Ulf Sundqvist

Ulf Sundqvist

Ulf Sundqvist syntyi Sipoossa vuonna 1945 rakennustyöläisen perheeseen. Hän on valtiotieteen maisteri ja on toiminut kansanedustajana 1970 – 1983, opetusministerinä 1972 – 75, SDP:n puoluesihteerinä 1975 – 81 ja puheenjohtajana 1991 – 1993. Ulf Sundqvist oli SNK:n puheenjohtajana 1970 – 73. Hän toimi STS:n pääjohtajana 1981 – 1991.  Jätettyään politiikan vuonna 1993 hän perusti oman konsultointiyrityksen, joka on erikoistunut kansainväliseen rahoituskonsultointiin sekä teollisuus- ja energiapolitiikkaan. Hän on vielä Navinor Oy:n toimitusjohtaja. Ulf Sundqvist on mm. Kalevi Sorsa Säätiön hallituksen jäsen

Kesäkuu 2013

Kyetäänkö sopimaan ?

Tämän ajan kuumin puheenaihe on talous, joka ei nyt millään tahdo noudattaa pääministeri Jyrki Kataisen hallitukselle yli kaksi vuotta sitten kirjoitettua hallitusohjelmaa.  Se on katalaa ottaen huomioon kuinka paljon siihen ohjelmaan panostettiin ja kuinka paljon päteviä voimia kirjoitustyöhön osallistui.

Mutta ajat muuttuvat, ennusteet haalistuvat ja fundamentit järkkyvät.

Erkki Liikanen sanoi sen hyvin esitellessään Suomen Pankin arviota.  ”Soisin mielelläni, että syntyisi yhteinen käsitys tilanteen vakavuudesta”. Jos vallitsee yhteisymmärrys realisesta tilanteesta on helpompaa testata löytyykö yhteisiä käsityksiä ratkaisumalleista.

Pääministeri haluaa laajapohjaisia keskusteluja oppositiota myöten. Jutta Urpilainen haluaa tulopoliittisen työllisyyssopimuksen. Yleisesti puhutaan jo uudesta Korpilammesta.

Moni näiden sivujen lukija muistaa omakohtaisesti Korpilammen kokouksen vuonna 1977. Tilanne oli sekä kansainvälisesti että Suomessa alkanut saada kriisinomaisia muotoja. Suomi oli velkaantunut, vaihtotasekehitys oli huolestuttava ja kilpailukyky oli häiriintynyt. Poliittinen tilanne oli myös vaikea ja siksi oli lopulta muodostettu punamultahallitus Kalevi Sorsan johdolla.

Sorsa teki aloitteen Korpilammen kokouksen koollekutsumiseksi. Tarvittiin uusi, yhteinen käsitys  talouspolitiikan linjasta.  Käsitteet konsensus ja elvytys juurtuivat suomalaiseen poliittiseen kielenkäyttöön. Kokous jäi historiaan ja niin myös Kalevi Sorsa pitkäaikaisena pääministerinä ja rauhanrakentajana.

Tänä päivänä hallitus on enemmistöltään vankka, mutta sisäisesti alkaa olla selviä väsymisen merkkejä.  On syytä olla huolestunut siitä, miten Kataisen tiimi selviää budjettiriihestään.

Opposition kanssa on ihan hyvä keskustella.  Mielenkiintoista on tällöin nähdä syntyykö perussuomalaisten kanssa yhtään yhteistä käsitystä Euroopan tilanteesta. Onko Soinin puolue valmis hyväksymään sivistysvaltion ulkomaalais- ja vähemmistöpolitiikan vai polkeeko se edelleen omia vihamielisiä ratojaan.

Työmarkkinapuolella tilanne voisi myös olla parempi. Siinä missä ammattiyhdistysliike on peräänkuuluttanut parempaa yhteistyötä työväenpuolueiden kanssa, työnantajapuoli tuntuu olevan voimiensa tunnossa poliittisten vaikutusmahdollisuuksiensa osalta.

Siinä missä ammattiyhdistysliike on maltillistunut ja haluaisi neuvotella, sopia ja osallistua, oikeiston ajatuspaja Libera on lopettamassa koko ammattiyhdistysliikkeen vahingollisena ja tarpeettomana. 

On todella korkea aika analysoida, keskustella ja yrittää sopia. Muuten poliittinen kriisi on käsillä.

Marraskuu 2013

Politiikan kuluttajasuoja

 

EVA julkaisi syyskuussa mielenkiintoisen raportin nimellä Politiikan sekahaku.  Eräs raportin kirjoittajista oli tri Ville Pernaa,  jonka äskeiseen alustukseen pääkaupungin vanhoille tovereille on mahdollista tutustua oheisilla sivuillamme.

Sekä EVA:n toimitusjohtaja Matti Apunen että Turun Yliopiston Eduskuntatutkimuksen johtaja Pernaa ovat EVA:n raportissa huolissaan siitä, ettei Suomessa ole saatu aikaan blokkiasetelmaa ennen eduskuntavaaleja muiden pohjoismaiden tavoin. Kirjoittajat viittaavat tältä osin erityisesti Ruotsiin, jota he pitävät politiikan kuluttajasuojan mallimaana.  Blokkipolitiikkaa he kaipaavat myös tänne. Ennalta ilmoitettu blokkiasetelma olisi muka tarpeen sekä demokratian toimivuuden että järjestelmän avoimuuden kannalta.

Kirjoittajat ovat tainneet  ymmärtää eri  Pohjoismaiden asetelmat väärin.  Ruotsissa  porvaripuolueiden allianssi ei ole kovin vanha asia. Nykyinen allianssi on joutunut vaikeuksiin siksi että pienpuolueet ovat uhkaavasti menettämässä asemaansa. Vasemmalla taas ennalta sovittu hallitusohjelma ja hallitusyhteistyö otettiin käyttöön vasta Göran Perssonin jälkeen. Seuraaviin vaaleihin sosialidemokraatit menevät taas omalla ohjelmalla eivätkä ole enää valmiit sitoutumaan ennalta mihinkään koalitioon.

Norjassa taas sosialidemokraatit tekivät allianssin vasemmistososialistien ja keskustan kanssa jo edellisissä vaaleissa.  Silloin voitettiin vaalit, nyt hävittiin tämän syksyn vaaleissa.  Oikealla sen sijaan ei ole ollut mitään valmista blokkia. Vasta näiden vaalien jälkeen oikeistopuolue suostui menemään hallitusneuvotteluihin vielä oikeammalla olevan edistyspuolueen kanssa,  jotta porvarien vaalivoitto myös toteutuisi hallituspolitiikassa. Sosialidemokraatit ovat Norjassa kuitenkin edelleen suurin puolue,  ja näin on laita myös Ruotsissa.

Tanskassa ei ole harjoitettu blokkipolitiikkaa. Hallitukset on muodostettu milloin mitenkin.  Hallitukset ovat usein olleet vähemmistöhallituksia.

Suomessa ei ole mielestäni  edellytyksiä ryhtyä haikailemaan kiinteiden vaaliallianssien muodostamista.  Itse asiassa EVAn raportti kertoo siihen syyn.  Menossa on raportin otsikoima sekahakuvaihe.  Kolmen suuren sijasta meillä on neljä keskisuurta puoluetta tällä hetkellä, ja vasta  eduskuntavaalien alla – ja vaalien jälkeen – ollaan selvillä siitä mihin suuntaan vaaka kallistuu.

Ville Pernaa ennustaa, että kaksi päävaihtoehtoa nousee esille.  Toinen olisi  Kokoomuksen, Keskustan ja SDP:n muodostama suuri koalitio ja toinen päävaihtoehto voisi olla säilyttäjien hallitus, johon kuuluisivat Perussuomalaiset, SDP ja Keskusta.  Pernaa spekuloi EVA:n raporttiin sisältyvässä artikkelissa sillä, että SDP:n tilanne on keskisuurista puolueista kriittisin ja tuntuu ennakoivan SDP:lle vielä alenevaa kannatuskäyrää.

Tässäkin suhteessa tekee mieli hillitä ennustajia.  EVA:n oma raportti antaa eräitä varsin mielenkiintoisia ja varsin ajankohtaisia osviittoja.  Kun tutkittiin eri puolueiden positioita sekä keskeisten prioriteettien osalta että myös suhteessa toisiinsa, havaittiin, että SDP on selkeästi Suomen eniten keskellä oleva puolue – toisin sanoen puolue,  jota suurin osa suomalaisista voisi kannattaa.   SDP ja Keskusta ovat puolueista lähimpänä toisiaan.  Kokoomus ja Vasemmistoliitto ovat etäämmällä, myös Vihreät.

Perussuomalaiset ovat toisaalta lähellä sosialidemokraatteja ja keskustaa, mutta maahanmuutto- , vähemmistö-  ja integraatioasioissa taas kaukana keskilinjasta. 

Helsingin Sanomissa oli 16.11. paljon puhuva Timo Soinin haastattelu. Siinä puhui oikea Euroopan omistaja, jonka pääpyrkimys näyttää olevan Euroopan EU kriittisten puolueiden vahvistaminen ja yhdistäminen.  Soini haikailee sen yhteistyön merkittäväksi  johtajaksi .  Hän sivuuttaa kevyesti sen seikan, että pyrkimyksen toteuttaminen edellyttää yhteistyön tiivistämistä eri äärioikeistolaisten ja avoimen rasististen ryhmittymien kanssa, ja.  Se voi olla hänelle varmempi vaihtoehto kuin hallituksen jäsenyys Suomessa.   Täällä ei ääriasenteilla ole juurikaan juhlittu.

SDP:n osalta on selvää, ettei kannatus nouse itsestään eivätkä vanhat eväät riitä. Tarvitaan skarppaamista kaikilla tasoilla. Mutta tutkittu tieto siitä, että sosialidemokratia  laajasti koetaan turvallisena,  luotettavana ja maltillisena puolueena, joka ennen kaikkea edistää oikeudenmukaisuutta ja ihmisten välistä tasa-arvoa  on meidän poliittisen työmme vahva perusta.  Ääriasenteita emme voi hyväksyä, tulevatpa ne oikealta tai vasemmalta.  Tämä on syytä selvästi ilmoittaa, ennen EU-vaaleja ja ennen tulevia eduskuntavaaleja.

Maltillisten voimien yhteistyö ei ole huono linja, ei Suomessa eikä Euroopassa.

Maaliskuu 2014

Näillä mennään

 

On helppoa ottaa viestikapula Massisen Aimolta ja jatkaa suoraan juoksua. Olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä siitä, että SDP on selvinnyt pahemmasta. Niin on myös Suomi.  Kansakunnallamme on takanansa 70 vuoden yhtäjaksoinen rauhan kausi.  Sinä aikana olemme rakentaneet maailmanluokkaisen hyvinvoinnin, nostaneet maamme rikkaimpien joukkoon, korottaneet sivistystasoamme maailman huipulle ja tehneet kansan terveemmäksi kuin koskaan.

Euroopassa ja sen liepeillä kiehuu, asiat ovat muualla paljon huonommin kuin meillä. Ei Eurooppa ole valmis, eikä sen turvallisuus ole taattu niin kauan kuin elintasoerot pysyvät niin suurina ja poliittiset olot niin epävakaina kuin Balkanilla ja Kaukasuksessa, Ukrainasta nyt puhumattakaan.

Suomi on ollut Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön aktiivinen edistäjä.  Työ ei ole vielä päättynyt. Sotilasliittojen ulkopuolella olevat Suomi ja Ruotsi joutunevat sekä EU:ssa että myös keskenään pohtimaan miten EU:n liepeillä olevia oloja voidaan vakauttaa.

Mutta takaisin kotimaahamme.  Vaikka kuinka läheltä pyrkisi seuraamaan politiikkaa, maassamme on nyt ilmiöitä, joita ei oikein tahdo ymmärtää. Suomi on joutunut rakenteelliseen puristukseen. Siitä vallitsee laaja yhteisymmärrys.  Syistä voidaan riidellä mutta seuraukset ovat tiedossa, ja ne ovat nyt sylissämme.

Meidän ei tarvitse kauheasti polemisoida niitä johtopäätöksiä vastaan, jotka ekonomistikunta kutakuinkin yksimielisesti esittää raportissa toisensa jälkeen.  Suomen kasvunäkymät ovat huonot, teollinen rakenteemme on kaventunut, vientipohja supistunut ja kestävyysvaje on olemassa oleva tosiasia. Digitaalikumous on menossa, markkinat globalisoituvat ja kilpailukyky on koetuksella.

Keskustelussa on usein viitattu siihen, että Ruotsissa menee meitä paremmin. Sanotaan,  että Ruotsi on pääomavaltaisempi kuin Suomi,  että teollisuus on monipuolisempi ja kansainvälisempi  ja siten lähempänä markkinoita.   Näinhän se on. Mutta toisaalta on myös niin, että ruotsalaiset firmat vievät yksinkertaisia ja halpoja huonekaluja, aikuisten ja lasten asusteita, kodinkoneita ja muita kulutustuotteita ympäri maailmaa suurella menestyksellä. Yhtä uutta suomalaismenestystä kohtaan ICT-puolella on puoli tusinaa ruotsalaista. Olemme tässä kilpailussa jäämässä jalkoihin. Tämä näkyy sekä pörssi- että yrityskauppamarkkinoilla.

Edellisen suuren laman jälkeisissä oloissa tilanne oli toinen. Suomessa kasvua luotiin monin tavoin, sopeuttamalla julkista taloutta, luomalla kasvua edistäviä vero- ja rakenneratkaisuja, investoimalla tutkimus- ja kehitystoimintaan, satsaamalla koulutuspolitiikkaan ja aktiiviseen työvoima-politiikkaan.Nämä kaikki toimet vaativat aktiivisia päätöksiä, sitoutumista ja sinnikkyyttä. Samanlaista sisua vaaditaan nyt.

Se on kohtuutonta, että sama teollisuus, esim. juuri ICT-klusteri, joka muutamassa vuodessa sähläsi johtavan, kansainvälisen markkina-aseman melkein tuhoon saakka, nyt syyttää politiikkoja omista onnettomista strategiavalinnoista.  Vastaavia kriittisiä ääniä kuuluu myös muilta sektoreilta. Kulunut vuosikymmen ei tule olemaan Suomen taloushistorian menestyskausi. Palkkiot sen sijaan kipuavat kyllä ennätystasolle.

Mutta poliitikot vastaavat politiikasta, eikä jälki ole paras mahdollinen. Kasvua pitää nyt saada aikaan ja työtä ihmisille.  Sosialidemokratian alamäki on tosiasia. Se on SDP:n ongelma mutta se on  yhtä lailla Suomen pulma. SDP:n kannatuksen laskua on seurattu niin vahingoniloisesti, että on jäänyt huomaamatta johtavan hallituskumppanin, kykypuolue Kokoomuksen käyrä, joka synkkyydessä muistuttaa SDP:n. Yhdessä nämä puolueet ovat nyt koetuksella.

Sosialidemokraattinen poliittinen ja ammatillinen liike on pitkälti yli sata vuotta rakentanut ja raatanut, haastanut ja sopinut, riidellyt ja tehnyt rauhaa, kuunnellut kansaa, ottanut taas suuntaa, paremman, oikeudenmukaisemman yhteiskunnan, tasa-arvon ja kansanvallan puolesta. Siitä on nytkin kysymys. Pohjoismainen kansanliike, sosialidemokratia elää vahvaa elämää. Näin sen pitää voida tehdä myös Suomessa.

Olen huomannut, että tulevan puoluekokouksen alla halutaan taas uudistaa SDP:n periaateohjelmaa ja kirjoittaa visioita milloin mistäkin asiasta vuosikymmeniksi eteenpäin. Minä esitän sen toivomuksen, että hetkeksi jätetään tuonpuoleisten pohdiskelu vähemmälle, ja keskitytään nyt edellä mainittuihin, aivan olennaisiin päälle kaatuviin asioihin. Työstä ja toimeentulosta, kasvusta ja kehityksestä on nyt kysymys. 

Kesäkuu 2014

Me tulemme taas

 

Tätä kirjoitettaessa ulkona sataa räntää. Juhannukseen on aikaa kolme päivää. En muista näin kalseaa juhannusviikkoa säiden suhteen.

