AATTEELLISTA ON - Pertti Paasio

22.1.2017

Pertti Paasio
Pertti Paasio

Meneillään oleva vaalikausi tullaan muistamaan erityisesti liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin esiintymisistä, joita on paljon ja jotka ovat poikkeuksellisia monessa mielessä. Viimeksi saimme kuulla hurjia visioita tie- ja liikennerakenteiden muuttumisesta. Ministeri haltioitui luonnehtimaan pakettikokonaisuuttaan suuremmaksi keksinnöksi kuin auton keksiminen. Näistä puitteista oli kyllä sitten hankalaa lähes samaan hengenvetoon vakuuttaa, ettei kyse ollutkaan kovin isosta asiasta. Mikähän  mahtaisi olla sitten todella iso asia?

                                         *****

Suurena yhteispiirteenä Sipilän hallituksen toiminnoissa tullaan muistamaan iskut suomalaisen yhteiskunnan perusteiden kimppuun käyminen. jolla näyttää olevan vankka aatteellinen pohja. Näin itsenäisyyden ensimmäisen vuosisadan täyttyessä on tutkimuksellisesti kiinnostavaa mutta isänmaan kannalta hätkähdyttävää panna merkille, miten parlamentaariseen kansanvaltaan perustuva perustuslakimme koetaan lähinnä häiritseväksi esteeksi porvarillisen politiikan poluilla. Mielenkiintoista on myös se avoimuus, jolla porvarilliset päättäjät asian myöntävät.Kyllä, aatteesta on kyse.

Perustuslakimme takaavat kansalaisille perusluonteiset vapaudet ja oikeudet, oikeuden valita lakien säätäjät, yhteiskunnan takaaman oikeuden elää rauhassa, sananvapauden, yhdistymisvapauden ja paljon muita ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta elintärkeitä asioita. Näiden lakien muuttamiseen tarvitaan paljon vahvempi tahto ja voima kuin eduskunnan enemmistö. Kansa suojaa oikeuksiaan. Perustuslain suoja ulottuu myös tavallisiin lakeihin, joissa on perustuslain kaltaisia, esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyviä elementtejä. On aika outoa todeta, että perustuslakimme vesittämisessä ahkeroi nimenomaan porvarihallitus ja sitä tukevat voimat, jotka odottavat siitä merkittävää taloudellista hyötyä.

                                                *****

On odotettavissa, että jäljellä olevana vaalikautena tullaan näkemään sekä jättimäinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden uudistus ja mahdollisesti myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin esittelemä tieliikennejärjestelmän kokonaisuudistus. Jälkimmäinen merkitsee toteutuessaan mm. tiestömme luovuttamisen yhtiölle, jolle siirtyisi myös käytännössä määräysvalta ja liikenteen käytännön päätöksenteko. Edellistä on pyöritetty niin paljon julkisuudessa, että niiden jotka vastaavat noiden jättioperaatioiden käytännön toteutuksesta, on aika esittää käytännön kysymyksiä. Miten toteutuvat hankkeet käytännössä ja millaisin vastuin, kun suuri osa yksityiskohdista ja isoistakin kohdista on vielä ihmettelyn asteella? Miten toteutetaan valtavat hallintoremontit, kun rahaa on kuulemma tarkoitus säästää. Miten toteutuu valinnanvapaus siellä, missä ei ole varaa rakentaa vaihtoehtoja?