SWT:n puheenjohtaja Kari Salmi: Hajamietteitä koronaviikoilta!

29.3.2020

SWT:n puheenjohtaja Kari Salmi
SWT:n puheenjohtaja Kari Salmi

Otsikko on kömpelöhkö viittaus kirjailija Juhani Ahon kirjaan ”Hajamietteitä kapinaviikoilta”, jota hän alkoi kirjoittaa 19.3.1918 eli tätä kirjoittaessani aika lailla 102 vuotta sitten. Elämä ja olot olivat tuolloin aivan muusta syystä vakavia ja sekavampia kuin nyt. Toisaalta Uusimaa oli tuolloinkin osalta suomalaisista aluetta, jonne ei päässyt tai sieltä pois. Heti seuraavana vuonna 1919 ”espanjalainen” aiheutti kyllä aivan samanlaisia toimenpiteitä kuin tällä hetkellä tehdään. 

Juuri nyt voi päätellä, että koronaviruksen leviäminen Suomessa on selvästi aluksi luultua pahempaa ja siksi erilaisten kovienkin päätösten tekeminen on paikallaan. Pääministeri ja hallitus ovat saaneet siihen kansalaisilta vahvaa tukea. Toimenpiteisiin on lähdetty periaatteella: ensin terveys ja sitten talous - tietäen, että vaikutukset varsinkin talouteen ovat rajut. Koko Suomi, Sanna Marin ja hänen hallituksensa ovat niin kovassa paikassa, että sitä on vaikea muihin rauhan ajan hallitusten aikoihin verrata. Tämän ovat pääsääntöisesti ymmärtäneet myös eduskuntapuolueet, jotka ovat ilmoittaneet tukevansa hallitusta sen tehdessä esityksiä tarvittaviksi toimenpiteiksi. Pääosin myös media on sen ymmärtänyt.  

Koko ajan vaikeutuvissa oloissa ja nopeassa päätöksenteossa ei kaikki aina suju halutusti ja ajallaan. Arvostelullekin löytyy tilaa. Erityisesti Suomeen palaaviin kohdistuvia toimintoja Helsinki-Vantaan kentällä on arvosteltu. Johtamisen kokonaisvastuu on valtioneuvostolla ja pääministerillä sen puheenjohtajana. Pääministeri ei kuitenkaan voi yksin olla vastuussa. Hän on esiintynyt vakuuttavasti, ottanut upeasti vastuuta ja myös todennut, jos ongelmia on ilmennyt. Näin oli mm. lentokenttätilanteen suhteen. Siksi ei tuntunut hyvälle, että pari ministeriä koetti löytää syyllistä, kun varmaan parempaa olisi ollut todeta ilmeinen vajaa toiminta ja ilmoittaa, että asiaan puututaan. Varsinkin sosiaalisessa mediassa on runsaasti heitä, joilla on aina esittää oikeat toimintatavat. Kuitenkin voi sanoa, että jos joku väittää varmasti tietävänsä mikä on oikein, valehtelee. Erittäin masentavia ovat olleet mm. Sanna Marinin henkilöön menevät, ikään ja sukupuoleen liittyvät kommentit. 

Kansalaisten perusoikeuksiin kajoaminen on saanut myös oikeustieteilijät ottamaan kanta. Tämä on sinänsä luonnollista, koska perusoikeudet ovat todella iso asia ja puuttuminen niihin on tarkoituksella tehty vaikeaksi. Koviinkin päätöksiin on kuitenkin päästy kohtuullisen nopeasti. Eduskunnan perustusvaliokunnan on toiminut hyvin. Suomalainen demokraattinen järjestelmä on osoittautunut jälleen erinomaiseksi.  

Toisenlaista demokratiaa edustaa Unkari, jossa Sanna Marinin kollega pääministeri Viktor Orbán haluaa pidentää koronaviruksen vuoksi julistettua poikkeustilaa ilman määrättyä päättymispäivää saadakseen siten itselleen laajat valtuudet hallita maata. Suomalaiseen demokratiaan ei myöskään kuulu sellainen poukkoileva päätöksenteko, mitä Yhdysvalloissa presidentti edustaa. Suomen tasavallan presidentin toiminta on ollut perusteltua ja arvokasta.

Koronavirus on aiheuttanut rajun äkkipysähdyksen talouteen. Nyt ei olekaan kysymys taantumasta vaan talouden kriisistä. Velat ja vajeet kasvavat, lomautukset ja työttömyys nousevat jyrkästi, isku yrittäjille on erittäin kova. Tarvitaan pakosti nopeasti auttavia toimenpiteitä ja niihin on ryhdytty. Se lisää velkaantumista rajusti kertaheitolla, mutta siitä selvitään, jos virusongelma onnistutaan hoitamaan kohtuullisen nopeasti. Toisaalta Björn Wahlroos on pannut jo nyt ihmishenget ja eurot vastakkain.

Maailma eikä myöskään Suomi ole sama ihan heti, kun tämä sota on ohi. Sen hoitamisesta on oppimista ja opitaan myös vastaisen varalle. Kaikki päätökset ja toimenpiteet on syytä arvioida jälkeenpäin, kun on sen aika. Toivottavasti myös yhteisvastuu palaa sekä EU:n että koko maailman tasolla. Juuri tällä hetkellä globalisaation vastustajat ja yltiönationalismin kannattajan ovat Suomessakin riemuissaan. 

Alussa viittasin historiaan. Keskiajan ruttoepidemiaa seurasi Euroopassa renessanssi. Toivottavasti tämänkin vitsauksen jälkeen koittaa parempi aika!

Kunnioitetut Wanhat Toverit!

Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne! Hyvää kevättä!

Kari Salmi