Suomen ilmapiiri näyttää kaiken kaikkiaan aika kolealta. ”Suomi on sairas”, julisti maamme talouselämän suurvaikuttaja Kari Stadigh EVAn  järjestämässä  tilaisuudessa 12.6. ”Sairaalla ei ole kilpailukykyä. Se pitää ensin tervehdyttää”, totesi Stadigh. Tilaisuuden teema oli Kuka kasvaa Suomessa, ja johtopäätös oli se, että meiltä puuttuu keskikokoisia ja pienempiä kasvuyrityksiä, etenkin jos verrataan Ruotsiin.

Stadigh tuomitsee Suomessa  koko sodanjälkeisen ajan vallinneen korporatismin . Hän katsoo, että omistajia syrjitään perintöveron ja muun korkean verotuksen muodossa. Tuloerokeskustelu on aivan väärä teema. ”Poliittinen eliitti ja virkamiehet ovat etääntyneet omistajien maailmasta”, Stadigh julistaa.

x x x x x

Tekisi mieli sanoa, että niin metsä vastaa kun sinne huudetaan. Kokoomuksen kenttäväki halusi Jyrki Kataisen hapuilun ja sopuilun jälkeen toisenlaisen keulamiehen.  Puheenjohtajataistelun oikean laitahyökkääjän, Alex Stubbin agenda oli aika yksioikoinen.  Mies puhui kuin ei olisi koko Kataisen hallituksessa istunutkaan.  Stadigh ja kumppanit olivat varmaan mielissään.

Kuinkahan paljon niistä puheista on jäljellä, jos Stubb tosissaan joutuu pääministerinä vastaamaan nykyisenkaltaisen hallituksen toimintakyvystä. Veikkaanpa, että ääni on kellossa toinen juhannuksen jälkeen.  Monipuoluehallituksen pääministerin kuuluu joustaa ja sopia, reivata ja väistää.  Stubb joutuu sopimaan Antti Rinteen kanssa.

Näin juhannuksen alla ”minihallitusneuvottelut” ovat vasta alkamassa. Jää nähtäväksi mitä tuo ”mini” tarkoittaa. Sellainen vaihtoehto on kyllä olemassa, että lopputulos  on ”minihallitus”, joka menettää parlamentaarisen enemmistönsä. Olisiko se sitten onnellista Suomelle. Mene ja tiedä.

x x x x x

SDP:n kannalta tämä aika on lievästi sanoen haastava.  Vastuuta on kannettu kannatuksen kustannuksella. Puolue on parhaan perinteensä mukaan ollut puoltamassa poliittista vakautta ja ennustettavuutta, edustanut malttia ja sovintoa.  Tämä ei ole kelvannut äänestäjille, ei medialle, ei elinkeinoelämälle.  Jutta Urpilainen kävi liian yksinäistä taistelua sekä kansallisilla että kansainvälisillä foorumeilla. Lopulta hänet jätettiin yksin myös omiensa joukossa.  Häntä pitää kiittää lämpimästi tähänastisesta ja kannustaa uusiin taistoihin.

Sosialidemokraattien osuus äänestäjäkunnasta ei ole normaalioloissa milloinkaan ollut näin alhainen itsenäisen Suomen aikana.  Vasemmisto kokonaisuudessaan on juuri nyt heikoimmillaan.  Suomi on porvarillinen maa, oikeistolaisimpia koko Länsi-Euroopassa.  Parlamentarismin pelisääntöihin kuuluisi hyvinkin porvarillinen enemmistöhallitus.

Mistä se hallitus sitten tehdään, siinäpä kysymys. Keskustan tuoreet terveiset kokoomuksen suuntaan ovat aika nuivat.

Entä perussuomalaiset?  Hehän jo harjoittelevat oikeistolaista yhteistyöpolitiikkaa euroryhmässään yhdessä Britannian konservatiivien kanssa.  Kun korporatismi  oikealla mainitaan suurimpana mörkönä,  perussuomalaiset ovat valinneet oikean kumppanin.  Margaret Thatcherin elämäntyö oli yhtäältä taistelu ammattiyhdistysliikettä vastaan ja toisaalta Euroopan Unionin kaataminen. Kumpikin missio on vielä kesken.  Soinilla ja Putkosella on töitä.

x x x x x

Ruotsin entinen puoluejohtaja pääministeri Ingvar Carlsson kävi Helsingissä pari viikkoa ennen juhannusta. Hän on juuri julkaissut eräänlaisen yhteenvedon omasta elämästään ja poliittisesta toiminnastaan nimellä ”Lärdomar”  (Opit). Kirjassaan tämä Suomen ystävä vannoo uskovansa pohjoismaiseen yhteiskuntamalliin. Hän kuitenkin korostaa, että pohjoismainen yhteistyöprojekti on ikään kuin käynnistettävä uudelleen.

Se vaatii poliittista tahtoa jatkaa pohjoismaisen hyvinvointimallin vahvistamista. Se vaatii uskoa pohjoismaisten kansojen yhteenkuuluvuuteen.  Se vaatii kansanliikedemokratian elvyttämistä ja ylläpitämistä virallisen byrokratian ohella.

Sosialidemokratia on edelleen vahvoilla pohjoismaissa. Ruotsissa SAP on syyskuussa ilmeinen vaalivoittaja.  SDP:n paikka on pohjoismaisen sosialidemokratian rivissä.  Me palaamme vielä kärkiryhmään.

Hyvää kesää kaikille.

Marraskuu 2014

TARVITAANKO SOKKIHOITOA ?

 

Sisäpolitiikan äänensävyt ovat kovenemaan päin. Oppositio on tietenkin laukonut kovia pitkin matkaa, ja kuoro on vahvistunut kun vasemmistoliittolaiset ja vihreät nyt ovat alkaneet laulaa mukana. Oppositon sekakouoron harmonia kuitenkin hieman särkyy siitä, että nämä viimeksi mainitut kuorolaiset laulavat nuotin vierestä.

Se johtuu siitä, että he laulavat väärää stemmaa. Kun Paavo Arhinmäki käy hallituksen kimppuun joutuu ihmettelemään, miksi hän ei jäänyt tappelemaan vähävaraisten ja työttömien puolesta. Tulokset olisivat todennäköisesti olleet huomattavasti paremmat kuin nyt.

Vihreiden hyppy opposition altaaseen muistutti enemmän pellepolskutusta kuin tyylihyppyä.  Ville Niinistöllä oli niin kiire pyrkiä selittämään tapahtunutta, ettei hän  meinannut ehtiä vetää henkeä. Politiikassa on aina hyvä miettiä, ettei puhu sellaista, mitä joutuu katumaan ja perumaan heti seuraavassa vaiheessa. Vihreille alkaa kertyä aika paljon nieltävää kun seuraavia hallituksia ollaan kokoamassa.

Mutta debatti käy muuallakin kuin parlamentaarisessa keskustelukerhossa. Aivan kuin sattumalta Helsingin Sanomien kolumnisti Raimo Sailas ja heti perään lehden toimitus näyttävässä aukeamajutussa kaipaavat hallitukselta – ja eduskunnalta – kovempia ja näyttävämpiä otteita Suomen talouden suunnan korjaamiseksi. Kirjoittajien ajatukset lentävät niin korkealle – tai niin syvälle jos Suomenlahden tunnelista puhutaan – että melkein mykistyy.

Raimo Sailaksen alkusoitto on dramaattinen:

”Jyrki Kataisen hallitus epäonnistui kaikissa talouspoliittisissa tavoitteissaan luottoluokituksen säilyttämistä myöten. Myös rakenneuudistukset jäivät puheeksi. Nykyiselle hallitukselle jäi tavoitteet rimaa hipoen täyttävä eläke-uudistus. Sekin olisi tullut voimaan arvokkaat puoli vuosikymmentä aiemmin, ellei pääministeri Vanhasen aloitetta olisi vuonna 2009 typerästi nuijittu lakkouhin ja nettikampanjoin”.

Kovia syytöksiä kerrassaan eikä kaikilta osin oikeudenmukaisia. Kataisen hallitus sai huonon perinnön edeltäjältään. Ahon hallitus järjesteli aikanaan vielä kansituoleja paikalleen, vaikka jäävuori oli jo aivan keulan edessä. Sen ohjelma oli syntyessään vanha. Kataisen hallituksen monumentaalinen hallitusohjelma  perustui niinikään vääriin premisseihin. Suomen velkaantumiskehitys kiihtyi vuoden 2008 kriisin myötä eikä rakennepolitiikan merkitystä otettu riittävän vakavasti.

Raimo Sailas oli valtiovarainministeriön virkaportaan vaikutusvaltainen ykkösmies niinä vuosina kun Suomi hukkasi suunnan. Poliitikothan ne virheet tekevät, mutta valtiovarain-ministeriön arvovalta on yleensä niin suuri, ettei sen yli juuri kävellä. Mahtoiko tilanne muuttua Kataisen aikana.

Sailas heittää kolumnissaan niin isoja pötköjä pesään, että savut taitavat tulla silmille. Helsingin Sanomat maalaa taas tosi leveällä pensselillä suositellessaan sokkihoitoa, aina vuoden asuntolainojen maksuvapaudesta todella massiivisiin investointiohjelmiin saakka. Väliin mahtuvat ajatukset sekä palkka- että veroalesta.

Näistä selvistä ylilyönneistä huolimatta olen taipuvainen kannattamaan sitä näkemystä, ettei nyt ole matalan profiilin aikaa. Jos Stubbin-Rinteen hallitus aikoo selvitä kastumatta vaaleihin saakka, on saatava tuloksia aikaan niissä keskeisissä, rakenteellisissa hankkeissa, jotka vielä ovat jokseenkin levällään.

Jos SDP aikoo nousta vaaleissa taistelemaan Kepun ja Kokoomuksen kanssa mitalisijoista tarvitaan laaja-alaista ja rohkeaa otetta. Kansa kaipaa SDP:n omaa näkemystä siitä, miten velkaantumiskehitys pysäytetään,  miten kilpailukyky palautetaan, miten investointeja vauhditetaan ja miten työllisyyttä vahvistetaan. Turha on kuvitella, että puheemme hyvinvointivaltion puolustamisesta otetaan vakavasti, ellei meillä ole uskottavaa ohjelmaa tuoda pöytään melko pian.

Se alkaa olla kohtalon kysymys tämän päivän SDP:lle.

Helmikuu 2015

Rauhantyö jatkuu

 

Elän sattumalta juuri niitä päiviä, jolloin ajatukset herkästi suuntautuvat taaksepäin vanhoihin muistoihin.  Sehän ei ole vaarallista ellei vajoa kokonaan menneisyyden suohon.  Ikäihmisten oikeuksiin kuuluu kertoa kun jokin asia näyttää tutulta ja jo kertaalleen koetulta. Yllättävän usein tämä onkin täysin perusteltua.

”Seitsemänkymmenen vuoden ikä ei ole syntiä”, sanoi Golda Meir aikanaan.  Kaikista yli viidenkymmenen poliitikan aktiivivuoden aikana tapaamisistani ihmisistä tämä Israelin rautarouva oli niitä, jotka tekivät suurimman vaikutuksen minuun.  Tutustuimme toisiimme sen verran hyvin että voin puhua tuttavuudesta.

SDP oli saanut oikeuden järjestää Sosialistisen Internationaalin Neuvoston kokouksen vuonna 1971. Kokous oli merkittävimpiä kansainvälisen politiikan huipputapaamisia mikä Suomessa oli siihen mennessä pidetty. Kokoukseen odotettiin suuri määrä pääministereitä ja puoluejohtajia ympäri maailmaa. Heidän joukossaan oli myös Israelin pääministeri Golda Meir.

Minulla oli vastuunalainen tehtävä olla kokouksen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Olin 26-vuotias puoluehallituksen jäsen ja SNK:n puheenjohtaja. SDP oli aktiivisesti alkanut edistää Euroopan turvallisuusasiaa. Tuimme Urho Kekkosen liennytysaloitteita ja Willy Brandtin idänpolitiikkaa. Esitimme Internationaalin kokouksen pääteemaksi keskustelua Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen järjestämisestä.

Halusimme myös Israelin Työväenpuolueen tukea Euroopan turvallisuusaloitteelle, ja minut lähetettiin Israeliin valmistelemaan asiaa. Minulla oli mukanani 68-vuotiaan puheenjohtaja Rafael Paasion 73-vuotiaalle Golda Meirille osoitettu kirje.  He olivat tuttuja monen vuoden takaa. Pääministerinä Rafael Paasio vieraili Israelissa ja keskeytti matkansa vuoden 1967 sodan puhjettua.

Sain audienssin Golda Meiriltä, joka työhuoneessaan usean turvamiehen seuratessa meidän liikkeitämme luki huolellisesti Rafael Paasion kirjeen, katseli minua silmälasien yli ja sanoi:  ”Te nuorukaiset, että osaatte olla idealisteja. Tuo Euroopan turvallisuus, eiköhän se ole sama kuin lähtisimme lentomatkalle. Maassa sataa ja tuulee.  Pilvien läpi kun mennään, tuolla ylhäällä paistaa aurinko ja kaikki tuntuu hyvältä. Mutta alas on tultava, ja maassa sataa ja tuulee edelleen”.

Golda Meir tuli Helsinkiin ja osoitti puheessaan ymmärtämystä Euroopan turvallisuusunelmia kohtaan, mutta muistutti samalla myös elämän realiteeteistä Israelin näkökulmasta katsottuna. Hän ei kuitenkaan täällä julkisesti kutsunut Rafael Paasiota idealistiseksi nuorukaiseksi.

Golda Meir oli tietenkin oikeassa.  Maailma ei ole valmis. Lähi-Itä on tänäkin päivänä taistelutanner eikä rauhan päivää näy. Ja Euroopassa sotilaallinen konflikti on meneillään, itsenäisen valtion rajojen yli on hyökätty vastoin kansainvälistä lakia ja sopimuksia. Ihmishenkiä on menetetty runsaasti ja kärsimys on suuri. ETYKin päätösasiakirjaa ja Helsingin henkeä vastaan on räikeästi rikottu. 

Aggressiivisen tien valinnut Venäjä kärsii pakotteiden ja menetetyn luottamuksen seurauksena. Vaikka kuinka kiihkeästi siellä elätettäisiin menetetyn imperiumin unelmia, luulisi että Siperia olisi jo opettanut.

Huhtikuun eduskuntavaaleihin ei ole enää pitkää aikaa. Vaalien alla tärkeiden keskustelunaiheiden määrä on rajaton. Tänä päivänä on kuitenkin syytä korostaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme merkitystä kaikkiin muihin asioihin nähden. SDP:ltä odotetaan aktiivisuutta, aloitteellisuutta ja johtajuutta.  Suomi on EU:n jäsenenä eturintamassa kansainvälisiä ongelmia ratkottaessa. SDP:n tulee  kansainvälisen sosialidemokraattisen liikkeen jäsenenä aktiivisesti edistää rauhanomaisia ja inhimillisiä ratkaisumalleja.

Näin tehtiin myös viisikymmentä vuotta sitten.

Kesäkuu 2015

 

SDP:llä kriittiset ajat

Viime viikon kolumnisti Aimo Massinen käsitteli mainiolla tavalla uuden keskusta-oikeistolaisen hallituksen linjaa. Hallitusohjelmassa ikäihmiset, lapset ja nuoret, työttömät ja vähävaraiset saivat kyytiä.  Arvovalinnat tulivat selvästi näkyviin.  Miten tämä ohjelma edistää kasvua, luo edellytyksiä järkeville työmarkkina-ratkaisuille, vahvistaa maamme asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja lisää luottamusta Suomea kohtaan sopimuskumppanina ja investointipartnerina jää nähtäväksi. Epäilen ettei tästä taida tulla valmista.

x x x x x x x x

Hyvissä ajoin ennen vaaleja ryhdyttiin oikealla käymään kampanjaa blokkiratkaisun puolesta. Maamme suurin ongelma oli muka ylileveä hallitusrintama ja hallituspuolueiden lukumäärä.  Vaalien alla etenkin Alexander Stubb käynnisti sekavan keskustelun konsensuspolitiikan kelvottomuudesta. Timo Soini taas tuuletti inhonsa ”takiaispuolueita” kohtaan.  Juha Sipilän johtama keskusta teki merkillisen valinnan.  Liittoutuminen perussuomalaisiin muodostui keskustalle sellaiseksi itsetarkoitukseksi, että puolueen vanha arvopohja joutuu todelliselle koetukselle, puhutaanpa sitten sisä- tai ulkopolitiikasta, talous- tai sosiaalipolitiikasta.

