Kari Salmi: Äänestäkää EU – vaaleissa! 

12.5.2019

Kari Salmi
Kari Salmi

EU – vaalien ennakkoäänestys alkaa 15.5 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 26.5. Viime EU – vaaleissa äänestysprosentti oli erittäin alhainen – reilu 30 %. Aktiivisimmat äänestäjät olivat kokoomuslaisia. Demarit ja kannattajamme äänestivät aivan liian laiskasti. Nyt tulevissa vaaleissa niin Suomessa kuin kaikissa EU – maissa populistisilla ja nationalistisilla ryhmittymillä on halua vallata EU:n päätöksenteko. Nyt ne eivät siis enää haluakaan lopettaa EU:ta, vaan muuttaa sen omia tarkoitusperiään palvelevaksi. Erityisesti Perussuomalaiset puhuvatkin nyt eduskuntavaalien toisesta kierroksesta, jossa halutaan näyttää, että se trendi, joka näkyi eduskuntavaaleissa ja jatkuu jo nyt julkaistuissa gallupeissa, jatkuu edelleen EU – vaaleissa. Perussuomalaiset hakeutuvat Italian Salvinin ja Unkarin Orbanin kanssa samaan joukkoon.

EU:ssa on paljon byrokratiaa, itsekkäitä pyrkimyksiä, turhiakin kustannuksia aiheuttavia toimintoja, mutta se on edelleen erittäin tärkeä foorumi ja toimija niin isoille kuin Suomen kaltaiselle pienelle maalle. Itse asiassa sosialidemokraattisten tavoitteidemme: tasa-arvo ja solidaarisuus, demokratia ja ihmisoikeudet, ilmasto, ympäristö ja kestävä kehitys, nuoriso ja tulevaisuus, sukupuolten tasa-arvoisuus, pakolais – ja maahanmuuttokysymykset, sekä rauha ja turvallisuus, ei ole vähentynyt vaan niiden merkitys korostuu ihan uudellakin tavalla. Siksi on erittäin tärkeää, että EU – vaaleissa äänestetään. Meillä sosialidemokraateilla on erinomaisia, kokeneita ja myös nuoria ehdokkaita! 

On järkyttävää, että esimerkiksi Viron uuden hallituspuoleen Ekren ministeri pitää EU:ta vasemmistolaisena hirvityksenä. Suomessa Laura Huhtasaari on sanonut, että  ”EU alkaa muistuttaa pahasti Neuvostoliittoa”. Luulisi, että Euroopan vastuulliset konservatiivisetkin ryhmittymät olisivat myös huolissaan tästä ääripopulistisesta ja – nationalistisesta kehityksestä. Ainakin Petteri Orpo on sanoutunut irti tällaisista sanomisista. Mikäli demokraattiset voimat menettävät enemmistönsä EU:n päätöksenteossa, on edessä entistä epävarmempi ja riitaisempi Eurooppa. Kun tähän lisää ne jännitteet mitkä leimaavat jo nyt suurvaltojen suhteita turvallisuus- ja kauppapolitiikassa, epävarmuus nousee entisestään. Kaikki se optimismi, mikä leimasi 1990 – luvun alkua kylmän sodan ajan päättyessä, tuntuu nyt hävinneen. 

Muutama sana käydyistä eduskuntavaaleista. Ymmärrän hyvin, että vaaleissa käytetään muista puolueista kovaa kieltä, mutta nyt oli uusiakin tulokulmia. Kun tunnen monia kokoomuslaisia hyvin, ihmettelen että jotkut käyttivät merkittävästi energiaa Perussuomalaisten puolustamiseen, mutta myös oman johtonsa mollaamiseen. En oikein usko, että se tuo äänestäjiä Perussuomalaisista takaisin Kokoomukseen.  Vai onko se näkyvä oire siitä, että osa Kokoomuksesta nyt liukuu oikealle ja hakee yhteyttä perussuomalaisiin näkemyksiin?  Talouspolitiikan näkemyksissä on voinut halutessaan nähdä samansuuntaisuutta ja maahanmuuttopolitiikasta näyttää joillakin olevan ihan samat näkemykset. Puoluekenttä näyttää ainakin nyt olevan kovassa muutoksessa kun kolmen suuren ”järjestelmä” on purkautunut ja Perussuomalaiset tulleet puoluekenttään pysyväisen luontoisesti mukaan. 

Antti Rinne on aloittanut hallitusneuvottelut Säätytalolla. Arvostelu ja ohjeiden anto on kovaa. Taas on poliittisten kommentoijien, erilaisten tutkijoiden, neuvojien ja asiantuntijoiden sekä gallupfirmojen kulta-aika! Annetaan me puheenjohtajalle tuki todella kovassa tehtävässä!

Muistakaa myös ilmoittautua Retkeilypäiville Jyväskylään 23.8!

Kaikki Suomen Wanhat Toverit! Käykää joukkoinenne äänestämässä EU – vaaleissa sosialidemokraattisia ehdokkaita! Meillä on mahdollisuus kolmeen paikkaan, mutta ilman vahvaa äänestysotetta se ei onnistu!