Pekka Myllyniemi: Panostus sosiaali- ja terveyspalveluihin - hyvinvoinnin vahvistaminen

13.6.2021

Pekka Myllyniemi
Pekka Myllyniemi

Sosialidemokraattien tavoitteena ovat saumattomat, oikea-aikaiset, helposti saavutettavat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Niistä tiedottamisen on oltava selkeää ja ymmärrettävää.

Kuntavaaleihin liittyen tavoitteena kunnilla on lähtökohtaisesti keskeinen tehtävä ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyisikin niin kutsutuille hyvinvointialueille

Lohjalla sosialidemokraatit ovat jo ennakkoäänestyksen yhteydessä korostaneet ja edelleen vaalipäivän 13.6. lähestyessä korostavat:

PIDETÄÄN HUOLTA LOHJASTA.

LOHJA PITÄÄ HUOLTA SINUSTA.

Eduskunnassa käsiteltiin kesäkuun alkupuolella opposition tekemää välikysymystä sote-uudistuksesta. Välikysymystä käsiteltäessä sosialidemokraattien kansanedustaja Aki Lindén osoitti puheenvuorossaan, että välikysymys sisälsi suuren joukon, itse asiassa 45 virheellistä väittämää. Hän osoitti, että käsittelyssä olleen sote-uudistuksen linjaukset ovat olleet kaikille jo aiemmasta valmistelusta tuttuja ja pitkälle yhdessä työstettyjä. Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisu selvitettiin yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa ja ratkaisu edustaa alueen yhteistä näkemystä.

Päin vastoin kuin välikysymyksessä väitettiin kuntien itsehallinto ei heikkene. Valta siirtyy äänestäjille. Uudistuksessa maahamme perustetaan suoraan edustukselliseen demokratiaan perustuvat hyvinvointialueet, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto ja joissa turvataan perustuslaissa edellytetyt asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet.

On omalle perheellemme merkittävää, että tyttärentyttäremme terveystieteen maisteri Marjaana Jonesin väitöstutkimus käsitellään nyt kesäkuun kuluessa Tampereen yliopistossa. Hän toteaa lähtökohtaisesti tutkimuksessaan, että ihmisten osallistuminen palvelujen kehittämiseen on suuri kansainvälinen trendi, jossa myös Suomi on vahvasti mukana. Tämän myötä terveyspalvelujen käyttäjille on auennut yhä enemmän mahdollisuuksia osallistua palvelutason kehittämistyöhön ja erilainen kokemustoiminta on saanut vahvempaa jalansijaa. Marjaana Jonesin väitöstutkimus pureutuu tähän ilmiöön tarkastelemalla osallisuutta terveydenhuollossa. 

Hänen väitöstutkimuksensa tarkastetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 18.6.2021 klo 12 alkaen Arvo rakennuksen luentosalissa. Vastaväittäjänä toimii professori Suvi Salmenniemi Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Piia Jallinoja.

SPD käy kuntavaaleihin ensimmäistä kertaa Sanna Marinin johdolla.