Mutta Suomeen saatiin oikealla toivottu blokkihallitus.  Suomi on Euroopan oikeistolaisimpia maita ja blokkihallituksen ohjelma on sen mukainen. Tähän pyrittiin ja tavoite saavutettiin. Näillä mennään.

x x x x x x x x

Keskusta-vasemmisto on kokenut kirvelevän tappion.  Käytän tahallani tätä ilmaisua, vaikka tiedän monien inhoavan keskusta-vasemmiston käsitettä. Se on kuitenkin relevantti määritelmä. Arvopohjainen jakolinja on olemassa, vaikka se Suomessa ja muualla kulkeekin monen puolueen sisällä.  Yleinen piirre on se, että vapaamieliset, tasa-arvoiset, humaanit ja solidaariset ihanteet ovat joutuneet puolustuskannalle.

Laajalle levinnyt – tai levitetty – käsitys siitä, että populistit olisivat vasemmalle kallellaan ja edustaisivat työväenliikkeen arvoja perustuu pinnalliseen analyysiin. Esimerkit Pohjolasta osoittavat, että Norjan edistyspuolue, Tanskan kansanpuolue ja perussuomalaiset ovat kansallismielisiä, oikeistolaisia puolueita. Niin ovat myös muut samanhenkiset puolueet Euroopassa, Ranskan kansallisrintamasta lähtien. Oma tapauksensa muodostavat vielä avoimen rasistiset ja muukalaisvihamieliset puolueet, kuten Ruotsin Sverigedemokraterna.

Oikeistopopulistien ja äärioikeistolaisten virtausten vahvistuminen Euroopassa on vakava uhka maanosamme demokratiakehitykselle, menestykselle ja kilpailukyvylle.  Se haittaa vakavasti myös Euroopan mahdollisuuksia vaikuttaa positiivisesti kansainväliseen rauhaan ja kehitykseen.

x x x x x x x x x

Vaalien jälkeen on meillä esitetty monenlaisia ennusteita sosialidemokratian jatkuvasta alamäestä aina totaalista tappiota myöten. Näitä visioita esittävät tietoviisaat analyytikot ja porvarilehtien nokkelat kolumnistit. SDP:n omassa piirissä pidetään oikeutetusti tuloskehitystä masentavana, jopa ”hävettävänä”, kuten Massisen Aimo.  Syitä haetaan ja selityksiä löytyy, useimmiten kuitenkin muualta kuin omasta peilikuvasta.

Entä jos  SDP:n vaalimenestys viime vuosina yksinkertaisesti on johtunut siitä, että politiikka on mennyt pieleen, ettei johtohenkilöillä ole ollut tarvittavaa uskottavuutta – tai taitoa – luotsata puoluetta parempiiin vaalituloksiin, ettei sanoma ole ollut kyllin selkeä eivätkä ajatukset kyllin syviä.

x x x x x x x

Onko nyt parempia edellytyksiä koota ajatuksia ja voimia oppositiossa?

Historiassa se on ollut mahdollista.  Murroskausia on ollut aikaisemminkin, hajaannusta ja sekasortoa, ulkopuolelta tulleita hajoitusyrityksiä ja sisäistä kahinaa.

Mutta liike on noussut uudelleen luottaen arvopohjaansa, uudistuskykyynsä, sanomaansa ja ennen kaikkea perinteisiinsä ja järjestölliseen voimaansa. Aikaisempien esimerkkien valossa se on varmasti mahdollista.

Toivottavasti SDP:n lähtö Paasipuistosta ei  kyuitenkaan nyt merkitse vahvan perinteen lopullista sivuuttamista.  Jos identiteetti katoaa on kyllä vaikea nousta takaisin keulaan. Siinä mielessä  liike elää kriittisiä aikoja.

x x x x x x x x

Toivotan kaikesta huolimatta vanhoille tovereille hyvää kesää.

Marraskuu 2015

MAAKUNTAMALLISTA TULEE TÄMÄN EDUSKUNTAKAUDEN DRAAMA


Eduskunnan sote-keskustelussa Antti Lindtman esitti SDP:n eduskuntaryhmän puolesta, että uudistus palautettaisiin eduskuntaan parlamentaariseen valmisteluun sen sijaan, että sitä nyt pyritään runnaamaan läpi hallituksen esittämän raamiratkaisun pohjalta. Kysymys kuuluu, kannattaako sutta ruveta paikkaamaan, vaan pitäisikö ottaa uusi lähtö.

Kuka uskoo, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastuussa oleva maakuntahallinto, jolle sitä paitsi ollaan siirtämässä vielä runsaasti lisää tehtäviä, tulee olemaan edullinen ratkaisu?  Tavoitehan on säästää miljardeja. Rahoitus tulee ensisijaisesti valtiolta sanotaan. Kuinka paljon ristiriitoja siihen rakennetaan sisään jo alkuvaiheessa? Valtioneuvosto ohjaa ja ojentaa muka vaaleilla valittuja edustajia.  Eduskunta joutuu siinä monen riidan ratkaisijaksi.

Vuosisadan uudistus, Suomen malli, jollaista ei ole missään muualla, yhdistää sosiaali- ja terveyssektorin. Viimeistään nyt, kun nähdään minkälaiseen sotkuun ollaan viemässä sotehallinto, olisi lyötävä jarrut kiinni ja mietittävä uudelleen, missä ihmisiä järkevästi ja asiallisesti voidaan palvella, miten lähipalvelut varmistetaan ja inhimmillisyys turvataan. Vanhukset ja lapset, pitkäaikaistyöttömät, vammaiset ja muut hoivaa vaativat ryhmät tarvitsevat jotakin muuta kuin mitä sairaanhoitovetoinen maakuntabyrokratia pystyy heille tarjoamaan.

Kunnallissektori karsitaan minimiin. Maunu Ihalainen, SDP:n viisas entinen hallintopäällikkö, sanoi kerran keskustellessamme, että kunnallinen itsehallinto on Suomen kansanvallan fundamentti. Ilman yleiseen äänioikeuteen perustunutta kunnallisdemokratiaa Suomen tie parlamentaariseen kansanvaltaan vuoden 1918 sisällissodan jälkeen olisi ollut äärimmäisen vaikea. Tähän käsitykseen on pakko yhtyä.

Nyt ollaan riisumassa kunnat vallasta, rahasta ja tehtävistä. Tätä valtavaa murrosta on harvinaisen hatarasti valmisteltu. Ennen tällaista mullistusta ei olisi voitu ajatellakaan ilman laajaa komiteatyötä lausuntoineen päivineen.

Ennustan vielä suuria vaikeuksia tämän kepujohtoisen savotan läpiviemiselle. Perustuslaillisesti tämä uudistus ei ole mikään läpihuutojuttu. Aavistan myös, ettei kepun kunnallisväki ole vielä tajunnut mihin heidän johtama hallituksensa on heitä viemässä. Miten kokoomus on tämän syötin hyväksynyt on vaikea kuvitella. Eihän tuo paljon puhuttu terveyspalvelujen valinnan vapaus loppujen lopuksi tule olemaan juuri sen kummempi kuin tälläkin hetkellä. Yksityistä sektoria tullaan kyllä säätelemään nykyistä yksityiskohtaisemmin, mikä on hyvä asia.

Kuulen jo vastaväitteen. Kunnalle jäävät koulutoimi, päivähoito, kulttuuri- ja vapaa-aikatehtävät. Maankäytön suunnittelusta tullaan vielä riitelemään. SDP on aiheellisesti kysynyt hallituspuolueilta, kenen ehdoilla ryhdytään mullistamaan Suomen hallintoa? Kansalaisilla ei ole toistaiseksi ollut paljoakaan sanottavaa tässä. 

Aikanaan koulu-uudistus vietiin menestyksellisesti läpi siten, että koko maassa pystyttiin alkuperäisten tavoitteiden ja uudistuksen keskeisen arvopohjan mukaisesti toteuttamaan tasa-arvoinen koulu. Tulokset näkyvät tänäkin päivänä. Koulu-uudistusta ei olisi kyetty toteuttamaan tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti ilman melko kovakouraista valtion ohjausta. Mutta varsinainen toimeenpanovastuu oli viime kädessä kunnilla, ja ne suoriutuvat siitä hyvin.

Kansanterveysuudistus tehtiin aikanaan samoilla perusperiaatteilla. Kunnilla oli pääasiallinen järjestäjävastuu. Eduskunta vahvisti valtakunnalliset tavoitteet, normit ja arvot, hallitus pani ne toimeen, eikä se ollut kauhean kelvoton systeemi.

Ennustan, että eduskunta todella joutuu palaamaan sote-uudistuksen valmisteluun, sen keskeiseen ongelmaan, voidaanko sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut tällä tavoin yhdistää ja siihen, olisiko kunta sittenkin oikea taho järjestämään kansalaisten perus- ja lähipalvelut.

Mihin tarvitaan digiaikana maakuntahimmelit? Tästä tulee vielä tämän eduskuntakauden suuri draama.

Maaliskuu 2016

YMPÄRI KUN TULLAAN

Muutama kuukausi sitten päätin edellisen kolumnini tällä palstalla kysymykseen, mihin tarvitaan maakuntahimmelit? Ennustin, että maakuntamallista tulee vielä tämän eduskunnan suuri draama. Siltä näyttää vahvasti.

Jos olen ymmärtänyt oikein, ollaan soten osalta päätymässä viiteen alueeseen. Peruspalvelujen järjestäjävastuu olisi ilmeisen järkevää säilyttää edelleen kuntatasolla. Kuinka laajasti kyetään tässä harvaan asutussa maassa takaamaan tasavertaista valinnanvapautta kansalaisille, on laajalti resurssikysymys. Olennaista on se, että julkinen valta tunnustaa vastuunsa kansalaisista ja käyttää verotusoikeuttaan mahdollisimman tasa-arvoisella tavalla.

Kun nykyhallitus alusta saakka on tehnyt kaikkensa maalatakseen Suomen tulevaisuuden synkäksi, ja elinkeinoelämän piirissä jopa tuomitaan Suomi toivottomaksi tapaukseksi, olisi nyt oikea ratkaisu kerta kaikkiaan puhaltaa poikki haaveet keskikokoisten kaupunkien kokoisista uusista ”itsehallintoalueista”, maakuntavaaleista, uusista hallintoportaista ja uusista ”maakuntaveroista”.

Tähän  meillä ei nyt ole varaa. Onko mitään järkeä haaveilla ”federatiivisesta” Suomesta, joka helposti nostaisi uusia sisäisiä raja-aitoja, kun yhteisen tavoitteen pitäisi olla nykyisten, kuntien välisten  turhien raja-aitojen madaltaminen ja valtion byrokratian karsiminen tuottavuuden nostamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Suomen keskustelussa on tapana viitata ja verrata Ruotsiin. Se on sinänsä hyvää. Kun aikanaan 70-80 - luvun Suomessa tosissaan ryhdyttiin puhumaan Ruotsin taloudellisen etumatkan kiinni kuromisesta, korostettiin kuinka hyvä kirittäjä meillä on Ruotsissa.  Niiden argumenttien toistaminen on jälleen ajankohtaista.

Ruotsin malleihin viitattaessa olisi kuitenkin syytä tarkkuuteen.  Kun on haikailtu Ruotsin ”maakäräjiä” vaaleineen Suomeen, on unohdettu, että maakäräjien toimivalta alunperin on ollut varsin rajallinen eikä kuntien toimivaltaa ole leikattu siten kuin nyt tavoitellaan keskustan mallissa. Valtion toimivaltaa edustavat edelleen läänit, jotka on haluttu säilyttää siksi että valtio olisi ”läsnä” maan eri osissa. Luulenpa ettei Ruotsissa tänä päivä enää perustettaisi maakäräjiä, jos asia olisi ajankohtainen.

Kun keskusta ajoi ”yhteiskuntasopimusta” tavoitteena työmarkkinaosapuolten sivuuttaminen ja kokoomus säesti tavoitteena ammattiyhdistysliikkeen työntäminen syrjään työehtoneuvotteluista,  viitattiin usein Ruotsin ”malliin”, joka ei tunne keskitettyjä ratkaisuja. Keksittiin sanonta ”Suomen malli” kuvaamaan meidän versiotamme vientialavoittoisesta sopimusjärjestelmästä.  Se kuulosti oudolta, kun tarkoitettiin ”Ruotsin mallia”. Mutta totuus on toinen.

Kun Ruotsissa 90-luvun alussa, keskellä syvää finanssikriisiä  siirryttiin uuteen,  melko hienojakoiseen ja herkkään, osapuolten väliseen luottamukseen perustuvan koordinointimalliin, valmistelusta oli vastuussa  silloinen työmarkkinaviraston pääjohtaja Allan Larsson, josta pääministeri Ingvar Carlsson teki valtiovarainministeri Kjell-Olof Feldtin seuraajan. Allan Larsson kertoo muistelmissaan miten hän sai idean Ruotsin vakauttamissopimukseen Suomesta. Hän oli aikanaan käynyt syviä keskusteluja Keijo Liinamaan kanssa ja ryhtyi erikseen perehtymään Suomen kokemuksiin keskitettyjen ja koordinoitujen työmarkkinaratkaisujen vaikutuksista.

Merkittävin ero, joka perustui erilaiseen työmarkkinahistoriaan, oli se, että valtiovalta ”seurasi” ja ”valvoi” mutta ei toiminut ”osapuolena”.  Oma kokemukseni kertoo, että Ruotsin työmarkkinaministeri, etenkin sosialidemokratian ollessa hallituksessa kuitenkin on ollut varsin aktiivinen ”libero” ja välittäjä.

Kun EK ja Suomen Yrittäjät ovat patistaneet kokoomusta huolehtimaan siitä, että työehtosopimuspolitiikan ”painopiste” siirtyisi yritystasolle,  viitattiin  jälleen Ruotsin kokemuksiin. Tällöin  meinattiin kokonaan unohtaa, että Ruotsin myötämäärämislainsäädäntö on edellyttänyt henkilöstön edustusta yritysten hallituksissa aina 60-luvusta lähtien.  Tästä Antti Rinne on heitä muistuttanut konkreettisesti viime aikojen keskustelussa.

Paavo Lipponen poltti äsken päreensä kun ”ruotsalaispankki” Nordean suomalaiset ekonomistit tuoreeltaan julistivat Suomen toivottomaksi tapaukseksi. Lipposen ärähdys oli ymmärrettävä.

Toivottomuus on Suomen elinkeinoelämän omassa peilissä.  Merkille pantava on myös, että ”toivottomuus” on kasvanut suorassa suhteessa porvarien poliittiseen ylivaltaan.

Elokuu 2016

Outoja uskomuksia

 

Maailman johtava suurvalta valmistautuu presidentin vaaleihin. Vastakkain ovat kaikin puolin pätevä, kokenut ja kovapintainen Hillary Clinton ja kokematon, sivistymätön sovinisti Donald Trump. Vielä toistaiseksi puntit ovat melko tasaiset ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin,  Trumpin voitto on vielä mahdollisuuksien rajoissa.

Populismi riehuu USA:ssa ja repii kunnianarvoisan republikaanisen puoleen rikki.

Uskon kyllä järjen – ja edistyksen – voittoon ja toivon sitä maailman mielenrauhan tähden. Hillary Clintonin esittämä  kysymys amerikkalaisille, uskalletaanko jättää ydinasesalkku Trumpin käsiin, on  vakavasti otettava varoitus. Harvoin on niin suoraan sanottu, että vastaehdokas on labiili.

Mediayhteiskunnan,  ja erityisesti vielä someajan, oudoimpiin ilmiöihin kuuluu  se, että vaalien alla voidaan  esittää mitä tahansa. Hulluimmatkin ajatukset myyvät. Muureja halutaan pystyttää ja kokonaisia ihmisryhmiä karkottaa.  Vääjämättä tulee Euroopan 1930-luku mieleen.  Populismi ja nationalismi leikkivät tulen kanssa ja somemaailmassa ekstremismi elää. Vahvojen yhteiskuntien populismi toimii osaltansa maailman ongelma-alueiden ääri-ilmiöiden sytykkeenä.

x x x x x

 Outo  on myös  se, miten joustavasti vaalien jälkeen populistijohtajat perääntyvät ja mukautuvat realiteetteihin tai siirtyvät kulisseihin, kuten viime aikoina myös on tullut tavaksi. Ei kukaan oikein vakavasti voi kuvitella, että Donald Trumpin heitot voisivat muodostaa Yhdysvaltojen presidentin poliittisen linjan. Tuskin hän edes itse siihen uskoo. Mutta propaganda jauhaa.

