Pekka Myllyniemi: Aate vai liike?

6.9.2020

Pekka Myllyniemi
Pekka Myllyniemi

Aate vai liike oli Suomen Sosialidemokraattisen puolueen Tampereen puoluekokouksessa 24.8.2020 yksimielisesti valitun puheenjohtajan Sanna Marinin linjapuheessaan esittämä kysymys. Samoin hän esitti kysymyksen päämäärä vai matka? Hänen vastauksensa on: molemmat. Ei ole liikettä ilman aatetta, eikä matkaa ilman päämäärää. Marin korosti, että me asetamme rohkeita tavoitteita, koska haluamme muuttaa maailma. Me teemme pitkäjänteistä demokraattista työtä yhteistyössä muiden puolueiden kanssa – kompromisseja ja konsensusta hakien, tehdäksemme tavoitteitamme todeksi.

Sanna Marin korosti myös, että me pyrimme valtaan, mutta emme vallan itsensä vuoksi, vaan muuttaaksemme yhteiskuntaa ja maailmaa paremmaksi jokaiselle. Hän korosti lisäksi, että olemme pääministeripuolueena tehneet näitä tekoja.

Puheensa aluksi Sanna Marin korosti, että meillä on yhteinen vastuu planeetastamme, kestävästä kehityksestä, yhteiskuntamme kehittämisestä ja toisistamme. Toimimme yhdessä paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi. Pystymme yhdessä toisiimme luottaen, demokratian keinoin ja rauhanomaisesti muuttamaan maailmaa. Kykenemme tekemään harkittuja valintoja ja vaikuttamaan elinympäristöömme.

Sosialidemokraatit ovat osa kansainvälistä työväenliikettä ja siinä olemme heikommassa asemassa olevien puolella ja pyrimme eriarvoisuuden ja osattomuuden poistamiseen. Haluamme luoda tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen varaan.

Me sosialidemokraatit rakennamme rauhaa kansainvälisen yhteistyön keinoin ja pyrimme vahvistamaan demokratiaa ja oikeusvaltiota muiden samaa tavoittelevien kanssa. Kestävän rauhan maailmassa ei turvauduta voimankäyttöön, vaan sopimuksiin ja yhteistyöhön. Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa ihmiset ovat vapaita puutteesta ja pelosta. Siinä vallitsee luottamus ja turvallisuuden tunne.

Tavoitteenamme on, että jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvartaisena ja ainutlaatuisen yksilönä. Jokaisella meistä tulee olla oikeus hyvään elämään, sivistykseen ja arvostukseen osana yhteisöä.

Sosialidemokraattien tavoite pohjoismainen hyvinvointivaltio on ollut ja on meille väline parantaa ihmisten oloja sekä vahvistaa luottamusta ja tulevaisuuteen ja toisiimme. Tasa-arvo, solidaarisuus ja vapaus ovat arvoperustamme.

Seuraavien vuosikymmenten tärkein tehtävämme on rakentaa pohjoisesta hyvinvointivaltiosta ilmastollisesti ja ympäristöllisesti kestävä. Lapsillamme ja lapsenlapsillamme on oikeus maapalloon, jossa voi elää.

Suomen menestys on nojannut vahvasti korkeaan koulutustasoon. osaaviin ihmisiin ja teknologisiin innovaatioihin. Koulutus on avainasemassa myös Suomen siirtyessä kohti digitaalisempaa ja vihreämpää taloutta. Me sosialidemokraatit olemme määrätietoisesti rakentaneet näitä menestystekijöitä yli vuosisadan ajan. Tämä on tarkoittanut kansakoulusta saatavaa lukutaitoa kaikille; peruskoulua sekä ammattikorkeakoulujen perustamista tarjota useammalle nuorelle ja aikuiselle mahdollisuutta korkeakoulutukseen. 

Suomen menestyksen kivijalka on laadukas varhaiskasvatus; tasa-arvoinen peruskoulutus; kasvua, sivistystä ja osaamista tukeva toinen aste sekä kansainvälisesti korkeatasoinen korkeakoulutus 

Työllisyystilanne on Suomessakin yhä vakava. Moni nuori jää vaille kesätyöpaikkaa ja työmarkkinoille kiinnittyminen on nyt vaikeampaa ja työttömyysjaksot pitkittyvät. Siksi on selvää, että myös lähitulevaisuudessa taloutta on tuettava elvyttävällä politiikalla. Osana elvytystä on heinäkuussa Eurooppa-neuvoston kokouksessa sovittu elvytysväline. Suomen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että Euroopan talous selviää kriisistä mahdollisimman nopeasti. Sen tueksi tarvitsemme kasvupolitiikkaa, investointeja ja kilpailukyvyn vahvistamista.

Keskeisenä yhteenvetona Sanna Marini linjapuheessa voi pitää: ”Sosialidemokraattien ihanteena on yhteiskunta, jossa vapaus ja tasa-arvo voittavat alistamisen, humaanisuus suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden.”