vanhaa sääntöä puolueen oikeudesta ja velvollisuudesta asettaa tavoitteet ei ole luovuttu. Tavoitteiden toteuttaminen taas tapahtuu voimien mukaan hallinnossa, esim. valtioneuvostossa. Selkeät tavoitteet eivät ole välttämättömien kompromissien vastakohta. Päinvastoin, kuinka tehdä sovitteluratkaisujakaan ilman selkeitä omia tavoitteita.

Luovuttaessaan aikanaan puheenjohtajan nuijan seuraajalleen Pertti Paasiolle Kalevi Sorsa sanoi, ”muista sitten Pertti, että tämä on Sinun paras työtoverisi vastuuta kantaessasi”. Samat terveiset voi onnittelujen ohella lähettää myös Antti Rinteelle, joka toivottavasti perustaa vastuunkantonsa laajaan ja selkeään yhteydenpitoon jäsenistön kanssa. – Äläkä Antti unohda wanhojen tovereiden pitkän kokemuksen tuoman asiantuntemuksen hyödyntämistä.

Lokakuu 2014

Energiaa ja politiikkaa

 

Kautensa loppuaikoja istuva eduskuntamme teki ydinvoimalapäätöksiä pari vuotta sitten. Kolmesta hakijasta uuden laitoksen rakentamisen armon saivat Teollisuuden Voima (TVO) Olkiluodon neljännelle voimalalle ja Fennovoima ilmeisestikin aluepoliittisin perustein Pyhäjoelle sijoittuvalle laitokselle. Kolmas hakija, Fortum (entinen Imatran Voima) jäi jostakin merkillisestä syystä ilman. Kaikista hakijoista tuntui ennalta arvioiden luotettavimmalta rakentajalta juuri Fortum, valtionyhtiö, jolla on jo kaksi erinomaisesti toimivaa laitosta Loviisan Hästholmenissa. Loviisa I (otettu käyttöön 1977) ja Loviisa II (1980) ovat koko toimintakautensa ajan kuuluneet käyttövarmuudessaan maailman kymmenen parhaan laitoksen valio-joukkoon.

Koko lupaprosessin taustalla oli energian tarvearvio, mikä sisälsi myös vanhojen laitosten korvaustarpeen. Sekä hallituksen piirissä että myös eduskunnassa päätökset olivat erityisen vaikeita vihreille, jotka kuitenkin energiatarpeen tyydyttämisen kokonaisuutta arvioidessaan päätyivät myönteiselle kannalle.

TVO:n Olkiluodossa rakenteilla oleva kolmas voimala on pahasti myöhässä. Tarkkoja syitä viipymiselle ei ole esitelty julkisuudessa. Laitoksen toimittaja, ranskalais-saksalainen Areva-yhtymä syyttelee TVO:ta ja TVO Arevaa. Eräänä tärkeänä syynä lienee laitoksen luonne kokonaan uudentyyppisenä voimalana, josta ei ole vielä kokemusta muualta. Nykytiedoilla myöhästyminen tullee olemaan 9 -10 vuotta, siis koko laitoksen ns. normaali rakennusaika. Myöhästymisen aiheuttamia kustannuksia voidaan vain arvailla.

TVO:n taholta on annettu ymmärtää, että yhtiön on vaikea varmuudella sitoutua neljännen laitoksen aikatauluun, kun rakennuslupa uusimmalle laitokselle tulisi saada edellisen ollessa vielä keskeneräinen. TVO anoi lisäaikaa rakennusluvan hakemiselle. Lupaa ei myönnetty. Tästä aiheutunut soppa antoi vihreille mahdollisuuden pyörtää aikaisempi myönteinen ydinvoimakantansa. Se antoi kasvojen pesuvettä ja uuden mahdollisuuden erota hallituksesta. Fennovoiman lupaan liittyvät muutokset, mm. suurimman omistajan vaihtuminen venäläiseen Rosatomiin johtivat asian uuteen eduskuntakäsittelyyn.

Tilanteen monimutkaisuus on tarjonnut monille halukkaille mahdollisuuden venkoiluun ja härskillekin politikoinnille, jolle luonnollisesti antaa lisäväriä vaalien läheisyys. Kokoomusta on närkästyttänyt Antti Rinteen kanta, jonka mukaan TVO:lle olisi tullut antaa lisäaikaa. Jostakin merkillisestä syystä se ei Kokoomukselle sopinut, vaikka kyse oli heille läheisen TVO:n hanke.

TVO on käyttänyt hankkeen valmisteluun tähän mennessä jo lähes 100 milj. euroa. Siitä huolimatta hallituksenkin piiristä on kuulunut ääniä,” ettei yhtiö ole riittävän vakuuttavasti sitoutunut projektiinsa”. Uskomatonta. Voisiko suomalainen yhtiö heittää tuollaisen summan noin vain menemään sitoutumatta rahoitettuun tavoitteeseen.

Kokoomuksen taholla on myös tuomittu Rinteen tekemä vastaehdotus. Puolueen mielestä oli sopimatonta, että esille tuotiin esittelevän ministerin ehdotuksesta poikkeava kanta. Olisi hyvä tietää, kuinka poikkeava kanta silloin esitetään, jos vastaehdotusta ei saa tehdä. Normaaliin kansanvaltaiseen menoon kuuluu ehdotusten tekeminen. Jos ehdotukset ovat toisistaan poikkeavia, lopputulos ratkaistaan äänestyksellä.  Mielenkiintoista on  panna merkille porvarilehdistön suhtautuminen. ”SDP:n menettely on ollut törkeää.” SDP:lle rökäletappio valtioneuvoston äänestyksessä.” Asiaa ei ole juurikaan puhuttu. Ei selvitetty ollenkaan, mitä Antti Rinne ehdotuksellaan tavoitteli.

Antti Rinteen kannanoton takana on ollut huoli suomalaisen teollisuuden energian saannista, teollisista työpaikoista, kansantalouden kääntämisestä nousuun. Siksi on ymmärrettävää, että hänen toteamuksensa tapahtumasta kiteytyi sanoihin ”tyhmä päätös”. On syytä muistaa, että suomalainen teollisuus on  energia-intensiivistä. Teollisuuden ja viennin työpaikkojen turvaamiseen tarvitaan edullista ja varmatoimista energiatuotantoa, ns. perusvoimaa. Totta kai energiaa on myös säästettävä ja teknologiaa kehitettävä. Energiatuotannon tulisi olla muuta teollisuutta tukevaa, ei sitä rasittavaa. Uudet energialähteet ovat tarpeen, mutta on muistettava, että esim. tuulivoimaa ei kyetä kannattavasti tuottamaan. Tuulella ei synny yhtään kilowattia ilman veronmaksajien merkittäviä tukirahoja. Tuulienergia ei ainakaan toistaiseksi ole muuta teollisuutta tukevaa. Päinvastoin siitä on syntynyt uusi tuenvarainen tuotannon muoto erityisesti pääomasijoittajien – kotimaisten ja ulkomaisten - iloksi.

Mainitsin edellä Antti Rinnettä lainaten ydinvoimalapäätöksen olleen tyhmä. Eivät tyhmyydet asian tiimoilla kuitenkaan tähän loppuneet. Muutamat ”päivystävät” professorit ovat alkaneet jaella lausuntoja ministeri Jan Vapaavuoren jääviydestä asiaa valtioneuvostossa käsiteltäessä. Syynä näyttää olevan, että Vapaavuori on ollut Suomen puolesta allekirjoittamassa ydinteknologian rauhanomaista käyttöä tarkoittavaa sopimusta Venäjän kanssa. Suomessa on tapana, että asianomainen ministeri allekirjoittaa valtioiden väliset sopimukset toimialallaan. Ministerin estyneenä ollessa allekirjoittajana saattaa olla kansliapäällikkö tai esim. suurlähettiläs.

Venäjän puolelta sopimuksen allekirjoittajana oli tällä kertaa Rosatomin toimitusjohtaja. Hänet Venäjän hallitus oli tehtävään valtuuttanut. Siihen ei luulisi olevan kenelläkään Venäjän ulkopuolisella mitään sanomista. Venäjä olisi tietenkin voinut valtuuttaa allekirjoittajaksi puoleltaan esim. suurlähettiläänsä tai vaikkapa suomalaisen asianajajan. Valtuutettu asiamies- allekirjoittaja on vain ”teknillinen avustaja” sopi- musta tehtäessä. Sopimus ei häntä koske, vaan valtuuttajaa, tässä tapauksessa sopijavaltiota, Venäjää.

Oikeusoppineet ovat saaneet hyvin tarkoitushakuiselta näyttävän hälyn muutenkin monimutkaisen asian ympärille. Ja tietenkin vihreät – myöhemmin ehkä muutkin – käyttävä tilaisuutta hyväkseen propagoidessaan ydinvoimatuotantoa vastaan. Valitettavasti eivät jauhot aivan puhtaita demari-pussissakaan. Porilainen ministerimme Krista Kiuru katsoi valtioneuvoston äänestyksessä voivansa vastustaa Fennovoiman laitosta, kun vieroksuu ydinvoimaa. Kun kysymyksessä oli TVO:n laitos Porin lähiseudulla, olikin kanta myönteinen. Eikö kantti riittänyt johdonmukaiseen käytökseen?

Tammikuu 2015

Päättäjät pitäköön ohjaksista kiinni

 

Olen jo kauan vierastanut pyrkimystä alistaa poliittinen toiminta hallintovirkamiesten valvontaan. Eräänä alistamisen muotona olen pitänyt valtioneuvoston kanslian harjoittamaa hallitusohjelman toteutumisen seurantaa. Seurannasta laaditaan raportteja, joissa ”laiminlyönneistä” huomautellaan. Kun hallitusohjelmat ovat ajan kuluessa muuttuneet yhä yksityiskohtaisemmiksi, niistä on tullut tavoitteiden määrittelyn sijasta toimintaa rajoittavia normistoja. Tavan takaa joutuu toteamaan, etteivät jopa yhdessä tarpeellisiksi todetut hankkeet etene, kun niitä ei ole riittävällä täsmällisyydellä ohjelmassa vahvistettu. Ohjelmasta on tullut pätevä vastustusperuste, veruke niille, joille uudistukset eivät kelpaa.

Tialanne vaatii epäilemättä korjaamista. Hallituksen tulee voida elää ajan mukana ja hoitaa velvollisuutensa kulloinkin eteen tulevien vaatimusten mukaan. Nykykäytäntö äärimmilleen vietynä merkitsee, että tasavallassa ajatellaan kerran neljässä vuodessa – hallitusta muodostettaessa – ja sitten eletään kuin mitään uutta ei voisi tapahtua. Esim. nykyinen taloustilanne on ihan kokonaan toisenlainen kuin hallitusta neljä vuotta sitten muodostettaessa. Virkamiesraportit sentään tulevat – siitä vanhentuneesta ohjelmasta.

Ohjelman kehittämistarve on noteerattu myös hallituksen piirissä. ”Himmeliministeri” Henna Virkkunen asettikin runsas vuosi sitten työryhmän selvittämään hallitusohjelmien uudistamisen muotoa. Kokoomusvetoisen työryhmän – pj. Olli-Pekka Heinonen, vpj. Martti Hetemäki - raportti julkistettiin viikko sitten. Toteutuessaan työryhmän ehdotukset veisivät vain ojasta allikkoon. Työryhmän mukaa tulevien hallitusohjelmien tulisi olla lyhyt luettelo muutamasta strategisesta tavoitteesta ja niiden seuraksi sitten laadittaisiin erillinen toimintasuunnitelma. Suunnitelman toteuttamisen seurantaa varten muodostettaisiin aluksi määräaikainen asiantuntijayksikkö. Yksikköä johtaisi valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri ja hänen apunaan valtiovarainministeriön valtiosihteeri. Siis virkamiehet valvomaan hallituksen toimia.

Asia uhkaavat mennä entistä enemmän päälaelleen. Käsitykseni mukaan hallitusohjelma on tai ainakin pitäisi olla hallitukseen menosta sopivien puolueiden yhteinen ohjelmajulistus. Sen sisältöä laadittaessa käytetään apuna tarpeellista asiantuntemusta, mutta muuten virkamieskunnalla ei pitäisi olla ohjelma- työssä mitään roolia. Hallituspuolueiden rooliin kuuluu myös ohjelman seuranta ja muuttaminen olosuhteiden muutosten mukana. Oma asiansa on, että monimutkaisista ja yksityiskohtaisista ohjelmista tulisi päästä eroon. Sekin tapahtuu uskoakseni parhaiten juuri vastuullisten poliitikkojen toimesta eikä byrokratisoimalla poliittista tahtoa valvontaorganisaatioineen. Ohjelmat myös toteutuvat parhaiten, kun valtioneuvoston jäsenet ajavat määrätietoisesti asioitaan. Asiaa auttaa myös, että hallituksen piirissä haetaan yhteistä tahtoa ja sitoudutaan sen toteuttamiseen.

Toinen rintama, jossa poliitikot joutuvat jatkuvasti vastaamaan omaehtoisen toiminnan haasteeseen, on median paine. Jo nyt, pari kuukautta ennen vaaleja on media osoittamassa ehdokkaille sopivia ja sopimattomia ohjelmakohtia sekä toimintatapoja. Valituiksi tulevien ja putoavien listatkin alkavat olla valmiina. Asiat ovat tulleet selviksi viimeistäänkin ajankohtaisohjelmissa, joissa toimittajat haastattelevat toisiaan. Tässä ilmapiirissä voi vain toivoa, että työn, tasa-arvon ja turvallisuuden teemat ovat näkyvästi ja selkeinä esillä. Puusta katsoen ne eivät ehkä ole kaikkein ”seksikkäimpiä”, mutta niiden varaan kansalaisten kaikinpuolinen hyvinvointi rakennetaan.

Toukokuu 2015

RAKKAUTTA MYÖTÄ- JA VASTAMÄESSÄ

 

Vaalivoittaja Juha Sipilä kokoaa hallitusta insinöörin tavoin prosessikaavion avulla. Tätä kirjoitettaessa on esitetty mahdollisille kumppaneille joukko kysymyksiä, joiden muotoilu antaa tilaisuuden vastata sitä sun tätä. Vastaukset tulee antaa heti vapun juhlinnan jälkeen. Keskeisimpiin asioihin yhteistyön rakenteluissa näyttää olevan vakuutuksen antaminen vaalikauden kestävästä uskollisuudesta pääministeriä kohtaan. Aika erikoinen asetelma siihenkin – sinänsä viisaaseen – lähtökohtaan nähden, että nyt hyväksyttävää ohjelmaa voidaan tarpeen mukaan uudistaa hallitustaipaleen aikana. Siis rakkautta myötä- ja vastamäessä ehdoitta. Epäilen, ettei kaavio voi tältä osin toimia.