Brexitäänestyksen jälkeen Britannia on nyt krapula-aamun syövereissä.  David Cameronin hasardipolitiikka epäonnistui, vanha Tory-puolue on hajoamisen partaalla, pahimmassa tapauksessa Iso-Britannia natisee liitoksissaan, mutta pahimmat propagandistit hyppäsivät jo rottien tapaan yli laidan. ”Britannia briteille”-hokema oli tietenkin alunperin niin mahdoton ajatus entisen sotilaallisen ja kaupallisen suurvallan ja monikulttuurin sulatusuunin osalta, ettei millään olisi voitu uskoa sellaisen viestin läpimenoon.

Nyt kun ollaan siinä tilanteessa, että on vastattava huutoon ja vietävä Britannia ulos EU:sta ja sen myötä myös useista muista kansainvälisistä asetelmista, voi pitää selvänä, että se tuskin tulee onnistumaan. Yleinen käsitys pääministeri Theresa Mayn tehtävästä lienee,  että se on mahdoton.  Aika outo tilanne on syntynyt vanhan vallan ja demokratian tyyssijan kohdalla.

x x x x x

Meillä tietoyhteiskunta, digimaailma ja someavaruus tuottaa myös omia outoja ilmiöitä.  Täällä kysytään. miten on mahdollista, että Ruotsi kasvaa niin paljon meitä nopeammin, väkimäärä lisääntyy, vienti vetää. Eräs pätevä vastaus on epäilemättä se, ettei tämä olisi tapahtunut ilman maahanmuuttajia.   Toinen on se, että Ruotsin vienti aluperin on ollut paljon meitä monipuolisempi ja kolmas on tietenkin vahvempi pääomapohja.

Meillä on nyt meneillään ulkomaalaispolitiikka, joka on räätälöity perussuomalaisten mielen mukaan.  Me hakeudumme piiloon Ruotsin selän taakse ja toivomme, ettei meitä huomattaisi.  Humanitaariset tarpeet painavat vähän kun pakkaamme pakolaiset paluukoneisiin ja suljemme silmämme. Näin Suomi osallistuu maailman ongelmien ratkaisemiseen. Näin varaudumme kansainväliseen kehitykseen.

Oli pientä aihetta vahingoniloon kun puolustusministeri Jussi Niinistö USA:ssa joutui lupaamaan erinäisiä miljooneja sotilasapua suojaoperaatioihin Irakiin.  Perussuomalaisethan tulivat hallitukseen leikkaaman kehitysapua ja vastaavia kansinvälisiä menoja täysin tarpeettomina ja suorastaan vahingollisina.

Ei Timo Soinikaan ole kovin äänekkäästi vaatinut kehitysyhteistyömäärärahojen poistamista viime aikoina. Ministerivastuu painaa ja propaganda vaimenee.  Mutta se mikä vielä siitä näkyy ja kuuluu perussuomalaisten viesteissä on yhtä vastenmielistä kuin aikaisemmin.  On ihan oikein, että muiden puolueiden vastuulliset ihmiset puuttuvat perussuomalaisten ja muiden vihapuheisiin.

x x x x x

Lopuksi muutama sana ilmiöstä, joka ei ole ihan outo vaan mieluummin notoorinen. Media, Helsingin Sanomien johdolla, on taas alkanut voimakkaasti vaikuttaa SDP:n puoluekokousvalmisteluihin.  Puolueen johtoa ollaan jälleen vaihtamassa. Olen havainnut, että ”dinosaurus”-epiteetti on käytössä jopa myös omissa piireissä.

Lopuksi muutama sana ilmiöstä, joka ei ole ihan outo vaan mieluummin notoorinen. Media, Helsingin Sanomien johdolla, on taas alkanut voimakkaasti vaikuttaa SDP:n puoluekokousvalmisteluihin.  Puolueen johtoa ollaan jälleen vaihtamassa. Olen havainnut, että ”dinosaurus”-epiteetti on käytössä jopa myös omissa piireissä.

Äsken julkaistu eduskuntavaalitutkimus osoitti kyllä, että SDP:llä on identiteettiongelma. Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat vieneet nuoret ja perussuomalaiset duunarit. Nyt myös naiset ovat alkaneet empiä. Nyt olisi korkea aika ryhtyä kokoamaan voimia,  vahvistaa sisäistä tunnelmaa, huolehtia yhteistyöstä ammattiyhdistysliikkeen kanssa ja valmistautua johtavan aseman palauttamiseen.

En oikein jaksa uskoa tämän hallituspohjan koossa pysymiseen kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Joulukuu 2016

Rauhan työ on Suomelle kunniaksi

 

Joulukuun alussa vuonna 1917 Suomen valtiopäivät päättivät siirtää Suomen itsenäisten valtioiden joukkoon, keskellä sotaa, kaaosta ja kumousta lähialueella, Euroopassa ja maailmassa. Se oli rohkea ja kauaskantoinen teko. Sitä voimme ylpeinä juhlia valmistautuessamme ensi vuonna vietettävään tasavaltamme 100-vuotisjuhlaan.

Olemme pian siirtymässä maamme 100-vuotisjuhlavuoteen melko ristiriitaisten tunnelmien vallitessa. Oman maamme tilanne ei ole kaikilta osin kehuttava, joskaan ei katastrofaalisen huono kansainvälisen mittapuun mukaan. Kansainvälinen tilanne sen sijaan näyttää uhkaavalta, vaikka sitä ei tietenkään voi verrata sadan vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin erittäin tuhoisa ensimmäinen maailmansota oli juuri päättymäisillään kaikkine myöhempine seurauksineen.

Suomi on Euroopan vakaimpia demokratioita. Se on Pohjolan ainoa maa, jota johtaa parlamentaarinen enemmistöhallitus. Se on maa, jonka kansalaiset luottavat harjoitettuun ulkopolitiikkaan, uskovat maamme harjoittamaan puolustuspolitiikkaan, kunnioittavat tasavallan presidenttiä ja arvostavat eduskuntaa ja hallitusta. Muut kansalliset instituutiot, oikeuslaitos, poliisi, koulu ja kirkko ovat niinkään edelleen vahvassa asemaassa.

Kansallisen perustan ollessa näin vahva voisi ajatella, että strategisten toimintalinjojen löytäminen Suomelle 100-vuotisjuhlien kynnyksellä ei olisi ihan mahdoton tehtävä. Kuluneen vuoden suurimpia saavutuksia Suomessa oli laajapohjaisen kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen. Se vaati kaikilta osapuolilta joustoa ja vastaantuloa, neuvottelukykyä ja kompromissihalua. Ihan turhaan tätä kansallista talkoohenkeä on jälkeenpäin aliarvioitu ja vähätelty.  Se oli merkittävä saavutus, jolla ylitettiin parlamentaarinen blokkiraja, murrettiin yritykset tuhota Suomen työmarkkinoiden neuvotteluperinteet ja palautettiin pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeiset periaatteet kunniaan.

Suomen alkavan juhlavuoden kunniaksi voitaisiin kilpailukykysopimuksen hengessä käynnistää laajapohjainen projekti, eräänlainen uusi ”Korpilampi”, joka keskittyisi Suomen koulutuspolitiikan menestyksen jatkuvaan varmistamiseen, työllisyyskysymyksen vakavaan hoitamiseen ja Suomen surkean vientikehityksen kääntämiseen uuteen kasvuun.

Oppositiopuolueet, SDP ensimmäisenä, ovat usein tällä vaalikaudella syystä moittineet hallitusta kapeasta ja opposition syrjivästä valmistelutyöstä. Tällaiseen ”Vuosisataprojektiin”, jolla pyrittäisiin hakemaan uusia aineksia globalisaatio- ja digiajan vaatimalle konsensuspolitiikalle, pitäisi olla mielekästä osallistua kaikkien blokkirajojen yli. Suomen rakenteelliset ongelmat ovat myös sen kokoiset, että tämänkertaisen blokkihallituksen tähänastiset yksipuoliset yritykset ovat epäonnistuneet. Näin kävi mahtipontisesti julistetulle ”yhteiskuntasopimushankkeelle” ja niin uhkaa nyt käydä jälleen kerran SOTE:lle.

Siksi laajapohjaisempi ”koulutus, työllisyys ja vienti”-hanke olisi paikallaan.

Helsingin Sanomien Matti Kalliokoski kirjoitti mielenkiintoisen ja syvällisen kolumnin 2.12.2016 otsikolla ”Suomen lippu on jäsenmerkki”. Hän toteaa, että sen ohella, että siniristilippumme meille symbolisoi jotakin ainutlaatuista ja erityistä suomalaista, ulkomaailman silmissä se mieluummin symbolisoi Pohjoismaiden kerhon jäsenyyttä. ”Jokainen uutinen maailmalla, joka kertoo, että jossain Pohjoismaassa tasa-arvo, sivistys, kansanvalta tai ympäristö voivat hyvin, koituu suomalaisten hyödyksi”, toteaa Kalliokoski. Tähän käsitykseen on helppo yhtyä.

Siirrymme pian alkavaan juhlavuoteemme kasvavan kansainvälisen epävarmuuden vallitessa. Euroopan Unionin sisäinen poliittinen epävakaus, kasvava nationalismi ja populismi, Britannian populismin voitto, joka vie ulos Euroopasta, Yhdysvaltain presidentin vaalien aiheuttama arvaamattomuus, Venäjän suurvaltastrategia, Lähi-Idän kasvava kaaos, Kiinan poliittinen kasvustrategia jne. Kaikki nämä kysymykset vaikuttavat suoraan myös meihin, vaikka kuinka haluaisimme pysäyttää maailman ja hypätä pois.

Tällaisessa tilanteessa on mielekästä hakea yhteistyötä ja turvaa lähiystävien piiristä. Pohjoismaiden tulisikin yhdessä tiivistää ja tehostaa keskinäistä yhteistyötään ihan kaikilla kansainvälisillä tasoilla. Meillä on yhdessä niin paljon annettavaa maailmalle ja niin paljon puolustettavaakin, että lisää aloitteellisuutta todella kaivattaisiin nyt myös ristilippumailta. Pohjoismaat ovat tunnettuja rauhan edistäjiä ja välittäjiä. Sitä työtä tarvitaan tällä hetkellä ja sitä tarvitaan tulevaisuudessa. Suomi voisi tässä suhteessa myös merkittävästi nostaa profiiliaan, sopivasti satavuotiaan itsenäisen taipaleen kunniaksi.

Rauhan työ on Suomelle kunniaksi.

Maaliskuu 2017

Hallitus on eväänsä syönyt

 

Television kunnallisvaalitenteissä puoluejohtajilta on tämän tästä tivattu miksi vaaliteemat ovat niin yleispoliittiset vaikka kyse on kunnallisvaaleista. Tämä on typerä kysymys, erityisesti näissä vaaleissa. Mistä nyt keskusteltaisiin ellei sote-uudistuksesta, työllisyys- ja talouspolitiikasta, maahanmuuttopolitiikasta ja kaikesta muusta. 

Nyt on puhe hallituspolitiikasta ja Suomen suunnasta. Kansalaisilla on mahdollisuus sanoa sanansa harjoitetusta politiikasta. Täytyy toivoa, että vaaleihin osallistutaan aktiivisemmin kuin edellisellä kerralla, siitä huolimatta, että keskusta-oikeistolainen hallitus on väen väkisin viemässä kunnilta elintärkeitä tehtäviä nimenomaan lähidemokratian kannalta. Meneillään oleva maakuntaintoilu vie yhteiskuntamme kansanvallan kannalta aivan väärään suuntaan. Tulee syntymään demokratiavajetta.

Miksi näin pääsi tapahtumaan on minulle vielä arvoitus. Miten muut puolueet ovat antaneet keskustan viedä kehitystä suuntaan, joka on ristiriidassa useimpien rakenteellisten kehitysilmiöiden kanssa. Byrokratiaa piti vähentää, sitä tulee nyt lisää. Kansanvaltaa piti vahvistaa, sitä heikennetään. Rahaa piti säästää, sitä tuhlataan lisää. Tekniikka mahdollistaisi etä- ja lähipalveluja paljon laajemmin kuin aikaisemmin, mutta nyt keskitetään päätöksentekoa ja ohjausta maakuntahallintoon. 

Sote-uudistuksesta, josta on tulossa keskustan maakuntakokeilu ja kokoomuksen yksityistämisharjoitus, on kovaa vauhtia menossa kiville. Tällä hetkellä näyttää siltä, että aikalisä on ainoa järkevä lopputulus siitä lainsäädäntösotkusta, josta asiantuntijat toinen toisensa jälkeen ovat kriittiset lausuntonsa antaneet. Jos hallituksen arvovalta ei salli tosiasioiden tunnustamista tältä osin, hallitus saa mennä.

Meillä alkaa olla turhan paljon epäonnistuneita kokeiluhankkeita, joista vähävaraisimmat, viattomat kansalaiset joutuvat kärsimään. Kansaneläkelaitoksen surkea epäonnistuminen toimeentulotukien maksatuksissa on tuorein esimerkki asioiden surkeasta hoidosta. Olisi pitänyt olla aikaa valmistautua kunnolla lakisääteiseen muutokseen mutta pieleen meni. Nyt Kelan entinen pääjohtaja jakelee viisauksia niin kuin ei hän olisi ollutkaan missään vastuuasemassa. Se on väärin.

Muita esimerkkejä huonosta valmistelusta ja ”kaappauksenomaisista” yrityksistä löytyy runsaasti.  Matti Louekoski viittasi tärkeässä kolumnissaan muutama viikko sitten uuteen kelvottomaan valmistelu-kulttuuriin, johon oikeuskansleria myöten on jouduttu puuttumaan. On oikein sanottu, että se on jo useamman vuoden kehityksen tulos, mutta nyt istuvan hallituksen syntilista alkaa kyllä tältä osin olla ennätyksiä hipova.

Vuosi sitten aikaansaatu laaja kilpailukykysopimus oli oivallinen osoitus siitä, että Suomen neuvotteluperinne oli vahva ja sopimusyhteiskunnan rakenteet kestävät. Ammattiyhdistysliike ja poliittinen oppositio olivat vahvasti mukana edistämässä laajan sopimuksen syntymistä. Tavoitteena oli varmistaa yhteiskunnan vakautta, edistää talouskasvua ja myönteistä työllisyyskehitystä. 

Suomen talouskehityksen suunta on muuttunut, kasvuluvut alkavat olla myönteiset ja työllisyydessäkin on orastavaa nousua. Mutta nyt EK luopuu kaikesta vastuusta työehtopolitiikan osalta ja johtajat ilmoittavat tavoitteekseen koko neuvottelujärjestelmän viralta panon. Tämäkö on nyt oikea tapa huolehtia tasapuolisesta ja tuloksellisesta työllisyys- ja talouspolitiikasta. Tämäkö on se tapa, millä palataan kasvun ja vientimenestyksen tielle. 

Nämä ovat tulevien kunnallisvaalien keskeisiä teemoja. Näistä sosialidemokraatit puhuvat.

Lopuksi en malta olla kiinnittämättä huomiota siihen, että Suomen hallituksen varapääministerin ja ulkoministerin, Timo Soini,  johtaman puolueen ensimmäinen puheenjohtajaehdokas liputtaa sekä kiristyvän maahanmuuttopolitiikan että uuden Eurooppa-politiikan puolesta, mikäli hänet valitaan puheenjohtajaksi. Mahtaako vaatimus uudesta kansanäänestyksestä EU-jäsenyydestä ja eurosta olla sopusoinnussa Juha Sipilän hallituksen ohjelman kanssa. Se nyt vielä puuttuisi, että Suomen hallitus rupeaa kompastelemaan Eurooppalinjauksissaan.

