Raimo Väyrynen: Taloudellisia tarinoita

1.12.2019

Raimo Väyrynen
Raimo Väyrynen

Taloustieteen valtavirralle on tyypillistä nojautuminen peliteoriaan ja matemaattisiin malleihin.  Taloudellinen perustilanne ja tulevaisuuden ennusteet supistetaan muutamaan mitattavissa olevaan suureeseen, joita voidaan sitten käsitellä määrällisin menetelmin.  Näin saadaan tuloksia, jotka ovat kertovat täsmällisesti talouden lainalaisuudet ja tulevaisuuden näkymät.  Juuri täsmällisyys on taloustieteilijän perushyve: hänen tuloksiaan ei voi kyseenalaistaa.

Muut yhteiskuntatieteilijät hieman naureskelevat taloustieteen imperialismille ja sen väitteille johtavan tutkimusalan asemasta. Se vertautuu filosofiaan, joka pitää itseään kaikkien tieteiden äitinä, johon muut tieteet voidaan johtaa.  Taloustieteen osalta sen maine osittain pitää paikkansa ja sen tulosten täsmällisyys ja kasautuvuus takaa sille etulyöntiaseman.  Tästä tehdään kuitenkin usein se harhainen johtopäätös, että mitkään muut lähestymistavat talouden toimintaan eivät ole huomioimisen arvoisia.

Haasteita taloustieteen valtavirralle on esitetty myös alan sisältä. Yhtenä esimerkkinä on taloustieteen nobelistin Robert Shillerin tuore teos ”Narrative Economics”, joka voidaan vapaasti kääntää tarinoiden taloustieteeksi.  Shiller on aikaisemmin tutkinut muun muassa finanssijärjestelmiä ja taloudellisia riskejä sekä suojautumista niitä vastaan.  Hän lausui esimerkiksi vuonna 2003 ilmestyneessä teoksessaan ”The New Financial Order” varoituksen sanoja uhkaamassa olevasta taantumasta, joka sitten toteutuikin puolenkymmentä vuotta myöhemmin ja johti Suomen tapauksessa talouskasvun menetettyyn vuosikymmeneen.

Uudessa kirjassaan Shiller soveltaa kulkutautien leviämistä koskevia malleja talouden kehitykseen.  Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että jos tartunnan saaneiden lukumäärä ylittää parantuneiden määrän, epidemia leviää.  Päinvastaisessa tapauksessa se vähitellen loppuu.  Samalla riittävän suositut taloudelliset narratiivit vaikuttavat: kun useat ihmiset saavat ”tartunnan” ja levittävät taloudellista tarinaa, niin se muuttuu itseään toteuttavaksi ennusteeksi ja vaikuttaa talouden jokapäiväiseen toimintaan. Näin voidaan selittää talouden suhdannevaihteluita, sen nousuja ja laskuja.

Taloudellisten tarinoiden ja niiden vaikutusten jäljittäminen ei ole helppoa. Tässä tehtävässä ei riitä väljien tarinoiden ja kadulla kuultujen puheiden jäljittäminen ja niiden erittely, vaan siihen tarvitaan laajaa ja monipuolista aineistoa. Taloustieteilijät tavallisesti jättävät tällaiset tarinat huomiota vaille, koska niiden yhteydet todellisuuteen ovat vaihtelevia ja monimutkaisia. Ne eivät helposti taivu taloustieteilijöiden matemaattisiin malleihin. Siksi he käyttävät tarinoiden kevytversioita kuten ostopäälliköiden päätösten indeksejä.

Tarinoiden taloustiedettä voitaneen soveltaa viime aikoina kansainvälisen ja Suomen talouden tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. Siinä yleinen tarina koskee talouden oven takana olevaa taantumaa, jota jotkut näyttävät jopa toivovat. Nollakorot, rahan helppo saatavuus, kauppasodat ja muut tosiseikat johtavat ennustamaan talouskuplien syntymistä ja tähänastisen vaatimattoman kasvupyrähdyksen kääntymistä taantumaksi.  Suomessa tähän synkkään kuvaan, joka on ollut erityisen suosittua talouselämän piirissä, on liitetty työmarkkinoiden neuvottelutaktiikka ja pyrkimys nykyisen hallituksen kaataminen.

Pessimisti ei tunnetusti koskaan pety. Mutta entäpä jos kyseessä on tulevasta talouskriisistä laajalle leviävä ja taloustietelijöiden suosima taloudellinen kertomus, joka johtaa tuottavien investointien lykkäämiseen ja haluttomuuteen luoda uusia työpaikkoja? Kyseessä voi olla itseään toteuttava ennuste, jolla ei ole varsinaista materiaalista pohjaa.  Ehkä kyseessä on taloudellisen eliitin piirissä vallitseva joukkoharha.

Tämän sudenkuopan havaitseminen saattaa olla äskeisen ETLAn toimitusjohtajan Aki Kangasharjun havainnon taustalla. ”Yleistuntuma on, että tämä olisi hellittämässä. Pahin olisi ohi ja pohjakosketus saavutettu”. Talouskriisi, joka on tosiasioiden lisäksi myös taloudellisen tarinan tuotetta, olisikin ohi!