Vastausten perusteella Sipilä sitten tekee johtopäätöksiä ennen muuta yhteistyöhalun aitoudesta väistämättä eteen tulevissa tärkeimmissä asioissa. Yritän olla olematta ns. pahan ilman lintu, kun ennakoin asetelmasta tulevan odotettua vaikeampi. Esimerkiksi toiseksi vaalien kilpajuoksussa tulleiden perussuomalaisten tulee yhteistyökykyään osoittaakseen irtautua brittien äärioikean siiven veljeydestä, räikeästä EU-vastaisuudesta ja tulla mukaan sekä ohjelmallisesti että käytännön toimin EU-yhteistyöhön. Myös toleranssia kreikkalaisten ongelmien hoitamisessa tarvitaan paljon enemmän kuin tuli vaaleissa uhottua. Kääntyykö takki, löytyykö yhteistä ymmärrystä. Nämä ovat vain esimerkkejä suun nan tarkistamisen tarpeesta, jos mieli hallitusvastuuseen.

Kokoomuksen ”irti sovittelupolitiikasta” ei myöskään taida olla mieleistä kuultavaa Sipilälle, jonka ensimmäisiä tavoitteita tulevana pääministerinä on rakentaa yhteiskuntasopimus, mikä sen sisältö sitten lieneekään. Puolueen, varsinkin sen nuoremman polven edustajien julistukset yksityistämisestä ja muistakin talouden hoitamisen jyrkän oikeiston linjauksista merkitsevät kylmää kyytiä vähäosaisille kansalaisille. Eritoten yhteistyön halu demareiden kanssa on jo eropyyntönsä jättäneen hallituksen aikana osoittautunut perin heikoksi. Tietenkin on huomautettava, ettei puolue nyt demareiden kanssa samaan hallitukseen pyrikään. Tuskin Sipiläkään sellaista oikeistolaista populismia hyväksyy, jota kokoomus nyt pitää esillä. Linjan hiomiseen on oltava valmiutta.

Entäpä oman puolueemme hallitushalut. Ainakaan toistaiseksi ei mitään ovia ole suljettu, vaikka ärhäköitäkin kannanottoja on kuultu. Politiikka on kestävyyslaji ja menestys mitataan käytännön tuloksilla. Se on hyvä pitää mielessä, kun valintoja tehdään. Oppositio ei automaattisesti auta puoluetta nostamaan kannatustaan. Sitä paitsi oppositiosta käsin ei ennenkään ole suuria uudistuksia tehty ja muitakaan käytännön saavutuksia saatu. Oppositioasema voi kyllä koitua kannatuksen hyväksi, jos toiminta on linjakasta ja johdonmukaista sekä selkokielistä. Kansalaisten on ollut viime aikoina vaikea saada selvää tavoitteistamme, jos niitä kovin selvästi on määriteltykään. Päällimmäisiksi toimistamme Kataisen ja Stubbin hallituksista ovat jääneet suuret tavoitteet ja niiden raukeaminen hallituksen sisäiseen torailuun.  Vaikka ratkaisut ovat rauenneet, olisi ollut vähintäänkin kohtuullista pitää omat tavoitteemme selkeinä esillä.

Omalaatuinen piirre demareiden toimissa hallitustasolla on myös ollut virkamiesmäistyminen. Monia uudistuksia, kuten itäisen Suomen vaalipiirijaon muutos, on tehty vailla huolellista poliittista harkintaa ikään kuin teknillisenä muutoksena. Se oli paha virhe, joka johti ainakin kahden edustajapaikan menetykseen. Uuden vaalikauden alussa on syytä herättää uudelleen käyttövoimaksi politiikan henki. Samalla on käynnistettävä aatteellisista tavoitteistamme lähtevä valmistelutyö (työryhmät), joka katselee maailman muutosta pitemmälläkin aikavälillä kuin valtioneuvoston ajankohtaisen esityslistan puitteissa. Meidän on saatava ote yhteiskunnan kehityksen ohjaamiseen ja tuotava siihen myös sosialidemokraattista sisältöä. Niillä eväillä voidaan luoda pohjaa uuteen nousuun.

Lokakuu 2015

Komentotalous vai konsensus

 

Kolmen ässän hallitus aloitti suotuisan ilmapiirin vallitessa. Media hehkutti uuden otteen ihanuutta. Kolme ässää oli enemmän kuin täyskäsi. Varsinaiset hallitustoimet piti aloittaa heti yhteiskuntasopimuksen synnyttyä. Oli nimittäin asetettu selkeät tavoitteet ja määräaika. Niitä kuului noudattaa. Ei syntynyt sopimusta – ei vaikka yritettiin kaksi kertaa. Vieläkään ei ole huomattu, että sopimus syntyy yhteistahdolla. Komentamistakin on yritetty, mutta suomalaiset eivät taida seurata.

Kolmen ässän hallituksen alkutaival on takkuillut pahasti. Suurin syy ei ole kokemattomuus, vaan suomalaisen todellisuuden tuntemuksen puute. Talouden perusasioidenkin tuntemus näyttää ohuelta. Kustannuskilpailukyvystä puhuessaan hallitus on emeritus valtiosihteeri Raimo Sailaksenkin mukaan ”sekoittanut luvut ja käsitteet”. Rikkiviisaat laskelmat kilpailukyvyn parantamisesta 5 tai 4,2 prosentilla ovat humpuukia senkin takia, että nämä laskelmat ovat aina epävarmoja ja tulokset vain suuntaa antavia.

Hallituksemme toistaa jatkuvasti, ettei korkeallakaan päätöksenteon tasolla ole tajuttu maan tilan vakavuutta. Se väite on silkkaa roskaa. Työmarkkinajärjestöjen edustajat molemmin puolin ovat ajassa kiinni. Kansalaisetkin ymmärtävät niukkuuden voittamisen vaativat tosi toimia. Hallitus sen sijaan ei ymmärrä, että suunta voi meillä muuttua vain yhteistyöllä – sopimalla. Ensin sovitaan ja sitten tehdään. Käskemällä ei muutosta tapahdu, ei varsinkaan silloin kun käskijä osoittaa heti alkajaisiksi, ettei tilanne ole hallinnassa. Kätilö kääntää hallituksen pään. Se onnistui, kun hallitus havaitsi tietämättömyytensä.

Pääministeriksi tultuaan nykyinen valtiovarainministeri Stubb julisti konsensus-ajan kuuluvan menneisyyteen. Konsensus hänen mukaansa estää uudistumisen. Hän jätti sanomatta, ettei työväen panos ole tarpeen suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa ja ns. uudistamisessa. Se olisi ollut rehellistä todeta samassa yhteydessä. Uudistumisen tuli tapahtua oikeiston ehdoilla. Tästä ajattelusta on nyt saatu näyttöä sekä Stubbin oman hallituksen että Sipilän hallituksen alkuhetkien ajalta. Ideologia on selvitetty, teot vielä puuttuvat.

Samalla kun hallituksemme edelleen sanoo toimivansa yhteiskuntasopimuksen hyväksi, se torjuu SAK:n ällistyttävän pitkälle menevän tarjouksen talouden vakautusohjelmaksi tuleville vuosille. En uskonut kuulleeni oikein, kun uutisissa kerrottiin SAK:n olevan valmis palkkojen nollakorotuksiin vuoden kuluttua käytävissä työehtoneuvotteluissa. Siihen mennessäkään palkat eivät nykysopimuksen mukaan juuri nouse. Olisi hyvä tietää, mitä hallitus todella uusilta työehdoilta odottaa. Ehkä sillä on varastossa suunnitelma, jolla palkkoja reippaasti ja yksipuolisesti, mahdollisesti jopa erityislailla, leikataan ja pidetään samalla työmarkkinarauha voimassa.  Sellaisen taikatempun yrittämiseltä Luoja maata varjelkoon. Etelärannan herrojen uskon olevan realisteja ja hakevan todellisia neuvotteluasetelmia.

Hallituksellamme on edessään linjavalinta. Säätämisjärjestystä myöten arveluttavien ns. pakkolakien ja avoimien työtaisteluiden vaihtoehtona on rauhoittaa tilanne asettumalla neuvotteluosapuoleksi konsensus- pöytään. Omasta puolestani alan olla jo valmis vedonlyöntiin hallituksen iästä. Saahan nähdä, mistä reunasta repeily alkaa. Perheemme piirissä on myös esitetty arvelu pääministeri Sipilän kuuluvan siihen keskustalaisten pääministereiden sarjaan, jossa ei pelätä juosta tiiliseinään.

Helmikuu 2016

. . . . mutta entäs sitten se sote!

Tarpeettomalle maakuntahallinnolle rakennetaan itseisarvoa. Sote-hanke jäänyt sivuosaan.

 

Kolmen viimeisimmän hallituksemme työlistalla on ollut tärkeimpänä rakenteellisena uudistuksena ns. sote. Viime syksynä ilouutisena kerrottiin, että asiassa on vihdoin päästy ratkaisuun. Samalla kerrottiin myös aluehallinnon uudistuksesta, maakuntahallinnon perustamisesta. Sopimus oli täyttänyt kokoomuksen vaatiman valinnanvapauden terveydenhuoltoon ja keskustan ikiaikaisen haaveen maakuntahallinnosta.  Perussuomalaisille riitti, että sopimus syntyi, sisällöstä viis.

Laaja paketti vaatii toteutusvaiheen ratkaisuja lukemattomille yksityiskohdille. Niitä sekä mm. avoimeksi jäänyttä rahoitusjärjestelmää jäätiin odottamaan. Valmistelutyö jatkui. Siinä on nyt keskeisimmäksi asiaksi noussut aluehallinnon järjestely.

 Maakuntien lukumääräksi tuli 18, joista kolme on todettu alun alkaen väkiluvultaan ja voimavaroiltaan liian pieniksi vastaamaan sote-tarpeita.  Kepun vallankäytön tarpeita se tyydytti, kuten tilaustyölle sopiikin.  Sote-alueiden määräksi vahvistettiin 15. Laajan asiantuntijajoukon mielestä 12 aluetta olisi vastannut parhaiten terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarpeita.

Päätetty mikä päätetty, maakuntahallinnon turvaaminen nousi kiireisimmäksi tehtäväksi. Ongelmia on odotetusti syntynyt maakuntien roolista suhteessa kuntiin. Mikä olisi kuntien asema sen jälkeen, kun sote-alueet alkavat toimia ja vievät kuntien tehtävistä, varoista ja henkilöstöstä leijonan osan. Maakunnatkaan eivät voi jäädä tehtävittä. Ylemmänasteisena itsehallinnon tasona se on sovitettava yhteen kunnallis-hallinnon kanssa. Entä miten maakuntahallinto sovitetaan yhteen pääkaupunkiseudun yhtenäisen kehittämisen kannalta välttämättömään ns. metropolialueen muodostamiseen. Kitkaa ja vaikeuksia syntyy joka puolella. Maakunnille haalittavien tehtävien luetteloinnissakin tarvittiin erityisasiantuntemusta, jotta kupla saisi jotakin materiaalista sisältöä.

Maakuntahallintoa ei tarvita sen enempää sote-uudistuksen toteuttamiseen kuin muunkaan aluehallinnon vahvistamiseen. Aluehallintovirastoja ei sen enempää kuin ely-keskuksiakaan ole aikomus lopettaa. Mihin tätä kaikkea hallinnoimista tarvitaan? Eikö olisi viisasta katsoa koko hanke alusta alkaen uudelleen. Lienee turha toivomus. Keskustapuolueelle, ehkä koko hallituksellekin tärkeintä on, että maakuntahallinto on olemassa.

Hallitus puhuu säästöjen välttämättömyydestä – aivan erityisesti turhan hallinnon karsimisesta. Maakuntahallinto on näihin tavoitteisiin nähden päinvastainen hanke: lisää hallintoportaita, byrokratiaa ja kustannuksia.

Täytyy yhtyä varapuhemies Risikon, entisen sosiaaliministerin ihmettelyyn. ”Mihinkäs unohtui itse pääasia, sote-uudistus.” Sen suuret vaikutukset alan henkilöstöön, laitosvarantoon ja rahoitusjärjestelmään vaatii vielä syvällistä, vuosia kestävää selvitystyötä. Hallintohimmeleiden kanssa pelaaminen on tietenkin rattoisaa. Tärkeimmän asian suhteen se kuitenkin on vain ajan ja rahan haaskausta.

Toukokuu 2016

Ns. Pirkkalan moniste (1973) - mitä todella tapahtui - itse asiassa kuultuna - Matti Louekoski

 

Suomen Kuvalehti (SK) on muutaman viimeksi ilmestyneen numeronsa sivuilla ottanut käsittelyynsä 1970-luvun alkuvuosien opetusmateriaaliskandaalin, ns. Pirkkalan muistion, jota myös Pirkkalan aapiseksi sanottiin. SK on aivan oikeassa siinä, että muistio/aapinen oli skandaali, joka vahingoitti vakavasti silloin meneillään olevaa koulu-uudistusta, siirtymistä peruskouluun. Koko uudistus oli oikeistollemme melkoinen kauhistus –  mitä kaikkea se voikaan tuoda myös koulun opetuksen sisältöön.

SK on löytänyt Pirkkalan monisteelle ainakin yhden henkisen isän. Lehden lainaaman, syksyllä julkistettavan Keskusrikospoliisin tutkijan selvityksen mukaan se olen minä. Olen nimittäin v. 1969 laatinut muistion, jossa vaaditaan koulutuksen sisällön uudistamista, eikä mitä tahansa uudistamista, vaan sellaista, mikä auttaisi sosialidemokraattisen aatemaailman leviämistä koulua käyvän nuorisonkin piiriin. Olen siis ollut poliittisen aatteen soluttaja viattomien lasten kouluympäristöön.

Muistioni on päivätty v. 1969, jolloin toimin SDP:n koulutus-ja kulttuuripoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Ns. siviilityöni oli Suomen Ylioppilaskuntien Liiton pääsihteerin toimi, josta olin samaan aikaan luopumassa. SDP:n työryhmä ajoi laajan asiantuntijajoukon voimin koulu-uudistusta: yhtenäiskouluun (peruskouluun) siirtymistä ja opetussisältöjen ajanmukaistamista.

Ensimmäinen tavoite oli kaikille selvä, vaikka melkoinen taistelu siitä piti käydä. Kaikilta osin taistelu ei ole vieläkään päättynyt. Monen porvarin kaipaus erilliskouluihin pulpahtelee julkisessa keskustelussa aika ajoin. Edes Pisa-menestys ei ole kritiikkiä vaimentanut.

Opetussisältöjen uudistamisen tarve on jatkuvaa. Yhteiskunta kehittyy ja muuttuu. Koulun on pysyttävä kehityksessä mukana. Peruskouluun siirtymisen aikaan liian monessa koulussa esim. Suomen historian opetus päättyi vuoden 1917 valtalain säätämiseen. Sen jälkeisistä tapahtumista ei puhuttu. Ikään kuin 1930-lukua, sotia ja niiden jälkeistä aikaa ei olisi elettykään. Tottahan tasavallan presidenttien nimet osattiin. Sen sijaan kaikki poliittiset ja kulttuuriinkin liittyvät tapahtumat kuuluivat vaiettuun alueeseen.  Savonlinnan Lyseon vuoden 1960 ylioppilaille ei esim. ay-liikettä ollut olemassakaan. Oli korkea aika vaatia opetuksessa käsiteltäväksi uutta, tutkittua tietoa yhteiskunnan eri alueilta.