Yllättävän vähän on tähänastisissa kommenteissa kannettu huolta Sampo Terhon linjasta.  Jussi Halla-ahon vielä selkeämmästä muukalaisvastaisuudesta ja EU-fobiasta on sanottu, että se hajottaa hallituksen.  Näyttää siltä, että tie vie Perussuomalaiset ulos hallituskammareista, oli kumpi tahansa  puheenjohtaja kesän jälkeen. 

Heinäkuu 2017

Hallitus on syönyt loput eväänsä

 

Suomessa vallitsee tällä hetkellä niin poikkeuksellinen tilanne, että lienee sallittua tässä kolumnissa lainata itseään. Maaliskuun kirjoitukseni otsikko oli ”Hallitus on eväänsä syönyt”. Nyt se on tosiasiallisesti tapahtunut vaikka tämän ilmiselvän faktan tunnustaminen vielä on lopullisesti tekemättä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta teki Annika Lapintien johdolla perusteellista ja ansiokasta työtä. Valiokunnan yksimielinen lausunto on vastaansanomaton argumentti laidasta laitaan vellovassa sotekeskustelussa . Hallituksen hätäinen valmistelutyö johti perustuslain vastaisiin esityksiin.  Nyt joudutaan aloittamaan valinnanvapausesityksen tekeminen alusta. Se tulee viemään niin paljon aikaa, että  seuraavat eduskuntavaalit painavat päälle ennen kuin hyväksyttävä esitys on valmis.

Valinnanvapausesitys oli tunnetusti kokoomuksen sotehärvelin lempilapsia. Keskusta halusi ennen kaikkea maakuntauudistuksen, joka rimaa hipoen läpäisi perustuslakivaliokunnan testin. Siitä Sipilän joukkue on ollut riemuissaan, vaikka aikataulu senkin osalta siirtyy, kuten alun pitäen oli ilmeistä. Opposition taholta on jo esitetty, että maakuntavaalit pitää siirtää vähintään eduskuntavaalien yhteyteen vuonna 2019. Se on täysin loogista ja viisasta, ajatellen sekä kansalaisten että vaalikassojen kestokykyä. 

Edelleenkin olen sitä mieltä, että koko maakuntauudistus on turha. Isojen kaupunkiseutujen johtajajoukko kokoomuksen voimahahmon Jan Vapaavuoren johdolla, on lähtenyt kampanjaan tätä uutta byrokratiahanketta vastaan. He ovat oikealla asialla. Ei tämänkokoista maata pidä nyt lähteä hajottamaan uusilla himmeleillä eikä tuhlaamaan resursseja valtavilla henkilöstön, kiinteistövarallisuuden ja muun omaisuuden siirto-operaatioilla, joiden kustannukset ovat vielä täysin hämärän peitossa. 

Juha Sipilä ja Pekka Orpo totesivat ilmoittaessaan hallituksen tarvitsemasta aikalisästä, ettei ole aikaa tuhlata parlamentaariseen valmisteluun. Tämä on lausunto, jonka nämä miehet löytävät edestänsä vielä monta kertaa. Nyt olisi nimittäin juuri mm. Tuula Haataisen esittämän rauhallisen, parlamentaarisen pohdiskelun paikka. Se olisi poliittisesti erittäin viisasta, ja se rauhoittaisi myös vinhasti vellovaa markkinakuhinaa, jossa ostetaan ja myydään pian kaikki mikä näyttää liikkuvan. 

Hallitus on eväänsä syönyt sekä politiikan sisällön että myös parlamentaarisen kannatuksen osalta. Muutaman paikan enemmistöllä ei voi mullistaa koko yhteiskuntaa. Se on satavuotiaan Suomen merkittävimpiä totuuksia. Tätä maata on eri historian vaiheissa johdettu erimerkkisillä hallituksilla. Viimeiset nelisenkymmentä vuotta Suomi on esiintynyt edukseen kansainvälisesti eräänä vakaimpana, parlamentaarisena demokratiana. Olemme kyenneet muodostamaan toimintakykyisiä hallituksia yli perinteellisen blokkirajan ja sopimuspolitiikka on ollut meidän tunnuksemme.

Viime eduskuntavaalien jälkeen tämä perinne murtui. Saimme lähtökohtaisesti jo hajanaisen osapuolihallituksen, joka on joutunut tekemään puolivillaisia kompromisseja jo hallitusohjelmasta lähtien, ja nyt tulokset tulevat näkyviin. Perussuomalaiset hajosivat jo tässä kyydissä, keskustan piirissä tyytymättömyys kasvaa. Kokoomus on hyötynyt tähänastisesta menosta, mutta miten puolueen palkansaajaväki tulee nielemään kaikki leikkaukset ja huononnukset on vielä jäänyt näkemättä.

SDP:lle on viime aikoina ennustettu sekä pysyvää tappiota että uusia mahdollisuuksia, Mikä on todennäköinen skenaario?

Ystäväni ja ikätoverini Matti Ahde sanoi  mieleenpainuvassa haastattelussa Demokraatissa 6.7. olevansa erityisen huolestunut SDP:n linjasta.  ”Viime vuosisadalla äänestäjät vielä tiesivät, mikä on SDP:n linja, nykyään puolueesta erottuvat vain jakolinjat. Oltiin aikaisemminkin erimielisiä asioista, mutta linja päätettiin neljän seinän sisällä ja siinä pysyttiin”, Ahde sanoi. 

Veteraani puhuu painavaa asiaa. Sosialidemokratian panosta tarvitaan kipeästi tämän maan johdossa, SDP:n perussanomaa ei tarvitse muuttaa eikä juuri edes muokata. Solidaarisuuden sanoma on globaaliyhteiskunnan, mutta myös ja uudelleen tämän päivän Suomen keskeinen asia. 

Olisiko liikaa vaadittu, että puolueen johtajat, niin eduskunnassa kuin kenttäorganisaatiossa alkaisivat yhdessä palauttaa sosialidemokratiaa todellisten mahdollisuuksien kokoiseksi. 

Marraskuu 2017

Suomen linja kestää 

 

Marraskuun alussa Helsingin Sanomat julkaisi tuoreen mielipidemittauksen suomalaisten asenteista Nato-jäsenyyteen. Vastaajista 59 % oli kielteisellä kannalla, 22 % puolesta ja 19 % ei osannut sanoa. Tämä tulos tarkoittaa sitä, että ei-ääniä on jopa enemmän kuin kolme vuotta sitten.  Kannattajien määrä vastaa pitkän aikavälin keskiarvoa.

Vain kokoomuksen kannattajien joukossa kyllä ääniä oli niukasti enemmän kuin ei-ääniä (45 – 43). Muissa suurissa tai keskisuurissa puolueissa vastustajien määrä oli selkeästi kannattajien määrää suurempi.

Mielenkiintoinen tieto oli myös se, että 52 % vastasi myös kielteisesti kun kysyttiin kantaa jos Ruotsi liittyisi Natoon. Aika vankka on siis maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikan nykyasetelman kannatus kansalaisten keskuudessa.

Tämä ei ole huono asia presidentin vaalien alla, eikä myöskään ajatellen seuraavia eduskuntavaa-leja. Maailmantilanne on kaikkea muuta kuin turvallinen, Eurooppa on valinkauhassa ja lähialue vaatii jatkuvaa tarkkailua. Asevarustelu jatkuu ja jännitys kasvaa, kaupan esteitä ollaan lisäämässä, ihmisoikeuksia poljetaan ja ympäristöuhat kasvavat. Nyt on siis aika keskustella kansainvälisestä politiikasta ja jatkuvasti arvioida Suomen asemaa.

Muutkin mielipidemittaukset kuin ajankohtainen HS:n gallup todistavat, että suomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittiset asenteet ovat vakaat ja kypsät. Niinpä Pohjoismaiden neuvoston äskeisen istunnon alla tehty selvitys osoitti suomalaisten erittäin vahvaa tukea pohjoismaiselle yhteistyölle. 74 % suomalaisista katsoi, että viimeaikainen kansainvälinen kehitys on entisestään korostanut pohjoismaisen yhteistyön merkitystä ja 45 % pitää puolustusyhteistyötä tärkeimpänä yhteistyöalueena. Nämä tulokset muodostavat vahvan pohjan sille työlle, joka on jatkunut jo vuosia  hallitusten kokoonpanosta riippumatta.

Keskustella siis pitää vapaassa maassa ja näin myös tapahtuu. Eräs viime aikoina esiintynyt tapa on keskustella Nato-asiasta entisten suurlähettiläiden tapaan. Aloitetaan viittaamalla ”hyvään ystävään”, jonka jälkeen kerrotaan kohteliain sanakääntein, että toisen mielipide on väärä.  Olematta entinen diplomaatti ajattelin tässä noudattaa samaa formulaa ja kertoa hyvälle ja vanhalle ystävälleni presidentti Martti Ahtisaarelle, että hänen perustelunsa Nato-jäsenyyden puolesta on köykäinen.  Hänhän väitti, että Suomen pitää liittyä läntisten demokratioiden ylläpitämiin järjestöihin ”ja piste”.

 Ei se ihan näin mene. Historia kertoo, että Länsi-Euroopassa on joukko liittoutumattomia maita, joista Suomi ja Ruotsi sijaitsevat pohjoisen kriittisellä alueella.  Suomen ja Ruotsin yhteistyöllä on laaja kansainvälinen kannatus ja se  tiivistyy entisestään suunnitelmallisella ja ohjelmallisella tavalla.

Presidentti Mauno Koivistolla oli tapana sanoa, ettei ”pitäisi ruveta keikuttamaan venettä”.  Tämä sanonta sopii mielestäni mainiosti vallitsevaan mielipideilmastoon.  Nato-jäsenyys ei ole nyt ensimmäinen ajankohtainen aihe.

Veneen keikuttamisen riskejä voisi ajatella myös puolustusministeri Jussi Niinistö, joka touhuaa omin päin puolustusvoimien ylipäällikön ja eduskunnan kantoja kysymättä. Näin ei voi jatkua. Pian myös pääministerin on palautettava järjestys hallitukseen.

Viittasin presidentin vaaleihin.  Voihan se joistakin tarkkailijoista näyttää vähän kummalliselta, että vain pienimmän puolueen edustaja poikkeaa joukosta Nato-jäsenyyden osalta. Nils Torvalds haluaa ”aktiivista keskustelua Suomen liittymisestä Natoon”.  Hyvä näin. Keskustellaan siis.  Mutta muut ehdokkaat ovat laajasti olleet sitä mieltä, että Suomen linja on kutakuinkin kohdallaan.

Ei se ole huono asia, että turvallisuuspolitiikan päälinjasta vallitsee konsensus ja ettei veneen keikuttajia ole liikaa.  Sen ohella riittää kyllä puhuttavaa ulkopolitiikan arvopohjasta ja käytännön prioriteeteistä.

Tuula Haatainen, SDP:n ehdokas, on tässä keskustelussa ollut vahvoilla.  Hän edustaa tyylikkäästi ja varmasti kestävää, pohjoismaista, sosialidemokraattista arvopohjaa.

 

Ulf Sundqvist 13.11.2017

Maaliskuu 2018

On aikoihin eletty

 

Pakinoitsijamestari Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen), joka sivu mennen sanottuna oli kotoisin vaimoni synnyinpitäjästä, Pohjois-Savon Kangaslammilta, oli kielimiehiä. Sen ohella, että hän käänsi Marseljeesin Savon murteelle,  hän on myös tunnettu lausahduksestaan ”till tidernapas har man levat” (on aikoihin eletty).

Tämä sattuva tokaisu tuli jälleen mieleen, kun Helsingin Sanomat lauantaina 24.3. julkaisi komean kuvan Helsingin pormestarikaartista ylipormestari Jan Vapaavuoren johdolla ja koko aukeaman jutun otsikolla ”Helsingin poliitikot pelkäävät kaappausta”.  Tarinan konna oli tietenkin sote ja aivan erityisesti kaavailtu maakuntauudistus.  Kaupungin valta siirtyy jonnekin, sote-uudistus menee pieleen, demokratia vesittyy, palveluita joudutaan karsimaan, kaupungistumisen megatrendi on unohtunut.

Helsingin johto on kritiikissään oikeassa ja niin ovat myös Uudenmaan liiton ja kuntien edustajat. Arvostelijoiden kuoro vahvistuu päivä päivältä, mutta hallituspuolueet porhaltavat eteenpäin mistään välittämättä. Onhan se ennenkuulumatonta, että itsenäisen Suomen historian suurimpia uudistushankkeita aiotaan viedä läpi kannatuksensa menetetyn hallituksen toimesta, muutaman äänen eduskunta-enemmistöllä, vastoin laajan asiantuntijakaartin yhteistä käsitystä sekä vastoin kuntien ja sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan yleistä mielipidettä. On siis aikoihin eletty.

Tästähän ei hyvää seuraa. Miten on mahdollista, että keskusta ja kokoomus jääräpäisesti pitävät kiinni lehmäkaupastaan, joka todistettavasti johtaa ennennäkemättömään valtiollistamiseen ja vallan keskittämiseen. On meillä siinä porvarillinen diplomityö. Hurskastellaan tulevasta maakunnan verotusoikeudesta. Se kun vielä keksitään tuhotaan pian lopullisesti kuntien rahoituspohja. Sekö on keskustan tavoite, 18 kunnan Suomi?

Säästötavoitteista puhutaan. Vastaansanomattomasti on jo osoitettu, viimeksi Helsingin johdon suulla, että ollaan lisäämässä kustannuksia. Sipilän hallituksen itsensä asettamat, arvovaltaiset talouspolitiikan ja lainsäädännän arviointineuvostot ovat lausuneet varsin kriittiset kommentit esillä olevista hankkeista. Uudistus johtaa todennäköisesti huomattavaan valtiontalouden lisärasitukseen ja lainsäädäntö on juosten kasattu.

Kuntien rooli on elintärkeä, sanotaan ”uudistajien” leirissä. Jäljelle jää aivan keskeisiä tehtäviä, joista koulutuspolitiikka on ensimmäinen. Mutta jos kuntien rahoituspohjaa murretaan jo alkuvaiheessa, samalla kun joudutaan varautumaan siihen, että valtion vastuulla olevat sote-kustannukset nousevat suunniteltua korkeammiksi, jokainen tietää miten silloin Suomen jo kireällä olevan koulutuspolitiikan käy. Tekee mieli vielä kerran kysyä keskustapolitiikoilta, joiden kanssa aikanaan taisteltiin peruskoulu läpi vastoin ankaraa oikeiston yksityisintoilua, tätäkö haluatte?

Olemme systeemikriisin partaalla soten tapaisten uudistusten kanssa. Demokratia on vaarassa. Nyt ajetaan läpi maakuntavaaleja kuin käärmettä pyssyyn. Pääministeri ilmoittautuu jo ehdokkaaksi maakuntavaltuuston.  Mitä tekemään? Edustamaan valtion budjettivaltaa maakunnan haaveita vastaan? Vai aikooko hän olla Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston lähettämänä erikoislähettiläänä valtioneuvostossa ja eduskunnassa, missä maakunnan budjetista päätetään. Ei tätä ole loppuun harkittu.

Helmikuussa tänä vuonna julkaistiin Sitran neuvonantajien Liisa Hyssälän ja Jouni Backmanin laatima raportti Suomen päätöksentekojärjestelmän ja hallinnon kyvystä selviytyä tulevista haasteista. Selvitys,  jonka otsikko on Kansanvallan peruskorjaus, on varsin mielenkiintoinen ja kriittinen analyysi maamme tämän päivän tilasta. Raportti sisältää myös runsaasti ehdotuksia konkreettisiksi  korjaustoimenpiteiksi, joihin soisi suhtauduttavan erittäin vakavasti sekä puolueissa että hallinnossa.

Kuvaavaa tämän päivän sote-sekoilulle on se, että se miltei kaikilta osin on ristiriidassa Kansanvallan peruskorjaus-raportin kanssa.  Aikalisä – time out – olisi nyt ainoa oikea ratkaisu soten osalta.

”Työ tahottako tietee

mitenkä sihtoo meinink´tiä?

Se litkijä meinoo teijän leppee.

mikä suoniloissanno lirisöö. –

Suoniloissanno lirisöö”

Marseljeesi: Yrjö ”Jahvetti” Kilpeläinen

Syyskuu 2018

MINNE VIE POHJOLAN TIE?

