Riitta Myller: MARKKINAPAIKKA

3.3.2019

Riitta Myller
Riitta Myller

Teleoperaattoreilta tulee yhteydenottoja, tarjouksia ja viestejä ovista ja ikkunoista. Entisiä tarjouksia parannellaan ja uusia täkyjä viritellään. Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa ollaan ajamassa kilpailuun, saanko tulevaisuudessa eri sote-yhtymiltä saman tyyppisiä houkutteluviestejä? Todennäköisesti. Jo nyt yksityislääkärit tätä menetelmää käyttävät. Tiedänkö, ovatko tarjoukset hyödyllisiä saatikka tarpeellisia?

Suomalainen terveydenhuolto on tällä hetkellä rankattu yhdeksi maailman kustannustehokkaimmista. Sen sijaan niissä maissa, joissa terveydenhoito on markkinaehtoista, on se käyttäjälleen ja yhteiskunnalle kalliimpaa ja monet kansalaisryhmät poissulkevaa. Kilpailuun liittyvä mainonta ja asiakkaiden houkuttelu maksavat ja lopulta ne maksaa asiakas tavalla tai toisella, joko suorina käyttäjämaksuina, heikentyneenä palveluna tai kasvavina veroina.

Hallituksen yritys viedä väkipakolla eduskunnasta läpi omaa lehmänkaupan tuloksena syntynyttä maakuntahallintoa ja sen sisälle viriteltyä markkina-sotea on ollut tuskaista seurata. Tarvitsemme leveämmät hartiat sosiaali- ja terveyspalveluille, se on kaikille selvää, mutta sitä varten ei tarvita enempää monialaista maakuntahallintoa kuin soten valinnanvapauttakaan. Tarvitaan lisää voimavaroja perusterveydenhuoltoon ja sieltä toimivat hoitoketjut erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalveluihin tavoitteena terveyserojen kaventaminen eli tarpeellisen hoidon ja hoivan tarjoaminen kestävillä kustannuksilla kaikille sitä tarvitseville.

EU-notifikaatio on ollut päivän sana perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen. On ollut hupaisaa, miten hallitus yrittää käyttää EU vastaisuutta politiikkansa edistämiseen. Suomi saa päättää itse oman sosiaali- ja terveysmallinsa ja emme kysele lupaa EU:sta sanoi ministeri Saarikko eduskunnan kyselytunnilla ja pääministeri säesti.

Toki näin on. Mutta kun sote tuotetaan julkisella rahoituksella ja pyritään siihen, että julkinen ja yksityinen sote toimisivat samalta viivalta, on välttämätöntä varmistaa, että kilpailulainsäädännön mukaiset valtionapu säädökset eivät vuoda. EU-säädöksillä halutaan varmistaa reilut kilpailuolosuhteet ja estää korruptiota. Jos valinnanvapaus jätetään sote-paletista pois, ei EU kierrostakaan tarvita.