Kun peruskoulun rakenneuudistuksen toteutus eteni eteläiseen Suomeen, oli myös erilaisten kokeilujen aika. Joku minulle tuntematon yliöpää käytti tilaisuutta hyväkseen ja syötti markkinoille ”Pirkkalan monisteen”. Monisteen sisältöä ei ollut tarkastettu, kenelle tarkastaminen lienee kuulunutkaan. Kun aikanaan itse – silloin oikeusministerinä toimiessani - kuulin monisteesta, kauhistuin ja ihmettelin, kuinka tällaista voi tapahtua. Toisaalta ns. stallareiden touhuihin jo tottuneena ei ihmetys ollut äärettömän suuri. Reaktioni oli silloin muutama ns. tuhma sana ja arvailu, kuinka suurta vahinkoa moniste saattaakaan aiheuttaa koulu-uudistuksen toteutukselle.

Opetusmateriaalikokeilusta, johon Pirkkalan monistekin liittyy, päätti Kalevi Sorsan I hallituksen opetusministerin sijaisena kulttuuriministeri Marjatta Väänänen, aito maalaisliittolainen konservatiivi. Hän ei koskaan olisi nimeään päätökseen pannut, jos olisi ollut vähäisintäkään epäilystä kokeiluun liittyneistä väärinkäytön mahdollisuuksista. Tätä tärkeää yksityiskohtaa ei SK tietenkään kerro lukijoilleen. Sen sijaan lehti kertoo näyttävän ivallisesti likasanko-palstallaan, kuinka pääjohtaja Aho ja ex-ministerit Louekoski ja Sundqvist ”eivät tienneet mitään” uudistuksen tästä sisällöstä. SK:lle on tärkeää, miltä asia saadaan nyt näyttämään, kun varsin harva suomalainen koko tapauksesta mitään olennaista tietää tai muistaa.

”Niin on, miltä näyttää”. Oikeistoporvarista tuntuu varmaan tukalalta, että demareiden kannatus tuppaa nousemaan, vaikka suuria dramaattisia toimia ei puolue ole juurikaan esittänyt. Vain asiallista keskustelua ja huolenpitoa kansalaisten tasapuolisesta kohtelusta vaikeanakin aikana. Silloin tarvitaan ”paljastuksia”, vanhatkin tapahtumat kelpaavat, keksitytkin sopivat, jos aitoja ei heti tule mieleen. Pääasia on miltä tapahtumat saadaan näyttämään. Hyvänä asiapoikana voi toimia mm tämä Herrasväen Hymy, Suomen Kuvalehti.

Lokakuu 2016

MITÄ TEHDÄ FASISMIN NOUSULLE?

 

Suomalaiset tuntuvat seuraavan yleiseurooppalaista kehitystä poliittisen ilmapiirin jakautumisessa ja mielipiteiden kärjistymisessä. Kehitykseen vaikuttavat monet tekijät. Pitkäaikainen epävarmuus taloudessa ja huolet toimeentulosta vahvistavat edullisia lähtökohtia poliittisten asenteiden kärjistymiselle. Oman selviytymisen varjeleminen lisää epäluuloja vieraita vaikutteita ja ihmisiä kohtaan. Halu liittoutua ikään kuin puolustuskannalle samoin ajattelevien kanssa lisää kärjekkyyttä ja johtaa moniin epätoivottaviin ilmiöihin.

Yksi näistä ilmiöistä on fasismi, jonka nousua on voitu todistaa viime vuosina eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. Sotien välisen ajan, 1920 -1930, jälkeen liikkeen nousu on nyt voimakkaimmillaan. Historian tutkijoiden mukaan (mm. Silvennoinen, Tikka ja Roselius: Suomalaiset fasistit, WSOY 2016) suomalaista fasismia ei koskaan ole ollut olemassakaan itsenäisenä kansallisena ilmiönä. Sillä on ollut joitakin meille sopivia erityispiirteitä, mutta juuret ovat olleet kansainvälisessä ääriliikehdinnässä.

Fasismin piirteitä saaneissa mielenosoituksissa on meilläkin käytetty tunnuksia, jotka sopivat hyvin yhteen muualla Euroopassa mm. uusnatsien esittelemien tunnusten kanssa. Mielenosoitukset ovat usein johtaneet vahingon- ja väkivallantekoihin. Se on aiheesta lisännyt kansalaisten turvattomuuden tunnetta muiden huolien lisäksi.

Mitä sitten voitaisiin tehdä fasismin vastustamiseksi ja sen mahdolliseksi kitkemiseksi. Tuskin sitä millään konstilla kokonaan voidaan poistaa demokraattisesta yhteiskunnasta, jossa yhdistymisen ja sanan vapaus ovat vahvasti suojattuja perusoikeuksia. Fasismin voittamisen vaikeudet liittyvät ääriliikkeittä laajemman yleisen ilmapiirin kehitykseen. Erityisesti yleinen välinpitämättömyys, joka voidaan tulkita myös jonkinasteiseksi hyväksynnäksi antaa suotuisan ympäristön myös fasismin yleistymiselle. On epämukavaa ryhtyä aktiivisiin toimiin ääri-ilmiöitä vastaan, vaikka niitä ei sinänsä hyväksyisikään. Ehkä niiden kanssa jotenkin tulee toimeen, kunhan suoranaista konfliktia välttää, ajatellaan.

Fasistisen mielenosoituksen yhteydessä sattunut kuolemantapaus on johtanut lainsäädäntömme ajan- ja asianmukaisuuden tarkasteluun. Suuria puutteita ei ole havaittu, mutta lakien noudattamisen seurannassa on ollut selkeitä laiminlyöntejä. Ne ehkä aiheutuvat juuri edellä sanotusta löysästä, jonkin verran välinpitämättömästä asenteesta ilmiötä kohtaan. Omat viranomaisasenteet lisäävät valvonnan tehottomuutta.

Lakien tarkastelun yhteydessä on kysytty, kuinka voidaan puuttua esim. rasistista toimintaa harjoittavien ryhmien toimintaan. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on kriminalisoitu. Nykylain perusteella voidaan katsoa, että rasistinen ryhmä on järjestäytynyt tekemään rikoksen kansanryhmää vastaan (apulaisprof. Sakari Melander). Käytännön tasolla ei lainkohta kuitenkaan ole riittävän täsmällinen, kun tällainen ryhmittymä saattaa olla rekisteröity yhdistys. Rekisteröinti edellyttää, ettei toiminta ole lain tai hyvän tavan vastaista. Esim. fasistista luonnetta osoittavaa Suomen Vastarintaliikettä ei ole pidetty järjestäytyneenä rikollisuutena. Lakia on siis täsmennettävä. Ainakin rotusyrjinnän kieltävän YK-sopimuksen täyttäminen on turvattava nykyistä täsmällisellä säädöksellä.

Vaikka lakeja täydennetään ja hallintotoimia tehostetaan, jää aina väljyyttä pahantahtoisille toimijoille. Esim. Saksassa on ylintä oikeusastetta myöten käyty prosesseja fasismin kitkemiseksi. Päätöksiä tehtäessä on ollut vaikeuksia rajata yleisten kansalaisoikeudet ja laissa kielletyt ääri-ilmiöt. Eräs korkeimman oikeuden tuomari on siellä rajauksen vaikeuteen tuskastuneena todennut, ettei ”tyhmyyttä voi lailla kieltää”. Sen sijaan kansalaisvalppaus ja -aktiivisuus on tehokeino. On lopetettava fasismin kehityksen sivusta seuraaminen, välinpitämättömyys. Salliva ”valkoinen hämärä” tarvitsee lisää valoa.

Helmikuu 2017

Komitealaitos uudelleen käyttöön

 

Oikeuskansleri Jonkka kiinnitti taannoin varsin kovasanaisessa lausunnossaan huomiota valtioneuvoston lainvalmistelun tasoon. Kanslerin mukaan lakiesityksiin on jäänyt valmistelussa aivan liian usein karkeitakin virheitä. Mm. lakiesitysten perustuslaillisuutta ei ole osattu arvioida oikein. Virheistä on seurannut monien esitysten perusteellisen korjaamisen tai jopa peruuttamisen tarve. Virheitä aina sattuu ja niitä joudutaan korjaamaan. Jos korjaamisesta tulee suorastaan sääntö ja kaikkein keskeisimpinä pidettyjä esityksiä peruutetaan sarjana, on jotakin perusteellisesti vialla.

Kaikkein suurimpana valmisteluvirheenä pidän ns. liikennekaareen liittynyttä ministeri Bernerin ”selvitystä” mm. autoveron poistamisesta, kulkuväylien yhtiöittämisestä ja eräistä muista liikenteen hoitoon liittyneistä hankkeista. Aivan käsitteellisesti kysymys ei ollut edes selvityksestä, vaan ministerin mielipiteestä, ehkä vain haaveesta. Kun valtioneuvostolle laaditaan selvitys jonkin hankkeen hoitamisesta, tulee siihen sisältyä ainakin alustava arvio hankkeen etenemisen mahdollisuudesta ensin valtioneuvostossa ja sitten yleisemminkin. Ministeri Bernerin ns. selvitys jäi muuten huitaisuksi ilmaan, paitsi että se aiheutti harmia ja vahinkoa autokaupalle ja yleistä hämminkiä, mitä oikeastaan onkaan tekeillä. Olisi ministeri Bernerin pitänyt tietää, ettei 900 milj. euron autoveron menetys ole valtiovarainministeriölle läpihuutojuttu. Puhumattakaan siitä, mitä mieltä kansalaiset ovat tiestö, kansallisomaisuuden yhtiöittämisestä

Valtioneuvoston lainvalmisteluohjeiden mukaan lakiesitysten perusteluissa on oltava arvio esityksen toteuttamisen kustannuksista ja muista käytännön vaikutuksista. Nämä arviot ovat puuttuneet liian monesta hallituksen esityksestä tai jos arvioita on ollut, ne ovat olleet pahasti pielessä.

Aikaisemmin oli lainvalmistelussa käytössä ns. komitealaitos. Komiteoihin oli mahdollisuus saada vähin kustannuksin kussakin valmisteltavassa asiassa maan paras asiantuntemus. Erityisesti tärkeissä asioissa pidettiin huoli siitäkin, että myös oppositio oli komiteoissa edustettuna. Näin saatiin ennalta luotettavaa tietoa valmisteltavien hankkeiden toteuttamisen mahdollisuuksista eduskunnassa.

Nykyisen hallituksemme toimia seuratessa joutuu toistuvasti ihmettelemään, ovatko pääpuolueet todella mukana samaa hallitusohjelmaa toteuttamassa. Siinä määrin eri suuntiin lausunnot ja arviot, esimerkiksi taloustilanteesta menevät. Haparoivalle hallituksellekin olisi eduksi saada toimilleen pätevää taustavoimaa, aivan kuin nyt liikennehankkeiden kanssa on käymässä. Ministeri Berner saa avukseen laajapohjaisen valmistelijajoukon sinänsä tärkeiden uudistusten valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi. Muuten olen sitä mieltä, että ministeri Bernerin syntilista hyvin riittäisi siirtymiseen muihin tehtäviin. Sekoilut valtion omistuspolitiikan ohjailussa ovat kruunu liikennepolitiikan töppäilyjen päälle.

Aloitin tämän kirjoituksen oikeuskanslerin ankarista sanoista lainvalmistelijoille. Voin jatkaa, ettei lakiesitysten perustuslaillisuuden tutkinta siitä paranisi, että maahan saataisiin joidenkin kaipaama perustuslakituomioistuin. Nyt esitysten perustuslaillisuuden tutkii eduskunnan arvovaltainen perustuslakivaliokunta maan parhaita asiantuntijoita kuultuaan. Tutkinta tapahtuu etukäteen eikä jää odottamaan jotakin myöhempää, jälkikäteistä setvimistä muka puolueettomassa tuomioistuimessa.

Perustuslakituomioistuimen perustaminen olisi kallis ja kankea. Se olisi monella tavalla taka-askel nykyiseen hyvin toimivaan järjestelmäämme verrattuna. Se tutkisi asiat jälkikäteen, mikä automaattisesti merkitsisi tutkittavien asioiden osalta ehkä vuosien epävarmuuden aikaa. Tuomioistuin varmasti tukeutuisi niihin samoihin voimiin, joilla nytkin on ratkaiseva osuutensa lopputuloksessa. Älä sekoita  järjestelmää, joka toimii moitteetta. Se on tärkeä hyvän hallinnon periaate.

Hallituksessa tulisi olla edes yksi juristi, jos ei oikeusministerinä, niin muulla pallilla. Hän voisi yhteisistä esityksistä karsia ainakin selvimmät ja pahimmat mokat jo esittelyvaiheessa. Oikeuskansleri on kyllä paikalla, mutta hän ei ole valtioneuvoston neuvonantaja eikä ohjaile siinä ominaisuudessa hallituksen työtä.

Toukokuu 2017

Matalan profiilin demokraatti

 

Presidentti Mauno Koiviston poismenon yhteydessä on hänen elämäntyötään ja saavutuksiaan käsitelty niin perusteellisesti, että – Koiviston omaa sanontaa käyttäen – pajatso alkaa olla tyhjä. Siitä huolimatta haluan liittyä kommenttien esittäjiin hänen poliittisen profiilinsa näkökulmasta. Koivisto sanoi pyrkivänsä toimimaan vähäeleisesti ja pitämään matalaa profiilia. Hän sanoi välttelevänsä dramatiikkaa. ”Ei pidä provosoitua, kun provosoidaan.” Tavoitteidensa selkeyttä hän ei koskaan hämärtänyt tai kieltänyt.

Hänen poliittista toimintaansa läheltä seuratessa oli pakko kiinnittää huomiota ulkoisesti vähäeleiseen, mutta tavoitteiltaan määrätietoiseen uudistushaluun. Yhteiskuntaamme oli kehitettävä entistä demokraattisemmaksi ja vakaammaksi. Kokonaisuuden kannalta tavoitteet olivat korkealla. Toiminta oli aktiivista ja edusti kaikkea muuta kuin matalaa profiilia. Vaikka dramatiikkaa vältettiin, sitä oli mukana aivan tarpeeksi, joissakin asioissa myös yhteistyökumppaneille ja puoluetovereillekin kiusaksi asti.

Valtiosääntömme demokratisoinnissa hänellä oli pyrkimyksenä asettaa tasavallan presidentin valtuudet ja myös tosiasiallinen vallankäyttö aidon parlamentarismin raamiin. Presidentin päätöksenteko tuli sitoa valtioneuvostoon niin, ettei maan kannalta keskeisiä asioita sovittu vain nuotiopiirissä tai muilla omaksuttuihin käytäntöihin sopivilla tavoilla. ”On esimerkkejä ulkopolitiikankin tärkeistä päätöksistä, jotka on tehty virallisen protokollan ohi ja joista on jopa kielletty kertomasta ulkoministerille.”