 

Ensi viikonloppuna pidettävistä Ruotsin eduskuntavaaleista on tulossa todellinen poliittinen trilleri. Spekulaatiot liikkuvat laidasta laitaan. Jos olisi median otsikoihin uskominen oikeistopopulistinen Sverige Demokraterna olisi jo suurin puolue, sosialidemokraattien vaalitulos historian huonoin ja vasemmistovihreän hallituksen taru auttamattomasti lopussa.

Tosiasiassa lukemattomien mielipidemittausten ensimmäinen johtopäätös juuri vaalien alla on se, että oikeistopuolueen moderaattien, keskustapuolueen, kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien  muodostama oppositiorintama, Alliansen, on jäämässä sosialidemokraattien, vihreiden ja vasemmistopuolueen jälkeen vaaleissa. Tämä ennuste on merkillepantava. Onhan porvariallianssi harjoittanut varsin kovaa oppositiopolitiikkaa kuluneella vaalikaudella.

Toinen johtopäätös vaaliennusteista on se, että Ruotsissa oikeistopopulismi jatkaa etenemistään. SD voi nousta toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Mielipidemittaukset kertovat, että puolueen kannatus voi nousta jopa yli 20 prosentin rajan. Tällaisella tuloksella SD sekoittaisi entisestään Ruotsin parlamentaarista sotkua.

Kolmas johtopäätös on se, että Ruotsin sosialidemokraatit todennäköisesti edelleen ovat suurin puolue ja näin ollen myös todennäköinen pääministeripuolue, vaikka hallituksen muodostaminen saattaa tuottaa entistä suurempia vaikeuksia ja edessä on samanlainen vähemmistöhallituksen nuorallatanssi kuin tällä vaalikaudella.

Ruotsin parlamentaarinen pattitilanne on jatkunut jo useita vaalikausia ja perimmäinen syy on moderaattien aikanaan valitsema blokkipolitiikan tie. Sementoimalla porvaripuolueiden yhteisesiintyminen tahdottiin murtaa sosialidemokraattien hegemonia. Se onnistui väliaikaisesti, mutta hinta oli kova. Se edisti äärioikeiston kasvua toiseksi tai kolmanneksi suurpuolueeksi samalla kun keskustan pienpuolueet kutistuivat entisestään.

Sosialidemokraateille porvarien blokkipolitiikka oli hankala. Se esti yhteistyötä keskustan tai liberaalien kanssa, mikä olisi ollut mieluisa vaihtoehto sekä Ingvar Carlssonille että Göran Perssonille ja Stefan Löfvenille. Nyt on taas riski, että blokkijako vain syvenee ja hallitseminen vaikeutuu.

Kaikki vanhat puolueet ovat tähän saakka karsastaneet yhteistyötä SD:n kanssa. Moderaattien johtajat ovat alkaneet esittää poikkeamia tästä doktriinista viittaamalla siihen, että porvariallianssi voisi ajatella sopimusta SD:n kanssa enemmistön turvaamiseksi parlamentissa. Tällaisen spekuloinnin tuloksena on moderaattien kannatuksen tuntuva lasku, SD:n kasvu ja vasemmistovihreän hallitusrintaman johtoaseman vahvistuminen.

Oikeistopopulismin nousu on vaikuttanut syvällisesti Ruotsin yhteiskuntapolitiikkaan. Tänä päivänä vaikutukset ulottuvat myös muuhun Pohjolaan ja Eurooppaan.  Usein on viitattu siihen, että Ruotsin SD:llä on uusnatsismin juuria. Pohjoismainen vastarintaliike on ammentanut voimaansa SD:n joukoista.  SD on pyrkinyt puhdistamaan mainettaan ja kiistänyt fasistiset kytkentänsä.  Nyt on kuitenkin menossa Euroopan radikaalien oikeistonationalistien uudelleen ryhmittyminen ja siinä vahvistuvalla SD:llä on näkyvä paikkansa. Siihen ryhmittymään sopivat myös puolueen ”ruotsalaisuuden” määritelmät ja hyökkäykset pluralistista yhteiskuntaa vastaan.

Siihen joukkoon pyrkii myös Perussuomalainen puolue. Kun Jussi Halla-aho julistaa vastakkain olon aikaa ja jyrkentää puolueen maahanmuuttolinjaa, hän syventää ääriliikkeen sanomaa ja ilmoittautuu Euroopan uusfasistien joukkoon.  

Äärinationalistien esiintyminen muuttaa Pohjolan kuvaa maailmalla. Pohjoismaat ovat olleet liberaalin kansanvallan, tasa-arvopolitiikan ja ihmisoikeustaistelun eturintamassa. Näitä arvoja uhataan nyt sisältäpäin.

Kolme edistyksellistä ruotsalaista ajatuspajaa, Arenagruppen,  Arena Idé ja Ajatuspaja Tiden, on juuri vaalien alla julkaissut vetoomuksen,  missä kehotetaan kaikkia muita puolueita lyömään keskinäistä kättä: ”demokratian arvoista emme koskaan tee mitään kompromisseja”.

Ruotsin tämänkertaiset eduskuntavaalit ovat entistä merkittävämmät myös Suomen ja koko Pohjolan kannalta.

Joulukuu 2018

Kohti vaalivoittoa

 

Suomi on siirtymässä vaalivuoteen ja merkit viittaavat sekä pitkään että ilmeisesti myös tavanomaista kiivaampaan vaalitaisteluun.  Poliittinen ilmapiiri on kuumentunut hallituksen kylmäkiskoisen oikeistopolitiikan ansiosta. Blokkiasetelma on eduskunnassa kiristynyt merkittävästi. Olemme saaneet kokea mitä porvarillinen blokkipolitiikka tarkoittaa. Kuvaavaa on se, että jopa Rkp ja Kristillinen liitto ovat vasemmiston ja vihreiden tavoin kauhistelleet keskustaoikeiston edesottamuksia. 

Suomen eduskuntavaalit käydään monessa mielessä huolestuttavan kansainvälisen kehityksen vallitessa.  Yhdysvaltain poliittinen kaaos, Britannian Brexit-sekoilu, Ranskan ja Saksan sisäpoliittiset vaikeudet ja Italian kaltaiset kehityspiirteet ovat sekoittaneet vanhan lännen asetelman pahemman kerran. EU:n itäisten jäsenmaiden oikeistonationalistiset trendit ovat uhkana EU:n yhtenäisyydelle. EU-vaaleissa suuri kysymys tulee olemaan juuri se, mikä on populistien asema seuraavassa EU-parlamentissa.

Venäjän suurvaltapolitiikan kiristyminen, Kiinan taloudellisen ja poliittisen vaikutusvallan kasvaminen eri puolilla maailmaa, Lähi-Idän ja Keski-Aasian jatkuvat sotapesäkkeet, Turkin valtapoliittiset pyrkimykset ovat kaikki asioita, jotka vaikuttavat myös suoraan meihin. Globaalit riippuvuussuhteet tiivistyvät vuosi vuodelta politiikan kaikilla tasoilla. Tässä mielessä populistien ja äärioikeiston nationalistinen sanoma on kauttaaltaan valheellinen heidän vastustaessaan kansainvälistä kehitysyhteistyötä, integraatiota ja siirtolaisuutta.

Kansainvälisen poliittisen agendan tärkeimmäksi kysymykseksi, ydinsodan torjumisen ohella, on tietenkin noussut ilmasto-ongelma. Ilmastokysymys on kouriintuntuvin esimerkki siitä, että maailman ongelmat ovat olemassa tässä ja nyt. Huhtikuun vaaleissa ympäristö tulee olemaan esillä aiempaa konkreettisemmin.

Suomen poliittinen suorituskyky on koetuksella melko pian vaalien jälkeen kun EU:n puheenjohtajakausi alkaa 1.7.2019. EU-vaalit on juuri pidetty, orgaanien johtohenkilöt valitaan ja EU:n parlamenttipuolueet  hakeutuvat asemiin. Suomen uusi hallitus joutuu välittömästi remmiin eikä mistään harjoitteluajasta ole kysymys. Orkesteria on johdettava ammattimaisin ottein. Arktisen neuvoston puheenjohtajuus on myös samaan aikaan Suomen hallussa. Arktiset asiat ovatkin  korkealla Suomen EU-agendalla, joten tässäkin suhteessa tarvitaan pian vaalien jälkeen toimintakykyinen hallitus.

Ei ole mielekästä tässä ryhtyä ennustamaan sen paremmin vaalitulosta kuin hallituksen kokoonpanoakaan. Tässä vaiheessa tilanne näyttää SDP:n kannalta kohtalaisen hyvältä. Olemme johdossa ja voimme vielä tämän eduskunnan ja nyt istuvan hallituksen loppusuoralla monessa asiassa osoittaa meidän linjamme olevan parempi, oikeudenmukaisempi ja demokraattisempi kuin Sipilän hallituksen uusliberaali politiikka. 

Näyttää  siltä, että monet tekijät voivat puoltaa vaalivoittoa tällä kertaa. Kaikesta päätellen hyvin monelle SDP: n vaikutuspiirissä olevalle äänestäjälle, ammattiyhdistysliikkeen jäsenille, nuorille ja eläkeläisille on alkanut selvitä, että oppositiosta käsin ei asioita hoideta päätökseen. Tarvitaan voimaa ja paikkoja päättävissä pöydissä. Nyt on liian kauan taas oltu ulkona todellisesta vaikuttamisesta.

Tuntuu myös varsin positiiviselta havaita, että valmistautuminen vaaleihin on hyvässä vauhdissa ja politiikan suunnittelu on näkyvää ja linjakasta. 

Kaikesta tärkein havainto on se, että joukko on hitsautunut paremmin yhteen kuin aikaisemmin. Ilman hyvää henkeä ja keskinäistä solidaarisuutta ei tuloksia saa aikaiseksi. Nyt on näytettävä, että meillä vielä on koneisto olemassa, että yhteistyö poliittisen ja ammatillisen liikkeen välillä toimii ja että SDP on koko olemassaolonsa aikana puolustanut kansalaisjärjestöjen asemaa yhteiskunnassa demokratian vahvana tukipilarina.

SDP on valmis yhteistyöhön yli blokkirajan vaalien jälkeen. Olemme aina olleet parlamentaarisen demokratian ensimmäisiä puolustajia ja siten huolehtineet siitä, että maata kyetään johtamaan kansan parhaaksi. Näin myös tällä kertaa. 

Toivotan kaikille lukijoille oikein Hyvää Uutta Vuotta ja SDP:lle vaalivoittoa.

 

Maaliskuu 2019

Mikä muuttuu vaaleissa?
 

Kolme viikkoa on aikaa eduskuntavaalipäivään. Ennakkoäänestys alkaa jo tätä kirjottaessani puolentoista viikon päästä. Voiko enää mikään muuttua? Mitä pitää vielä tehdä? Mitä me itse kukin voimme tehdä?

Helsingin Sanomissa Marko Junkkari sunnuntailehden artikkelissaan 24.3. käsitteli SDP:n vaaliohjelmaa ja vaalien lähestymistapaa varsin myönteisessä hengessä. Hän piti puolueen vaalilauseesta: ”Meillä taitaa olla sama suunta”.  Hän lainasi Antti Lindtmania, joka HeSassa muutama päivä aikaisemmin totesi, että SDP on joutunut tilanteeseen, ”jossa kaikki rakentavat kampanjansa SDP:tä vastaan, mutta meillä ei ole mitään päävastustajaa”. 

Marko Junkkari piti SDP:n vaalitaktiikkaa tältä osin sangen onnistuneena. Siitä välittyy hänen mielestään pääministerillinen kuva.

Mutta muutama kommentti sallittakoon niin kauan kuin vielä on aikaa. Yhtään ääntä ei ole vielä annettu. Kaikki on vielä auki.

Ensinnäkin haluan jatkaa Lindtmanin Antin lausetta siitä, ettei SDP:llä ole mitään päävastustajaa, sanoilla:  ”paitsi nukkuvien puolue”.  Eduskuntavaaleissa ja vielä selvemmin toukokuun lopun europarlamentin vaaleissa äänestysprosentti ratkaisee muutoksen syvyyttä ja suuntaa. Suomen äänestysaktiivisuus on varsin alhainen verrattuna muihin pohjoismaihin. Nuoret, vähävaraiset, työttömät ja vähän koulutetut äänestävät heikommin. Se on sosiologinen dilemma. 

Meidän on pyrittävä tältä osin saamaan aikaan muutos Suomessa vallinneeseen huonoon trendiin.  Saataisiinpa vähävaraiset taas vetämään viivaa.

”On jälleen aika rakentaa Suomesta maa, joka on inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu”.  Se on vaaliohjelmamme ydinviesti ja sen sisältö on vakava. 

Onhan Suomi hyvä maa. Emme muuten olisi kansainvälisten tilastojen kärjessä. Mutta monelle se on myös kylmäkiskoinen ja eriarvoinen. Viime aikojen skandaalimaiset vanhusten hoivan ja lasten suojelun puutteet todistavat sen. Epäonnistuneet lainsäädäntöhankkeet ja käsittämättömät byrokratiakoukerot puhuvat tätä onnellisuustilaa vastaan. Koulutuserojen lisääntyminen, varallisuuserojen kasvu, työhön pääsyn vaikeutuminen rakennemuutoksen seurauksena ovat kaikki ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii kovaa, konkreettista työtä.

Maahanmuuttopolitiikkamme on oltava inhimillinen. Se on vastaisen varalle rakentamista Suomen kaltaisessa, nopeasti harmaantuvassa maassa. 

Ilmastopolitikkamme on oltava radikaali, realistinen, johdonmukainen ja kansainvälisesti erittäin aktiivinen. Nämä käsitteet eivät ole keskenään ristiriidassa, päinvastoin jos todellisia tuloksia halutaan saada aikaan. 

Kenen kanssa tehdään muutos? 

Kuluneella vaalikaudella Suomessa on harjoitettu blokkipolitiikkaa. Tähän päädyttiin siksi, että porvaripolitiikan kabineteissa näin päätettiin.  Näin piti näyttää SDP:lle ja ammattiyhdistysliikkeelle kaapin paikka, vasemmistolle yleensä porvarillisen Suomen voima, vihreille piirrettiin raja, tänne muttei pidemmälle.  Pyhään kolmen ässän triumviraattiin ei haluttu edes ruotsalaisia tai kristillisiä mukaan sotkemaan kuvioita. Se ei sopinut silloin Timo Soinin pirtaan eikä Juha Sipilänkään. 

Viime vaalien jälkeinen tilanne on jo muuttunut kaikilta osin. Porvariyhteistyö on jälleen kerran kariutunut Suomessa. Blokkipolitiikka on murentunut, hallitus on kaatunut, Soini hävisi oman pelinsä, Sipilän ja Orpon takit ovat kääntyneet nurin päin.

Hallitus hävisi sotensa, kuten näillä palstoilla niin monta kertaa uumoiltiin.

Vaalit käydään siis jo radikaalisti muuttuneissa oloissa.

On oikein, ettei SDP:n johto ole lyönyt ennakkoon kantojaan kiinni tulevan hallituksen kokoonpanosta. Emmehän me tiedä, olemmeko edes mukana. Onhan Suomi edelleen vankasti porvarillinen maa.

Mutta minun kaltaiseni sivustakatsoja voi ajatella ääneen. Jos Suomessa halutaan saada aikaan inhimillisiä, tasa-arvoisia ja reiluja ratkaisuja, se tapahtuu parhaiten vasemmiston ja keskustan voimin. Tästä on kuitenkin paljon käytännön esimerkkejä.  Parhaana mainittakoon koulunuudistus.

Meillä taitaa olla melkein sama suunta.

Lokakuu 2019

Kokemuksen äänet

 

Keskustan auktoriteetit Seppä Kääriäinen, Pekka Perttula ja Ossi Martikainen kirjoittivat Kanava-lehteen (5/2019) huomionarvoisen kirjoituksen keskustan tilanteesta. He kysyvät, onko keskusta kadottanut identiteettinsä? Onko keskusta ollut viime vuosina omissa vaatteissaan vai lainatakissa? Vaalitulos osoittaa kirjoittajien mielestä, että identiteetti on ollut kadoksissa. 

