Maija Anttila: Sote ja kunnat

20.9.2020

Maija Anttila
Maija Anttila

Sotea on valmisteltu yli kymmenen vuotta. Nyt tuntuu, että äänenpainot ovat koventuneet niin, että valmista on tultava, olkoon lopputulos mitä tahansa. Tuskastumisen ymmärtää, koska sote uudistus on monimutkainen, vaikea ja ihmisten kannalta ratkaisevan tärkeä. Mutta oikeuttaako valmistelun vaikeus ja pitkäpiimäisyys ummistamaan silmänsä jo näkyvissä olevilta tulevilta ongelmilta? Mielestäni näin ei saisi tapahtua. 

Sote uudistuksen kuluessa olen puhunut useita kertoja, miten tärkeätä olisi tullut selvittää ja keskustella perusteellisesti kuntien roolista ja niiden historiallisen vahvasta itsehallinnon tehtävästä kuntalaisten palvelujen ja hyvinvoinnin turvaajana sekä kuntalaisten välisenä liimana hyvinvointivaltioon sitoutumisessa suhteessa tulevaan maakunta uudistukseen. Keskeisten sote palvelujen siirtyessä kauas maakuntatasolle kansalaisen suhde omaan kuntaansa tulee varmasti muuttumaan. Maakunnassa ei välttämättä ole yhtäkään omasta kunnasta tai lähiseudulta olevaa päättäjää, joka kuntalaisen mielestä osaisi ymmärtää ”tavallisen ihmisen” huolia. 

Olen vuosien varrella puhunut eri yhteyksissä, miten tärkeätä olisi ollut vielä kerran kunnollisen parlamentaarisen työskentelyn tuloksena pohtia tulevaisuuden kuntaa ja sen elämisen mahdollisuuksia. Olisi pohdittu kuntien ja valtion keskinäistä roolia ja rahoituksen järjestelyjä niin, että isotkin kasvukeskusten kunnat kokevat, etteivät ne ole vain pienten kuntien rahoittajia. Tulevaisuuden kunnan hahmottaminen olisi ollut juuri nyt erityisen tärkeätä, kun teknologian, digitalisaation, robotisaation jne myötä elinkeinorakenteet muuttuvat, palvelujen toimintatavat samoin. Silloin olisi todennäköisesti päädytty siihen, että tulevaisuuden kunta tarvitsee kehittyäkseen ja ylläpitääkseen vetovoimaansa juuri niitä leveitä hartioita, mitä maakunta uudistuksella tavoitellaan. Miksi siis rakentaa uutta väliportaan hallintoa kaikkine byrokratioineen kuntien ja valtion väliin, etenkään kun ei muitakaan hallintorakenteita pureta. Tämä pohdinta olisi välttämättä tarvittu.

Nyt sote valmistelun näkökulma on ollut kaiken aikaa sama eli palvelujen istuttaminen vallassa oleviin rakenteisiin, suurimpana huolena lääkärinvastaanottopalvelujen saanti. Korona pandemia on opettanut, miten joustavasti ja laaja-alaisesti uudet digitaaliset palvelut voivat ratkaista erilaisia palveluongelmia. Harvaan asutussa Suomessa digitaalisten sote palvelujen käyttö on aivan alkutekijöissä. Jotkut yksittäiset lääkäriyrittäjät yhdessä muun sote henkilöstön kanssa ovat kehittämässä erilaisia sote palveluvastaanottoja. Siinä palvelussa ei tunneta jonotusta, vaan ongelman ratkaisuun lähdetään heti ja laaditaan ihmiselle tarvittava hoitopolku. Puhelin, video vastaanotto, sähköposti ym digitaaliset palvelut ovat osa tätä prosessia. 

Jos sote uudistus olisi lähtenyt palvelujen uudistaminen etunenässä, tilanne olisi varmasti erilainen. Siihen olisi todennäköisesti tarvittu kunnollinen kuntaremontti, missä kuntien elinvoimaa ja kehittämiskykyä nostetaan, kuten muutkin pohjoismaat ovat tehneet. Kuntaremontin lisäksi kuntien kaikkien hyvinvointipalvelujen läpikäynti niiden kehittämiseksi, sote niiden osana. Sote kuntatason palvelut olisivat uudenlaisia ja tukisivat erikoissairaanhoidon palveluita nykyistä paremmin. Erikoissairaanhoito nopeasti kehittyvänä ja todennäköisesti entistä kalliimpana pitäisi keskittää tutkimuksen ja opetuksen yhteyteen yliopistosairaanhoitopiireihin niin, että nykyiset keskussairaalat ja yliopistosairaalat olisivat yhtä kokonaisuutta. Näin sote olisi yhtä kokonaisuutta 

Mielestäni valmistelu on ollut tähän mennessä taaksepäin katsovaa eikä tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia huomioon ottavaa. Valmistelu on ollut valtapoliittista, omien poliittisten asemien turvaamista tai kasvattamista ja hallintokeskeistä. On kyllä puhuttu palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta, mutta sitä ei turvata euroja kunnasta toiseen lappamalla, vaan palvelujen sisältöjä ja toimintatapoja uudistamalla. Tämä työ on ollut sivuosassa. Mutta vielä ei ole myöhäistä. Sote ehdotukset ovat kunnissa lausunnoilla. Niiden kannanotot pitää ottaa varteen ja pohtia vielä kerran lähtökohdat uudelleen. Sosialidemokraatit ja keskustalaiset ovat ennenkin yhdessä rakentaneet tähän maahan hyvinvointivaltion. Nyt olisi näiden puolueiden aika yhdessä päivittää se digiaikaan!