TALOUS KASVUUN - REPALEPOLITIIKKAA TIEDOSSA - Raimo Kantola

3.9.2017

Raimo Kantola
Raimo Kantola

Ministerinaamat loistivat 31. elokuuta kehuttaessa hallituksen esitystä valtion vuoden 2018 budjetiksi. Talouden käänne parempaan antaa Sipilän hallitukselle uskoa päästä ainakin lähelle eräitä ohjelmansa keskeisiä tavoitteita. Siitä kinaillaan, paraniko pohja maailman yleisen talouskehityksen, hallituksen vai työmarkkinajärjestöjen toimin. 

Mutta näköalat ovat moniselitteisiä. Julkisyhteisöjen velkasuhteen ei uskota enää heikkenevän eikä veroasteen nousevan. Kestävyysvaje sen sijaan säilyy vielä pitkään, samoin ikärakenteesta johtuvat vaikeudet. 

Työllisyys on parantumassa erityisesti viennin arvon ja määrän kasvaessa - kiitos Kikyn tuomalle kilpailukyvyn paranemiselle. Toisaalta hallitukselta toivottiin paljon reippaampia esityksiä työllisyyden lisäämiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi. Satsaukset työllistämiseen ja koulutukseen ovat perin vaatimattomia takavuosien superleikkauksiin verraten.

Työttömien asialle hallitus on nirso, vaikka siihen käytetään vuosittain valtion varoja kuutisen miljardia euroa. Kaivattiin rahoitusta nuorten kouluttamiseksi ja työllistämiseksi, mutta tuloksena olikin tukea yrittäjien työllistämiseksi. Porvarihallituksen linjaus näkyy siinäkin, että työttömyysturvaa uhkaa taas jonkilainen leikkaus.

Tuloverotuksen muutoksille palkansaajien ja eläkeläisten ei kannata paljon hurrata, koska 270 miljoonaa euroa levitetäään myös hyvätuloisille. Heidän ”solidaarisuusveronsa” alaraja säilyy 72 300 euron vuositulojen kohdalla. 

Yritysverotukseen hallitus ei esitä muutoksia, vaikka jopa yrittäjien keskuudesta on kuulunut ääniä tuon monen miljardin potin supistamiseksi.

SDP:llä oli ja on omat tavoitteensa ja tiekarttansa yritystuen uudistamiselle. Luvassa on, että puoluetta kuullaan asian jatkovalmistelussa.

Palkkojen sivukuluista vastuuta siirtyy ensi vuonnakin  palkansaajille, joten työmarkkinoilla vaikeudet nousevat suuriksi. Vastaava etu siirtyy näet työnantajien hyväksi. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa tarvittavan perhevapaa -mallin kehittely jopa oppositiota ja palkansaajajärjestöjä kuullen kirjattakoon myönteiseksi kannanotoksi.

Julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan ansiotaso nousee vuonna keskimäärin 2018 noin 1,5 prosenttia ja hintataso vastaavasti 1,3 prosenttia. Arvelen arvioitsijoille käyvän samoin kuin entiselle tilastonikkarillle, joka hukkui keskimäärin puoli metriä syvään jokeen.

Hallituksen esitys vuoden 2018 budjetiksi ei eläkeläisiä ilahduta. Heidän tulevaisuuttaan hämärtää  muun ohella vanhuspalvelujen kunnittain vaihteleva taso, eikä tuohon epäkohtaan ole parannusta luvassa. Asuminen näyttää muutoinkin kallistuvan lämmityskulujen noustessa. Takuueläkkeen korotus 15 eurolla kuukaudessa on pieni lisä kohoavien elinkustannusten kattamiseen.

Wanhojen tovereiden kenttää puhuttavat myös turvallisuuspolitiikan uudet linjaukset. Kaksoiskansalaisten ja paperittomien koventuva kohtelu voivat vielä kohdata perustuslaillisia ongelmia. Parempi olisi kouluttaa ja työllistää tulevaisuuden työvoimaa, kuin kyörätä heitä maasta pois.

Vielä enemmän kentällä keskustellaan poliittisesta kehityksestä. Valtion vuoden 2018 budjetti tuskin nostaa olennaisesti hallituspuolueiden kannatusta, joten hallituksen poukkoileva, yrityksiä ja pääomia suosiva politiikka jatkuu. Hallituksen kannatus on heikentynyt rajusti ja se horjahteli pahasti persupuolueen jakaannuttua kahtia. Hajoamisen vaikutus näyttää ennakkoarvelujen vastaisesti jopa tiivistäneen hallituksen rivejä. 

Näissä tunnelmissa astellaan kohti tasavallan presidentin vaaleja. Tiedossa ei ole mitään estettä sille, etteikö muuan sosialidemoraattinen nainen tulisi valituksi. Tuloksesta riippumatta Wanhat Toverit toivovat yksimielistä ja tunnollista työtä vaaleissa. Siis töihin siitä! 

 

3.9.2017