Keskustan osallistuminen Rinteen hallitukseen ei kirjoittajien mielestä sellaisenaan ratkaise keskustan laaja-alaisia ongelmia, mutta se voi antaa mahdollisuuksia ”identiteetin ja poliittisen profiilin selkeyttämiseen”.

Vanha ystäväni ministeri Jaakko Numminen kirjoitti Kanava-lehden seuraavaan numeroon (6/2019) purevan kommentin, jossa hän ilmoitti kannattavansa kaikilta osin edellä mainittujen kirjoittajien johtopäätöksiä, mutta hän halusi vielä lisätä muutamia käytännön syitä keskustan ”katastrofaaliseen vaalitappioon”.  Hän viittaa väestö- ja aluekehitykseen, joka on toiminut keskustapuoluetta vastaan. Mutta sen ohella on olemassa useita poliittisia ratkaisuja, joissa keskusta on ollut mukana, vieläpä kärjessä. 

”Osoituksena ovat monet aluepoliittiset kannanotot, vain pienenä esimerkkinä lähes symboliarvoon kohonnut Sipoon kunnan vähäisen nurkan liittäminen Helsinkiin. Suomalaisen omaisuuden holtiton myyminen ulkomaille on ärsyttänyt monia perinteellisen keskustan kannattajia. Käsittämätön pyrkimys yksityistämiseen (esimerkkinä posti) on jo ehtinyt heikentää kansalaisten palvelua. Vimmattu halu kaiken kilpailuttamiseen on tuottanut onnettomia ratkaisuja. Esimerkiksi suorastaan järjenvastainen taksiuudistus on koskettanut lähes kaikkia kansalaisia. Monet ovat tunteneet turvallisuutensa tunteen heikentyneen muun muassa oikeusistuinten keskittämiseen ja poliisien poistumisen myötä”, ministeri Numminen (90 v) kirjoittaa.

Asiallista tekstiä.

Keskustan johdon olisi kannattanut kuunnella vähän tarkemmin kokemuksen ääniä. 

SDP:n seniorijoukkoa pian lähestyvä Erkki Tuomioja kirjoitti tuoreeltaan mielenkiintoisen kolumnin Hufvudstadsbladetiin (2.10.2019) otsikolla ”Luokkayhteiskunta vailla luokkatietoisuutta”.  Hän viittaa ajankohtaisiin esimerkkeihin luokkayhteiskunnan paluusta. Tuloerot kasvavat, marginalisoitujen määrä kasvaa, omaisuus keskittyy yhä harvempiin käsiin, sosiaalinen liikkuvuus hidastuu, yhä useammat jäävät samaan sosiaaliseen asemaan, mihin he syntyivät.

Mutta tänä päivänä ei enää ole yhtenäistä työväenluokkaa eikä myöskään työväenliikettä, mihin työläiset voisivat tai haluaisivat samaistua, kirjoittaa Tuomioja. ”Tänään identiteetti määräytyy kasvavassa määrin alakulttuureissa, joka yhdistää ihmisiä henkilökohtaisten ominaisuuksien, elämäntyylin ja maailman-katsomuksen perusteella”.

”Toisin kuin maamme historian köyhimmät ennen vanhaan, tämän päivän syrjäytyneiltä ei ole vain viety aiempaa tunnetta työväenluokkaan kuulumisesta vaan myös työväenliikkeen luoma usko paremmasta tulevaisuudesta”, toteaa Tuomioja. Hän jatkaa, että tämä suosii toisaalta perussuomalaista populismia ja toisaalta vihreiden agendaa.

Vasemmisto ei voi palata vanhaan luokkayhteiskunnan retoriikkaan. Siihen on välttämättä liitettävä globalisaation ja kestävän kehityksen sanoma. Pohjoismaisen mallin ydinperiaatteet antavat meille parhaat mahdollisuudet vaikuttaa ihmiskunnan tulevaisuuteen. ”Tämä on suuri ja oikeastaan koko olemassaolon kannalta keskeinen tehtävä pohjoismaiselle työväenliikkeelle”, Erkki Tuomioja toteaa.

Hän on oikeassa.

Paljon on voitettavissa, jos Pohjolassa paremmin kuin tähän saakka otettaisiin oppia lähinaapurien  kokemuksista, hyvistä tuloksista ja virheistä.

Ei ollut täällä tarvetta myydä valtiojohtoisen Fortumin sähköverkkoja maailmalle. Ei ollut tarvetta matkia Ruotsin kaaosmaista taksijärjestelmää. Ei ole mieltä väen väkisin kilpailuttaa rautatieliikennettä. Ei ole tarvetta luoda maakuntia Suomeen kun muut jo pyrkivät niistä eroon.

Ei ole tarvetta eriyttää ja yksityistää koululaitosta yhtään pidemmälle. Ruotsin esimerkki varoittaa.

Ja lopuksi ajankohtainen asia. Kun haluamme luoda laajoja jalankulku- ja kevytliikennealueita Helsingin keskustaan, kannattaa tietenkin ensin mennä pohjoismaisiin pääkaupunkeihin – ja sitten Tampereelle - katsomaan mihin autot – myös sähköautot - viedään. Maan alle.

Kokemuksen ääniä kannattaa kuunnella. 

Helmikuu 2020

Oikeisto liikehtii – seurattavaa riittää
 

Hufvudstadsbladetin kolumnisti Torbjörn Kevin analysoi 9.2. 2020 lehdessä Ruotsin ja Suomen poliittista kehitystä, jossa on paljon yhteisiä piirteitä. Kummassakin maassa populistinen oikeisto on kivunnut mielipidemittausten kärkijoukkoon. Suomessa perussuomalaiset johtavat mittauksesta toiseen, naapurissa ruotsidemokraatit hengittävät sosialidemokraattien niskaan. Kummassakin maassa perinteellinen oikeisto on jäänyt ääri-ilmiön jälkeen.

Sekä Ruotsissa että Suomessa kokoomuspuolueessa on alettu haikailla yhteistyöhön oikealle päin. Ruotsin maltillisen oikeistopuolueen puheenjohtaja Ulf Kristersson on ilmoittanut valmiutensa neuvotella SD:n kanssa. Suomessa kokoomuksessa keskustellaan jo avoimesti yhteistyömahdollisuuksista perussuomalaisten kanssa, vaikka Petteri Orpo vielä yrittää hillitä tämän teeman käsittelyä.

Torbjörn Kevin päätyy kolumnissaan siihen, etteivät Jussi Halla-aho ja kollega Jimmie Åkesson Ruotsissa välttämättä edes pyri pääministereiksi. Mutta he tietävät hintansa, jos syntyisi heille edullinen neuvottelutilanne. Maksumiehet olisivat maltillisemmat porvarit. Tämä johtopäätös on kyllä mahdollinen. Sellaisia esimerkkitapauksia löytyvät jo ihan naapurimaistamme.

Miksi tällainen pohdiskelu on relevantti nyt? Suomessa on saatu aikaan sosialidemokraatin johtama keskustan ja vasemmiston hallitus. Ruotsissa vuosien yritysten jälkeen sosialidemokraatit saivat viime vaalien jälkeen aikaan yhteistyösopimuksen keskustan kanssa. Pohjoismainen malli on vielä täällä voimissaan. Sen takana ovat vastuulliset voimat. Pohjoismaiden esimerkkiä seurataan kasvavalla mielenkiinnolla. Eikö se riitä meille tässä vaiheessa.

Ei riitä, sillä valtatrendi on sosialidemokratian, sosiaaliliberalismin ja jopa liberaalisen demokratian vastainen. 

Länsimainen maltillinen demokratia on kriittisessä tilassa. Nationalismi ja yltiöpopulismi jylläävät. Kansainvälinen yhteistyö sakkaa, muukalaisviha ja väkivalta yltyvät. Rauhanomainen kehitys on uhattuna. Ilman rauhaa ei ratkaista myöskään ilmastokriisiä. 

USA:n republikaanien sisäinen retoriikka on jo aivan hurjaa luokkaa. Kansainvälisesti se alkaa olla vakautta horjuttava ilmiö. 

Britannian konservatiivien yltiöpäinen, jopa kuningaskunnan tulevaisuutta uhmaava politiikka keikuttaa vakavasti Euroopan venettä. Economist-aikakausilehti varoittaa Englannin nationalismista. Boris Johnson ei ole vielä esittänyt mitään strategiaa. Tähän mennessä hän on esiintynyt loistavana opportunistina.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Ei ollut meille kauhea yllätys, että Iltalehden tuoreessa tutkimuksessa peräti 70 prosenttia kokoomuspuolueen aktiivivaikuttajista oli sitä mieltä, että presidentti Sauli Niinistön olisi pitänyt edistää paremmin Suomen Nato-suhdetta ulkopolitiikassaan.  Ei ole myöskään uutta, että Ville Rydmanin tapaiset aktivistit alkavat kokoomuksessa nostaa profiiliaan vaatimuksella, että perussuomalaisten kanssa on pyrittävä sopimaan kun on niin paljon yhteistä.

Kun tähän kuitenkin sellainen auktoriteetti kuin Jan Vapaavuori toteaa, että ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja Euroopan yhteistyöhön liittyvät arvot muodostavat esteen yhteistyölle äärioikealle päin, olemme pian todistamassa mielenkiintoista ja Suomen lähivuosien kehityksen kannalta tosi merkittävää välien selvittelyä.

Samaa seurattavaa riittää meille muuallakin. Elämme jännittäviä aikoja.

Toukokuu 2020

Mistä tunnet sä ystävän?

 

Tämän päivän suuri teema on arvailu koronapandemian jälkeisestä tilanteesta. Kyynisimmät tietävät jo, ettei tule tapahtumaan suurempia muutoksia. Maailma jatkaa menoaan. Näin tapahtui öljykriisin, finanssikriisin ja suurten poliittisten mullistusten jälkeen. 

Mutta voi se mennä toisinkin.  Toiset uskovat merkittäviin mullistuksiin, jotka muuttavat maailman menoa pysyvästi. 

Teorioita voi nyt esittää vapaasti, sillä emme tiedä mitä huominen tuo tullessaan. Martin Wolf, Financial Timesin kokenut analyytikko totesi muutama päivä sitten, että pandemian aiheuttama terveydellinen ja sosiaalinen kriisi ja sen seurauksena talouden alas ajaminen on ennen kokematon. 

Wolf toteaa, että meillä on ollut öljykriisit ja finanssikriisit, mutta terveyskriisi on uusi ilmiö. Varma asia on vain, että velkamäärä nousee hälyttäviin lukuihin. Julkinen velka kasvaa joka puolella, yksityinen velka ampaisee korkeuksiin ja konkurssien määrä nousee, erityisesti yksityisellä sektorilla ja kehittyvissä maissa. 

Verojen nousu on väistämätön seuraus nyt meneillään olevasta velkaantumisesta. Tämä tarkoittaa, ettei ole mahdollisuuksia viedä läpi sellaisia leikkausohjelmia kuin viime vuosikymmenten finanssikriisien jälkeen. Wolf viittaa toisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen ja toteaa, että tarvitaan uusi, syvällinen ”yhteiskunnallinen sopimus”.

Maailma muuttuu entisestään ajankohtaisen kriisin seurauksena. Suurvaltojen väliset suhteet menevät yhä huonompaan suhteet, kansainväliset järjestöt menettävät sekä voimavaroja että vaikutusvaltaansa. Maailman kauppapolitiikka on vakavien ongelmien edessä. Nationalismi ja protektionismi vahvistuvat jatkuvasti. Euroopan Unioni on niin ikään vakavien ongelmien näyttämönä. Positiivista johtajuutta tarvitaan kansainvälisellä tasolla enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen.

Martin Wolf ilmoittautuu siihen joukkoon, joka ennustaa syvällisiä ja verraten pysyviä muutoksia lähivuosien aikana. Hän mainitsee vielä teknologian muutokset esimerkkeinä siitä, miten nykykriisi ennakoitua nopeammin voi johtaa uuteen yhteiskunnalliseen tilanteeseen eri puolilla maailmaa.

Riippumatta siitä minkä lähivuosien muutosteorian valitsemme, on selvää, että Suomen kokoiset maat eivät voi rakentaa tulevaisuuttaan protektionismin ja yltiöpäisen omavaraisuuden varaan. Tarvitsemme yhteistyötä maailman tasolla, tarvitsemme sitä Euroopassa ja myös lähinaapuriemme kanssa. Tämä kuulostaa banaalilta itsestään selvyydeltä, mutta se on silti yllättävän ajankohtainen totuus. 

Pohjoismaiden neuvosto lähetti kuukausi sitten Pohjoismaiden pääministereille kirjeen, jossa kohteliain ja maltillisin sanoin toivottiin, että Pohjoismaat auttavat toisiaan eri tavoin koronakriisin aikana. ”Covid-19-pandemia ei kunnioita valtion rajoja. Sen vuoksi meidän on tehtävä yhteistyötä yli rajojen. Maiden välistä ystävyyttä ja luottamusta koetellaan nyt”.

Kirjeessä viitataan siihen, että päänministerit ovat hyväksyneet 2030-vision, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. ”Pandemia menee ohi ja paremmat ajat odottavat, mutta edessä on uusia haasteita. Maiden talous on kärsinyt pandemian vaikutuksista. Epävarmat ajat ovat hyvä kasvualusta ääriliikkeille ja demokratian vastaisille voimille. Kyberhyökkäykset ja disinformaatio ovat edelleen suuri uhka”, todetaan kirjeessä. Viitataan siihen, että ilmastouhka on sekin koko ajan olemassa ja luonnonmullistusten riski on kasvamassa.

Viime syksynä Pohjoismaiden neuvosto laati yhteiskuntaturvallisuuden strategian, jonka keskeiset ehdotukset ovat nyt varsin ajankohtaiset. Niiden joukosta mainittakoon toimenpiteet lääkkeiden ja muun terveydenhuollon materiaalin saatavuuden varmistamiseksi. 

Kirjeessä halutaan myös korostaa yhteisen pohjoismaisen tilannekuvan, hallintorakenteen ja johtajuuden tärkeyttä. Tarvitaan päivitetty pohjoismainen riskianalyysi ja valmiussuunnitelma. Siihen tarvitaan riippumaton pohjoismainen valmiuskomitea. 

Kirjeen lopussa mainitaan vielä joukko toimenpiteitä, jotka tähtäävät korona-pandemian seurausten lieventämiseen, niin Pohjolassa kuin Euroopassa ja maailmassa. Tarvitaan vahvempaa pohjoismaista yhteistyötä ja koordinointia sekä WHO:ssa että EU:ssa.

Pohjoismaiden neuvoston kirje oli paljon puhuva. 

Tuoreet kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomen, Tanskan, Norjan ja Islannin tähänastiset toimet pandemian hillitsemiseksi ovat olleet tulokselliset. Baltia, joka integroituu pohjoiseen yhä enemmän, kuuluu myös tähän samaan ryhmään. 

Suomen hallitus on Sanna Marinin johdolla ihailtavalla tavalla kyennyt viemään linjaansa eteenpäin, vaikka kansainväliset ja kansallisetkin palautteet usein ovat olleet ristiriitaiset. Pääministeri johtaa tiimiään rauhallisella otteella. Tällaista yhteispeliä ei ole aikoihin nähty Suomen politiikassa.

Oppositiojohtajat liikkuvat desimaalipilkun väärällä puolella ja tivaavat yksityiskohtaisia numerotietoja, vaikka kenelläkään ei niitä ole. Voisi toivoa, että oppositio nyt osallistuisi laajasti ja lojaalisti siihen jälleenrakennustyöhön, joka väistämättä tästä seuraa.

Ilahduttavaa on todeta, että kriisin sattuessa Suomen kansa turvautuu vastuuntuntoisiin ja päätöksentekokykyisiin voimiin. Sosialidemokratia on jälleen nostettu kunniaan.

”Kun on sinulla vaikeaa 

Ja kun tarvitset auttajaa 

Silloin ystävyys punnitaan 

Menee muut menojaan”. 

(Juha Vainio)

Marraskuu 2020

Dramaattinen viikko

Ei kolumnia ilman Trumpia – ei ainakaan tällä viikolla.