Aikaisempi eduskunnan hajotuskäytäntö vaivasi myös Koivistoa. ”Ei ole mistään kotoisin, että yksi henkilö voi vapaasti harkiten ja vaikkapa mielijohteesta erottaa eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen, hajottaa eduskunnan ja määrätä uudet vaalit.” Parlamentarismiin sopimattomista hajotuspäätöksistä hän usein presidenttikaudellaan valtiosäännön uudistamisen yhteydessä käytti esimerkkeinä vuosien 1971 ja 1975 tapahtumia. Asioita tarkoituksellisesti yksinkertaistamalla hän totesi vuoden 1971 hajotuspäätöksen olleen keino päästä eroon pääministeri Ahti Karjalaisesta – ja 1975 ulkoministeri Ahti Karjalaisesta.

Aivan näin suoraviivaisia presidentti Kekkosen hajotuspäätökset eivät suinkaan olleet. Koiviston tilannekuvaus kertoo kuitenkin hänen määrätietoisesta halustaan säännöstön uudistamiseen. Hän myös seurasi lainvalmistelua näiltä osin niin tarkasti, että oikeusministeriön virkamiehet alkoivat kutsua häntä Eteläesplanadin lainsäädäntöneuvokseksi Pohjoisesplanadilla toimineiden ministeriön lainsäädäntöneuvosten vastapainona.

Vuoden 1981 alkusyksyn aikana silloiselle pääministeri Koivistolle toimitettiin viestejä, joiden mukaan hallituksen eväät oli syöty ja oli tullut aika jättää paikkansa muiden käytettäväksi. Hallituskumppani Keskustapuolue teki puheenjohtajansa Paavo Väyrysen johdolla hallituksen päätöksenteon mahdollisimman hankalaksi. Erimielisyyskertomuksia ja ns. Tamminiemen viestejä oli myös media täynnä.

Koiviston reaktio erovaatimuksiin oli jatkaa sitkeästi työtään. Jälkikäteen hän kertoi analysoineensa tilanteen niin, että sairaan presidentin voimat olisivat voineet ehkä riittää hallituksen hajottamiseen mutta eivät enää uuden muodostamiseen. Silloin hänen suoranainen velvollisuutensa oli jatkaa, ettei maa joutuisi poliittiseen kaaokseen. Hän vetosi eduskunnan luottamukseen ja torjui erovaatimukset. Hänen analyysinsä osoittautui oikeaksi. Erovaatimukset loppuivat presidentti Kekkosen eroamiseen virastaan.

Kun Koivistolta kysyttiin erovaatimusten kuumimpana aikana, millaista peliä hän hallituksellaan pelaa, oli vastaus – presidentti Kekkosen sairauteen viitaten - selkeä: nyt näyttää alkaneen kokonaan uusi peli. Siinä pelissä Koivisto oli täysillä mukana. Ja hänen voitostaan ovat suomalaiset saaneet nauttia uusiutuneiden parlamentaaristen pelisääntöjen kautta. Usein kuulee sanottavan Koiviston presidenttikauden aloittaneen Suomen II tasavallan ajan. Olen valmis kannattamaan tätä tulkintaa.

Lokakuu 2017

Sote-uudistus koettelee perusoikeuksia: Sosialidemokraattien otettava selvä kanta 

 

Sote-uudistus koettelee perusoikeuksia. Sosialidemokraattien on otettava tähän selkeästi kantaa kirjoittaa Matti Louekoski. "Suomessa tarvitaan asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Yksityisten liikelaitosten osuuden tulee olla avustava, vastuu järjestelmän toimivuudesta kuuluu julkiselle sektorille" Louekoski katsoo ettei tässä maakuntahallintoa tarvita, varsinkaan sellaista mikä ei vastaa omasta palvelutasostaan eikä taloudestaan. ”Porvareita tuntuu ärsyttävän perustuslakivaliokunnan tahto nostaa kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet omistusoikeuden rinnalle. Tulkinta kahlitsee liiaksi liiketoimintaa” Louekoski sanoo ja toivoo että "demarit valitsevat selkeän maakuntauudistusta vastustavan kannan ja herättävät muutkin todellisuuteen.”

Sote-neuvottelut ovat tuoneet keskusteluun uuden perustuslain turvaamien oikeuksien keskinäisen arvioinnin. Muutamat oikeiston edustajat ovat keksineet nimittää valtiosäännön asiantuntijoita peräti perustuslaki-fundamentalisteiksi. Sillä tarkoitetaan suorastaan uhmapäistä sitoutumista äärimmäistulkintoihin perustuslain turvaamien oikeuksien sisällöstä.

Porvareita tuntuu ärsyttävän perustuslakivaliokunnan tahto nostaa kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet omistusoikeuden rinnalle. Tulkinta kahlitsee liiaksi liiketoimintaa.

Arvioinnin kohteena ovat lain sisällöstä ne kohdat, jotka ovat nostaneet perinteisen yksityisen omistusoikeuden suojan rinnalle muita kansalaisille keskeisiä mm. sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluvia etuuksia. Rintamaan on viimeksi liittynyt ex-pääministeri Esko Aho joka sote-uudistusta koskevassa puheessaan on todennut ”perustuslakivaliokunnasta tulleen tulkintoineen riippa edistykselle”.

Asia on juuri päinvastoin. Valiokunta elää tätä päivää.

Yhteistä valiokunnan arvostelulle on kaipaus vanhan valtiosäännön yksityistä omistusoikeutta korostaneen linjauksen perään. Arvostelijoita tuntuu raskaasti kiusaavan, että uusi perustuslakimme tuo vanhojen vahvasti suojattujen oikeuksien rinnalle tasapuolisesti ihmisoikeudet, oikeuden terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan, koulutukseen jne.

Muutos on ollut lainsäätäjän, eduskunnan, nimenomainen tarkoitus nähdä yhteiskuntamme kansalaisille tasapuolisena hyvinvointikokonaisuutena. Muutos ei ole mikään sattuma vaan sitä on valmisteltu perusteellisesti vuosikymmeniä. Haikailu menneeseen on turhaa ja turhauttavaa koska se kertoo oikeiston haluttomuudesta edes teoriassa – perustuslain sisällöstä huolimatta – hyväksyä tasa-arvoista yhteiskuntakehitystä.

Sote-uudistukseen liittyy kamppailu kansalaisten alueellisesta ja taloudellisesta asemasta riippumattoman tasapuolisen terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden hoitamisen. Perustuslain oikea tulkinta osoittaa kansalaisen korkealaatuisen palvelun eikä alan liikelaitosten taloudellisen menestyksen suuntaan. Nämä asia eivät sinänsä ole ristiriidassa mutta ne saadaan törmäyskurssille jättämällä asiakkaan - potilaan ja asiakkaan - tarpeet huomiota vaille korostamalla samalla yksityisten liikelaitosten ansiomahdollisuuksia yhteiskunnalle kuuluvien ja sen kustantamien peruspalveluiden tuottamisessa.

Esko Aho kertoo näkemyksenään perustuslakivaliokunnalle ettei sillä ole kapasiteettia arvioida millaisia sote-palveluita tulevaisuudessa tarvitaan. Pitäisi ilmeisesti käyttää parempia asiantuntijoita. Olen täysin eri mieltä.

Sekä valiokunnalla, että koko eduskunnalla on asiantuntijoineen juuri sellaista tietoa ja osaamista jota tarvitaan kun tasapuolista ja kattavaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestelmää maahan kehitetään. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on erityistehtävänä vartioida että prosessi sujuu lain hengessä kansalaisten tasapuolisen kohtelun hyväksi. Liike-elämän intressit ovat toissijaisia.

Fundamentalismi-puheet ovat sitäkin käsittämättömämpiä kun muistelee pari vuosikymmentä sitten käytyjä poliittisia taisteluita esimerkiksi maa-ainesten käytön rajoittamisesta, vesien- ja muun ympäristön suojelusta ja vaikkapa pilkkilain säätämisestä vapaa-ajankalastajien aseman kohentamiseksi. Esimerkkiluetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Niille oli yhteistä yksityisen omistusoikeuden tarkka varjeleminen.

Menemättä enempää yksityiskohtiin mainitsen itseäni ehkä eniten ärsyttäneen ja myös huvittaneen omistusoikeustulkinnan. Pienessä järvessä uiskenteleva ahven oli vähäisimmänkin kalastusalueen omistajan perustuslailla suojattua omaisuutta, täysin siitä riippumatta sattuiko lainkaan uimaan kalaveden pienomistajan vesialueelle. Tämä tulkinta mielessä kannattaa jättää fundamentalismia koskevat syytökset arvoonsa. Perusoikeuksilla on aina politikoitu ja politikoidaan nytkin.

Suomessa tarvitaan asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Yksityisten liikelaitosten osuuden tulee olla avustava, vastuu järjestelmän toimivuudesta kuuluu julkiselle sektorille. Suomen aluehallinto on jo nykyisellään tarpeettoman monitasoinen. Maakuntahallintoa siinä ei tarvita. Varsinkaan sellaista maakuntahallintoa ei tarvita mikä ei vastaa omasta palvelutasostaan eikä taloudestaan. Myös hallituspuolueiden jäseniin kuuluvat vastuulliset päättäjät ovat tajunneet nämä tosiasiat. Toivottavasti demarit valitsevat selkeän maakuntauudistusta vastustavan kannan ja herättävät muutkin todellisuuteen.

Helmikuu 2018

Matti Louekoski: Poliittista hegemoniataistelua, kohteet ja menetelmät vain vaihtelevat

 

”Vasemmistonuorison piirissä ollut suosittu iskulause ”porvari nukkuu huonosti” saattoi sisältää suuremman totuuden kuin hokemaa toistelleet ymmärsivätkään” sanoo Matti Louekoski kolumnissaan. 1960- ja 70-luvuilla käytiin ankaraa ideologista kamppailua, suorastaan hegemonia-taistelua suomalaisen yhteiskunnan suunnasta. Kohteena oli peruskoulu ja oikeiston perustamien järjestöjen tavoitteena oli ei-sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen ja vasemmistovaaran torjuminen. ”Tämän päivän politiikasta voisi hakea vertailukohtia 50 vuotta sitten tapahtuneeseen, vaikkapa työmarkkinoilta,” kirjoittaa Matti Louekoski.

Oikeiston mielestä tarvittiin ryhtiliike, ettei eräänä demokraattisen kehityksen arvoalueena oleva koululaitos joutuisi antautumaan tasapuolisen koulunkäynnin mahdollisuutta vaativien edessä. Tätä taistelua varten oli koottava voimat ja järjestäydyttävä.

Oli koottava varoja ja perustettava yhteisöjä puolustustaisteluun. Sellainen oli mm Vapaan koulutuksen tukisäätiö (VKTS), joka Okkosen mukaan voidaan rinnastaa jo vuonna 1952 perustettuun ja talouselämän rahoittamaan ja porvarilehdistön laajasti tukeman Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki (SYT) -nimiseen järjestöön. Myöhemmin 1970-luvulla samaa perinnettä jatkoi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA sille tyypillisin pehmeämmin ja diplomaattisemmin keinoin.

Järjestöjen tavoitteena oli ei-sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen ja vasemmistovaaran torjuminen.

Vasemmiston voiman vahvistuttua 1960- ja 70 luvulla sai peruskoulun vastustaminen muotoja joita jälkikäteen on suorastaan vaikea ymmärtää. Jopa eduskuntakeskustelujen kielenkäyttö peruskoulun tuomien uhkien kuvailussa saa aineistoon tutustuvan tuntemaan myötähäpeää puhujia kohtaan.

Vasemmistonuorison piirissä ollut suosittu iskulause ”porvari nukkuu huonosti” saattoi sisältää suuremman totuuden kuin hokemaa toistelleet ymmärsivätkään.

Lyhyesti sanottuna 1960- ja 70-luvuilla käytiin ankaraa ideologista kamppailua, suorastaan hegemonia-taistelua suomalaisen yhteiskunnan suunnasta. Tämän päivän politiikasta voisi hakea vertailukohtia 50 vuotta sitten tapahtuneeseen, vaikkapa työmarkkinoilta. Yhtä rajua sanailua ei sentään esiinny, mutta monia sellaisia piirteitä on ilmassa, jotka osoittavat eräänlaisen hegemoniakilpailun olevan menossa.

EK muutti sääntöjään, ettei sen ole mahdollista olla mukana tekemässä tulosopimuksia. Samalla muuttui myös SAK:n ja muidenkin palkansaajien keskusjärjestöjen asema Ne eivät ole enää sopimusten osapuolia. Tämä rooli siirtyi liitoille samalla, kun työnantajat ajavat yhä vahvemmin sopimusten tekemistä paikallisella tasolla.

Tuskin EK sääntömuutoksellaan on halunnut luopua vaikutusvallastaan työmarkkinoilla. Se on vain omaksunut välillisen vaikuttamisen keinon.

EK laskenee, että sen tahto ja vaikutusvalta toteutuvat riittävästi oman viiteryhmän kiinteästä yhteistyöstä ilman keskusjärjestöjen muodollisia sopimuksiakin. EK:n vaikutusvalta ulottuu hyvin pitkälle myös paikalliseen sopimiseen, jossa lähtökohtaisesti työnantaja on aina niskan päällä.

Palkansaajapuolella muutoksen vaikutukset eivät ole läheskään yhtä mutkattomia. Yhteisen vaikutusvallan säilyttämiseksi on ryhdytty kokoamaan suurliittoja, joiden jäsenkunnat ovat kuitenkin varsin heterogeenisia. Yhteisten tavoitteiden ajaminen näyttää vaikeutuvan varsinkin kun vastapuoli voi laajassa mitassa turvautua porvarihallituksen tukeen. Hegemoniataisteluun viittaavat myös ne puheenvuorot joissa työtaistelutoimia enenevässä määrin leimataan poliittisiksi operaatioiksi.

Paikallinen sopiminen ei taida myöskään työnantajalle - vahvasta lähtöasetelmasta huolimatta - olla ihan helppo asia. Sitä osoittaa pankkialaa parhaillaan tulehduttava neuvottelu viikonloppujen aukioloajoista. Paikallisia ja pankkikohtaisia sopimuksia ei tunnu syntyvät kovin helposti eikä halvalla. Vastakkain on muitakin arvoja kuin viikonlopputyöstä maksettava rahallinen korvaus. Miten perheestä huolehditaan, jos edes viikonloppua ei siihen voi varata? 

Tarvittaisiinko sittenkin laajempaa sopimista.

