Mallisäännöt kerhoille

Alla on mallisäännöt kerhoille jotka haluavat rekisteröityä esimerkiksi taloudenhoitonsa takia. Mallisäännöt on laatinut Kari T. Ahonen ja ne ovat käyneet Patentti- ja rekisterihallituksessa ennakkotarkistuksessa. Näin ollen kun laaditte omat sääntönne noudattaen mallia, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia rekisteröitymisessä. Alla on kaksi eri versiota, word-malli jonka voi ladata omalle tietokoneelle ja editoida siitä oman version ja tallentaa sen "nimellä". Toinen versio on PDF joka on lukemista ja tulostamista varten.

Jos kerho rekisteröi itsensä PRH:n tarkastaman mallisäännön mukaisesti, voi viitata mallisäännön diaarinumeroon 2021/534434Y. Ennakkotarkastus on voimassa 8.12.2023 saakka

Tuntematon tiedostomuotoWT kerhon mallisäännöt.dotx (16 kB)
mallisäännöt WORD-malli-muodossa joka latautuu omalle tietokoneelle muokkaamista ja "tallenna nimellä"-komentoa varten
PDF-tiedostoWT kerhon mallisäännöt.pdf (44 kB)
mallisäännöt PDF-muodossa lukemista ja tulostamista varten