Muutaman päivän päästä tästä, 3.11.2020, ratkaistaan Amerikan Yhdysvaltojen yhteiskuntakehityksen suunta, ei vain neljäksi vuodeksi vaan pidemmällä tähtäyksellä. Jos Joe Biden voittaa on toivottavaa ja todennäköistä, että USA suuntautuu takaisin perinteelliseen, kansainväliseen rooliinsa. Sääntöpohjainen, monikansallinen yhteistyö kaipaa USA:n täysivaltaista osallistumista. Valtavat globaalit haasteet jäävät ratkaisematta ilman suurvaltojen ja erityisesti USA:n aktiivista tukea.  

Jos Biden voittaa Yhdysvaltojen sisäpolitiikka voi edes osittain suuntautua edistyksellisempään ja sosiaalisempaan suuntaan. Sisäiset uudistustehtävät ovat valtavat kahtia revityssä valtiossa. Kiireellisin tehtävä on siellä kuten muualla meneillään olevan pandemian saaminen hallintaan.

Jos Trump voittaa kaikki tähänastinen jatkuu ja maan sisäiset repeämät pahenevat.  Analyytikot kirjoittavat jo laajasti, että USA on matkalla autoritaarisuuteen sen ohella, että nationalistiset ja isolationalistiset trendit vahvistuvat.  Oikeistovirtaukset saisivat Trumpin toisella kaudella lisää tuulta purjeisiin. Se ei todellakaan lupaa hyvää maan sisäistä kehitystä ajatellen.

Onpa aikoihin eletty, kun tällaisella skenaariolla joudutaan spekuloimaan ”vapaan maailman johtajan”, ”maailman demokratian mallimaan” kohdalla. 

USA:n poukkoileva ja epäjohdonmukainen nykylinja luo entistä enemmän jännitteitä suurvaltojen välisiin suhteisiin ja siirtää välttämättömät globaaliratkaisut epämääräiseen tulevaisuuteen.

Neljä vuotta sitten olin vakuuttunut Hillary Clintonin voitosta. Niin oli moni muukin. Perheessämme käytiin kuitenkin kriittistä keskustelua. Poikani asui perheensä kanssa kymmenen vuotta Kaliforniassa ja koki vaalitaistelun sieltä käsin. Kalifornialainen demokraatti ja SDP:n jäsen matkusti työnsä puolesta ympäri maata ja tutustui silloin erityisesti Keski-Lännen tunnelmiin. Sen perusteella hän varoitti Trumpin voitosta, ja varoittaa siitä riskistä nytkin. 

Meillä on jännittävä viikko alkamassa.

Trump on oikeistolainen, joka on antanut vapaat kädet jopa järjestäytyneelle äärioikeistolle.  Fundamentalistit ovat päässeet niskan päälle republikaanipuolueessa, jopa niin pitkälle, että maltillisia hirvittää. Osa heistä on siirtynyt Bidenin taakse. 

Oikeisto marssii eteenpäin myös kansainvälisesti, Donald Trumpin johtaman politiikan tuella. Brexit olisi tuskin menestynyt ihan niin vahvasti Britanniassa ilman USA:n presidentin sivustatukea. Lähiviikkoina nähdään minkälaisen kaaoksen Brexit saa aikaan siellä. Keski-ja Itä-Euroopan oikeistolaiset ovat olleet mielissään Trumpin Euroopan Unionia arvostelevista lausunnoista. Vahva EU ei ole oikeistopopulistien mieleen, olivatpa ne sitten lännessä tai idässä.

NATO:kaan ei ole säästynyt tältä oikeistopaineelta. Liiton sisäinen yhtenäisyys on vaakalaudalla. 

Suomen hallituksen tuore ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko maalaa kansainvälistä toimintaympäristöä melko synkin värein. Suurvaltasuhteet ovat jännittyneet, geopoliittinen valtataistelu on meneillään.

Pessimistisrealistinen selonteko korostaa Suomen osalta entistä selkeämmin EU:n arvoyhteisön merkitystä Suomen turvallisuuden kannalta. Pohjoismaisen yhteistyön, etenkin Suomen ja Ruotsin välisen yhteyden vahva rooli korostuu niin ikään.

Selonteko edustaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvaa jatkuvuutta. Vasemmiston ja keskustan hallituksen linja on selkeä ja kestävä vallitsevassa kansainvälisen epävarmuuden tilassa.

Se kestää myös Suomen omien oikeistovirtausten nakerteluyrityksiä, koskevatpa ne sitten ilmastopolitiikkaa, maahanmuuttoa, kehitysyhteistyötä, pandemian vastaista taistelua tai EU:n asemaa ja tulevaa kehittämissuuntaa.

Mikään ei meinaa kelvata perussuomalaisille, mutta melko yllättävää on kokoomuksen hoipertelu Suomen kannalta keskeisessä EU-politiikassa. Kannattaako kokoomuksen nykyjohdon lähteä kilpalaulantaan persujen kanssa Suomen hallituksen EU-linjauksia vastaan? Tuskinpa. 

Maaliskuu 2021

Päivän teemat

Presidentin aloite

Maailmanlaajuinen pandemia riehuu edelleen. Kansainvälinen talous kärsii. Suurvaltojen väliset suhteet kiristyvät ja hakevat uusia uomia. Ilmastonmuutos etenee. Sodat ja kriisipesäkkeet vaatisivat monikansallisen päätöksentekokyvyn radikaalia tehostamista. Mutta maailman poliittiset suhdanteet ovat varsin huonossa jamassa.

Tämä historian vaihe kaipaa uusia rohkeita aloitteita, uutta aktiivisuutta ja rohkeutta. Presidentti Sauli Niinistön Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 28.3.2021 ehdottama uusi Helsingin huippukokous Etykin 50-vuotisjuhlien merkeissä on aivan oikeahenkinen ehdotus tässä maailman tilanteessa. Tasavallan presidentti muistuttaa kolumnissaan, että ensiarvostelun jälkeen ETYK lopulta sai kiitokset.

”Etykin nähtiin osaltaan johtaneen muutokseen – vapauden, demokratian ja oikeuksien vahvistumiseen koko maanosassa”, presidentti toteaa.

Täytyy toivoa, että tämä Sauli Niinistön ehdotus saisi taakseen laajan Suomen kansan enemmistön. Kansainvälisen tilanteen parantamiseen tähtäävä kunnianhimoinen sopii kyllä Suomen maineelle, mutta se kaipaa laajaa kansallista tukea uskottavuutensa varmistamiseksi.

Sopimusyhteiskunnan kohtalo

”Yksinäinen istuu keinulaudalla” oli Helsingin Sanomien pääkirjoituksen otsikko lauantaina 27.3.2021. Kirjoituksessa väitettiin, että ”työmarkkinoiden keskitetty sopimuskulttuuri on tehnyt pitkään kuolemaa”. On menty askel askeleelta kohti kuilua. Moottorina tässä prosessissa on ollut työnantajapuoli, vaikka kohtalokas sanoma työehtosopimusten yleissitovuuden lopullisesta hautaamisesta vielä on jäänyt sanomatta.

HeSa toteaa, että työntekijöiden etujärjestöt ovat nyt jääneet suremaan vanhan kulttuurin kuolemaa. ”Surussa on vähintään yhtä paljon huolta omasta vallasta kuin aitoa murhetta työntekijöistä. Oma rooli muuttuu turhaksi, kun keinulaudan toisessa päässä ei enää istu kukaan”.

 Pääkirjoituksessa pohditaan tavalliseen tapaa asiaa toisaalta ja toisaalta – ymmärretään pitkälti työnantajien pyrkimyksiä samalla kun kerrotaan sopimusjärjestelmän ja kolmikannan syvistä juurista yhteiskunnassamme. Lopuksi lehden yhteenveto on oraakkelimainen: ”Yritys irtaantua keskitetystä sopimisen mallista ja halu patistaa hallitusta ajamaan paikallista sopimista voivat johtaa hallinnan ja ohjattavuuden lisääntymiseen yhdessä kohtaa, mutta toisessa kohtaa vanha vakaus järkkyy”. 

Näyttää minusta ilmeiseltä, että Etelärannan puolella yritetään tällä kertaa haukata liian isoa palaa kerralla. Ei ole jäänyt epäselväksi, kumpi osapuoli on tällä kertaa pyrkimässä hegemoniseen valta-asemaan, oikein selkävoittoon. Ensin hyökättiin tulopolitiikkaa ja keskitettyjä ratkaisua vastaan. Nyt ollaan kaatamassa koko työehtosopimusjärjestelmä. 

Minusta tuntuu, että tällainen maksimiajattelu ei istu tähän aikaan. Viittaan vain alussa mainittuihin globaaliongelmiin, joiden ratkaisu tulee vaatimaan paljon yhteiskunnallista säätelyä ja sopimista sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla.

Eikä tällainen selkävoittostrategia myöskään ole sopusoinnussa siihen yhteistyö- ja sopimustraditioon, millä Suomen hyvinvointivaltio on rakennettu. 

Eikä työväenliikettä voida sysätä ihan sivuun tässä yhteiskunnassa. Forssan ohjelmassa vuonna 1903 Sosialidemokraattinen puolue Suomessa vahvisti vaativansa ”työntekijäluokan elämän laillista suojelemista” ja taistelevansa hankkiakseen köyhälistölle kaikilla julkisen elämän aloilla mahdollisimman suuren vaikutusvallan”.  Yksipuolinen sanelupolitiikka ei tule onnistumaan.

Oikeiston harhapolut

Lopuksi täytyy yhtyä siihen jo laajalle levinneeseen ihmettelyyn siitä, mitä oikeistoporvaristossa oikein on tapahtumassa. Perussuomalaiset ovat päässeet piikkipaikalle siksi, ettei heitä ole riittävästi haastettu. Jussi Halla-aho on kylmästi siirtänyt soinilaisen populismin monta piirua oikealle. Vähävarainen, unohdettu kansa on jäänyt kansallismielisen uhon jalkoihin.

Perussuomalaisten etenemistä on edistänyt kokoomus, jonka hoipertelu milloin Eurooppa-politiikassa, milloin talous- ja työmarkkinapolitiikassa on näyttänyt todella epämääräiseltä.

Eräänlainen pohjanoteeraus oli kyllä se, ettei kokoomus kristillisdemokraattien tavoin edes malttanut jättää oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia rauhaan vaan äänesti perussuomalaisten epäluottamuslauseen puolesta kunnallisvaalien siirtämisen johdosta. Tämä sen jälkeen, kun sama puolue oli hyväksynyt vaalien siirtämisen pandemian takia. Pohjanoteeraus.

Muistuu mieleen vanha puolustelufraasi: ”Enhän minä mutta pojat …”.

Syyskuu 2021

Yhteistyön ja tekojen aika

Norjan äskeisten suurkäräjävaalien tulos johti historiallisesti harvinaiseen tulokseen. Vain kaksi kertaa aikaisemmin kaikkien pohjoismaiden pääministerit ovat tulleet vasemmalta, vuoden verran vuosina 1947-48 ja 22 päivää vuodenvaihteen yli 1958-59. Nyt johtavat sosialidemokraatit mantereella ja vihreä vasemmistolainen Islannissa.

Monet kommentaattorit ovat happamia. Vasemmisto johtaa porvarillista Pohjolaa, todetaan näihin aikoihin laajasti mediassa. Hufvudstadsbladetin pääkirjoituksessa Tommy Westerlund muistuttaa, ettei missään pohjoismaassa ole vasemmistoenemmistöä. Siihen voi todeta, että Norjan vaalien jälkeen ei ole missään pohjoismaassa myöskään toimivaa porvariblokkia. Se on ajan kuva.

Ruotsissa porvaripuolueiden blokki joutui koetukselle kahdella suunnalla. Oikealla oikeistopopulistinen SD nousi jopa Ruotsin kokoomuksen ohi eikä perinteellisten porvarien liitto kyennyt estämään sosialidemokraattien ja ympäristöpuolueen nousua. Lopputuloksen tiedämme. Kokoomus kosii ruotsidemokraatteja ja keskusta irtaantui koko blokista ja hakeutui yhteistyöhön sosialidemokraattien kanssa.

Norjassa oli vastaavanlainen tilanne. Siellä oikeisto muodosti jopa hallituksen populistisen edistyspuolueen kanssa. Yhteistyö kesti jonkin aikaa kunnes edistyspuolue sai tarpeekseen ja siirtyi oppositioon. Lopputulos oli suuri vaalitappio. Myös oikeistopuolue höyre taantui. Keskusta voitti reilusti ja kannattaa nyt hallitusyhteistyötä työväenpuolueen kanssa.  Työväenpuolue säilytti asemansa selvästi suurimpana puolueena ja on nyt valmis muodostamaan hallituksen keskustan ja Norjan vasemmistopuolueen kanssa. 

Tanskassa on sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus, joka tukeutuu kolmen muun vasemmistopuolueen tukeen. Vaaleissa kaksi vuotta sitten oikeisto koki kovan vaalitappion. Oikeistopopulistinen Tanskan kansanpuolue menetti puolet kannatuksestaan.

Sosialidemokraattisella liikkeellä on nyt haastava tehtävä ryhtyä vahvistamaan pohjoismaista yhteistyötä.  Viime vuosien vahvistunut nationalismi on myös Pohjolassa johtanut harhapoluille. Tästä on tuoreena esimerkkinä epäonnistunut pandemian vastustamisen koordinointi. Ruotsi lähti omille teilleen, eikä se kokeilu mennyt ihan nuottien mukaan. 

Suhtautuminen maahanmuuttoon ja pakolaispolitiikkaan ovat myös vieneet pohjoismaat eri linjoille. Tässä Tanska taas on ollut oman linjan kulkija. Muitakin esimerkkejä löytyy.

Viime vuosien myönteisin esimerkki pohjoismaisen yhteistyön etenemisestä on puolustus- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö, joka konkreettisimmin näkyy Suomen ja Ruotsin välisenä, yhä tiivistyvänä strategisena yhteistoimintana. Norjan kanssa yhteistyö on myös etenemässä. Sekä Itämeri että Barentsin alue ovat geopolitiikan potentiaalisia konfliktialueita, ja siksi on luonnollista, että pohjoismaat tiivistävät yhteisiä toimiaan turvallisuuspolitiikan alueella.

Maailmanpolitiikan tilanne on epävakaa. Ratkaisemattomia ristiriitoja on vanhastaan runsaasti ja uusia ongelmia syntyy. Suurvaltojen väliset suhteet ovat kriittiset samalla kuin maailman kasvavat ilmasto- ja ympäristöhaasteet vaatisivat yhä laajempaa globaalista yhteistyötä.

Euroopan rooli, poliittinen asema, yhtenäisyys ja vastuunkantokyky ovat kaikille pohjoismaille elintärkeitä kysymyksiä tässä ja nyt. Vaikka emme edelleenkään halua ryhtyä esiintymään EU:ssa minään ryhmänä, on itsestään selvää, että meillä on yhteinen intressi vaalia EU:n roolia demokraattisten valtioiden unionina. Meillä on yhteinen intressi huolehtia Pohjois-Euroopan ympäristöstä samalla kun olemme vastuussa siitä, että EU kokonaisuudessaan edistää kestävää kehitystä, ympäristöä ja rauhaa. Norja ja Islanti ovat tässä työssä myös osapuolia, vaikka EU-jäsenyys molempien osalta vielä on teoriaa.

Energiapolitiikka on alue, joka selkeästi kaipaisi yhteistä, strategista ja velvoittavaa ohjelmaa. Vaikka pohjoismaiset instituutiot kauan ovat harjoittaneet energiayhteistyötä energiapoliittiset linjat ovat edelleen olleet liian ahtaan kansalliset tai yrityskohtaiset ja näin ollen hajanaiset ja jopa ristiriitaiset ajatellen huomispäivän haasteita. 

Koulutus- ja tutkimuspolitiikan alueella olisi vielä paljon yhteisiä kehitystehtäviä.  Työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan aloilla uusia ongelmia syntyy helposti sitä muka kuin vanhoja ratkaistaan.

Sosialidemokratia on runsaan vuosisadan verran edustanut aktiivista, oikeudenmukaista ja rauhanomaista yhteistyölinjaa. Olemme vahvistaneet demokratiaa ja rakentaneet hyvinvointivaltiota vaikeissa olosuhteissa sotien ja konfliktien jäljiltä. 

Emme nytkään voi jäädä kaiuttamaan välihuutoja jostakin nuukien aitiosta.  Nyt jos koskaan on edistyksellisen yhteistyön ja tekojen aika.