Kesäkuu 2018

SDP – haluttu morsian vai pirttihirmu

 

Viikko sitten pidetyissä hallituspuolueiden kokouksissa jäi ajankohtaisista tärkein ja vaikein asia, sote sivurooliin. Siitä ei juurikaan keskustelua käyty. Sen viipyminen todettiin ja toteuttamisen tarpeellisuutta vakuuteltiin. Katseita käännettiin – sinänsä ymmärrettävästi – tulevaan. Ja siellä näytti kiinnostavan erityisesti yhteistyö suosiomittauksia johtavan SDP:n kanssa. Mitä ehtoja ja mitä vaatimuksia? Aiheen käsittely oli niin innokasta, että media jo alkoi puhua kosintamenoista. Pääministerin viitan sovittelu ja ehtojen asettelu on liian aikaista kummallekin hallituspuolueen puheenjohtajalle.

Pääministeri Juha Sipilä vertasi keskustan kokousväelle sote-hanketta merkitykseltään 50 vuotta sitten toteutettuun peruskoulu-uudistukseen. Sipilä on vertauksessaan osin oikeassa. Hanke on tosi mittava. Sen valmistelu on kestänyt kauan. Toteutuessaan se toisi suuria muutoksia sekä terveydenhuollon, sairaanhoidon että sosiaalitoimen alaan. Vahinko vain, että - toisin kuin aikanaan koulu-uudistuksessa - muutosten vaikutukset ovat vain arvailun varassa. Lisäksi hankkeen takana on niukin mahdollinen, vain yhden edustajan enemmistö eduskunnassa, mikä tekee koko hankkeen toteutuksesta epävarman. Koulu-uudistuksen takana oli eduskunnan suuri enemmistö. Uudistusta suunniteltiin yhdessä laajalla pohjalla ja toteutus tapahtui asteittain ja kokeilemalla. Uudistus oli suuri menestys. Sote:sta ei löydy samoja tunnusmerkkejä.

Jos sote-lait säädetään nykyisten esitysten muodossa, yhteiskuntamme tärkeimmillä palvelualoilla hypätään pimeyteen; kustannusvaikutukset ovat auki, ainakaan säästöjä ei näytä syntyvän. Valinnanvapaus toteutuu tai sitten ei. Itsehallinnoksi sanotulta maakunalta puuttuu talousvastuun myötä itsehallinto. Nähtävissä olevat avoimet asiat ja valuviat tulevat heti vaalien jälkeisen uuden hallituksen työlistalle. Vasta laajan korjaus- ja täydennysohjelman jälkeen selviää, jäikö hankkeesta käteen muuta kuin riesaa, kustannusten nousua ja kapitalistien uusia busines-mahdollisuuksia veronmaksajien kustannuksella.

SDP-morsian ei vaalien jälkeen voi välttää osuuttaan korjaustalkoissa. Siksi olisi nyt viisasta osoittaa ”pirttihirmun luonnetta”. On riittävän selvästi tuotava esiin vaatimus koko hankkeen palauttamisesta lähtöasetelmaan eli asiakkaiden palveluiden riittävyyden ja tason turvaamiseen. Siinä ei maakuntahallintoa tarvita eikä julkisten palveluyksiköiden siirtoja pääomayhtiöiden rahastusvälineiksi. Kuntayhtymät olisivat lähinnä asiakkaita olevina ja myös talousvastuun kantavina toimijoina paras tapa hankkeen käytännön organisoinnissa. SDP on tätä malliaan ahkerasti tarjonnut. Se on toimiva, sitä on tarjottava edelleen. Nyky-soten hyvin todennäköisessä haaksirikossa se on myös joustavin tapa päästä uuteen alkuun.

Pääministeri Sipilä on ministeri Orpon tapaan vakuuttanut, ettei SDP:n mukaan tulo hallitusvastuuseen saa romuttaa nykyisen hallituksen saavutuksia. Ministerit todistelevat, että meneillään oleva noususuhdanteen vaihe johtuu heidän aikaansaannoksistaan. Talousnousun syyt ovat kuitenkin pääosin muualla kuin hallituksemme toimissa. Kansainvälinen, Suomesta riippumaton noususuhdanne on taustalla ratkaiseva tekijä. Suomen osuus kasvu-uralle siirtymisessä on vähäinen ja rajoittuu lähinnä siihen, ettei kotimaisen kasvun mahdollisuuksia ole suoranaisesti pilattu. 

Ay-liikkeen syyttelyt kasvun jarrutuksesta ovat käsittämättömiä. Ilman työmarkkinoiden sopuisia toimia kilpailukyvyn säilyttämiseksi olisimme vaarantaneet hyvin alkaneet kasvun näkymät. Hallituksemme on kunnostautunut lähinnä koulutuksen ja perustoimeentulon määrärahojen ja leikkaamisessa. Niillä ei kasvua eikä hyvinvointia luoda. Jos hallituksen saavutukset kuten aktiivimallin soveltaminen, koulutusleikkaukset, eläkeläisten aseman kurjistaminen, irtisanomisten helpottamista jne. on pidettävä voimassa vaalien jälkeenkin, voivat Sipilä ja Orpo hakea ”morsianta” muualta kuin SDP:n piiristä. Talouskasvun turvaamisessa, verotuksen tasapuolistamisessa, koulutuksen lisäämisessä ja työpaikkojen luomisessa SDP on vastakin kaikkien kaveri tai median kaipaama auvoinen morsian.

Marraskuu 2018

Näinkö pitää taas käydä

 

Italian hallituksen budjettiesitys sai ns. pakit EU:n komissiolta. Se ei tunnu haittaavan italialaisia. Velkaa otetaan reilusti yli sovitun. Ja etuuksia jaetaan väljien vaalilupausten mukaan. Lainottajat tietävät velan aiheuttaman suuren riskin. Se nostaa korkoja ja riskin toteutuessa ajaa pankin vaikeuksiin. Se johtaa luottamuspulaan. Pankkikriisi uhkaa ja vaikeudet siirtyvät reaalitalouden puolelle. Suuren talouden kaaos aiheuttaa suurta tuhoa.

Tuntuuko tutulta? Vanha totuus on, ettei toisen vahingosta juurikaan voi viisastua. Oppimiselle on käytettävissä monta ohjekirjaa alkaen Suomen ja muiden pohjoismaiden pankkikriisiraporteista 1980- ja 1990- lukujen taitteessa. Sen jälkeen on kärsitty USA:sta alkaneesta maailmanlaajuisesta kriisistä, viimeksi Kreikan vaikeuksista. Ongelmia on yritetty helpottaa yhteisvastuulla. Luottamusta ei kuitenkaan ole saatu palautetuksi.

Mainittujen kriisien lähempi tarkastelu osoittaa niiden olevan rakenteeltaan ja syntytavaltaan hyvin samanlaisia. Mittakaavoissa on tietenkin eroja. Lähtökohtana kaikissa on ollut harkitsematon riskinotto. Luotonantajat ovat aina tienneet velallista uhanneista maksuvaikeuksista ja ottaneet tämän huomioon. Lainojensa korot ovat olleet korkeita tappioiden varalta. Niin kauan kuin takaisinmaksu on sujunut jokseenkin sovitun ohjelman mukaan, busines on ollut hyvää. Vaikeuksien alkaessa lainottaja on kriisiytynyt. Kriisin syvetessä luottamus on menetetty markkinoilla. Huonoimmassa tapauksessa se on  merkinnyt toiminnan loppumista. Näin kävi mm. SKOP:lle. SKOP on saanut monta suurpankkia seuraajikseen myöhemmin samanlaisen kehityskaaren jälkeen, maailman suurimpiin kuulunut jättipankki Lehman Brothers pahimpana.

Italian lainatarve on suuri, jos budjettilupaukset aiotaan EU-varoituksista välittämättä pitää. Lainoittajina voivat toimia vain suuret pankit, joiden kriisiytymisvaara kasvaa Italian takaisinmaksukyvyn heiketessä. Menetysten pelko nostaa korkoja ja luottamus alkaa huveta. Suurten pankkien kriisistä ei selvitä pienin vaurioin. 

Nousevat korot lisäävät budjettitaakkaa ja lisäävät lainatarvetta. Vaikeudet kumuloituvat kunnes peli on pakko katkaista. Siinä vaiheessa on pankkimaailmassa saattanut tapahtua suuriakin vahinkoja. Joka tapauksessa silloin on varmaa, että lainan saanti terveisiinkin hankkeisiin on vaikeutunut. Kriisi on siirtynyt myös ns. reaalitalouden puolelle. Siitä seuraa tuotannon heikentyminen ja työttömyyden kasvu. Aikaisemmin annettuja lupauksia uusista etuuksista kansalaisille on pakko leikata tai ne peruutetaan kokonaan.

EU:ssa on kriisin aikana taas nostettava esiin kysymys muiden jäsenmaiden halusta ja mahdollisuuksista auttaa kriisiin joutunutta. Keneltäkään ei ole jäänyt huomaamatta, millaisiin vaikeuksiin siinä joudutaan. Kreikan tapauksen luulisi olevan riittävä varoitus. Italia on kooltaankin aivan eri luokkaa. Jos siellä naapurimaan kaltaisiin vaikeuksiin joudutaan, ei taida unionin solidaarisuus riittää, eivätkä rahat.

Yhteisistä säännöistä piittaamatonta jäsenvaltiota on mahdollista paitsi tiukasti ohjeistaa myös rangaista. Kun rangaistus voisi olla esim. miljardien sakko, sitä on ongelmallista käyttää. Sehän vain syventäisi muutenkin rahapulasta kärsivän vaikeuksia. 

Rahaliiton säännöt ovat selkeät ja täsmälliset. Niitä rikkovien jäsenten valvontamekanismi toimii kuitenkin aika pehmeästi. Jotkut sanovat toimintaa poliittiseksi. Sillä halutaan kertoa, että varsinkin suurten jäsenmaiden ruotuun saattaminen, kuten aikanaan Saksan ja Ranskan, on vaikeaa. Neuvotellaan, kierretään ja kaarretaan. Nyt on sitten vuorossa suuri teollisuusmaa ja suuri talous, Italia. Toivoa sopii, että uhkaavaan vaaraan tartutaan tuoreeltaan riittävän tiukasti, ettei meillä taas eduskunnassa olisi pöydällä Suomen ”yhteisvastuuosuus Italian tukipaketin rahoittamisesta”.

Huhtikuu 2019

Kirjeenvaihtotoverina perustuslakivaliokunta
 

Sipilän hallitus on suurella sitkeydellä yrittänyt oikaista perustuslain säännöstössä. Pitkäaikaiselle perinteelle perustuslakivaliokunnan mietintöjen tinkimättömästä kunnioittamisesta viitattiin kintaalla. Valiokuntaan suhtauduttiin kuin kirjeenvaihtotoveriin. Mielipide siellä, toinen täällä.

Juha Sipilän hallituksen sote-hanke meni odotetusti kiville. Asian kehitysvaiheita seuranneelle se ei ollut yllätys. Yllättävää kuitenkin on, ettei epäonnistumisen syitä ole haluttu tarkoin analysoida. Vastaava hankehan tulee väistämättä seuraavan hallituksen työlistalle. Sen edistämiseksi olisi erittäin hyödyllistä paneutua tehtyihin virheisiin ja hakea uudistukselle hyvissä ajoin kestävää yhteistä pohjaa.

Sote-hanke ei kaatunut aikapulaan. Totta kai eduskunnan istuntokauden päättymistä voi syytellä, kun edeltävät vuodet on härkäpäisesti pidetty kiinni joskus yön hämärissä tehdystä sopimuksesta, jossa uudistuksen varsinainen aihe, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tehostaminen on jätetty sivuosaan. 

Pelkistetysti kaatuneen hankkeen pääasiat olivat maakuntahallinnon luominen ja kunnallisten palveluiden yksityistäminen. Jos pääasiana olisi ollut esimerkiksi terveyskeskusten potilasjonojen purkaminen, olisi riittänyt panostaminen lääkäreiden lisärekrytointiin ja terveyskeskusten avustavan terveydenhuoltohenkilöstön lisäämiseen ja hallintotehtävien sujuvoittamiseen. Eräät asiantuntijalaskelmat osoittavat näin toteutetun uudistuksen hinnan olevan vain murto-osa nyt käytetyistä varoista.

Edellä sanottu on lukijalle liiankin tuttua. Sen sijaan hallituksen kamppailu perustuslakiasioiden kanssa on ollut vähemmän esillä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta toimii eräänlaisen tuomioistuimen tapaan. Kun se käsittelemästään asiasta on antanut mietinnön, on mietinnön asiasisältöä noudatettava. Siihen ei ole valitusoikeutta eikä sen tarkoitusta voi mieleisekseen muunnella ja tulkita.

Sipilän hallitukselle nämä tosiasiat eivät selvästikään valjenneet koko sote-prosessin aikana. Oikeampaa olisi sanoa, että hallitus ei perustuslain noudattamisesta suuresti välittänyt. Kun perustuslakivaliokunta oli julkistanut mietintönsä, hallitus aloitti väännön mietinnön sisällön muuntelemiseksi. Kirjelmöitiin ja tehtiin ”tarkentavia ehdotuksia” aikaisemmin valmisteltuihin lakiesityksiin. Samalla syyteltiin valtiosääntö- oppineita loukkaavilla nimityksillä, olivat fundamentalisteja ja ties mitä.

Pyrittiin luomaan tilanne, jossa sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä myös perustuslakivaliokunta olisivat kuin hallituksen kirjeenvaihtokavereita. Ei auttanut, vaikka perustuslakivaliokunta puheenjohtajansa toimesta laati suorastaan rautalankamalleja antamiensa kannanottojen seuraamisen helpottamiseksi. Asiaa ei parantanut, että hallitus toimitti eduskunnalle luonnoksenomaisia lakiesitystensä korjaustekstejä käsittelyn nopeuttamiseksi. Hallitukselta jäi – varmaan tarkoituksella – huomaamatta, että lakiesitysten antamiselle eduskunnalle on säädetty tarkat menettelytavat. Niihin kuuluu mm. esitysten ennakkotarkastukset, joissa varmistetaan esitysten perustuslainmukaisuus. Valvontatehtävä on oikeuskanslerilla.

Oma lukunsa oli keskustalaisen sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajan oikaisuyritys valiokunnan perustuslaissa säädetyistä menettelytavoista. Tavoitteena oli rajoittaa edustajien puheoikeutta ja runnoa epäkypsiä asioita pikaratkaisuihin. Eduskunnassa on mahdollisuus myös viivytyskeskusteluihin, joissa hänen oman puolueensa edustajilla taitaa olla ennätys. Niistä ei nyt ollut kysymys. Oli vain saatava aikaan asiallinen pohdinta esillä olleen lakipaketin perustuslaillisuudesta.

Hallituksen muistakin menetelmistä voi nostaa kysymyksen laillisuuden noudattamisesta. Ministeri Bernerin pankkiuran alku kaipaisi vielä jälkikäteenkin läpivalaisun jääviyden näkökulmasta. Ministeri itse pääministeristä puhumattakaan ei ole kertonut, milloin hän on antanut suostumuksensa ruotsalaisen suurpankin hallituksen jäseneksi. Perinteisen käytännön mukaan jääviys ja sitoutuneisuus alkaa suostumuksen antamishetkellä. Se aika oli joskus alkuvuoden päivänä, mikä on tarkoin salattu laillisuusvalvojaltakin. Ei tunnu haittaavan hallitusta – eikä torkahtanutta laillisuusvalvojaa.

