Rauno Saari: SOTE TULEE?

10.2.2019

Rauno Saari
Rauno Saari

Pääministeri ja valtiovarainministeri viestivät edelleen sosiaali- ja terveydenhoidon uudistuksesta sotesta, että hyvin tämä vuosisadan uudistus etenisi, kunhan epäilijät vain sen ymmärtäisivät. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on soten vaiheissa riittänyt syksystä 2015, jolloin uudistuksen alustaksi rakentuivat  maakunnalliset niin sanotut itsehallintoalueet ja avuntarpeessa olevien niin sanottu valinnanvapaus.

Kolmessa ja puolessa vuodessa ovat unhoon vaipuneet terveydenhuollon eri tasojen integraatio, syrjäalueiden lääkärivajeen paikkaaminen ja talousvajeen tilkintään lasketut kolmen miljardin säästöt. Eli uudistuksen kaikki kolme keskeistä tavoitetta. On oltu myös omahyväisiä ja ylimielisiä. Menossa on henkeä ollut kuin pohjalaisjutussa. ”Ei tartte auttaa, sano lapualaanen, ku tervakuorman alla makas”.

+++++

Keväällä 2015 Kataisen hallituksen päättäessä työnsä oltiin soten ratkaisuissa varsin lähellä laajassa  poliittisessa yhteisymmärryksessä. Perustuslakivaliokunta vaati kuitenkin vielä tarkistuksia ja  hallitukselta loppui aika. Sipilän hallituksen suunnitelmissa sosiaali- ja terveydenhoidon vastuiden piti siirtyä kunnilta maakunnille 1.1.2019. Sote-keskusten piti aloittaa ensi vuoden alusta ja uudet maakuntien päättäjät piti valita jo tämän vuoden tammikuussa. Aikataulut ovat paukkuneet ja epämääräisesti  puhutaan nyt vuosista 2021 ja 2023. Tilalle on tullut vaikeaselkoista jargoniaa. On siinä viisaammallakin miettimistä, kun ”digikanavaiset palveluinnovaatiot integroidaan asiakasläheisesti valinnanvapauslain turvin”.

Selkeitä ja läpinäkyviä ratkaisuja olisi ollut tarjolla. Professori Jussi Huttunen esitti uudistuksen pohjaksi olemassa olevia sairaanhoitopiirejä, joille vastuu erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhoidosta ja sosiaalipalveluista olisi siirretty. Ne olisivat ostaneet palveluita paikallisen tarpeen mukaan yksityisiltä palvelun tuottajilta. Malli on likipitäen sama, jota on menestyksellä kokeiltu mm. Etelä-Karjalan Eksote-piirissä.

+++++

Eduskunnan perustuslakivaliokunta tarkastelee parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemiä mietintäluonnoksia. Kun se saa kantansa valmiiksi, ilmeisesti viikon parin aikana, sote-paketista vastuussa oleva sote-valiokunta tekee vielä lopullisen mietinnön ennen asian etenemistä eduskunnan suuren salin äänestyksiin. Siinä ratkeaa, tuleeko sote. Jos perustuslakivaliokunta kaipaa suurempia  muutoksia, aika loppuu tältäkin hallitukselta. Eduskunnan viimeinen täysistunto on 15. maaliskuuta. Vaalitaukoa voidaan tietysti yrittää lyhentää ja pätkiä. Ajan loppumisesta on kuitenkin turha syyttää  eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa sen puheenjohtajasta puhumattakaan. Tätä uudistusta väännettäessä on innostuksissaan unohdettu ministeri Ahti Pekkalan viisaus ”Ei pidä juosta lujaa, jos ei ole varma suunnasta. Takaisin on silloin pitkä matka”.