Lokakuu 2019

Työmarkkinoiden valkea hämärä
 

Antti Rinteen hallituksen kohtalon kysymykseksi näyttää nousevan työllisyyden kehitys. Talouden näkymien heikkeneminen antaa odotuksille vaikean lähtökohdan. Työnantajien ja sijoittajien varovaisuus riskinotossa siirtää vastuuta hallitukselle. Työnantajapuolen asenteellisuus on merkittävä lisäeste työpaikkojen syntymiselle. Siitä ei juuri puhuta, mutta se näkyy markkinoilla.

Muutama päivä sitten kuulin radiohaastattelun, jossa itseään aktiiviseksi yrittäjäksi kutsunut haastateltava kertoi yrityksensä suuresta tarpeesta rekrytoida lisää työvoimaa. Sitä hän ei sanonut voivansa tehdä, “kun irtisanominen Suomessa on niin hankalaa”. Äänilaji oli kiivas ja syyttävä. Ei sanaakaan mahdollisuudesta palkata uutta väkeä vaikkapa määräaikaiseen työsuhteeseen. Siten saisi tarvitsemansa työvoiman ja työttömät töitä. Yrittäjältä on jäänyt huomaamatta, kuinka helppoa ja halpaa meillä irtisanominen on verrattuna esim. Saksan käytäntöihin.

Työnantajien jatkuvalta vaatimukselta lisätä ns. paikallista sopimista ei voi välttyä. Paikallisen sopimisen menettely on jo nykyisellään laajasti käytössä. Pienten ja keskisuurten yritysten piirissä ei juuri muita työehtojen sopimisen muotoja tunnetakaan kuin vapaamuotoinen paikallinen sopiminen. Varsinaisesti paikallisen sopimuskäytännön lisäämisen vaatimuksen taustalla lieneekin pääasiassa työnantajan määräysvallan, isäntävallan lisäämispyrkimys. Sitä tulisi saada vahvistetuksi. Samalla vähennettäisiin ay-liikkeen asiantuntijoiden mahdollisuutta olla mukana tukemassa työntekijöiden edunvalvontaa.

Suomen työmarkkinoilla on yli 50-vuotiaiden erittäin vaikeaa työllistyä olkoonpa aikaisempi työura kuinka ansiokas tahansa. Näytöt edellisten työpaikkojen menestyksestä eivät kovin paljon paina, kun keski-ikäinen joutuu kilpailuun nuorempien paikan hakijoiden kanssa. Minullakin on lähipiiristäni mielenkiintoinen kokemus ikäsyrjinnästä. Juuri 55 vuotta täyttänyt hakija oli työhaastattelussa ja hakuasiakirjojen perusteella todettu työnantajan henkilöstöpäällikön toimesta koko hakijakaartin ylivoimaisesti parhaaksi ja täytettävään toimeen sipivimmaksi. Kun sitten yksityiskohtia myöten sovitun työsopimuksen allekirjoittamisen tuli tapahtua, työnantajan ylempi toimihenkilö tarkisti hakijan iän, 55 v., keskustelut päättyivät siihen. Työnantajalle kelpasi vaatimattomampikin hakija. Säästyihän siinä myös palkkarahoja.

Julkisuudessa käynnissä olevasta keskustelusta päätellen tämä on yleinen käytäntö. Se myös poikkeaa selvästi muiden pohjoismaiden tilanteesta. Esim. Ruotsissa työnantajat pitävät kiinni kokeneesta työvoimasta ja ikääntymisen myötä järjestelevät työoloja työntekijälleen paremmin sopiviksi. Edellä mainitsemani henkilön myöhemmässä, ruotsalaisen työnantajan toimessa oli korkean esimiehen asemassa lähes 70-vuotias osa-aikainen johtaja, jolle oli räätälöity hänen olosuhteisiinsa sopivat työehdot. Suomen väestörakenteen kehitys pakottanee ennen pitkää meidät samoille linjoille.

Joskus meillä törmää myös poliittisesti jyrkkiin asenteisiin rekrytoinnin yhteydessä. Taannoin eräs hankolainen keskisuuren yrityksen toimitusjohtaja kertoi pitävänsä tarkan huolen siitä, ettei hänen yhtiössään “punikit” miehitä yhtään toimihenkilön paikkaa. Se sentään taitaa olla aika harvinaista nykyään, mutta sitäkin löytyy.

Sisällissodan jälkeisessä Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla rakenneltiin kansalaissopua varsin hyvällä menestyksellä. Taustalla oli kuitenkin vahvoja voimia, jotka pitivät huolta epäluulojen ylläpidosta, vaikka eivät sitä suureen ääneen joka puolella kuuluttaneetkaan. Muutamat historioitsijat ovat kutsuneet tätä aikaa ja ilmiötä “valkoisen hämärän” ajaksi. Nykyisten työmarkkinoiden rasituksena on yhteistyön ja avoimuuden puute, eräänlainen hämärä, joka peittää ongelmia ja estää niiden ratkaisemista avoimessa yhteistyössä. Vastakkainasettelun aika ei ole vieläkään ohi.

Helmikuu 2020

Luottamusta on tai sitten ei

 

Hallituksen rivit on saatava kiireesti ojennukseen ja kyräily ryhmien kesken lopetettava. Yhdessä laaditun ohjelman sisältö on toteutuakseen pitkäjänteistä toimintaa vaativa ja kalliskin. Valtion tulorakenteeseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, menoja sen sijaan on vähintäänkin riittävästi ja etupainoisina. Ohjelman toteutus ei onnistu, jos yhteistyö ei nykyisestä parane.

Keskustan tuore puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi taannoin hieman ujostellen eduskunnan käytävällä, että hänen puolueensa piirissä ei tunneta täyttä luottamusta pääministeri Antti Rinteen toimintaan. Kulmuni ei täsmentänyt epäluottamuksen syitä eikä varsinkaan sitä, kuinka vakavaa epäluottamus oikeastaan oli.

Ilmoitus johti tunnetulla tavalla SDP:n piirissä kriisikokoukseen ja tilanteen perusteelliseen arviointiin. Ensi tiedot sd-johtopäätöksistä antoivat ymmärtää, että epäluottamuksen syihin ja syvyyteen tullaan vaatimaan täsmällisempää sisältöä. Kun seurasin mielestäni hyvin tarkkaan tilanteen kehittymistä, ehdin iloita, ettei hallituskumppanin ympäripyöreä ilmoitus ”epäluottamuksen ilmapiiristä” sentään riitä hallituskriisin syyksi.

Olin kyllä kuullut eräältä keskustalaiselta maakuntatason vaikuttajalta aikaisemmin terävän tokaisun pääministeri Rinteen toiminnasta ”ay-Antti, aivan liian punainen”. Noin vain tunnelmapohjalta.

Pian tuli selväksi, että Rinteen aika pääministerinä oli ohi.  Antti itse on myöhemmin kertonut tarkoin harkinneensa, millaisia johtopäätöksiä täsmentämättä jääneestä epäluottamuksesta hänen tulee tehdä. Hän on kertonut pohtineensa koko nykyisen hallituspohjan ja sen hyväksymän ohjelman menettämistä omaa jatkamistaan vastaan. Hän oli pitänyt arvokkaampana ohjelman kuin päämisterin henkilön säilyttämistä. Siitä sitten on seurannut pääministerin vaihtuminen.

Itse en olisi ollut valmis luovuttamaan kovin helposti. Pelkään nimittäin, että syyt keskustan tuntemaan epäluuloon Rinnettä kohtaan eivät suoinkaan rajoittuneet vain henkilöön ja vain sd-politiikan sisältöön, ”liian punaista”. Kun syvemmät syyt ovat jääneet selvittämättä, ne vaikuttanevat taustalla edelleen pääministerin vaihtumisesta huolimatta.

Taustalla näyttää olevan keskustan kyräilyä muihinkin suuntiin. Viimeisin esimerkki tästä on yhteenotto vihreiden kanssa metsäpolitiikasta, mikä Suomen olosuhteissa on ympäristösuojelun keskeinen tekijä. Yhdessä sovittujen ympäristöohjelmien käytännön toteuttaminen on vaikeaa ja aikaa vievää toimintaa. Mitään taikatemppuja ei ole päämäärän saavuttamiseksi ole löydettävissä. Tilannetta vaikeuttavat aikaisemmin tehdyt uskonomaiset linjaukset mm. ydinvoimasta, vähiten ilmastoa saastuttavasta energia- muodosta. Jos keskinäistä luottamusta ja halua tosi toimiin ohjelman toteuttamiseksi ei ole, näennäinen yhteistoiminta voi päättyä hyvinkin nopeasti.

Sd-ministerit ovat yksissä tuumin kiitelleet hallitusohjelman erinomaisuutta ja kaukonäköisyyttä. Monia tärkeitä rakenteellisiakin hyvinvointia parantavia uudistuksia on suunnitteilla. Monet niistä ovat myös kalliita, mikä asettaa talouden kestävyydelle suuria vaatimuksia. Erityisestin työllisyyspolitiikan on onnistuttava. Muutoin ohjelmalliset tavoitteet jäävät vain suunnittelijoiden paperille. Talouspolitiikka vaatii vähempiarvoisiin asioihin liittyvän kyräilyn lopettamista. Menopuoli tulee varmuudella hyvin hoidetuksi, mutta mistä rahat.

Talouspolitiikan ohella aluepolitiikka vaatii aivan erityisiä toimia. Sipilän jälkeensä jättämät vahingot eivät ole kaikilta osin korjattavissa, mutta voivat ne sentään toimia varoittavina esimerkkeinä taantuvien alueiden ja niiden asukkaiden olojen jättämisestä oman onnensa nojaan. Katsokaapa vain, mitä esimerkiksi Etelä-Savossa saatiin aikaan viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, rajuja työpaikkasupistuksia, palvelu- elinkeinojen leikkauksia, taksitoiminnan sekasotku jne.

Kesäkuu 2020

Korona- pandemian vahingot on korjattava yhdessä – riittääkö luottamus

 

Korona-pandemia on edennyt vaiheeseen, jossa päähuomio on kiinnittymässä katastrofin aiheuttamien vahinkojen, etenkin talouden tappioiden korjaamiseen. Maailmanlaajuisen onnettomuuden seurausten hoitaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, jonka avulla voidaan välttää vahinkojen jääminen pysyviksi. Taudin ilmestyttyä on ollut selvää, että sen leviämisen estäminen kuuluu kaikille osaamisen ja voimavarojen mukaan. Jälkihoito ja vastuu vaadittavien toimien rahoituksesta on usein osoittautunut koko prosessin vaikeimmaksi asiaksi. Vastuunkantajat ovat tarkkoja hyväksyttävistä velvollisuuksistaan.

Kaikissa EU-maissa on ollut pakko hyväksyä tosiasiaksi, että ilman raskasta velkaantumista rahoitusta ei vahinkojen korjaamiseksi ole olemassa. Ns. Eu-kriteerit julkisen velan suhteesta kansantalouden kokoon on nyt pakko jättää taka-alalle, vaikkakaan ei kokonaan ilman huomiota. Lähiaikojen budjetit on rakennettava uudelle pohjalle ja tarvittavan lisärahoituksen lähteet on löydettävä.

Suomessa olemme kohdanneet viimeisten 30 vuoden aikana kolme talouteen vaikuttanutta suurta katastrofia. 1990-luvun alun pankkikriisi oli ennen muuta kansallinen ongelma, jonka selvittämisen tuli myös tapahtua kansallisin toimenpitein. Vieläkin on poliittisesti erimielisyyttä laman aikaisten leikkausten tarpeesta. Tarvetta varmaan oli, mutta olisiko pitänyt harkita suuruutta ja kohdentumista tarkemmin.

Kaksitoista vuotta sitten maailmanlaajuisena vaivana oli ns. finanssikriisi, jonka vahinkojen korjaamisessa tarvittiin ennen muuta keskuspankkien voimakasta puuttumista rahamarkkinoiden toimintaan. Keskuspankkijärjestelmän oli käytettävä melkoinen määrä mielikuvitustakin riittävä n monipuolisen keinovalikoiman löytämiseksi markkinoiden vakauttamiseksi. Monia aikeisemmin selvinä pidettyjä keskuspankkitoiminnan periaatteita on jouduttu venyttämään tulkinnoilla tilanteen vaatimusten mukaisiksi. Miinus-korkojen käyttöön ottaminen on uusista keinoista hyvä esimerkki. Finanssikriisin korjausohjelma on edelleen pankkitoiminnan arkipäivää ja herättää edelleen eripuraa keskuspankkiirien välillä.

EU-komissio on omasta puolestaan ottanut kantaa pandemian vahinkojen korjaustoimien rahoittamiseksi. Ensin on käytettävä unionin budjettivaroja, joiden riittämättömyys on selvä asia. Seuraavan budjetin loppusummaa ehdotetaan nostettavaksi 1100 miljardiin euroon, mutta jäsenmaiden maksuosuudet ovat vielä täysin auki. Budjettivarojen lisäksi tarvitaan komission mielestä jättimäiseksi sanottua elvytysrahastoa, joka sisältää sekä avustusvaroja että lainattavia varoja jäsenmaiden tarpeisiin. Rahaston määräksi on alustavasti ehdotettu 750 miljardia euroa, jota määrää on jo ehditty arvostella aivan liian pieneksi.

Kun unionin budjetin varojen lähde on jäsenmaksut, on elvytysrahaston tarpeisiin löydettävä muita lähteitä. Komissio ehdottaa rahaston varoja lainattavaksi unionille ja lainojen takaisinmaksun hoidettavaksi aikanaan EU-veroilla. EU-verot olisi uusi rahoitusjärjestelmä, joka heti on herättänyt epäluuloja sekä nostanut esiin tarpeen laajasta periaatteellisesta keskustelusta. Verotuksen avulla unioni voisi helpottaa budjettinsa rahoitusta ja lieventää jäsenmaksuosuuksien kasvattamista. Askel EU-verotuksen suuntaan on kuitenkin poliittisesti suuri siirto kohti liittovaltion mallia. Eräs suomalainen tutkija on sanonut, että vaikka elvytysrahaston tarvitsemat pääomat ovatkin jättimäisiä, on poliittisesti vähintään yhtä suuri liikahdus siirtyminen EU:n velkaantumiseen ja velkojen hoitoon omilla veroilla – koko ”asian pihvi”.

Hallituksemme taholla on kerrottu, ettei komission ehdotus tule missään tapauksessa menemään tässä muodossa eteenpäin. Sen kaikki elementit tulee tarkastaa läpikotaisin. Mikä osa elvytysrahaston varoista annetaan suoraan avustuksina ja mikä osa lainoina, näyttää herättävän erimielisyyttä. Etenkin ns. netto- maksajat, kuten Suomi, ovat varuillaan ilmaiseen ja perusteettomaan rahanjakoon nähden. Sekä avustusten että lainojen ehdollisuus tulee olemaan kiperä kysymys. Mitä unioni vaatii takeeksi siitä, että apua saaneet jäsenmaat käyttävät varat sopimusten mukaan oikeisiin kohteisiin.

Unionin budjettikäsittelylle on aikaa ensi syksyyn. Samassa aikataulussa on komission ja parlamentinkin piirissä selvitettävä ja päätettävä, lähteekö unioni hankkimaan elvytysvarat markkinoilta lainoina ja miten lainat aikanaan hoidetaan. Elvytysvarojen tarpeesta ei ole epäilystäkään. Poliittisesti on nyt saatava selvyys, millaisin säännöin unioni jatkaa toimintaansa ottaessaan yhteisvastuuta pandemian aiheuttamien vahinkojen jälkihoidosta. 

Pankkikriisin selvittämisessä oli kysymys luottamuksen palauttamisesta. Finanssikriisin voittamisessa on ollut kyse samasta asiasta. Samalla on ollut tarpeen luoda uusia pelisääntöjä. Pandemian jälkihoidossa on avainasemassa keskinäinen luottamus, millaisin säännöin yhteistä vastuuta kannetaan. Ovatko jäsenmaat valmiita kytkemään elvytystoimiin elementtejä, joilla edistetään esim. ympäristönsuojelun tavoitteita. Toimintalinjan valinta on koko pandemia-asian vaikein poliittinen kysymys.

Marraskuu 2020

Demokratiaa ja yhteistoimintaa

Suomen Kuvalehden toimittaja Elina Järvinen on lehden numerossa 43/23.10. kertonut surullisen tarinan aiheesta yritysdemokratia. - Kun päätös on tehty, mistä sitten neuvotellaan.

Toimittaja Järvinen on osuvasti tuonut esille kauan yritysmaailmaa askarruttaneen ongelman ytimen ja nykytilan. Kun kuulet termin yt, voit kysyä mikä yritys on vuorossa irtisanomaan henkilökuntaansa. Juuri muita johtopäätöksiä ei yt anna aihetta vetää. Siitä on tullut vahva käytäntö. Valitettavasti

Pääministeri Rafael Paasion historiallisesta telakkapuheesta Katajanokalla lokakuussa 1966 on kulunut aikaa aivan riittävästi, yli 50 vuotta yhteiskuntaamme jäytävän demokratiaongelman ratkaisemiseksi.  

Ennen Paasion puhetta meillä oli yrityksissä lakisääteisesti työnantajan ja henkilöstön välisiä asioita hoitamassa tuotantokomiteajärjestelmä. Sen tehottomuus oli ehtinyt turhauttaa molemmat osapuolet, minkä vuoksi yritettiin saada aikaan ensin ns. professorikomitean teoreettisten mallien ja sitten työmarkkinajärjestöjen edustajista kootun sovellutuskomitean työn pohjalta toimiva demokratiaa työpaikoille tuova yhteistyöjärjestelmä. Ei onnistunut, mutta perusteellista valmistelumateriaalia kertyi vähintään riittävästi.

Sovellutuskomitean puheenjohtajana oli toiminut taitavana sovittelija tunnetuksi tullut kansliapäällikkö Keijo Liinamaa, joka ainoana komiteansa jäsenenä (ja puheenjohtajana) allekirjoitti komiteansa täysin eripuraisen mietinnön.

Tultuaan valituksi virkamieshallituksen pääministeriksi kesäkuussa 1975 Liinamaa epäonnistumiseensa turhautuneena houkutteli minut ottamaan vastaan selvitystehtävän jatkaa yritysdemokratian kehittämistä häneltä jääneen ”perinnön” aineistoa hyödyntäen. Tässä ominaisuudessa tartun yt-asiaan näinkin pitkän ajan kuluttua. Vaikea neuvotteluprosessi ei ole ajan kulumisesta huolimatta päässyt unohtumaan.

Vuoden tiiviin neuvottelurupeaman jälkeen sain aikaiseksi keskusjärjestöjen edustajien hyväksymän sopimuksen yritysdemokratian toteuttamisen tavasta. Heinäkuussa 1976 luovutin sopimuksen otsikolla ”Luonnos lakiesitykseksi yhteistoiminnasta yrityksistä” valtioneuvostolle jatkotoimia varten. Hallitus oli kuitenkin vaihtunut eikä sen sisäinen ilmapiiri ollut hankkeelle suosiollinen. Hallituksen ympärillä hääri epämääräinen lobbarijoukko tavoitteenaan hankkeen kaataminen.

Sosiaaliministerinä tuolloin toiminut Pirkko Työläjärvi sai vuorostaan tämän kivireen vetääkseen. Silloisessa hallituksessa valtaa käyttänyt keskusta ei ollut asian edistämisestä juurikaan kiinnostunut. Tästä hyvin tietoisena työnantajapuoli irrottautui aikaisemmasta kannastaan eikä palkansaajajärjestöiltäkään riittävää tukea kompromissille löytynyt. Aivan hukkaan ei minunkaan selvitystyöni mennyt. Sen pohjalta sentään kunta-alla solmittiin jokseenkin ehdotukseni mukainen yhteistoimintatapa kunnallisilla työpaikoilla.

Toimittaja Järvisen artikkelissa esittelemän tutkijan Niilo Koljosen ongelmana oli, ettei kukaan neuvotteluihin osallistunut taho voinut hyväksyä hänen yltiödemokraattisia ajatuksiaan. Kysäisin joskus 1970-luvun lopulla valtioneuvoston kansliapäällikkö Kauko Sipposelta, mitä Koljonen kansliassa oikein puuhaa. Vastaus oli, että ”hän saa tutkia, mitä haluaa, hän ei oikein hyväksy mitään työjärjestystä”. Sekin asiantuntemus valui hukkaan sopeutumattomuuden takia.

Toimittaja Järvinen jotenkin väheksyy termiä yhteistoiminta. Ruotsissa yritysdemokratiaa kutsutaan termillä ”medbestämmande”. Saksassa noudatetaan samaa terminologiaa. Yritysdemokratian kehittymisen etenemisessä eivät termit ole esteenä, vaan suomalaisten yritysjohtajien haluttomuus luovuttaa hiukkaakaan ”työnjohtovallastaan”. Työnantajapuoli sanoo perustavansa kantansa perustuslain takaamaan omaisuuden suojaan. 

Toinen asia, joka työnantajapuolella näyttää olevan voittamaton ja koko yt:n peruskysymys on päätöksenteon ajoitus. Tosiasiassa yt tulee vuoroon nykyisin – vastoin aidon yhteistyön periaatetta - sen jälkeen, kun yritysjohto on jo neuvotteluihin televan asian puolestaan ratkaissut. Neuvottele siinä sitten yhteisen eri osapuolten näkökohdat tasapuolisesti huomioon ottava ratkaisu.

PS

Nykylakia vaivaa päätösvallan pitäminen työnantajilla. Sitä ei sieltä helposti saada edes jakoon, kun perustuslaki antaa suojaa äärimmilleen venytetylle ”omistusoikeudelle”. Yrityksen omistajan (osakkeenomistajan) oikeutta ei edes lainaksi duunarille. Tämä periaate on johtanut tilanteeseen, että omistaja ensin päättää ja sitten muka neuvottelee. Vakavaa yritystäkään ei ole nyt vireillä oikean yhteistoiminnan/ yritysdemokratian / myötämääräämisen kehittämiseksi

Huhtikuu 2021

Nyt on aihetta ihmettelyyn

Korona-epidemian puhkeaminen ja sen nopea leviäminen sai ajattelemaan, että tämä vitsaus on sen laatuinen, ettei sillä varmaankaan käydä poliittisia pelejä. Taudin voittaminen vaatii yhteistä kansallista ja kansainvälistäkin ponnistus. Ongelma on hoidettava terveyden- ja sairaanhoidon parasta asiantuntemusta kärkenä ja riittävän järeitä rajoitus- ym. toimia käyttäen, mieluiten enneaikaisesti kuin myöhässä. Nyt on kuitenkin aihetta ihmettelyyn.

Kun nelivuotias pojanpoikani aikanaan näki tai koki jotakin erikoista, hänellä oli tarve kertoa se heti – jos mahdollista – vaarille. Raporttiin liittyi aina kummallisen kokemuksen taivastelu ” kyllä mä sitä ihmettelin ja olisit sinäkin vaari ihmetellyt”. Usein vastaukseni oli, etten minä enää juuri mitään ihmettele, kun olen niin paljon nähnyt. Poika pysyi kannassaan, ”kyllä sinä olisit varmaan ihmetellyt”. Sitten ihmeteltiin yhdessä.

Korona-kriisin alkuvaiheessa, ensi säikähdyksen jälkeen esiintyi lukuisasti ennustajia, kuinka meille suomalaisille nyt käy, uusi kokematon hallitus ja kaikkea. Eräs monissa asioissa esiintyvä yleistietäjä Osmo Soininvaara vertaili Suomen ja Ruotsin toimintasuunnitelmia ja päätyi Suomen kannalta murskaavaan johtopäätökseen: Ruotsissa säilytetään elämisen ehdot ennallaan, laumasuoja hoitaa terveyspuolen ja talous säästyy romahdukselta. Suomessa saadaan aikaan sekasortoa, tautia ei saada kuriin ja talous raunioituu..

Nyt vuotta myöhemmin voi vain todeta, että tuskin mikään ennuste olisi voinut mennä enemmän pieleen. Otan esille vain tautiin kuolleiden lukumäärän. Meillä menetykset n. 820 ja Ruotsissa n. 14.000. Talouden menetykset suurin piirtein samaa tasoa. Nyt sitten vuoden kuluttua ja tartuntamäärien ollessa Ruotsissa edelleen huipussaan, suljetaan rajoja. Pohjoismaisen yhteistyön vahingoittamisesta ei sanaakaan.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajille eivät kelvanneet lääketieteelliseen huippuasiantuntemuksen perustuneet liikkumisen ja yhteydenpidon rajoitustoimet. Lähinnä kai poppamiehen taidoilla esiintynyt pormestari Vapaavuori tyrmäsi mm. koulujen etäopetusohjeistuksen. Railakkaan esiintymisen jälkeen meni vain muutama päivä, kun oli pakko tehdä täyskäännös. Tartuntaluvut opettivat.

N. kuukausi sitten Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus julisti näyttävästi Viron olevan kulttuurin ystäville suorastaan paratiisi. Siellä ovat teatterit toiminnassa ja näyttelyt avoinna yleisölle. Ei niuhoteta kieltojen ja rajoitusten kanssa niin kuin meillä täällä Suomenlahden pohjoisrannalla. Nyt paratiisista ei puhuta. Taudin torjunnan laiminlyönnit näkyvät tartuntaluvuissa: Viro n. 1.360, Euroopan korkein, ja Suomi n. 160 viimeisten 14 päivän aikana. 

Suomessa väestön rokotusvauhti on hyvää eurooppalaista tasoa. Riskiryhmiin kuuluvat on pääosin rokotettu ja muun väestön rokottaminen etenee aikanaan laaditun suunnitelman mukaan. Ajan myötä on entistä selvemmin tullut esiin sairastumisriskin alueellisia eroja. Suurimmassa vaarassa ovat pääkaupunkiseudun ja Turun alueen asukkaat. Monissa osissa maata sairastumisriski on varsin vähäinen.

Keskustelu rokotusohjelman uudelleen kohdentamisesta on saanut merkillisiä sävyjä. Terveysviranomaiset haluaisivat lisätä rokottamistahtia vaarallisimmilla alueilla, mutta se ei tunnut sopivan läheskään kaikille. Luulisi johtopäätöksen olevan selkeä ja helppo. Siirretään painopistettä sinne, missä tartuntariski on suurin. Mutta eihän se niin vain käy, ”mitäs ovat tuppautuneet sinne Helsinkiin, hoitakoot itse asiansa omilla lääkkeillään”. Eräiden riskiryhmiin kuuluvien vakavan sairastumisen vaara on kuitenkin 30-kertainen pääkaupunkiseudulla monien maakuntien asukkaisiin verrattuna. Se ei tunnu mitään painavan.

Eduskunnan perutuslakivaliokunnan rooli on noussut uuteen arvoon hallituksen korona-toimien tutkinnassa. Taudin leviäminen tulisi pysäyttää nopeasti ja tehokkaasti kansalaisten henkilökohtaisiin oikeuksiin ja vapauksiin puuttumatta. Asiantuntijatahoilla kiistellään ehdotettujen toimenpiteiden ”välttämättömyydestä” ja onko jokin taudin leviämisen estämiseen tähtäävä päätös suositus vai suoranainen kielto. Minua on pitemmän aikaa kiusannut oman henkilökohtaisen terveyteni suoja. Lain mukaan minulla on oikeus terveelliseen elinympäristöön. Tuleeko se turvatuksi, jos naapureideni liikkeitä ja toilailuja ei heidän vapauksiensa suojelun vuoksi saa rajoittaa. Mieleeni on herännyt vakava epäilys, mahtavatko nämä eri suuntiin vaikuttavat oikeudet nyt olla riittävästi tasapainossa.

Nykyisen opposition huoli näyttää olevan, ettei se ainakaan vielä ole keksinyt syytä, miksi koko korona-epidemian laajentumista ei voida selittää hallituksen aikaansaannokseksi. Ainakin taudista irtautumiseen tarvitaan esim. Petteri Orpon mukaan pikaisesti käyttökelpoinen toimenpideohjelma. Jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, sellaisessa ohjelmassa voisi olla aluksi vain pari pointtia: kun tauti leviää ihmiskontaktien kautta, rajataan näitä kontakteja, tapaamisia ja liikkumista, tarvittaessa suluilla sekä tehostetaan rokottamisen vaikutusta suuntaamalla sitä pahimmille tartunta-alueille. Juuri näin hallituksemme on tekemässä.

Edellä olen saattanut tulla todistaneeksi, etteivät ihmettelyn aiheet ole loppuneet vaariltakaan. Kaikkein vähiten olin vakavan tilanteen edessä odottanut halukkuutta etsiä aiheita poliittiseen peliin suoranaisen kansallisen hätätilan aineksista.

Syyskuu 2021

Kevennetään verotusta, milloin ja mistä

Suomen ns. talousviisaiden arviot kansantaloutemme kehityksestä näyttävät kuluvan vuoden osalta yllättävän suuria kasvulukuja. Ensi vuoden osalta hajontaa alkaa selväsi ilmaantua ja vuosi 2023 herättää erimielisyyttä. Koronan takia pakollisen lainanoton lopettamisaikataulu on suoranainen riidan aihe. Valtiovarainministerin lupaama ansioverotuksen alennus jakaa mielipiteet, ajankohdasta puhumattakaan.

Koronaepidemia pakotti päättäjät sellaisiin yhteiskunnan sulkutoimiin, joista selviytymiseen velanottoa parempaa keinoa ei ollut. Pyörät oli pidettävä pyörimässä, jotta suoranaiselta katastrofilta vältyttiin. Halpakorkoista lainarahaa oli onneksi saatavana yhteiseurooppalaisen ponnistuksen tuloksena. Näihin ponnisteluihin liittyi vaikeasti hyväksyttäviä EU:n yhteisen velkaantumisen elementtejä, joita Suomessa on voimakkaasti vastustettu koko EU-jäsenyyden ajan: ”hoidamme oman rahoituksemme, mutta emme kanna  muiden taakkaa.” 

Yhteisen velkaantumisen hyväksyntä näyttää muodostuvan yhdeksi EU:n sisäisistä jakolinjoista. Sama eripura koskee myös muuta yhteistä finanssipolitiikkaa. Olen ihmetellyt äkkiä syntynyttä keskustelua koronan aiheuttaman hätätilan voittamiseksi tehtyjen rahoitusratkaisujen mallin jäämistä pysyväksi järjestelmäksi. Aikaisemmin valtaosa EU:n jäsenmaista, varsinkin talouttaan tunnollisesti ja ”nuukasti” hoitaneet ovat pitäneet yhteistä velkaantumista ja ns. solidaarista, huono-osaisia tukevaa finanssipolitiikkaa suorastaan liiton peruskirjan vastaisena.

Viimeksi Ranskan valtiovarainministeri tuomitsi jyrkin sanoin itsenäistä ja vastuullista talouspolitiikkaa tukevien ”nuukien maiden” kannanottoja. Suomellekin ministeri osoitti paikkaa rivissä huomauttamalla, että juuri nyt Ranskakin velkaantuu huolestuttavasti, mutta parin vuoden kuluttua sen asiat ovat Suomen velkaantumiseen verrattuna aivan eri tasolla. Vastoin ministerin ilmoitusta näin ei asia ole ollut pitkään aikaan.

Erityisesti Italian nykyisen pääministerin Mario Dragin ja Ranskan hallituksen aktiivisuus rakentaa uutta yhteisvastuuta on huolen aiheena suuri. Saksankin taipumus ymmärtää näitä ajatuksia tekee asiasta vakavan. Tähän saakka – Merkelin aikakaudella - on laajasti voitu luottaa Saksan pidättymiseen nuukalla linjalla, mutta juuri nyt, Saksan valtiopäivävaalien aikaan ja uutta hallitusta odoteltaessa asiasta on kehittymässä suoranainen jännitysnäytelmä.

Suomen talouden tasapainoon saattamiseksi olisi mitä pikimmin saatava selvyys työllisyyttä tukevista käytännön toimista sekä verotuksen linjoista. Vallitsevaan korkeasuhdanteen aikaan ei sovi edes ansiotuloverotuksen keventäminen, vaikka se muutoin voisi korkea verotaso huomioon ottaen olla paikallaan. Sen sijaan veropohjan tiivistäminen sekä yritysten tuloksen ohjaaminen investointeihin olisivat nytkin oikeita valintoja. Muutamia vuosia sitten olin itse aktiivisesti ajamassa järjestelmää, jossa yrityksen jakamattomia, investointeja varten rahastoituja voittovaroja suosittaisiin veroeduilla. Silloin en riittävästi kannatusta saanut, eikä asia näytä nytkään suuresti päättäjiä kiinnostavan. Jotakin konkreettista investointien elvyttämiseksi olisi kuitenkin keksittävä. Suomessa kerta kaikkiaan investoidaan liian vähän. Se pitää yllä työttömyyttä.

Harri Holkerin parjatun hallituksen perintönä on käytäntöön jäänyt budjettien rakentamisen ns. raamipolitiikka. Se on ajan kuluessa osoittautunut onnistuneeksi menettelyksi. Raameista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos niitä ei huolellisesta valmistelusta huolimatta kunnioiteta. Ensi vuoden talousarvion rakentamiseen on liittynyt keskustelu sovittujen raamien pitämisestä. Akuutti koronakriisi on antanut luvan väliaikaisesti poiketa raamista, mutta siihen on syytä palata niin pian kuin mahdollista, mieluiten jo vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.

                                                   x   x   x

Monet kulttuurialojen edustajat ovat ottaneet jokapäiväiseksi puheenaiheekseen hallituksemme kulttuurivihamielisyyden. Perusteeksi kelpaa melkein mikä tahansa syytös kulttuuritapahtumien tuen vähäisyydestä. Rahaa tulisi riittää jokaiseen hankkeeseen, kun tautitilanne estää yleisön pääsyn paikalle. Samaan aikaan, kun vaaditaan tukea joka paikaan, motkotetaan liiasta velkaantumisesta. Kai tämän logiikan mukaan koko pandemia on hallituksen keksintö.

Otanpa esimerkin tämänkin hallituksen kulttuurivihamielisyydestä. Samaa vihamielisyyttä ovat tosin osoittaneet monet entisetkin vallanpitäjät. Jokaista Kansallisoopperan lippua tuetaan verovaroin yli 1000 eurolla. Jos haluat roiman veronpalautuksen, istu oopperassa kerran viikossa. Saat veronpalautusta yli 1000 €/viikko. Kaikella on tietenkin hintansa. Sättimiselläkin saisi olla määränsä.

Tammikuu 2022

Politiikan merkkipäivä ilman suuren juhlan aihetta 

Kirjoitan tätä kolumniani 21 päivänä tammikuuta 2022. Sattumalta tämä päivä on Suomen poliittisen historian merkkipäivä. Tasan 50 vuotta sitten, 21.1.1972, Helsingin Sanomat (HS) julkaisi Ahti Karjalaisen ehdotuksen tasavallan presidentin toimikauden jatkamisesta poikkeuslailla. 

HS palasi asiaan viikko sitten toimittaja Jaakko Lyytisen laatiman artikkelin muodossa. Ajatusta poikkeuslaista oli lämmitelty eri tahoilla kesästä 1971 saakka. Keskustelu oli ollut vaihtelevaa, mutta ajatuksesta ei ollut päästy eroon mm. lehdistössä – HS mukaan lukien – esiintyneen ankaran vastarinnan vuoksi. Normaaleihin vaaleihin oli Karjalaisen puheenvuorosta aikaa vielä jokseenkin tasan kaksi vuotta. 

Karjalaisen esityksen motiiveista heräsi sekavaa arvailua. Karjalaisen katsottiin itsensä olevan vahva kanditaatti Urho Kekkosen seuraajaksi, vaikka tiiviinä parivaljakkona aikaisemmin esiintyneiden Kekkosen ja Karjalaisen välien todettiin monistakin syistä viilentyneen. Miksi juuri hän on nyt ikään kuin pelaamassa itseään ainakin toistaiseksi pelistä pois? Vai oliko ehdotus jonkinlainen koepallo, jonka vastaanotto selkiyttäisi halua palata ns. normaaliin päiväjärjestykseen? Olihan poikkeuslakia vastustava rintama hyvin vahva. Mm. HS käytti vaikutusvaltaansa lain vastustamisessa kaikin keinoin. 

Itse jouduin ihmettelemään Karjalaisen motiiveja, kun hän yritti saada minut luopumaan tai ainakin hidastamaan poikkeuslain valmistelua. Hänen viestinsä vielä joulukuussa 1972 minulle oli, ettei ” asialla ole mitään kiirettä, katsotaan tilannetta kaikessa rauhassa”. Oliko hän mielestään arvioinut tilanteen väärin, laista olikin tulossa vastoin odotuksia totta? Se ei minulle selvinnyt. 

Vuosien 1972 ja 1973 aikana kauan valmisteltu Suomen liittyminen vapaakauppayhteisöön (EEC) odotti ratkaisuaan. Asiaan liittyi tiivis yhteydenpito neuvostojohdon kanssa. Silloiseen tapaan oli tärkeää rakentaa suora henkilökohtainen luottamussuhde valtioiden johtajien välille. Presidentti Kekkosella tämä asia oli hyvässä kunnossa entuudestaan eivätkä Zavidovon terveiset tuntuneet tilannetta huonontavan. 

Kaiken aikaa oli asioita seuranneille selvää, että Neuvostoliiton johto piti EEC-sopimusta maidemme väliselle luottamukselle ja kaupalliselle yhteistyölle vahingollisena. Yhtä selvää oli, että Suomen kaupallisten etujen kannalta vapaakauppasopimus oli oleellisen tärkeä. Vakavan ristiriidan ratkaisuksi Kekkonen asetti itsensä hyvien suhteiden muuttumattomuuden takuumieheksi. Se olisi relevantti tekijä, kun hän jatkaisi presidentin virassaan EEC-sopimuksen solmimisen jälkeenkin. Takuu olisi järjestettävissä ilman pienintäkään riskiä jättämällä vaalit väliin ja hoitamalla asia oikotietä lailla. Sitä paitsi ikävä vaalitaistelu vältettäisiin. 

Monien vääntöjen jälkeen tilanne askel kerrallaan kääntyi poikkeuslaille suotuisaksi. Laki oli luonnollisesti säädettävä perustuslain säätämisen järjestyksessä. Se vaati aikataulu huomioon ottaen lain julistamista kiireelliseksi eli eduskunnan 5/6-enemmistön saamista valmisteltavan ehdotuksen tueksi. Tämäkin ehto näytti toteutuvan. 

Lain tekninen valmistelu oli yksinkertainen asia. Oli päätettävä, esitetäänkö tasavallan presidentin valintaa ilman vaalia vai kulumassa olevan toimikauden jatkamista. Hallituksen sisäisissä neuvotteluissa valittiin jälkimmäinen vaihtoehto. Kun kyse oli muutenkin poikkeuksellisesta menettelystä, sovittiin jatkokaudeksi kuuden vuoden sijasta neljä vuotta. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen 18 päivänä tammikuuta 1973, vuosi ennen säännönmukaisten vaalien ajankohtaa. 

Tärkeimmät poliittiset neuvottelut käytiin valmisteluaikana puolueiden johdon tasolla. Esittelevänä ministerinä toimineena seurasin niitä tiiviisti. Suurin henkilökohtainen ongelmani oli tarpeettomana pitämäni lain puolustaminen eduskunnan edessä ja armottomassa julkisuudessa. Laki oli mielestäni tarpeeton. Kekkonen olisi valittu joka tapauksessa jatkamaan. 

Turhautuneen ministerin painetta helpotti ensinnäkin se, että melkein koko eduskunta lopulta oli hankkeen takkana. Oli myös punnittava, annetaanko valmiiksi neuvotellun ja parafoidun kauppasopimuksen kaatua tähän demokratialle vieraaseen yksityiskohtaan. 

Itselleni olen jälkikäteen selittänyt tekemisiäni tässä asiassa mm. siten, että kysehän oli eräiden muiden ns. suojalakien tavoin Suomen talouden kannalta keskeisten tavoitteiden turvaaminen. Se hinta siinä tilanteessa – vaikka kalliskin – oli aihetta maksaa. Näin ovat ajatelleet monet muutkin mukana olleet, jotkut ennalta ja toiset jälkikäteen. 

Jaakko Lyytisen kertoman mukaan eräs näkyvimmistä takinkääntäjistä oli Aatos Erkko lehtitaloineen. Nyt vilkastuneen suomettumiskeskustelun aihepiiriin tämäkin tapatumasarja epäilemättä kuuluu. Asiaan jälkikäteen tutustuville tuomion antaminen näyttää olevan vaivatonta. Itse en tunne ketään asiaan aikoinaan päättäjänä osallistunutta, jolla olisi silloin ollut mielessä helppo ja ”ryhdikäs” ratkaisu. Parhaiten näitä viisaita tuntuu löytyvän maamme rajojen ulkopuolelta ja lehdistön piiristä. 

Elokuu 2022

Nyt en oikein ymmärrä - Onkohan Sanna Marin avoimuuttaan joutunut some-populismin vietäväksi?

Some-maailma on minulle melkoisen vieras ympäristö. Kun olen muutaman kerran osallistunut siellä käytävään keskusteluun, minulle on jäänyt arvoitukseksi mitä keskustelukumppaneiden päässä oikein liikkuu. Forumihan on avoin ja jokainen voi siellä esittää, mitä haluaa. Ehkä on niin, ettei kaikkea ole tarkoitettu otettavaksi aivan todesta. Siksi se on myös ympäristö, joka edellyttää varuillaan oloa. Viaton yksityinen kuva tai videopätkä voi ilmestyä yleiseen käyttöön missä tarkoituksessa tahansa.

Sanna Marin on joutunut tutustumaan tähän maailmaan raskaaksi käyneellä peruskurssilla. Hän on joutunut selvittelemään yksityiselämäänsä liittyneitä varsin railakkaita tapahtumia lyhyen ajan kuluessa neljä kertaa median edustajille.

Sanna Marin on pääministeri, jonka toiminnassa on vaikea vetää rajaa yksityisen ja julkisen elämän välillä, varsinkin silloin, kun esiin tulleiden asioiden tapahtumapaikkana on ollut hänen virka-asuntonsa. Suurta julkisuutta saaneissa nuorten ihmisten ”bileissä” ei sinänsä pääministerin omassa käytöksessä ole ollut erityisen ihmeellistä. Hänen seurueensa pintajulkkis-kokoonpano ja siinä mukana olleiden muiden henkilöiden toilailut ovat sen sijaan antaneet pääministerille aiheen anteeksipyyntöihin. Pääministeri on pyytänyt anteeksi yksittäisiä kuvia, ei kuvissa näkyviä tapahtumia sinänsä.

Pääministeriltä on kesän mittaan pyydetty kannanottoja politiikan keskeisiin kysymyksiin, energian hintaan, terveydenhuollon henkilöstöongelmiin jne. Hän on ollut auliisti median käytettävissä, mutta viimeaikaisia keskusteluja ovat hallinneet kysymykset pääministerin biletyksestä. Median ahdistelun taustalla on halu arvioida pääministerimme harkintakykyä.

Kun julkisuuteen tullut kuva- ym materiaali ei tosiaankaan ole hyvän maun mukaista, on herätetty kysymys, kuinka sellaisen materiaalin laatiminen on ollut mahdollista, vaikka pääministeri on ollut tietoinen sen valmistamisesta. Some- maailman menettelytapojen mukaan on pitänyt olla arvattavissa, että materiaali ei jää vain yksityiskäyttöön. Tällainen riskin ottaminen saa minutkin aprikoimaan, että nyt vaan en oikein ymmärrä.

Sanna Marin on tuonut suomalaiseen politiikkaan raikkautta ja kokonaan uutta ilmettä. Hän on selkeäsanainen ja topakka päättäjä ja saanut laajasti varauksetonta tukea yli puolue- ja ikäryhmärajojen. Sitä menestystä ei pidä uhrata nuorten ajattelemattomalle seuranpidolle.

SDP:n piirissä mediamylläkkä on nostanut hermoja pintaan. Arviot pääministerin toiminnasta koskevat koko puoluetta ja hallitustakin. Etenkin eduskuntaryhmässä tuskaillaan tulossa olevien vaalien ja niitä edeltävien suurten talous- ja toimeentulokysymysten kanssa. Työlle ja päätösten teolle on saatava rauha.